HOTĂRÂRE nr. 1.705 din 29 noiembrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului(actualizată până la data de 6 august 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL




  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 76 din 26 ianuarie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele nr. 1-46*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, actualizate la data de 4 decembrie 2006.______*) Anexele nr. 1-3 şi 5-46**) se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Anexa nr. 4 nu se publică, fiind informaţie clasificată.----------**) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele nr. 1-46 a fost modificat de următoarele acte:HOTĂRÂREA nr. 83 din 31 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 86 din 31 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 87 din 31 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 88 din 31 ianuarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 148 din 14 februarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 238 din 7 martie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007; HOTĂRÂREA nr. 283 din 21 martie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2007; HOTĂRÂREA nr. 284 din 21 martie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2007; HOTĂRÂREA nr. 307 din 28 martie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 4 aprilie 2007; HOTĂRÂREA nr. 317 din 28 martie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 4 aprilie 2007; HOTĂRÂREA nr. 319 din 28 martie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 4 aprilie 2007; HOTĂRÂREA nr. 346 din 11 aprilie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 2 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 397 din 4 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 10 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 398 din 4 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 11 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 399 din 4 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 402 din 4 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 11 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 407 din 4 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 14 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 422 din 9 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 468 din 23 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 627 din 20 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007; HOTĂRÂREA nr. 724 din 4 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 24 iulie 2007; HOTĂRÂREA nr. 757 din 11 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 1 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 806 din 25 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 15 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 881 din 1 august 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 14 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 980 din 22 august 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 1 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 28 august 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 30 noiembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.076 din 5 septembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 13 septembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.081 din 5 septembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.160 din 26 septembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 3 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.167 din 26 septembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.229 din 10 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 17 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.264 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 26 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.272 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.273 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.274 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.276 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 24 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 24 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2007;HOTĂRÂREA nr. 1.373 din 12 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.374 din 12 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.375 din 12 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.377 din 12 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.423 din 28 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 4 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.437 din 28 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 10 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.438 din 28 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 6 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.441 din 28 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.445 din 28 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 6 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.452 din 28 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 8 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.456 din 28 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 13 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.489 din 6 decembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 12 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.516 din 12 decembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 21 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.532 din 12 decembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 20 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.572 din 19 decembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 29 din 9 ianuarie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 50 din 16 ianuarie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 23 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 83 din 23 ianuarie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 8 februarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 84 din 23 ianuarie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 155 din 13 februarie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 185 din 20 februarie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 26 februarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 27 februarie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 februarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 216 din 5 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 230 din 5 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 252 din 5 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 316 din 19 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 27 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 365 din 31 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 10 aprilie 2008; HOTĂRÂREA nr. 375 din 31 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 11 aprilie 2008; HOTĂRÂREA nr. 376 din 31 martie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 11 aprilie 2008; HOTĂRÂREA nr. 377 din 31 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 11 aprilie 2008; HOTĂRÂREA nr. 448 din 21 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 24 aprilie 2008; HOTĂRÂREA nr. 449 din 21 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 7 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 467 din 7 mai 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 8 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 476 din 7 mai 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 496 din 14 mai 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 20 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 497 din 14 mai 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 20 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 537 din 21 mai 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 28 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 539 din 21 mai 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 27 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 540 din 21 mai 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 28 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 592 din 4 iunie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 593 din 4 iunie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 630 din 11 iunie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 650 din 18 iunie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 24 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 660 din 18 iunie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 676 din 24 iunie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 678 din 24 iunie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 687 din 24 iunie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2008;HOTĂRÂREA nr. 727 din 9 iulie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2008; HOTĂRÂREA nr. 756 din 16 iulie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 21 iulie 2008; HOTĂRÂREA nr. 759 din 16 iulie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iulie 2008; HOTĂRÂREA nr. 774 din 16 iulie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iulie 2008; HOTĂRÂREA nr. 820 din 13 august 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2008; HOTĂRÂREA nr. 900 din 20 august 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 27 august 2008; HOTĂRÂREA nr. 913 din 20 august 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008; HOTĂRÂREA nr. 932 din 20 august 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 29 august 2008; HOTĂRÂREA nr. 937 din 20 august 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 28 august 2008; HOTĂRÂREA nr. 991 din 27 august 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.019 din 3 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 2 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.020 din 3 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 3 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.023 din 3 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.026 din 3 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.034 din 3 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 10 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.076 din 10 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 17 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.077 din 10 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.079 din 10 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.081 din 10 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 18 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 24 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.100 din 18 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 25 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 18 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 25 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 18 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 25 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.109 din 18 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 25 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 18 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 24 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.175 din 24 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.176 din 24 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 30 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.177 din 24 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008;HOTĂRÂREA nr. 1.213 din 1 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.233 din 1 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.236 din 1 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.247 din 8 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.253 din 8 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.264 din 8 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.266 din 8 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.267 din 8 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.279 din 8 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.301 din 14 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.354 din 22 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.355 din 22 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 4 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.356 din 22 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 10 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.357 din 22 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 10 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.444 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 21 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.464 din 19 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 20 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.499 din 19 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.542 din 25 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.543 din 25 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 25 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.562 din 25 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 9 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.569 din 4 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.610 din 4 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 15 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.634 din 10 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 191 din 25 februarie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 9 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 271 din 11 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 272 din 11 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 18 martie 2009;HOTĂRÂREA nr. 273 din 11 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 18 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 274 din 11 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 18 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 275 din 11 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 18 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 316 din 18 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 26 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 318 din 18 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 358 din 25 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 395 din 1 aprilie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 13 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 399 din 1 aprilie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 7 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 407 din 1 aprilie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 439 din 8 aprilie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 455 din 15 aprilie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 27 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 497 din 28 aprilie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 499 din 28 aprilie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 511 din 28 aprilie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 9 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 518 din 28 aprilie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 541 din 6 mai 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 12 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 543 din 6 mai 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 12 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 544 din 6 mai 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 12 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 571 din 13 mai 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 19 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 602 din 13 mai 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 603 din 13 mai 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 5 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 604 din 13 mai 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 641 din 27 mai 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 4 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 643 din 27 mai 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 4 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 665 din 3 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 15 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 666 din 3 iunie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 15 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 679 din 3 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 703 din 10 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 22 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 705 din 10 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 26 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 711 din 10 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 6 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 716 din 17 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 729 din 17 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 7 iulie 2009;HOTĂRÂREA nr. 731 din 24 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 14 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 743 din 24 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 752 din 24 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 771 din 1 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 797 din 8 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 21 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 801 din 8 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 812 din 15 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 12 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 814 din 15 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 4 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 815 din 15 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 3 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 816 din 15 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 3 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 817 din 15 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 4 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 818 din 15 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 4 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 819 din 15 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 3 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 821 din 15 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 10 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 850 din 22 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 6 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 855 din 22 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 874 din 29 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 10 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 876 din 29 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 10 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 877 din 29 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 11 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 878 din 29 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 879 din 29 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 iulie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009;HOTĂRÂREA nr. 887 din 5 august 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 21 septembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 899 din 5 august 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 21 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 904 din 5 august 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 septembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 912 din 12 august 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 21 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 924 din 19 august 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 21 septembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 940 din 19 august 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 959 din 19 august 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 septembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 965 din 26 august 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.018 din 9 septembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 9 septembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.042 din 23 septembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 3 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.055 din 23 septembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 5 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 23 septembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 12 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 23 septembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 8 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.072 din 23 septembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 8 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 23 septembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 13 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 30 septembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.219 din 14 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 19 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.227 din 14 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 20 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.239 din 21 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 28 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.297 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 13 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 4 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 11 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.321 din 4 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.346 din 11 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.350 din 11 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.389 din 18 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.390 din 18 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009;HOTĂRÂREA nr. 1.391 din 18 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.427 din 18 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 11 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.447 din 25 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 17 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.463 din 25 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.464 din 25 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.489 din 25 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 10 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.505 din 2 decembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 17 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.527 din 2 decembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.542 din 9 decembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 17 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.582 din 16 decembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.594 din 16 decembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 23 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.599 din 16 decembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.609 din 16 decembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 30 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 30 din 6 ianuarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 33 din 6 ianuarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 50 din 20 ianuarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 126 din 17 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 127 din 17 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 128 din 17 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 129 din 17 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 140 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 9 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 147 din 23 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 159 din 3 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 8 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 177 din 3 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 201 din 17 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 25 martie 2010;HOTĂRÂREA nr. 210 din 17 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 30 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 211 din 17 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 30 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 212 din 17 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 214 din 17 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 217 din 17 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010; LEGEA nr. 42 din 18 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 23 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 1 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 238 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 6 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 249 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 12 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 250 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 12 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 252 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 7 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 253 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 8 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 257 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 12 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 260 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 10 mai 2010; HOTĂRÂREA nr. 288 din 31 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 14 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 289 din 31 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 300 din 31 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 15 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 301 din 31 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 327 din 31 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 22 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 359 din 14 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 27 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 360 din 14 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 27 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 361 din 14 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 373 din 14 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 20 mai 2010; HOTĂRÂREA nr. 374 din 14 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 2 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 379 din 21 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2010; HOTĂRÂREA nr. 433 din 28 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010; HOTĂRÂREA nr. 436 din 28 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 14 mai 2010; HOTĂRÂREA nr. 471 din 12 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 19 mai 2010; HOTĂRÂREA nr. 482 din 19 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 491 din 19 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 18 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 503 din 26 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 10 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 504 din 26 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 515 din 2 iunie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 519 din 2 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 30 iulie 2010;HOTĂRÂREA nr. 534 din 2 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 29 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 2 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 554 din 9 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 581 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 585 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 16 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 600 din 23 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 13 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 603 din 23 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 14 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 624 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 651 din 7 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 23 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 666 din 14 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 2 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 744 din 21 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 5 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 809 din 4 august 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 820 din 4 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 16 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 824 din 4 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 828 din 4 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 845 din 11 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 850 din 11 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 24 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 865 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 866 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 867 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 868 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 869 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 870 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010;HOTĂRÂREA nr. 871 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 883 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 1 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 887 din 25 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 888 din 25 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 8 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 895 din 25 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 23 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 898 din 25 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 21 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 900 din 25 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 3 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 901 din 25 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 3 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 911 din 25 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 8 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 928 din 1 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 15 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 934 din 1 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 944 din 8 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 15 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 949 din 8 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 950 din 8 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 951 din 8 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 952 din 8 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 953 din 8 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 958 din 8 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 17 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 963 din 8 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 2 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 972 din 15 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 23 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 990 din 29 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 21 octombrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 991 din 29 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 20 octombrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.009 din 6 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 9 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.010 din 6 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 9 noiembrie 2010;HOTĂRÂREA nr. 1.030 din 13 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 12 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.043 din 13 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 18 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.045 din 13 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.067 din 20 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 28 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 4 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.094 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.098 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 16 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.128 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 23 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.130 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 23 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.131 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 23 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.137 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 14 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.140 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.148 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.166 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 24 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.176 din 24 noiembrie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.177 din 24 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.178 din 24 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 24 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.180 din 24 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.182 din 24 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.190 din 24 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 18 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.194 din 2 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 17 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.208 din 2 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.212 din 2 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 13 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.215 din 2 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.224 din 2 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 13 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 2 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.227 din 2 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 decembrie 2010;HOTĂRÂREA nr. 1.229 din 6 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 14 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.262 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.287 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.288 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.295 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.333 din 23 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 29 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.340 din 23 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.343 din 23 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.344 din 23 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 7 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.357 din 23 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.358 din 23 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.359 din 23 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.360 din 23 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 23 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 20 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.386 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 14 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 7 din 5 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 18 din 5 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 20 din 5 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 21 din 5 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 34 din 12 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 35 din 12 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 51 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 58 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 60 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 63 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 67 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 72 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 93 din 2 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 94 din 2 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 136 din 16 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 138 din 16 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 1 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 139 din 16 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 1 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 156 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 3 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 163 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 7 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 215 din 9 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 martie 2011;HOTĂRÂREA nr. 217 din 9 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 16 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 224 din 9 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 24 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 225 din 9 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 231 din 16 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 232 din 16 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 25 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 76 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 295 din 23 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 307 din 23 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 308 din 23 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 309 din 23 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 336 din 30 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 338 din 30 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 339 din 30 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 340 din 30 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 341 din 30 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 351 din 6 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 352 din 6 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 362 din 6 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 374 din 6 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 385 din 13 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 390 din 13 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 399 din 13 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 406 din 20 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 423 din 20 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 435 din 27 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 439 din 4 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 443 din 4 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 447 din 4 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 448 din 4 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 499 din 18 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 503 din 18 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 520 din 18 mai 2011;HOTĂRÂREA nr. 551 din 25 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 555 din 25 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 558 din 1 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 570 din 1 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 597 din 8 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 615 din 16 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 618 din 16 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 620 din 16 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 624 din 16 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 629 din 16 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 632 din 16 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 644 din 22 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 645 din 22 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 654 din 22 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 663 din 29 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 666 din 29 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 680 din 29 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 686 din 6 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 690 din 6 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 695 din 6 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 700 din 6 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 717 din 13 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 729 din 20 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 752 din 27 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 753 din 27 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 762 din 27 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 785 din 3 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 794 din 3 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 814 din 10 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 821 din 10 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 834 din 17 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 837 din 17 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 847 din 24 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 856 din 24 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 893 din 7 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 895 din 7 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 899 din 7 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 911 din 14 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 912 din 14 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 917 din 14 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 948 din 28 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 960 din 28 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 965 din 28 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 988 din 5 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 999 din 5 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.018 din 12 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 12 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.053 din 19 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.063 din 26 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.065 din 26 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 26 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 2 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 9 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.110 din 9 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.112 din 9 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.123 din 9 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 9 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.126 din 9 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 9 noiembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 16 noiembrie 2011;HOTĂRÂREA nr. 1.144 din 16 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.145 din 16 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.146 din 16 noiembrie 2011;HOTĂRÂREA nr. 1.147 din 16 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.148 din 16 noiembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.167 din 25 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.171 din 25 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.175 din 25 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.182 din 30 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.184 din 30 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.186 din 30 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.198 din 30 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.209 din 6 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.236 din 14 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.238 din 14 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.259 din 21 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.263 din 21 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.273 din 21 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 27 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 27 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.298 din 27 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.299 din 27 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 27 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 24 din 11 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 26 din 18 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 36 din 18 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 43 din 25 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 44 din 25 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 47 din 25 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 48 din 25 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 54 din 25 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 60 din 1 februarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 62 din 1 februarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 63 din 1 februarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 66 din 1 februarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 70 din 1 februarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 75 din 2 februarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 80 din 8 februarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 88 din 21 februarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 127 din 6 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 163 din 13 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 166 din 13 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 204 din 20 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 207 din 20 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 208 din 20 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 209 din 20 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 211 din 20 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 271 din 3 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 293 din 11 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 297 din 11 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 303 din 11 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 304 din 11 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 360 din 24 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 380 din 24 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 385 din 2 mai 2012; HOTĂRÂREA nr. 622 din 20 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 627 din 20 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 649 din 27 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 656 din 4 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 662 din 4 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 671 din 4 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 672 din 4 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 678 din 5 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 697 din 11 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 712 din 18 iulie 2012;HOTĂRÂREA nr. 715 din 18 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 716 din 18 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 721 din 18 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 722 din 18 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 803 din 31 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 804 din 31 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 806 din 31 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 825 din 7 august 2012; HOTĂRÂREA nr. 835 din 7 august 2012; HOTĂRÂREA nr. 932 din 12 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 934 din 12 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 944 din 19 septembrie 2012;HOTĂRÂREA nr. 948 din 26 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 953 din 26 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 956 din 26 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 968 din 3 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 971 din 3 octombrie 2012; LEGEA nr. 164 din 4 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 984 din 10 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 986 din 10 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 987 din 10 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.009 din 17 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.018 din 17 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.041 din 24 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 24 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.046 din 24 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.047 din 24 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.050 din 24 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.055 din 30 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.058 din 30 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.060 din 30 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 6 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.085 din 6 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 6 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 14 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 14 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.109 din 14 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.110 din 14 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.111 din 14 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.117 din 20 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.121 din 20 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.141 din 27 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.145 din 27 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 4 decembrie 2012;HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 4 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 4 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.192 din 4 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 12 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.235 din 12 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.237 din 12 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.241 din 12 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.247 din 12 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.255 din 12 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.276 din 18 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.281 din 18 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.290 din 18 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 52 din 19 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 56 din 19 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 71 din 27 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 74 din 6 martie 2013; HOTĂRÂREA nr. 76 din 6 martie 2013; HOTĂRÂREA nr. 92 din 13 martie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013; HOTĂRÂREA nr. 120 din 27 martie 2013; HOTĂRÂREA nr. 128 din 27 martie 2013; HOTĂRÂREA nr. 135 din 3 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 136 din 3 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 140 din 3 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 145 din 3 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 146 din 3 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 178 din 16 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 180 din 16 aprilie 2013; HOTĂRÂRE nr. 210 din 23 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 235 din 8 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 237 din 8 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 239 din 8 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 258 din 15 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 264 din 15 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 269 din 15 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 286 din 21 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 289 din 21 mai 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 29 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 305 din 29 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 306 din 29 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 308 din 29 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 318 din 29 mai 2013; HOTĂRÂREA nr. 331 din 4 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 356 din 12 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 357 din 12 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 358 din 12 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 364 din 12 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 382 din 19 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 383 din 19 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 384 din 19 iunie 2013;HOTĂRÂREA nr. 388 din 19 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 392 din 19 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 394 din 19 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 421 din 26 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 441 din 4 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 460 din 10 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 461 din 10 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 462 din 10 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 476 din 10 iulie 2013; LEGEA nr. 230 din 15 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 487 din 17 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 492 din 17 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 496 din 17 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 505 din 24 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 516 din 24 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 536 din 30 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 598 din 14 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 607 din 14 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 608 din 14 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 618 din 14 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 631 din 21 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 658 din 27 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 659 din 27 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 666 din 4 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 671 din 4 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 681 din 4 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 684 din 4 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 692 din 11 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 694 din 11 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 714 din 18 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 718 din 18 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 729 din 25 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 735 din 25 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 740 din 25 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 741 din 25 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 743 din 2 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 746 din 2 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 765 din 9 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 766 din 9 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 767 din 9 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 768 din 9 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 770 din 9 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 771 din 9 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 772 din 9 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 773 din 9 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 795 din 16 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 797 din 16 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 798 din 16 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 804 din 16 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 805 din 16 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 809 din 16 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 843 din 30 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 846 din 30 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 858 din 6 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 862 din 6 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 864 din 6 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 875 din 14 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 876 din 14 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 878 din 14 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 919 din 20 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 930 din 27 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 939 din 27 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 943 din 27 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 953 din 4 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 960 din 4 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 961 din 4 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 984 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.009 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.010 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.011 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.019 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.023 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.031 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.032 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.036 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.039 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.042 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.043 din 11 decembrie 2013;HOTĂRÂREA nr. 1.045 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.052 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.067 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013; LEGEA nr. 372 din 18 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.114 din 18 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.115 din 18 decembrie 2013; LEGEA nr. 375 din 19 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.143 din 23 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.146 din 23 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.149 din 23 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.151 din 23 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.152 din 23 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.154 din 23 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.159 din 23 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.162 din 23 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.163 din 23 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 10 din 7 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 20 din 15 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 21 din 15 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 22 din 15 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 23 din 15 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 29 din 15 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 38 din 22 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 40 din 22 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 42 din 22 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 63 din 5 februarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 69 din 5 februarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 96 din 12 februarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 116 din 19 februarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 129 din 26 februarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 139 din 6 martie 2014; HOTĂRÂREA nr. 217 din 26 martie 2014; HOTĂRÂREA nr. 222 din 26 martie 2014; HOTĂRÂREA nr. 227 din 26 martie 2014; HOTĂRÂREA nr. 229 din 26 martie 2014; HOTĂRÂREA nr. 240 din 2 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 244 din 2 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 254 din 2 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 257 din 9 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 296 din 16 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 316 din 23 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 323 din 23 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 363 din 30 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 379 din 6 mai 2014; HOTĂRÂREA nr. 380 din 6 mai 2014; HOTĂRÂREA nr. 383 din 13 mai 2014; HOTĂRÂREA nr. 386 din 13 mai 2014; HOTĂRÂREA nr. 398 din 13 mai 2014; HOTĂRÂREA nr. 409 din 20 mai 2014; HOTĂRÂREA nr. 420 din 20 mai 2014; HOTĂRÂREA nr. 439 din 28 mai 2014; HOTĂRÂREA nr. 453 din 28 mai 2014; HOTĂRÂREA nr. 474 din 4 iunie 2014; HOTĂRÂREA nr. 485 din 11 iunie 2014; HOTĂRÂREA nr. 522 din 26 iunie 2014; HOTĂRÂREA nr. 529 din 26 iunie 2014; HOTĂRÂREA nr. 531 din 26 iunie 2014; HOTĂRÂREA nr. 532 din 26 iunie 2014; HOTĂRÂREA nr. 538 din 28 iunie 2014; HOTĂRÂREA nr. 540 din 2 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 544 din 2 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 565 din 9 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 568 din 9 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 571 din 9 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 586 din 16 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 587 din 16 iulie 2014;HOTĂRÂREA nr. 588 din 16 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 591 din 16 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 601 din 23 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 602 din 23 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 603 din 23 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 604 din 23 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 609 din 23 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 652 din 31 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 654 din 31 iulie 2014  +  Articolul 2 (1) Modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se aprobă în condiţiile legii, prin acte normative adoptate în acest sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităţilor publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi de autorităţi administrative autonome şi autorităţile administraţiei publice locale, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor.*) (2) Operarea modificărilor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face prin sistemul securizat al Ministerului Finanţelor Publice de către instituţiile prevăzute la alin. (1), în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1). (3) Operarea modificărilor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru bunurile aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale se face de către acestea, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1). (4) Accesarea sistemului informatic privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face prin personal de specialitate agreat în acest sens de către Ministerul Finanţelor Publice. (5) Anual, până la data de 15 martie, instituţiile prevăzute la alin. (2) vor supune spre adoptare actele normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, bunuri aflate în patrimoniul acestora sau al instituţiilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea lor, precum şi pentru bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a constatării unor diferenţe cu ocazia inventarierilor anuale efectuate.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 76 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2011.------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi alin. (2) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 76 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2011, care prevede: "(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, efectuează toate modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a adoptării actelor normative, nominalizează persoanele care au dreptul de a accesa programul informatic pentru agrearea acestora de către Ministerul Finanţelor Publice şi transpun inventarul bunurilor din domeniul public al statului conform noii clasificaţii elaborate de Ministerul Finanţelor Publice".  +  Articolul 3Inventarul actualizat în condiţiile art. 2 va fi prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 4Actele normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului vor fi însoţite de o anexă care va cuprinde pe lângă datele de identificare şi codurile unice de identificare (CUI) atribuite administratorilor, numerele atribuite bunurilor respective de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi numărul cărţii funciare, după caz.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 76 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2011.  +  Articolul 5 (1) Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţii neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză şi se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. (2) În cazul bunurilor reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse bugetare şi care, potrivit legii, aparţin domeniului public al statului, acestea vor fi cuprinse în inventar cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate, în baza unui act normativ adoptat în acest sens. (3) În cazul bunurilor reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse proprii de finanţare, acestea vor fi cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public al statului după recuperarea amortizării investiţiei, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare, a contractului de concesiune sau de închiriere, potrivit prevederilor legale în vigoare, în baza unui act normativ adoptat în acest sens.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice poate emite precizări pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din actele normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.  +  Articolul 8Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 noiembrie 2006.Nr. 1.705.________