ORDIN nr. 1.346 din 2 mai 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori(aplicabil începând cu data de 20 octombrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.851 din 6 iulie 2011; ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere Referatul de aprobare nr. 226.836 din 4 martie 2011 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ciocanele silvice de marcat confecţionate şi utilizate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 33/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, cele confecţionate şi utilizate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 85/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu modificările ulterioare, cele confecţionate şi utilizate în baza Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind forma, evidenţa, păstrarea şi folosirea ciocanelor silvice, precum şi dispozitivele de marcat confecţionate în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 758/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind confecţionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat şi folosirea acestor dispozitive rămân în uz, în măsura în care nu sunt stricate sau deteriorate.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 33/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 ianuarie 2002; b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 85/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 1 martie 2002, cu modificările ulterioare; c) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 758/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind confecţionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat şi folosirea acestor dispozitive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 25 octombrie 2004. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind forma, evidenţa, păstrarea şi folosirea ciocanelor silvice îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului şi pădurilor,Cristian Apostol,secretar de statBucureşti, 2 mai 2011.Nr. 1.346.  +  AnexăREGULAMENT 02/05/2011