HOTĂRÂRE nr. 835 din 1 octombrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Saligny şi Saraiu, judeţul Constanţa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă stemele comunelor Saligny şi Saraiu, judeţul Constanţa, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2. (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2. (3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statBucureşti, 1 octombrie 2014.Nr. 835.  +  Anexa 1.1  +  Anexa 1.2  +  Anexa 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Saligny, judeţul ConstanţaDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Saligny se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat în săritoare, de aur.În cartierul 1 şi 4, în câmp albastru, se află câte o elice eoliană de argint.În cartierul 2 şi 3, în câmp roşu, se află câte un echer cu compas de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateElicele eoliene reprezintă parcul eolian din localitate.Echerul şi compasul amintesc de inginerul constructor Anghel Saligny, de la numele căruia provine denumirea localităţii.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Saraiu, judeţul ConstanţaDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Saraiu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În şef, în câmp roşu, se află trei flori ale soarelui, uşor întoarse spre stânga.În partea inferioară, în câmp albastru, se află bustul unui personaj feminin de argint, cu văl pe cap şi o mantie peste veşmânt, ce poartă pe piept o cruce, având în mâna dreaptă o cruce, iar în cea stângă un pergament desfăşurat.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCele trei flori ale soarelui reprezintă activitatea preponderentă a comunei Saraiu, cultivarea pământului, şi indică numărul satelor componente ale localităţii.Bustul personajului feminin o simbolizează pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea comunei, cinstită de toţi locuitorii la data de 14 octombrie, ziua comunei Saraiu.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.-------