HOTĂRÂRE nr. 5 din 14 ianuarie 1999 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă(actualizată până la data de 20 noiembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 13 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) În anul 1999, prevederile normelor menţionate la art. 1 se aplica experimental, urmând ca, pe baza concluziilor rezultate, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor să facă, dacă este cazul, propuneri pentru modificarea şi completarea în mod corespunzător a acestora. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor vor prezenta Guvernului, până la data de 15 decembrie 1999, raportul privind aplicarea experimentală a normelor care fac obiectul prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Criteriile privind autorizarea funcţionarii unităţilor emitente care pot desfăşura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor de masă vor fi aprobate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanţelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remeş  +  AnexăNORMA 14/01/1999