HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (**republicată**) (*actualizată*)privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping**1)(actualizată până la data de 3 decembrie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------**1) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 73 de posturi, inclusiv demnitarii.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 18 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale Anti-DopingNumărul maxim de posturi = 73, inclusiv demnitari*Font 9*           ┌─────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────────────────────┐           │ CONSILIUL │ │ │ │ CONSILIUL DE PREVENIRE │           │ DIRECTOR ├────┤ PREŞEDINTE ├────┤ ŞI COMBATERE A TRAFICULUI │           │ │ │ │ │ILICIT DE SUBSTANŢE CUPRINSE│           └─────────────┘ └───────┬────┘ │ ÎN LISTA INTERZISĂ │                                      │ └────────────────────────────┘                                      │                                      │ ┌─────────────┐                                      │ │ CABINET │                                      ├─────>│ PREŞEDINTE │                                      │ └─────────────┘                                      │ ┌─────────────────┐                                      │ │ LABORATOR │                                      ├──────────────────────>│ CONTROL DOPING │                                      │ └─────────┬───────┘                                      │ │            COMISIA DE APEL ---------┤ COMISIA DE ┌────────┴───────┐                                      │ ACORDARE A V V                                      │ SCUTIRILOR ┌────────────┐ ┌────────────────┐                                      ├---- PENTRU UZ │COMPARTIMENT│ │ COMPARTIMENT DE│ COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ TERAPEUTIC │ ANALIZĂ │ │CERCETARE PENTRU│  ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL -----┤ │ DOPING │ │ PREVENIREA │  SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ └────────────┘ │ DOPAJULUI │   REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │ └────────────────┘                                      │ ┌───────────────┐                                      │ │ COMPARTIMENTUL│                                      ├─────>│ AUDIT INTERN*)│                                      │ └───────────────┘                 ┌────────────────────┴───────────────┐                 v v        ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐        │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │        └───────┬───────────┘ └───────┬────────┘                │ │                │ │                v v    ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐    │ DIRECŢIA ECONOMICĂ, │ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │    │ ADMINISTRATIV, JURIDIC │ │ TESTARE, ANTI-TRAFIC │    │ ŞI RESURSE UMANE │ │ SUBSTANŢE INTERZISE, │    └────────────────────────┘ │ RELAŢII PUBLICE ŞI │                                          │ INTERNAŢIONALE │                                          └───────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.

  ──────────
  ----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 18 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014, potrivit pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2REGULAMENT 25/10/2006