HOTĂRÂRE nr. 934 din 29 octombrie 2014privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2004, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────p. Ministrul economiei,Maricel Popa,secretar de statMinistrul delegat pentru energie,Răzvan-Eugen Nicolescup. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statBucureşti, 29 octombrie 2014.Nr. 934._________