ORDIN nr. 2.526 din 28 iulie 2014privind aprobarea cuantumului remunerațiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul național al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Național al Cinematografiei
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) pct. 10, 12 și 25, precum și ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă cuantumul remunerațiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul național al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Național al Cinematografiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul culturii,
    Kelemen Hunor
    București, 28 iulie 2014.Nr. 2.526.  +  ANEXĂCUANTUMUL remunerațiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce facparte din patrimoniul național al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naționalal Cinematografiei (CNC)