ORDIN nr. 69 din 28 aprilie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor(actualizat până la data de 25 noiembrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ----------Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaBucureşti, 28 aprilie 2009.Nr. 69.  +  AnexăGHID 28/04/2009