ORDIN nr. 458 din 27 martie 2002(*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate**)(actualizat până la data de 23 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.359 din 27 iulie 2004; ORDINUL nr. 1.148 din 7 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.148 din 7 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014.***) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Potrivit art. II din ORDINUL nr. 1.148 din 7 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014, prevederile referitoare la frâna încetinitoare, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, se aplică numai pentru autobuzele/microbuzele pentru care se solicită clasificarea pentru prima dată.Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, ale Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi ale Hotărârii Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Român", republicată,în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.148 din 7 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Registrul Auto Român" şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaBucureşti, 27 martie 2002.Nr. 458.  +  AnexăNORMA 27/03/2002