ORDONANŢĂ nr. 26 din 28 august 2014pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 29 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICAlineatul (3) al articolului 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 11 octombrie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Totalul daunelor-interese care urmează a fi acordate potrivit alin. (1) se stabileşte în conformitate cu prevederile legale. În aplicarea prezentului regulament se fixează pentru fiecare călător o limită maximă în lei a echivalentului de 190.000 euro în sumă globală sau sub formă de rentă anuală corespunzătoare acestei sume globale."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul transporturilor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan Vâlcovp. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statBucureşti, 28 august 2014.Nr. 26._________