ORDIN nr. 505 din 31 octombrie 2014privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către prestatorii de servicii de plată care desfăşoară operaţiuni de plată prin intermediul ATM-urilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 3 noiembrie 2014    Având în vedere:- Referatul nr. 1/1.700 din 11 august 2014 întocmit de Direcţia control şi supraveghere piaţă;- art. 1 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Instituţiile de plată care prestează servicii de acceptare la plată prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit emise în România, la terminalele ATM aflate pe teritoriul României, au obligaţia de a informa consumatorii asupra tuturor comisioanelor, tarifelor, spezelor şi oricăror altor tipuri de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu operaţiunile derulate la ATM, în ordinea efectuării acestora.  +  Articolul 2 (1) Pe ecranul video al terminalelor ATM vor fi înscrise toate informaţiile legate de costurile fiecărei operaţiuni efectuate de: eliberare de numerar, transfer între conturi, plată facturi sau oricare alt serviciu solicitat în mod expres de consumator prin intermediul ATM, înainte de momentul efectuării acestuia. Consumatorul va avea posibilitatea, dacă tranzacţia nu îi este oferită în mod gratuit, să renunţe la efectuarea acesteia, prin apăsarea unui buton de anulare a respectivei operaţiuni. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit. (3) Înălţimea literelor şi a cifrelor pentru afişarea informaţiilor specifice privind costurile operaţiunii trebuie să fie egală cu a celorlalte caractere, aflate pe ecran.  +  Articolul 3Pentru cardurile de debit sau de credit emise de prestatorii de servicii care le acceptă la plată la ATM proprii, costurile operaţiunilor se vor afişa în procent pentru fiecare operaţiune de plată şi, după caz, se va afişa şi suma minimă de plată.  +  Articolul 4Pentru cardurile de debit sau de credit emise de alţi prestatori de servicii de plată decât cei cărora le aparţin ATM-urile, se va afişa următoarea avertizare: "Atenţie! - Tranzacţia dumneavoastră va fi comisionată conform condiţiilor din contractul încheiat cu emitentul cardului".  +  Articolul 5Operatorii economici prestatori de servicii financiare de plată prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit la terminalele ATM au obligaţia, în cazul blocării/reţinerii cardului de debit/credit la terminalul ATM propriu, să informeze consumatorii, prin semnal video de avertizare pe ecranul terminalului, cu privire la următoarele: a) modalitatea în care consumatorul poate reintra în posesia cardului blocat/reţinut, precum şi paşii pe care trebuie să îi urmeze; b) indicarea numărului de telefon pe care consumatorul trebuie să îl apeleze în cazul în care cardul a fost blocat/reţinut, precum şi intervalul orar în care consumatorul poate efectua acest apel.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Mihaela Irina Ionescu,secretar generalBucureşti, 31 octombrie 2014.Nr. 505.--------