ORDIN nr. 53 din 7 mai 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol(actualizat până la data de 21 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 7 din 23 ianuarie 2014; ORDINUL nr. 28 din 10 martie 2014; ORDINUL nr. 109 din 14 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 207/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Secretariatului General, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 6 octombrie 2011.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 7 mai 2013.Nr. 53.  +  AnexăREGULAMENT 07/05/2013