ORDIN nr. 1.242 din 12 iunie 2007(*actualizat*)pentru aprobarea standardelor privind selecţia şi evaluarea donatorului de ţesuturi şi celule, sistemele de alertă şi procedurile de urgenţă, calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule, sistemul de calitate, importul şi exportul de ţesuturi şi celule umane, relaţiile între băncile de ţesuturi şi celule şi terţe părţi(actualizat până la data de 14 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL SANATATII PUBLICE
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 825 din 10 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile:- titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant,văzând Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale de Transplant nr. E.N. 7.453/2007,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă standardele privind selecţia şi evaluarea donatorului de ţesuturi şi celule, sistemele de alertă şi procedurile de urgenţă, calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule, sistemul de calitate, importul şi exportul de ţesuturi şi celule umane, relaţiile între băncile de ţesuturi şi celule şi terţe părţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin transpun parţial Directiva 23/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 referitoare la stabilirea standardelor de calitate şi siguranţă asupra donării, procurării, testării, procesării, conservării, stocării şi distribuirii ţesuturilor şi celulelor umane [cap. I - art. 3 lit. d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) şi q), cap. II - art. 9, art. 11 pct. 5, cap. III - art. 12 pct. 1, art. 15 pct. 2 şi 3, cap. IV - art. 16 pct. 3, art. 18, 19, 20, art. 21, 22, 23 şi 24, cap. VI - art. 26, precum şi anexa] şi Directiva 17/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 februarie 2006 pentru implementarea Directivei 23/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea şi testarea ţesuturilor şi celulelor umane - art. 1 lit. d), e), f) şi g).  +  Articolul 3Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 12 iunie 2007.Nr. 1.242.  +  AnexăSTANDARD 12/06/2007