ORDIN nr. 4.315 din 11 august 2014pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 14 august 2014    În baza prevederilor art. 92 alin. (2^2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională din cadrul Ministerului Educației Naționale și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Remus Pricopie
    București, 11 august 2014.Nr. 4.315.  +  AnexaMETODOLOGIEprivind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali,inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselorcorpului didactic