ORDIN nr. 100 din 19 mai 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice(actualizat până la data de 23 octombrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011; ORDINUL nr. 70 din 5 martie 2012; ORDINUL nr. 164 din 6 iulie 2012; ORDINUL nr. 5 din 28 ianuarie 2013; ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013; ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2014; ORDINUL nr. 155 din 23 octombrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 19 mai 2011.Nr. 100.  +  AnexăREGULAMENT 19/05/2011