ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016    *) Republicat în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.139/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5 octombrie 2015.Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 28 iulie 2014.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute în anexa nr. 1, și Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Conducătorii entităților publice dispun măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normelor metodologice și ale codului specific prevăzute la art. 1, în cel mult 90 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se afișează pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICE GENERALEreferitoare la exercitarea controlului financiar preventiv  +  Anexa nr. 2ANEXAprivind Codul specific de norme profesionalepentru persoanele care exercită activitateade control financiar preventiv propriu