HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 decembrie 2014privind numirea unor membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014    În temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe numesc membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului, după cum urmează:- domnul Cristea Radu Călin, membru titular, la propunerea Guvernului, pentru un mandat de 6 ani, începând cu data de 3 decembrie 2014;- domnul Tufeanu Gabriel, membru titular, la propunerea Guvernului, pentru un mandat de 6 ani, începând cu data de 3 decembrie 2014.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 3 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 3 decembrie 2014.Nr. 43.----