ANEXĂ din 2 octombrie 1995 (*actualizată*)referitoare la modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum şi modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora - Anexa nr. 1b**)(actualizată până la data de 2 aprilie 2003*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 aprilie 2003 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996; RECTIFICAREA nr. 320 din 16 februarie 1996; ORDINUL nr. 1.015 din 8 mai 1996; ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996; ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997; ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997; ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998; ORDINUL nr. 516 din 10 martie 1998; ORDINUL nr. 815 din 14 aprilie 1998; ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998; ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998; ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999; ORDINUL nr. 1.542 din 14 decembrie 1999; ORDINUL nr. 1.370 din 17 octombrie 2000; ORDINUL nr. 1.253 din 12 iunie 2001; ORDINUL nr. 1.985 din 8 octombrie 2001; ORDINUL nr. 267 din 19 februarie 2002; ORDINUL nr. 1.212 din 17 septembrie 2002; ORDINUL nr. 1.745 din 17 decembrie 2002; ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-------**) Aprobată de Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995.  +  Anexa 1b)Modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum şi modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestoraVarianta 1995 A  ┌─────────┐ DECLARAŢIE  │ MF │ privind obligaţiile de plată la │││││││││││││││││  │ ROMÂNIA │ bugetul de stat  └─────────┘ luna ....... anul ........────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──┬──┐                                                    │ Declaraţie │ │ │  DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI │rectificativă └──┘ │                ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │Se completează cu X │        Cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │numai în cazul │        fiscal: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │declaraţiilor │                                                    │rectificative │                                                    └─────────────────────────┘   ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐   │Denumire │ │   │──────────┼─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────│   │Judeţ │ │Localitate│ │   │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┬────┬──┬─────┬───┬────┬───────│   │Strada │ │Număr │ │Bloc│ │Scara│ │Ap. │ │   │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┼────┼──┴─────┼───┼────┴───────│   │Cod poştal│ │Sector │ │Tel:│ │Fax│ │   └──────────┴─────────────────┴──────────┴───┴────┴────────┴───┴────────────┘        SUMELE ÎNSCRISE NU INCLUD DIFERENŢE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL   A.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ SUME lei   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   ┌┌──┐ ┌────────────────────┐   1 TVA de plată pentru perioada de raportare ││1 │ │ │                                                   │└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐   2 TVA de rambursat pentru perioada de raportare││2 │ │ │   ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘   B. IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII ŞI PE      VENITURI ASIMILATE SALARIILOR*)   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐   3 Impozit de virat la bugetul de stat pentru │3 │ │ │      perioada de raportare │ │ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   C. IMPOZIT PE PROFIT   ────────────────────────────────────────────────┌┌──┐ ┌────────────────────┐   4 Datorat cumulat, la sfârşitul perioadei ││4 │ │ │      precedente ││ │ │ │                                                   │└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐   5 Datorat cumulat, la sfârşitul perioadei ││5 │ │ │      de raportare ││ │ │ │   ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘   D. ACCIZE   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐   6 Datorată pentru perioada de raportare │6 │ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   E. IMPOZIT LA ŢIŢEIUL ŞI LA GAZELE NATURALE      DIN PRODUCŢIA INTERNA   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐   7 Datorat pentru perioada de raportare │7 │ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   F. TAXA PENTRU JOCURI DE NOROC   ────────────────────────────────────────────────┌┌──┐ ┌────────────────────┐   8 Taxa anuala datorată anticipat perioadei de ││8 │ │ │      raportare ││ │ │ │     ──────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐   9 Taxa regularizată periodic în funcţie de rea-││9 │ │ │      lizări, datorată pentru perioada de raportare││ │ │ │   ────────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐   10 Impozit pe veniturile obţinute din jocuri de ││ │ │ │      noroc, din prime în bani şi/sau în natura de ││10│ │ │      virat pentru perioada de raportare ││ │ │ │   ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘   G. IMPOZIT PE DIVIDENDE*)   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐   11 De virat pentru perioada de raportare │11│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   H. IMPOZITE PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE      ŞI JURIDICE NEREZIDENTE REŢINUTE DE      PLĂTITORII DE VENIT*)   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐   12 De virat pentru perioada de raportare │12│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   I. IMPOZIT PE VENITURILE DIN VALORIFICAREA      SUB ORICE FORMĂ A DREPTURILOR DE PROPRIETATE      INTELECTUALĂ   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐   13 De virat pentru perioada de raportare │13│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   J. IMPOZIT PE VENITURILE SUB FORMĂ DE DOBÂNZI   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐   14 De virat pentru perioada de raportare │14│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   K. IMPOZIT PE VENITURILE OBŢINUTE DIN TRANSFERUL      DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA VALORILOR      MOBILIARE ŞI PĂRŢILOR SOCIALE   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐   15 De virat pentru perioada de raportare │15│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   L. VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR      AUTONOME   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐   16 Datorat pentru perioada de raportare │16│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   M. ALTE IMPOZITE/TAXE DATORATE BUGETULUI DE STAT   ────────────────────────────────────────────────┌┌──┐ ┌────────────────────┐   17 ││17│ │ │   ────────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐   18 ││18│ │ │   ────────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐   19 ││19│ │ │   ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          ┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐          │ Banca │ CONT │          └─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘          ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐          └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘          ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐          └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘          ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐          └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘          ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐          └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Se completează numai pentru impozitele reţinute la sursa marcate cu*)   ┌────┬────────────┬───────────────┬────────────────────────┐   │Nr. │ INDEX**) │ Data plăţii │ Impozit datorat │   │crt.│ IMPOZIT │ venitului │ bugetului de stat │   │ │Se bifează │ │ │   │ │ cu X una │ Zi luna an │ │   │ │ din căsuţe │ │ │   │────┼───┬───┬────┼────┬─────┬────┼────────────────────────│   │////│ B │ G │ H │////│/////│////│////////////////////////│   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │   │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │   └────┴───┴───┴────┴────┴─────┴────┴────────────────────────┘    **)    B. IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII ŞI PE VENITURI ASIMILATE SALARIILOR    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    G. IMPOZIT PE DIVIDENDE    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    H. IMPOZITE PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE NEREZIDENTE       REŢINUTE DE PLĂTITORII DE VENIT    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.                                                   ┌───────────────┐    Nume, prenume ─────────────────────────────── │ Semnătura şi │    Funcţia ───────────────────────────────────── │ ştampila │                                                   │ │                                                   └───────────────┘    Prezentul titlu de creanţa devine titlu executoriu, în condiţiile legii------------Modelul formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" cod 14.13.01.01 a fost înlocuit cu modelul prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 *) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 1 din acelaşi act normativ.------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998 a fost abrogat de art. 8 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"Declaraţia se depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii la care se referă.Declaraţia se va depune trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor, de către acei contribuabili care, potrivit reglementărilor în vigoare, au obligaţia declarării trimestriale a impozitului pe profit şi care datorează numai acest impozit.Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, utilizând pix cu mina de culoare neagră. Dacă este posibil, declaraţia va fi completată la maşina de scris sau la imprimanta.Completarea declaraţiei se va face conform termenelor de declarare prevăzute de legile fiscale, astfel:1. lunar: pentru taxa pe valoarea adăugată; pentru impozitul pe profit, datorat de Banca Naţională a României şi bănci; pentru accize; pentru impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna; pentru taxa pentru jocuri de noroc; pentru impozitul pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente, reţinut de plătitorii de venit (pentru lunile în care se efectuează plăţi de venituri pentru persoanele fizice şi juridice nerezidente); precum şi pentru impozitele reţinute la sursa conform reglementărilor legale privind impozitul pe venit (impozit pe venitul din salarii, impozit pe venitul din dividende, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, din prime în bani şi/sau în natura, impozit pe veniturile din valorificarea, sub orice forma, a drepturilor de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din dobânzi);2. trimestrial: pentru impozitul pe profit;3. anual: pentru vărsămintele din profitul net al regiilor autonome.Când plătitorul corectează declaraţia depusa iniţial, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.Declaraţia se completează în doua exemplare, dintre care:- originalul se depune la organul fiscal în evidenta căruia este înregistrat plătitorul;- copia se păstrează de plătitor.Completarea declaraţiei se face astfel:Luna pentru care se completează declaraţia va fi înscrisă cu majuscule (de exemplu: IANUARIE).Anul pentru care se completează declaraţia va fi înscris cu cifre arabe, cu patru caractere (de exemplu: 2000).Secţiunea "Date de identificare a plătitorului"Se completează înscriind citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute de formular.ATENŢIE! SUMELE ÎNSCRISE ÎN DECLARAŢIE NU CUPRIND DIFERENŢELE DE IMPOZITE ŞI TAXE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL.Rândurile prevăzute pentru declararea impozitelor/taxelor se vor completa cu sumele reprezentând obligaţii constituite în perioada de raportare (luna, trimestru) la care se referă declaraţia.La capitolul A - Taxa pe valoarea adăugatăAgenţii economici care, potrivit legii, conduc evidenta contabila pentru operaţiunile realizate pe baza de contracte de asociere vor declara inclusiv datele privind taxa pe valoarea adăugată rezultată din astfel de operaţiuni.La capitolul B - Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilorÎn declaraţie vor fi înscrise numai sumele care trebuie virate, potrivit prevederilor legale, la bugetul de stat, reprezentând impozit pe salarii şi pe veniturile asimilate salariilor.La capitolul F - Taxa pentru jocuri de norocRândurile 8 şi 9 - Se completează lunar, de către toţi agenţii economici autorizaţi să organizeze şi să exploateze activităţi de jocuri de noroc.Rândul 10 - Impozit pe veniturile obţinute din jocuri de noroc, premii şi din prime în bani şi/sau în natura - se completează lunar de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate şi reţinute potrivit art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999privind impozitul pe venit.La capitolul G - Impozit pe dividendeSe completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate şi reţinute potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999.La capitolul I - Impozit pe veniturile din valorificarea, sub orice forma, a drepturilor de proprietate intelectualăSe completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate şi reţinute potrivit art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999.La capitolul J - Impozit pe veniturile sub formă de dobânziSe completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate şi reţinute potrivit art. 36 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999.La capitolul K - Impozit pe veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor socialeSe completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate şi reţinute potrivit art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999.La capitolul L - Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeSe înscrie suma conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1996privind repartizarea profitului la regiile autonome.La capitolul M - Alte impozite şi taxe Contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare alte impozite/taxe care nu sunt prevăzute de formular vor completa astfel:- la coloana "Denumire indicator" se înscrie denumirea exactă a impozitului/taxei datorate;- la coloana "Sume" se înscrie suma datorată pentru impozitul/taxa respectiva.Tabelul analiticSe completează numai pentru impozitele cu regim de reţinere la sursa, când data scadentei la plata este data plăţii venitului pentru care se datorează respectivul impozit, respectiv pentru impozitele prevăzute la capitolele B, G şi H.Coloana "Index impozit" - se va înscrie "X" în coloana corespunzătoare indexului impozitului pentru care se înscriu datele, şi anume:B - pentru impozitul pe salarii şi venituri asimilate salariilor;G - pentru impozitul pe dividende;H - pentru impozitele pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente, reţinute de plătitorii de venit.Coloana "Data plăţii venitului" - se va înscrie fiecare data la care a fost efectuată o plata de venit pentru care se datorează impozitul din coloana anterioară.Data plăţii venitului va fi înscrisă în formatul ZZ/LL/AAAA, cu cifre arabe (de exemplu: 05.07.2000).Coloana "Impozit datorat bugetului de stat" - se va înscrie suma impozitului datorat pentru fiecare plata de venit efectuată la data înscrisă în coloana anterioară.-----------Instrucţiunile de completare a formularului M.F. cod 14.13.01.01 au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 *) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 2 din acelaşi act normativ.------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998 a fost abrogat de art. 8 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999.    1. Denumire: Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat    2. Cod: 14.13.01.01    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire:    - exemplarul care se depune la organul fiscal - culoare verde    - exemplarul care rămâne la plătitor - culoare neagră    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea obligaţiilor de plată la bugetul de stat ale plătitorilor de impozite şi taxe    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: toţi plătitorii de impozite şi taxe    8. Circula: - originalul - culoare verde - la organul fiscal                - copia - culoare neagră - la plătitorul de impozite şi taxe    9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de impozite şi taxe.----------Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului M.F. cod 14.13.01.01 au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 3 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 *) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 3 din acelaşi act normativ.------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998 a fost abrogat de art. 8 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999.            DECLARAŢIA PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT    Pe perioada de la începutul anului până la ................................    Denumirea contribuabilului ............., codul fiscal ...................,    str. ............... nr. ......, localitatea .............................,    judeţul (sectorul) .................., codul poştal ..................... .                                                                    - lei -                                                                   -----------    Venituri din exploatare 01 ................    Cheltuieli aferente veniturilor din    exploatare (inclusiv cheltuielile    privind impozitul pe profit) 02 ................    Profit (pierdere) din exploatare    (rd. 01 - rd. 02) 03 .............    Venituri financiare 04 ................    Cheltuieli financiare 05 ................    Profit (pierdere) financiar    (rd. 04 - rd. 05) 06 .............    Venituri excepţionale 07 ................    Cheltuieli excepţionale 08 ................    Profit (pierdere) excepţional    (rd. 07 - rd. 08) 09 .............    Profit (pierdere) total    (rd. 03 + rd. 06 + rd. 09) 10 .............    Deduceri:    Dividendele primite de la o alta    persoana juridică română 11 ................    Sumele utilizate pentru constituirea    sau majorarea fondului de rezerva în    limita a 5% din profitul contabil    anual, până când acesta va atinge    20% din capitalul social 12 ................    Veniturile din provizioanele pentru    care nu s-a admis deducerea 13 ................    Sumele utilizate pentru constituirea    sau majorarea rezervei create de bănci    în limita a 2% din soldul creditelor    acordate şi a fondului de rezerva în    limitele prevăzute de Legea nr.    33/1991 privind activitatea bancară 14 ................    Sumele utilizate pentru constituirea    sau majorarea rezervelor tehnice ale    societăţilor de asigurare şi reasi-    gurare, conform dispoziţiilor legale    în materie 15 ................    Alte sume deductibile în limitele    prevăzute de legislaţia în vigoare 16 ................    Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 +    rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16) 17 .............    Profit (pierdere) (rd. 10 - rd. 17) 18 .............    Cheltuieli nedeductibile:    Impozitul pe profitul din orice sursa,    română şi străină, din care: 19 ................    Impozitul pe venitul realizat în    străinătate 20 ................    Amenzi şi penalităţi 21 ................    Cheltuielile de protocol, reclama şi    publicitate, care depăşesc limitele    prevăzute de lege 22 ................    Sumele utilizate pentru constituirea    sau majorarea provizioanelor şi a    rezervelor, peste limitele prevăzute    de lege 23 ................    Cheltuielile de sponsorizare ce    depăşesc limita stabilită de Legea    nr. 32/1994 24 ................    Pierderile din surse externe,    calculate pe fiecare sursa de venit 25 ................    Alte cheltuieli nedeductibile din    punct de vedere fiscal 26 ................    Total cheltuieli nedeductibile    (rd. 19 + rd. 21 până la rd. 26) 27 .............    Profitul impozabil (pierdere) înainte    de reportarea pierderii    (rd. 18 + rd. 27) 28 .............    Pierderea fiscală de recuperat din    anii precedenţi 29 .............    Profitul impozabil (pierderea)    (rd. 28 - rd. 29) 30 .............    Impozitul pe profit    *)Contribuabilii ale căror venituri    se impun cu cota normală    (rd. 30 x 38%) 31 .............    *)Contribuabilii care obţin venituri    din jocuri de noroc, baruri şi cluburi    de noapte (rd. 30 x 38%) + (k x 60%)         k = ponderea veniturilor         realizate din aceste activităţi         în volumul total al veniturilor 31 .............    *)Contribuabilii ale căror venituri    se impun cu cota de 25% (rd. 30 x 25%) 31 .............    *)Contribuabilii care realizează    profit impozabil printr-un sediu    permanent în România    [rd. 30 x 38% + (rd. 30 x 6,2%)] 31 .............    Creditul fiscal, din care: 32 ...............    - Credit fiscal extern 33 ...............    - Impozit pe profit aferent perioadei    de scutire, conform art. 30 din lege 34 ...............    Reducerile de impozit pe profit    prevăzute de art. 7 din lege, inclusiv    cele calculate potrivit legislaţiei    în vigoare 35 ...............    Total credit fiscal (rd. 32 + rd. 35) 36 .............    Impozitul pe profit datorat    (rd. 31 - rd. 36) 37 .............    Impozitul pe profit pe anul curent,    plătit cumulat de la începutul    anului fiscal 38 ...............    Impozitul pe profit de plată    (rd. 37 - rd. 38) 39 .............    Impozitul pe profit, plătit în    plus (rd. 38 - rd. 37) 40 .............--------------------------    *) Dacă rezultatul este zero sau mai puţin, înscrieţi 0.    M.F. Cod 14.13.01.01/A Format A3/t2    Tipărit la Regia Autonomă "Imprimeria Naţională"DOCUMENT DE PLATĂ--------------------------------------------------------------------------------| Felul documentului | Numărul | Data | Suma |--------------------------------------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------------------------------------    Sub penalităţile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar că amexaminat această declaraţie, inclusiv anexele însoţitoare, şi, în conformitatecu informaţiile furnizate, o declar corecta şi completa.    Numele .............. Prenumele ................ Data .....................    Funcţia ................................................. Semnătura ........           (directorul general sau alta persoana autorizata) şi ştampila-----------Modelul formularului "Declaraţia pentru impozitul pe profit cod 14.13.01.01/A"*) a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din acelaşi act normativ.**)-----------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:*) Modelul formularului "Declaraţie pentru impozitul pe profit pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a"*) fusese anterior înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 1 din acelaşi act normativ.**) ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997 a fost abrogat de art. 5 din ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 ***) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998.***) ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998 a fost abrogat de art. 8 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999.  +  Anexa 1la declaraţieAMORTIZARE FISCALĂAtenţie!Pentru activele din grupele de la 1 la 5 de mai jos, această anexă reprezintă numai un sumar al amortizării fiscale. Trebuie să ţineţi o evidenţă separată a amortizării fiscale pentru fiecare grupa a activelor incluse în grupele de la 1 la 5. Amortizarea pe fiecare activ din grupa 6 se calculează separat. Dacă există mai mult de un activ în grupa 6, contribuabilul va înregistra suma totală.┌────────────────────────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│ Grupa de mijloace fixe │ Rândul │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 ││ │ │-----│-----│-----│-----│-----│-----││ │ │ 40% │ 17% │ 10% │ 7% │ 4,5%│ 2% │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Sold la 01.01.199.... │ 01 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Actualizare la inflaţie │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru rd. 01 │ 02 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Amortizarea calculată la rd. │ │ │ │ │ │ │ ││ 01 + rd. 02 │ 03 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Intrări de mijloace fixe │ 04 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Actualizare la inflaţie pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ rd. 04 │ 05 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Amortizarea pentru mijloacele │ │ │ │ │ │ │ ││ fixe intrate, calculată la │ │ │ │ │ │ │ ││ rd. 04 + rd. 05 │ 06 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Ieşiri de mijloace fixe │ 07 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Actualizare la inflaţie │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru rd. 07 │ 08 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Amortizarea pentru mijloacele │ │ │ │ │ │ │ ││ fixe ieşite, calculată la rd. │ │ │ │ │ │ │ ││ 07 + rd. 08 │ 09 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Adunaţi rândurile [(rd. 01 + │ │ │ │ │ │ │ ││ + rd. 02 + rd. 04 + rd. 05) - │ │ │ │ │ │ │ ││ - (rd. 07 + rd. 08)] │ 10 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Adunaţi rd. 03 + rd. 06 - rd. │ │ │ │ │ │ │ ││ 09 │ 11 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Diferenţe înregistrate din │ │ │ │ │ │ │ ││ înstrăinarea mijloacelor fixe, │ │ │ │ │ │ │ ││ care depăşesc soldul grupei │ 12 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Soldul grupelor mai mici de │ │ │ │ │ │ │ ││ 200.000 lei │ 13 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Sold la 31.12.199.... (rd. 10 -│ │ │ │ │ │ │ ││ - rd. 11 + rd. 12 - rd. 13) │ 14 │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  +  Anexa 2la declaraţieBILANŢ FISCALÎncheiat la ......                                                                       - lei -┌────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐│ Explicaţii │ Nr. rând │ Soldul la │ Soldul la ││ │ │ începutul │ sfârşitul ││ │ │ anului │ anului │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ ACTIV: │ │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Imobilizări necorporale │ 01 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Imobilizări corporale │ 02 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Imobilizări financiare │ 03 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Stocuri │ 04 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Alte active circulante - TOTAL, │ │ │ ││ din care: │ 05 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ - Creanţe │ 06 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ - Titluri de plasament │ 07 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ - Disponibil │ 08 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Conturi de regularizare şi asimi- │ │ │ ││ late, exclusiv diferenţe de │ │ │ ││ conversie │ 09 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Prime privind rambursarea │ │ │ ││ obligaţiunilor │ 10 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL ACTIV (rd. 01 + rd. 02 + rd. │ │ │ ││ 03 + rd. 04 + rd. 05) │ 11 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ OBLIGAŢII (rd. 13 + rd. 14) │ 12 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ - Datorii │ 13 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ - Conturi de regularizare şi │ │ │ ││ asimilate, exclusiv diferenţe de │ │ │ ││ conversie │ 14 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ PATRIMONIU NET (rd. 11 - rd. 12) │ 15 │ │ │└────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘-----------Modelul formularului "Declaraţie pentru impozitul pe profit pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a"*) a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 1 din acelaşi act normativ.-----------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:*) Modelul formularului "Declaraţia pentru impozitul pe profit cod 14.13.01.01/A" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 1.329**) din 14 iulie 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din acelaşi act normativ.**) ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997 a fost abrogat de art. 5 din ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 ***) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998.***) ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998 a fost abrogat de art. 8 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999.MINISTERUL FINANŢELORINSTRUCŢIUNIpentru completarea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A- Declaraţia de impunere a profitului impozabil -Instrucţiuni generaleScopul formularuluiContribuabilii au obligaţia să completeze Formularul M.F. cod 14.13.01.01/A şi să raporteze profitul cumulat şi impozitul datorat pe anul fiscal în curs, până la sfârşitul fiecărei perioade de la care se referă raportarea.Plătitorii impozitului pe profitSunt obligaţi la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:- persoanele juridice române, pentru profitul impozabil obţinut din orice sursa, atât din România, cât şi din străinătate;- persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi printr-un sediu permanent în România, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;- persoanele fizice şi juridice străine care desfăşoară activităţi în România ca partener într-o asociere ce nu da naştere unei persoane juridice, pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfăşurata în România;- asocierile dintre persoanele fizice române şi persoanele juridice române care nu dau naştere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate.Persoana juridică trebuie să calculeze şi să plătească impozitul datorat de persoana fizica. O persoana juridică fără scop lucrativ plăteşte impozitul pe profit aferent veniturilor şi cheltuielilor legate de activităţile economice desfăşurate în scopul obţinerii de profit.Scutirile de la plata impozitului, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 12/1991privind impozitul pe profit, la art. 14 din Legea nr. 35/1991privind investiţiile străine, cu ultimele modificări, rămân în vigoare doar pentru persoanele juridice înregistrate la Registrul comerţului până la data de 31 decembrie 1994 şi pentru cele a căror perioada de scutire nu a expirat încă. Scutirea operează până la expirarea perioadei legale, cu condiţia de a activa şi de a realiza în continuare venituri, încă o perioada egală cu perioada de scutire. Astfel, impozitul pe profit trebuie recalculat pe perioada scutită, în conformitate cu regulamentele în vigoare la data acordării acesteia.Depunerea declaraţiei de impunereFormularul M.F. cod 14.13.01.01/A se depune la termenele prevăzute de lege, acestea fiind şi termenele de plată a impozitului. Dacă data respectiva este o zi nelucrătoare, contribuabilul poate face depunerea în prima zi lucrătoare următoare acesteia. Nu sunt exceptaţi de la obligaţia depunerii declaraţiei de impunere contribuabilii care beneficiază de prevederile art. 30 din lege, precum şi acei contribuabili care se înregistrează cu pierdere fiscală la finele perioadei de raportare.Depunerea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A se face la unitatea teritorială a administraţiei fiscale unde îşi are sediul contribuabilul.Declaraţia trebuie semnată şi datată de către directorul general sau de orice persoana autorizata prin lege să-l reprezinte pe contribuabil.Păstrarea evidenţelorEvidenţele contribuabilului trebuie ţinute atât timp cât este necesar pentru a aplica orice prevedere a legislaţiei române.Contribuabilul trebuie, de asemenea, să păstreze copiile de pe toate declaraţiile depuse. Acestea sunt necesare pentru întocmirea viitoarelor declaraţii şi efectuarea calculelor la depunerea unor declaraţii rectificate.Plata impozitului pe profitContribuabilul trebuie să plătească impozitul datorat, nu mai târziu de termenul de depunere a Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A. Dacă termenul de depunere nu cade într-o zi lucrătoare, contribuabilul poate să plătească în următoarea zi lucrătoare.Plata impozitului pe profit se face prin completarea unui formular de dispoziţie de plată care se predă la banca la care contribuabilul îşi are contul principal.Majorări de întârzierePentru impozitele neplătite la termen, contribuabilul este obligat să plătească majorări de întârziere.SancţiuniDepunerea cu întârziere a declaraţieiUn contribuabil care depune declaraţia după termenul prevăzut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la acea data, este sancţionat cu o amendă egală cu 1% din impozitul datorat. Un contribuabil care îşi depune declaraţia în termen de peste 30 de zile de la data prevăzută sau nu furnizează toate informaţiile necesare pentru calcularea impozitului se sancţionează cu o amendă egală cu 2% din impozitul datorat. Nedepunerea în termenul prevăzut de lege a declaraţiei de impunere, în cazul contribuabililor care nu înregistrează profit, se sancţionează cu amenda de 0,1% din cifra de afaceri aferentă perioadei pentru care nu s-a depus declaraţia.Neplata în întregime a impozitului stabilitUn contribuabil care nu plăteşte în întregime impozitul pe profit se sancţionează cu o amendă egală cu 3% din impozitul neplătit.Instrucţiuni specifice de completareRândul 01 până la 09Completaţi sumele respective aşa cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabilului. Pierderile se vor trece în paranteze la rândurile 03, 06 şi 09.Rândul 10 - Profit (pierdere) totalPierderea se va face în paranteză.Rândul 11 - Dividendele primite de la o altă persoană juridică românăCompletaţi cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică română.Rândul 12 - Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezervăCompletaţi cu creşterea netă a fondului de rezervă în timpul anului, dacă acesta există, în limita a 5% din profitul contabil anual, până când acesta va atinge 20% din capitalul social.Rândul 13 - Veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducereaCompletaţi cu veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea, la constituirea lor, potrivit prevederilor legale.Rândul 16 - Alte sume deductibile în limitele prevăzute de legislaţia în vigoareSe va completa de către contribuabilii care, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, beneficiază de deduceri, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, republicată.Contribuabilii care au în componenţă unităţi fără personalitate juridică determină limitele cheltuielilor deductibile, la nivelul unităţii cu personalitate juridică.Rândul 19 - Impozitul pe profitul din orice sursă, română şi străinăTreceţi suma impozitului pe profit realizat, care este înregistrat ca o cheltuială în evidenţa contabilă a contribuabilului.Rândul 20 - Impozitul pe venituri realizat în străinătateTreceţi suma impozitului pe veniturile din străinătate reflectate drept o cheltuială în evidenţa contabilă a contribuabilului.Rândul 21 - Amenzi şi penalităţiCompletaţi suma amenzilor şi a penalităţilor plătite sau datorate autorităţilor române sau străine, precum şi confiscările de bunuri sau de valori efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare şi reflectate drept o cheltuiala în evidenta contribuabilului.Rândul 22 - Cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate, care depăşesc limitele prevăzute de legeCompletaţi suma cheltuielilor de protocol, reclama şi publicitate, reflectate ca o cheltuiala în evidenta contabila a contribuabilului, în măsura în care acestea depăşesc limitele prevăzute de legea bugetară anuala.Rândul 23 - Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, peste limitele prevăzute în legeTreceţi toate sumele din evidenta contabila a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, cu excepţia:- rezervelor create de bănci, în măsura în care acestea nu depăşesc 2% din soldul creditelor acordate şi fondul de rezerva, în conformitate cu Legea nr. 33/1991privind activitatea bancară;- rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare, constituite conform prevederilor legale în vigoare.Rândul 24 - Cheltuielile de sponsorizare ce depăşesc limita stabilită de Legea nr. 32/1994Treceţi valoarea cheltuielilor de sponsorizare, în măsura în care acestea depăşesc limita prevăzută de Legea nr. 32/1994privind sponsorizarea.Rândul 25 - pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursa de venitCompletaţi valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din străinătate ce depăşesc veniturile respective. Efectuaţi acest calcul separat pentru fiecare sursa de venituri externe.Rândul 26 - Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscalÎnscrieţi sumele reprezentând depăşiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispoziţii legale (de exemplu: depăşiri la cheltuieli de delegare-detaşare, la cheltuieli cu acţiuni social-culturale, conform prevederilor legii bugetare anuale, perisabilităţi, orice cheltuiala în favoarea acţionarilor sau a asociaţilor etc.).Rândul 28 - Profitul impozabil (pierderea) înainte de raportarea pierderiiÎnscrieţi la rândul 28 pierderea, în paranteze.Rândul 29 - Pierderea fiscală de recuperat din anii precedenţiSe înregistrează pierderea fiscală de recuperat, aferentă ultimelor 36 de luni, începând cu 1 ianuarie 1995, care să nu depăşească profitul impozabil înscris la rândul 28. Pierderea aferentă unui an fiscal reprezintă suma negativă înscrisă la rândul 30.Pierderile fiscale înregistrate înainte de 1 ianuarie 1995 se recuperează conform prevederilor legale în vigoare până la 1 ianuarie 1995, respectiv din profiturile aferente următorilor 2 ani.Rândul 30 - Profitul impozabil (pierderea)Pierderea se va înscrie în paranteze.Rândul 32 - Credit fiscalÎnscrieţi sumele plătite în străinătate, cu titlu de impozit pe dobânzi, redevenţe, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit plătit în străinătate, impozitul scutit la plata într-un an fiscal în cazul contribuabililor care intra sub incidenta art. 30 din lege.Rândul 33 - Credit fiscal externCreditul fiscal extern reprezintă minimul dintre următoarele doua valori:1. suma impozitelor externe plătite sau reţinute pentru venitul din sursa externa, confirmată de documentele ce atestă plata acestora; sau2. suma egală cu suma veniturilor impozabile realizate în străinătate, la care se aplică cota de impozit pe profit din România.Rândul 35 - Reducerile de impozit pe profit, prevăzute la art. 7 din lege, inclusiv cele calculate potrivit legislaţiei în vigoareCompletaţi cu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 7 alin. 1 lit. a), b) şi c) şi alin. 2 din lege. Reducerile menţionate la art. 7 se calculează lunar, cumulat de la începutul anului, cu excepţia celei prevăzute la alin. 1 lit. a), care se calculează lunar.Suma totală a reducerilor menţionate la art. 7 din lege nu poate depăşi 50% din impozitul pe profit determinat înainte de aplicarea reducerilor.La acest rând se înscriu reducerile calculate potrivit legislaţiei în vigoare.Rândul 38 - Impozitul pe profit pe anul curent, plătit cumulat de la începutul anului fiscalSe va înscrie numai suma impozitului pe profit datorat şi plătit pentru anul fiscal în curs.-----------Instrucţiunile pentru completarea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A - Declaraţia de impunere a profitului impozabil au fost introduse de pct. 2 al art. 1 din ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997**) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997 şi au conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.-----------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:**) ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997 a fost abrogat de art. 5 din ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 ***) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998.***) ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998 a fost abrogat de art. 8 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999.1. Denumire: Declaraţie de impunere a profitului impozabil pentru contribuabilii mari2. Cod: 14.13.01.01/a3. Format: A3/t2+A4/t24. Caracteristici de tipărire: set5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea şi calculul profitului impozabil şi al impozitului pe profit, de către contribuabilii mari7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabilii mari8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal- 1 exemplar - la contribuabil9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie de impunere a profitului impozabil pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 2 din acelaşi act normativ. ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │┌─────────┐ DECONT │Nr. inreg. ─────────── │ ││ MF │ privind taxa pe valoarea adăugată │Din data de: ───────── │ ││ ROMÂNIA │ pentru luna.... anul ..... │ Loc rezervat│ │└─────────┘ │ pentru uni- │ │ │ tatea fiscală │ └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘   DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI   ┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐   │Denumirea plătitorului │ │   │de TVA │ │   │───────────────────────┼────────────────────┬───────────────────┬─────────│   │Codul fiscal al plăti- │ │Luat în evidenta │ │   │torului de TVA │ │începând cu data de│--/--/---│   │ │ │(ZZ/LL/AA) │ │   │────────────────┬──────┴────┬──────────┬────┴─────────────────────────────│   │Judeţul/sectorul│ │Localitate│ │   │──────────┬─────┴───────────┼──────────┼───┬────┬──┬─────┬───┬────┬───────│   │Strada │ │Număr │ │Bloc│ │Scara│ │Ap. │ │   │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┼────┼──┴─────┼───┼────┴───────│   │Cod poştal│ │Sector │ │Tel:│ │Fax│ │   └──────────┴─────────────────┴──────────┴───┴────┴────────┴───┴────────────┘  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ COLECTATĂ │  │lei │  │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────│  │ Denumirea indicatorilor Valoare TVA │  │─────┬─────────────────────────────────────┬───┬────────────┬──────────────│  │ 1 │Vânzări în ţara Cota 22% │1 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 2 │Vânzări în ţara Cota 11% │2 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 3 │Regularizări │3 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 4 │Export │4 │ │//////////////│  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 5 │Scutire cu drept de deducere │5 │ │//////////////│  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 6 │Scutire fără drept de deducere │6 │ │//////////////│  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 7 │TOTAL [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)] │7 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼──────┬─────┴──────────────┘  │ 8 │PRO RATA │8 │ % │  └─────┴─────────────────────────────────────┴───┴──────┘   TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ DEDUCTIBILĂ - LEI -  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ Denumirea indicatorilor Valoare TVA │  │─────┬─────────────────────────────────────┬───┬────────────┬──────────────│  │ 9 │Cumpărări pentru nevoile Cota 22% │9 │ │ │  │ │agentului economic │ │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 10 │Cumpărări pentru nevoile Cota 11% │10 │ │ │  │ │agentului economic │ │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 11 │Regularizări │11 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 12 │TVA DEDUCTIBILĂ [(9)+(10)+(11)] │12 │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 13 │TVA DE DEDUS [(12)*(8)/100] │13 │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 14 │Cumpărări supuse criteriilor specifi-│14 │ │ │  │ │ce de exercitare a dreptului de │ │ │ │  │ │deducere │ │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 15 │Cumpărări scutite de TVA │15 │ │//////////////│  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 16 │TOTAL TVA DE DEDUS [(13)+(14)] │16 │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 17 │TOTAL [(9)+(10)+(11)+(14)+(15)] │17 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 18 │TVA de plată pentru luna de raportare│18 │////////////│ │  │ │[(7)-(16)] │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 19 │TVA de rambursat pentru luna de │19 │////////////│ │  │ │raportare [(16)-(7)] │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 20 │SUMA DE RAMBURSAT DIN LUNA PRECEDENTĂ│20 │////////////│ │  │ │CELEI DE RAPORTARE │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 21 │SUMA DE PLATĂ DIN LUNA PRECEDENTĂ │21 │////////////│ │  │ │CELEI DE RAPORTARE │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 22 │Suma pentru care s-a aprobat ram- │22 │////////////│ │  │ │bursarea în luna de raportare │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 23 │ Suma plătită în luna de raportare │23 │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 24 │TVA compensată │24 │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 25 │TVA efectiv restituită cumpărătorilor│25 │////////////│ │  │ │străini │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 26 │Bonificaţie pentru plata în termenul │26 │////////////│ │  │ │legal │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 27 │TVA RĂMASĂ DE PLATĂ │27 │////////////│ │  │ │[(18)+(21)-(23)-(25)-(26)] │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 28 │TVA RĂMASĂ DE RAMBURSAT │28 │////////////│ │  │ │[(19)+(20)-(22)-(24)+(25)+(26)] │ │////////////│ │  └─────┴─────────────────────────────────────┴───┴────────────┴──────────────┘    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.                                                   ┌───────────────┐    Nume, prenume ─────────────────────────────── │ Semnătura şi │    Funcţia ───────────────────────────────────── │ ştampila │                                                   │ │                                                   └───────────────┘-----------Modelul formularului "Decontul privind taxa pe valoarea adăugată" cod 14.13.01.02 a fost înlocuit cu modelul prevăzut în anexa 7a) din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 5 din acelaşi act normativ.INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Decont privind taxa pe valoarea adăugată"Se completează lunar de agenţii economici care sunt înregistraţi la organele fiscale ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.Agenţii economici care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operaţiunile realizate pe baza de contracte de asociere vor declara inclusiv datele şi informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultată din astfel de operaţiuni.Taxa pe valoarea adăugată colectată. Rândurile 1 şi 2 - se preiau totalurile coloanelor 10, 11, 12 şi 13 din Jurnalul pentru vânzări cod 14-6-12a), precum şi operaţiunile asimilate livrărilor potrivit legii, centralizate în borderoul cuprinzând operaţiunile asimilate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 516/1998.. Rândul 3 - se vor evidenţia sumele rezultate din corectarea datelor din deconturile anterioare, precum şi sumele aferente operaţiunilor neexigibile existente în sold la finele lunii anterioare, care au devenit exigibile în luna pentru care se întocmeşte decontul.. Rândul 4 - se vor înscrie operaţiunile de export înregistrate la coloana 9 din Jurnalul pentru vânzări.Agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini vor înscrie comisionul perceput pentru această activitate la rândul 4.. Rândul 5 - se vor evidenţia operaţiunile scutite cu drept de deducere, înscrise în coloana 7 din Jurnalul pentru vânzări.. Rândul 6 - se vor evidenţia operaţiunile scutite fără drept de deducere, înscrise în coloana 8 din Jurnalul pentru vânzări.. Rândurile 1-6 - nu se cuprind sumele care, potrivit legii, nu intra în baza de impozitare, inclusiv suma reprezentând contribuţia la Fondul special al drumurilor publice.Pro rata. Rândul 8 - se înscrie pro rata determinata potrivit normelor legale în vigoare.Taxa pe valoarea adăugată deductibilă. Rândurile 9 şi 10 - se va prelua totalul coloanelor 7, 8, 9 şi 10 din Jurnalul pentru cumpărări cod 14-6-17 b).. Rândul 11 - se vor evidenţia sumele rezultate din corectarea datelor din deconturile anterioare depuse la organele fiscale, precum şi sumele aferente operaţiunilor neexigibile existente în sold la finele lunii anterioare şi care au devenit exigibile în luna pentru care se întocmeşte decontul.. Rândul 13 - se va înscrie suma rezultată după aplicarea pro ratei, determinata potrivit prevederilor legale în vigoare, asupra sumei înscrise la rândul 12 din decont.. Rândul 14 - se vor evidenţia cumpărările destinate realizării de bunuri şi servicii scutite cu drept de deducere, cumpărările nesupuse pro ratei potrivit criteriilor specifice de exercitare a dreptului de deducere la agenţii economici care realizează şi operaţiuni scutite fără drept de deducere.. Rândul 15 - se va prelua totalul coloanei 6 din Jurnalul pentru cumpărări, reprezentând bunurile şi serviciile achiziţionate de la neplătitorii de T.V.A., precum şi cele care nu au legătura directa cu activitatea agentului economic.Taxa pe valoarea adăugată datorată sau de recuperat la/de la bugetul de stat. Rândul 20 - se va prelua suma prevăzută la rândul 28 din decontul lunii precedente celei de raportare.. Rândul 21 - se va prelua suma prevăzută la rândul 27 din decontul lunii precedente celei de raportare.. Rândul 22 - se vor înscrie sumele pentru care în luna pentru care se face raportarea s-a primit aprobarea rambursării.. Rândul 23 - se va înscrie totalul plăţilor efectuate pentru debitele restante şi curente de la data depunerii decontului anterior până la data depunerii prezentului decont.. Rândul 24 - se va înscrie suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată compensată în luna de raportare din suma de rambursat, potrivit prevederilor legale în vigoare.. Rândul 25 - se vor înscrie sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită cumpărătorilor străini de către agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de restituire.. Rândul 26 - se va înscrie suma reprezentând bonificaţia de 5% calculată conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1999.-----------Instrucţiunile pentru completarea formularului "Decontul privind taxa pe valoarea adăugată" cod 14.13.01.02 au fost modificate de art. 5 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999 şi au conţinutul anexei 7b) din acelaşi act normativ.-----------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:*) Pct. 1 al art. 1 din ORDINUL nr. 516 din 10 martie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 18 martie 1998 a fost abrogat de art. 5 din ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 **) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998.**) ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998 a fost abrogat de art. 8 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999.    1. Denumire: Decont privind taxa pe valoarea adăugată    2. Cod: 14.13.01.02    3. Format: A4/t1+A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: set: originalul - culoare neagră                                             copia - culoare roşie                                             pe versoul exemplarului de culoare                                             roşie: instrucţiuni de completare    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea taxei pe valoarea adăugată    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: toţi plătitorii de taxa pe valoarea adăugată    8. Circula: - originalul - la organul fiscal                - copia - la plătitorul de taxa pe valoarea adăugată    9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de taxa pe valoarea adăugată.----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Decontul privind taxa pe valoarea adăugată" cod 14.13.01.02 au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 7c) din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 5 din acelaşi act normativ.       ──────────     . .    │ ROMÂNIA │    │ ______ │ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ    │ | M.F. | │    │ |______| │ CERERE DE RAMBURSARE    │ MINISTERUL │    │ FINANŢELOR │     . .       ────────── ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ │ │ CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| │ │ DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC: ........................................... │ │ LOCALITATEA ................., str. .......................... nr. ...... │ │ judeţul (sectorul) ................... codul poştal ........ tel./fax ... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    I. RAMBURSARE PENTRU EXPORT: Sume           _____________    Luna: |_____|_______|    1. Plătitori care au realizat livrări atât la       intern, cât şi la export:    1.1. Total operaţiuni impozabile realizate ______________________         [(7)-(6) din decont] |______________________|    1.2. T.V.A. de dedus [(12)+(13)+(15) din decont] |______________________|    1.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(1.2)/(1.1)x100] ____________%|___.____|    1.4. Operaţiuni de export [(4) din decont] |______________________|    1.5. T.V.A. aferentă exportului [(1.4)x(1.3)/100] |______________________|    2. Plătitori care au realizat exclusiv livrări       la export:                                                        ______________________    2.1. Total intrări [(17) din decont] |______________________|    2.2. T.V.A. de dedus [(12)+(13)+(15) din decont] |______________________|    2.3. Pondere T.V.A. de dedus [(2.2)/(2.1)x100] ____________%|____.___|    2.4. Operaţiuni de export [(4) din decont] |______________________|    2.5. T.V.A. aferentă exportului |______________________|         [(2.4)x(2.3)/100]*)    II. RAMBURSARE PENTRU ACTIVITĂŢI SPECIFICE:           _____________    Luna: |_____|_______|    Se va depune de unităţile care au drept de ______________________    rambursare lunară. |______________________|    Se va înscrie suma de rambursat din decont (21).    III. RAMBURSARE PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE:             _______ _______ _______    Lunile: |__|____| |__|____| |__|____|    Se depune de unităţile care, pe o perioada de ______________________    3 luni consecutiv, au raportat sume de rambursat. |______________________|    Se va înscrie suma de rambursat din decontul    lunii a 3-a (21).    IV. SOLICIT RAMBURSAREA    În contul nr. .................., deschis la ............................    Numele .......................... Funcţia ...............................    Prenumele ....................... Semnătura şi ştampila ................. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ Se aproba rambursarea pentru ___________ │ │ │ pentru suma de |___________|│ Organul fiscal .... Codul .... │ │ Nu se aproba rambursarea |___________|│ Numărul de înregistrare .......│ │ sumei de |___________|│ Data depunerii(ZZ/LL/AA).../../│ │ Suma de reportat în decontul │ Primit ....................... │ │ lunii următoare │ │ │ │ │ │ Numele persoanei care aproba rambursarea...│ │ │ Funcţia... Semnătura...Data(ZZ/LL/AA) ././.│ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------------    *) Suma de rambursat se determina potrivit prevederilor Deciziei nr. 9/1997 a Comisiei centrale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 8 august 1997. M.F. cod 14.13.03.02------------    Modelul formularului "T.V.A. - Cerere de rambursare, cod 14.13.03.02" a fost înlocuit cu modelul formularului din ORDINUL nr. 516 din 10 martie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 18 martie 1998, care modifică anexa nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.146/1996, conform pct. 2 al art. 1 din acelaşi act normativ.                   BORDEROUcuprinzând operaţiunile asimilate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, realizate în luna ................ ┌─┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────┬────────────────┐ │ │ Documentul │Explicaţii│Valoarea │Baza de impozitare │ │ │N│──┬───┬───────│ privind │de înre- │determinata potrivit │ │ │r│D │ │Felul │ natura │gistrare │art. 13 lit. d) şi f)│ Valoarea T.V.A.│ │ │a │ │ docu- │ operaţiu-│rezultată │din Ordonanţa Guver- │ │ │c│t │ │ men- │nilor │din evi- │nului nr. 3/1992 │ │ │r│a │ │ tului │ │denţa con-│ │ │ │t│ │Nr.│ │ │tabilă │ │ │ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│ └─┴──┴───┴───────┴──────────┴──────────┴─────────────────────┴────────────────┘-----------Modelul "Borderoului cuprinzând operaţiunile asimilate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992" a fost introdus de pct. 3 al art. 1 din ORDINUL nr. 516 din 10 martie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 18 martie 1998, care modifică anexa nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.146/1996 şi are cuprinsul formularului din acelaşi act normativ.*Font 9*┌────────────────┐│ ROMÂNIA ││ ┌──────────┐ ││ │ M.F. │ │ CERERE DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ│ └──────────┘ │ CA PLĂTITOR DE T.V.A.│ MINISTERUL ││ FINANŢELOR │└────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IDENTIFICARE ││ ││DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC: .....................................................││CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: ........... STR. ....................... NR. .......││LOCALITATEA: ................. JUDEŢUL (SECTORUL): ............ CODUL POŞTAL: .....│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   1. Cifra de afaceri realizată de la începutul anului (mii lei): ............. lei.   2. Data depăşirii plafonului de 50 milioane: ziua .... luna ...... anul ..........   3. Data de la care devin plătitor [conform Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992:art. 6 lit. A.i) 12] ziua .... luna ...... anul ..........NUMELE .................................. PRENUMELE .................................FUNCŢIA .............................. SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ........................DEPUNERE: ZIUA ............. LUNA .............................. ANUL ............. .┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL ││ ││ Se aprobă înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată începând cu ││ data de ........................................ . ││ ││ ││ Nu se aprobă înregistrarea ca plătitor. Motive: ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ ││ ││Organul fiscal ............ Codul organului fiscal .......... Director ............││Data: ziua .......... luna ................ anul ............... . │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   S-a luat în evidenţă ca plătitor de T.V.A. începând cu data de .................şi s-a înştiinţat agentul economic plătitor cu adresa nr. ........................ .M.F. cod 14.13.04.02Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1------------Modelul formularului "Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A.", cod: 14.13.04.02 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/3 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 3 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A.2. Cod: 14.13.04.023. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: înregistrarea în evidenţa organului fiscal, ca plătitor de T.V.A.7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal- 1 exemplar - la plătitor9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A., cod 14.13.04.02" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 2 din acelaşi act normativ.   ┌────────────┐   │ ROMÂNIA │ CERERE DE ÎNREGISTRARE CA PLĂTITOR   │ M.F. │ DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ   │ MINISTERUL │ PRIN OPŢIUNE   │ FINANŢELOR │   └────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IDENTIFICARE ││ DENUMIRE AGENT ECONOMIC .................................................... ││ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... ││ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1. Solicit să devin plătitor de taxă pe valoarea adăugată:        1.1 pentru întreaga activitate []        1.2 numai pentru o parte a acesteia [] 2. Opţiunea se referă la:    Scutirile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa nr. 3/1992:        2.1 lit. f []        2.2 lit. i/8 []        2.3 lit. i/12 [] 3. Anexez justificare economică în susţinerea cererii din care rezultă că nu se influenţează negativ alte operaţiuni sau [] produse scutite de taxa pentru protecţie socială NUME ............................ PRENUME .................................... FUNCŢIA.......................... SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ...................... DEPUNERE: ZI ___ LUNA ____ AN ______┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL ││ Se aprobă înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată începând cu ││ data de ___________________ ││ ││ Nu se aprobă înregistrarea ca plătitor. Motive: ││ _____________________________________________________________________________││ _____________________________________________________________________________││ _____________________________________________________________________________││ ││ ORGAN FISCAL ................. COD ORGAN FISCAL ........... DIRECTOR ........││ DATA: ZI ____ LUNA _____ AN ________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Despre modul de soluţionare a cererii depuse se va înştiinţa agentul economic mf cod 14.13.04.02/a Format A4 Tipărit la R.A "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Cerere de înregistrare ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată prin opţiune2. Cod: 14.13.04.02/a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: înregistrarea în evidenţa organului fiscal, ca plătitor de T.V.A.,prin opţiune7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal- 1 exemplar - la plătitor9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Cerere de înregistrare ca plătitor de T.V.A. prin opţiune, cod 14.13.04.02/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 2 din acelaşi act normativ. ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │┌─────────┐ DECONT │Nr. inreg. ─────────── │ ││ MF │ PRIVIND ACCIZELE │Din data de: ───────── │ ││ ROMÂNIA │ Pentru anul .... │ Loc rezervat│ │└─────────┘ │ pentru uni- │ │ │ tatea fiscală │ └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    ┌───────────────┬──────┬──┐                                                    │ Declaraţie │ │ │DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI │rectificativă └──────┘ │                ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │Se completează cu X [] │        Cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │numai în cazul │        fiscal: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │declaraţiilor │                                                    │rectificative │                                                    └─────────────────────────┘   ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐   │Denumire │ │   │──────────┴─────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────────────│   │Judeţul/sectorul│ │Localitate│ │   │──────────┬─────┴───────────┼──────────┼───┬────┬──┬─────┬───┬────┬───────│   │Strada │ │Număr │ │Bloc│ │Scara│ │Ap. │ │   │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┼────┼──┴─────┼───┼────┴───────│   │Cod poştal│ │Sector │ │Tel:│ │Fax│ │   └──────────┴─────────────────┴──────────┴───┴────┴────────┴───┴────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ÎN SUMĂ FIXĂ │ │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│ │Nr. │ Denumirea produsului şi a │ Cantitatea │ │ Acciza │ │crt. │ grupei de produse │livrata sau │UM│datorată │ │ │ │ importata │ │ (lei) │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 0 │ 1 │ 2 │3 │ 4 │ │───────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┴──────────│ │A. Alcool etilic alimentar, băuturi alcoolice şi orice alte produse desti- │ │nate industriei alimentare, care conţin alcool etilic alimentar │ │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│ │ 1. │TOTAL:(rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4) │////////////////│ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 1.1. │alcool etilic alimentar │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 1.2. │băuturi alcoolice │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 1.3. │alte produse destinate industriei ali- │ │ │ │ │ │mentare sau consumului, care conţin │ │ │ │ │ │alcool etilic alimentar cu concentraţie│ │ │ │ │ │mai mare de 0,5% în volum │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 1.4. │vinuri, produse pe baza de vin şi pro- │ │ │ │ │ │duse pe baza de distilat din vin, cu o │ │ │ │ │ │concentraţie în alcool de peste 22% în │ │ │ │ │ │volum; coniac, armaniac şi vinars │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 2. │Băuturi alcoolice naturale │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 3. │Vinuri şi produse pe baza de vin │////////////////│ │ │ │TOTAL:(rd.3.1+rd.3.2+rd.3.3+rd.3.4) │////////////////│ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 3.1. │vinuri nespumoase │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 3.2. │vinuri spumoase │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 3.3. │vin spumant │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 3.4. │Vermuturi şi alte produse pe baza de │ │ │ │ │ │vin cu o concentraţie în alcool de │ │ │ │ │ │până la 22% inclusiv în volum │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 4. │Bere │ │ │ │ │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ TOTAL A. (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4) │////////////////│ │ │───────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──┴──────────│ │ B. Produse din tutun │ │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│ │ 5. │Ţigarete*) │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 6. │Ţigări şi ţigări de foi │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 7. │Tutun destinat fumatului │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 8. │Tutun de prizat şi tutun de mestecat │ │ │ │ │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┴──┼──────────│ │ TOTAL B. (rd.5+rd.6+rd.7+rd.8) │////////////////│ │ │───────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────│ │ C. Produse petroliere │ │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│ │ 9. │Benzina premium, regular şi normală │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 10. │Benzina fără plumb │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 11. │Motorina auto (combustibil pentru │ │ │ │ │ │motoare Diesel) │ │ │ │ │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┴──┼──────────│ │ TOTAL C. (rd.9+rd.10+rd.11) │////////////////│ │ │───────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────│ │ D. Produse din anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 82/1997 de la poz. 1 la poz. 4 │ │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│ │ 12. │Cafea verde │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 13. │Cafea prăjită, inclusiv cafea cu │ │ │ │ │ │înlocuitori │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 14. │Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu │ │ │ │ │ │cafea solubilă │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 15. │Ape, ape minerale şi ape gazoase, cu │ │ │ │ │ │conţinut de zahăr sau alte produse de │ │ │ │ │ │îndulcit şi substanţe aromatizante │ │ │ │ │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┴──┼──────────│ │ TOTAL D. (rd.12+rd.13+rd.14+rd.15) │////////////////│ │ └───────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │II. PENTRU PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR AD-VALOREM │ │───────┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────│ │ │ │Contrava- │Valoarea │ │ │ │ │loarea bu-│în vama │ Acciza │ │Nr. │ Denumirea produsului şi a │nurilor │plus taxe│datorată │ │crt. │ grupei de produse │ livrate │vamale şi│ (lei) │ │ │ │exclusiv │alte taxe│ │ │ │ │accizele │ speciale│ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ │ │───────┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────│ │Pentru produsele din anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 82/1997, de la poz. 5 la │ │poz. 15 │ │───────┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────│ │ 1. │Confecţii din blănuri naturale (cu │ │ │ │ │ │excepţia celor de iepure, oaie, │ │ │ │ │ │capra) │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 2. │Articole din cristal │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 3. │Bijuterii din aur şi/sau platina │ │ │ │ │ │cu excepţia verighetelor │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4. │Autoturisme şi autoturisme de teren │//////////│/////////│ │ │ │(inclusive din import, rulate) │//////////│/////////│ │ │ │TOTAL (rd.4.1+rd.4.2) │//////////│/////////│ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1. │echipate cu motor cu benzina - total│//////////│/////////│ │ │ │(rd.4.1.02+rd.4.1.03+rd.4.1.05+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.1.06+rd.4.1.08+rd.4.1.09+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.1.11+rd.4.1.12+rd.4.1.14+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.1.15) din care: │//////////│/////////│ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.01│- cu capacitatea cilindrica sub │ │ │ │ │ │ 1601 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.02│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.03│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.04│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │ │ │ 1601 şi 1800 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.05│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.06│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.07│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │ │ │ 1801 şi 2000 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.08│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.09│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.10│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │ │ │ 2001 şi 2500 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.11│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.12│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.13│- cu capacitatea cilindrica peste │ │ │ │ │ │ 2500 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.14│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.15│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2. │echipate cu motor DIESEL - total: │//////////│/////////│ │ │ │(rd.4.2.02+rd.4.2.03+rd.4.2.05+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.2.06+rd.4.2.08+rd.4.2.09+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.2.11+rd.4.2.12+rd.4.2.14+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.2.15) din care: │//////////│/////////│ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.01│- cu capacitatea cilindrica sub │ │ │ │ │ │ 1601 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.02│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.03│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.04│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │ │ │ 1601 şi 2000 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.05│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.06│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.07│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │ │ │ 2001 şi 2500 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.08│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.09│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.10│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │ │ │ 2501 şi 3100 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.11│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.12│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.13│- cu capacitatea cilindrica peste │ │ │ │ │ │ 3100 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.14│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.15│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 5. │Parfumuri, ape de colonie şi ape de │ │ │ │ │ │toalete │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 6. │Aparate video de înregistrat sau de │ │ │ │ │ │reprodus, chiar încorporând un │ │ │ │ │ │receptor de semnale videofonice; │ │ │ │ │ │combine audio │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 7. │Dublu radiocasetofoane cu redare de │ │ │ │ │ │pe banda magnetică cu compact disc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 8. │Camera video │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 9 │Cuptoare cu microunde │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 10. │Aparate pentru condiţionat aer, de │ │ │ │ │ │perete sau de ferestre, formând un │ │ │ │ │ │singur corp │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 11. │Arme de vânătoare şi arme de uz │ │ │ │ │ │individual, altele decât cele de uz │ │ │ │ │ │militar sau de sport │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ E. │TOTAL accize ad-valorem │//////////│/////////│ │ │ │(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+│//////////│/////////│ │ │ │rd.8+rd.9+rd.10+rd.11) │//////////│/////////│ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ F. │TOTAL │//////////│/////////│ │ │ │TotalĂ+TotalB+TotalC+TotalD+TotalE │//////////│/////////│ │ └───────┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┘------------    *) În cazul ţigaretelor, valoarea accizei totale datorată va include şi valoarea aferentă accizei calculată în cota procentuală.    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele sunt corecte şi complete.                                                   ┌───────────────┐    Nume, prenume ─────────────────────────────── │ Semnătura şi │    Funcţia ───────────────────────────────────── │ ştampila │                                                   │ │                                                   └───────────────┘------------Modelul formularului "Decont privind accizele" cod 14.13.01.03 a fost înlocuit cu modelul prevăzut în anexa 5a) din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 5 din acelaşi act normativ.INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Decont privind accizele"Se completează şi se depune anual, până la data de 15 aprilie a anului curent pentru anul expirat, după închiderea anului fiscal şi depunerea bilanţului contabil, de către toţi plătitorii de accize.În decont se vor înscrie sumele cumulate pentru anul de raportare.Decontul se completează de toţi plătitorii de accize în doua exemplare, dintre care originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidenta este înregistrat plătitorul, iar copia se păstrează de plătitor.Când plătitorul corectează decontul depus iniţial, decontul rectificativ se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriindu-se în dreptul cuvântului "Decont" menţiunea "rectificativ".-----------Instrucţiunile pentru completarea formularului "Decont privind accizele" cod 14.13.01.03 au fost introduse de art. 5 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999 şi au conţinutul anexei 5b) din acelaşi act normativ.    1. Denumire: Decont privind accizele    2. Cod: 14.13.01.03    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea accizelor    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: toţi plătitorii de impozite şi taxe    8. Circula: - originalul - la organul fiscal                - copia - la plătitorul de impozite şi taxe    9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de impozite şi taxe.-------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Decont privind accizele" cod 14.13.01.03 au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 5c) din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 5 din acelaşi act normativ.   ┌────────────┐   │ ROMÂNIA │   │ M.F. │ ACCIZE   │ MINISTERUL │ CERERE DE RESTITUIRE PE LUNA: ______ AN: ______   │ FINANŢELOR │   └────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IDENTIFICARE ││ DENUMIRE EXPORTATOR ........................................................ ││ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... ││ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ ││ ││ DENUMIRE PLĂTITOR: *) ...................................................... ││ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... ││ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                         (VALORI ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE) ┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┐ │Nr. │ Denumirea grupei │Valoare de aprovizionare│ Acciză │ │crt.│ │ (inclusiv acciza) │ plătită │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 1 │Alcool │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 2 │Ţuică şi rachiuri naturale │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 3 │Vinuri │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 4 │Băuturi spirtoase, inclusiv │ │ │ │ │lichioruri şi băuturi obţinute din│ │ │ │ │distilare de cereale │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │4.1 │Whisky, Gin, Rom şi rachiuri din │ │ │ │ │trestie de zahăr │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 5 │Băuturi pe bază de vin │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │5.1 │Coniac │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │5.2 │Şampanie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │5.3 │Vin spumos şi vermut │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 6 │Bere │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │6.1 │Bere ambalată în cutii metalice │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │6.2 │Bere ambalată în sticle sub 0.51 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 7 │Cafea, inclusiv cafea cu │ │ │ │ │înlocuitori │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 8 │Cafea solubilă │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 9 │Ţigarete şi produse din tutun de │ │ │ │ │calitate superioară │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 10 │Ţigarete şi produse din tutun de │ │ │ │ │calitate medie │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 11 │Ţigarete şi produse din tutun de │ │ │ │ │calitate inferioară │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 12 │Confecţii din blănuri naturale (cu│ │ │ │ │excepţia celor de iepure, capră, │ │ │ │ │oaie) │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 13 │Mobilier sculptat │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 14 │Articole din cristal │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 15 │Bijuterii din metale preţioase, │ │ │ │ │inclusiv verighete │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 16 │Benzină premium, regular şi │ │ │ │ │normală │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 17 │Benzină fără plumb │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 18 │Motorină auto (combustibil pentru │ │ │ │ │motoare DIESEL) │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 19 │Autoturisme de oraş (inclusiv din │ │ │ │ │import rulate) cu capacitate │ │ │ │ │cilindrică a motorului peste │ │ │ │ │1800 cmc │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 20 │Produse de parfumerie │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 21 │Aparate video de înregistrat sau │ │ │ │ │de reprodus, chiar încorporând un │ │ │ │ │receptor de semnale videofonice; │ │ │ │ │combine audio │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 22 │Dublu radiocasetofoane cu redare │ │ │ │ │de pe bandă magnetică sau │ │ │ │ │compact-disc │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 23 │Cameră video │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 24 │Cuptoare cu microunde │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 25 │Motociclete, scutere şi │ │ │ │ │miniscutere │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 26 │Aparate foto │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 27 │Aparat terminal telefonic │ │ │ │ │individual tip "CORDLESS" │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 28 │Aparat terminal telefonic tip │ │ │ │ │"CORDLESS" cu automat de răspuns │ │ │ │ │încorporat │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 29 │Aparate pentru condiţionat aer, de│ │ │ │ │perete şi de ferestre, formând un │ │ │ │ │singur corp │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 30 │Arme de vânătoare │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 31 │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 32 │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 33 │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 34 │ TOTAL │ │ │ └────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘──────- *) În situaţia în care există mai mulţi plătitori de accize, exportatorul va anexa la cererea de restituire un borderou care va cuprinde toţi furnizorii - plătitori de accize (cu datele de identificare), precum şi valoarea accizelor aferente. SOLICIT RESTITUIREA ÎN CONTUL NR. ___________ DESCHIS LA _____________________ NUME _____________ PRENUME ____________ FUNCŢIA SEMNATARULUI _________________                                                SEMNĂTURA _____________________ DEPUNERE: ZI ________ LUNA __________ AN ____________┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL ││ Se aprobă restituirea pentru suma de __________ lei Cod organ fiscal _____││ Nu se aprobă restituirea sumei de _________ din următoarele motive: ││ a) erori de calcul ││ b) facturi noconforme cu realitatea ││ c) abateri de la prevederile legale ││ ││ [personale] ││ S-au constituit garanţii [solidare ] pentru suma de _____________ lei ││ ││ NUMELE PERSOANEI CARE _________ FUNCŢIA __________ SEMNĂTURA _______ DATA ___││ APROBă RESTITUIREA │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ MF Cod 14.13.03.03 Format A4/t2 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Accize-Cerere de restituire pe luna: ....... anul: ......2. Cod: 14.13.03.033. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: cuantificarea accizelor plătite, care, potrivit legii, se cuvina fi restituite agentului economic7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: agentul economic8. Circulă: - 1 exemplar - de la agentul economic la unitatea fiscală teritorială- 1 exemplar - la agentul economic9. Se arhivează: la unitatea fiscală teritorială.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Accize-Cerere de restituire pe luna:........ anul: ........., cod 14.13.03.03" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 4 al art. 2 din acelaşi act normativ.Judeţul .......... Adresa imobilului VerificatContribuabilul ...... Judeţul............... Organul fiscal .....Sediul (conform certificatuluide înmatriculare) .......... Localitatea .............. Numărul şi dataînregistrării.......Domiciliul............... Str. ..................... Semnătura ..........Telefon................. Nr. ...................... Ştampila ...........Numărul de înmatriculareîn registrulcomerţului ........... data ........DECLARAŢIEpentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridiceA. Impozitul pe clădiri*) a) pe baza valorii de inventar din evidenta contabila┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ Specificarea clădirii│ Valoarea de inventar actualizată │ Impozitul ││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│──────────────││ │ │ │cota │de plată││ │ │ │ (%) │ (lei) ││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│P ││────────────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││ TOTAL: │ │ X │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------*) Se completează şi de către persoanele fizice autorizate. b) pe baza normelor din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998*)*Font 6* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Clădiri | Construcţii anexe situate în afara | | || | | | corpului principal al clădirii | | || | +----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------------------+Locuinţe| Spatii cu|| | | cu pereţi |cu pereţi din cărămidă | cu pereţi din lemn, |cu pereţi din cărămidă | cu pereţi din |situate | alta || | | sau cu |arsa, piatra naturala | cărămidă nearsă, |arsa, piatra, beton şi | lemn, cărămidă | la |destinaţie|| | | cadre din | sau din alte | vălătuci, paianta şi | din alte materiale | nearsă paianta, | subsol |situate în|| | | beton armat |materiale, fără cadre | din alte materiale | asemănătoare | vălătuci | sau la | subsolul || | | | din beton armat | asemănătoare | | |mansarda|clădirilor|| | +-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | ||Nr. |Specificaţie| cu | fără | cu | fără | cu | fără | cu | fără | cu | fără | | ||crt.| |instalaţii |instalaţii|instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii| | || | | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | | || | |canalizare,|canalizare|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare| | || | |electrice, |electrice,|electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice,| | || | | încălzire |încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire |încălzire | | |+----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |+----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+| 1.|Anul | | | | | | | | | | | | || |construcţiei| | | | | | | | | | | | |+----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+| 2.|Suprafaţa | | | | | | | | | | | | || |construită | | | | | | | | | | | | || |desfăşurată | | | | | | | | | | | | || |(mp)**) | | | | | | | | | | | | |+----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+| 3.|Lei/mp***) | | | | | | | | | | | | |+----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+| 4.|Valoarea | | | | | | | | | | | | || |impozabilă | | | | | | | | | | | | || |(rd.2xrd.3) | | | | | | | | | | | | |+----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+| 5.|Valoarea | || |totala | || |impozabilă | || |(col. 2+col.| || |3+ +...+ col| || |13) aferenta| || |rd. 4 | |+----+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 6.|Cota de | || |impozit | || |.....% | |+----+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 7.|Impozit | || |datorat | || |(rd.5xrd.6) | |+----+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------*) Se va completa pentru fiecare grup de clădiri din aceeaşi perioada de vechime a clădirii.**) Se va completa avându-se în vedere datele din actele de proprietate, din schiţe sau din planuri.***) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate.B. Impozitul pe teren┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Impozitul ││ │ │ │ │─────────────────────────││ Nr. │ Categoria localităţii │ Zona │ Suprafaţa │ lei/mp │ de plată ││ crt. │ │ │ │ │ (lei ││──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────││ 1. │ Categoria I │ │ │ │ ││──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────││ 2. │ Categoria a II-a │ │ │ │ ││──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────││ 3. │ Categoria a III-a │ │ │ │ ││──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────││ 4. │ Categoria a IV-a │ │ │ │ ││──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────││ 5. │ Categoria a V-a │ │ │ │ ││──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────││ 6. │ TOTAL: │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de statI. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│N│ │ │ │ ││r│ │ Localităţi urbane │ Localităţi rurale │ Total ││ │Speci-│──────────────────────────│──────────────────────────│───────────────││c│fiecare Zona │Supra- │ Taxa │ Zona │Supra- │ Taxa │Supra- │ Taxa││r│ │(lei/mp│faţa │(mii lei)│(lei/mp│faţa │(mii lei)│faţa │(mii ││t│ │ │(mii mp)│ │ │(mii mp)│ │(mii mp)│ lei)││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 ││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││─│──────────────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II. Taxa pentru terenurile ocupate de linii ferate şi drumuri┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Total ││ │ │─────────────────────────────────────────││ Nr. │ Specificare │ km │ Taxa (mii lei) ││ crt. │ │ │ ││──────│─────────────────────────────│───────────────│─────────────────────────││ 1. │ Linii ferate normale │ │ ││──────│─────────────────────────────│───────────────│─────────────────────────││ 2. │ Linii ferate înguste │ │ ││──────│─────────────────────────────│───────────────│─────────────────────────││ 3. │ Drumuri │ │ ││──────│─────────────────────────────│───────────────│─────────────────────────││ x │ TOTAL: │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘III. Total taxa teren┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Pct. I + pct. II │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.        ................................         (data completării declaraţiei)             Director, Contabil-şef,          ............... .......................    M.F. cod 14.13.01.06-----------Modelul formularului "Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice - cod 14.13.01.06" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1 din ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999, conform modificării aduse de pct. 1.1. al art. 1 din acelaşi act normativ..1. Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului peterenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii şi a taxei pentru folosireaterenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice2. Cod: 14.13.01.063. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea şi stabilirea impozitului pe clădiri şi pe terenuri,precum şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat de către persoanelejuridice7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabilii - persoane juridice8. Circulă: - 1 exemplar - la unitatea fiscală- 1 exemplar - la contribuabil9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice, cod 14.13.01.06" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 5 al art. 2 din acelaşi act normativ. ┌──────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │JUDEŢUL ..............................│ │Verificat de .................│ │CONTRIBUABIL .........................│ │(organul fiscal) .............│ │SEDIU ................................│ │Nr. şi data înregistrării ....│ │......................................│ │..............................│ │Telefon: .............................│ │ Semnătura │ │Nr. din Reg. Comerţ ........ Data: ...│ │..............................│ │BANCA/CONT ...........................│ │ │ │COD FISCAL ...........................│ │ (ştampila) │ └──────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘DECLARAŢIE*)pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport în cazulcontribuabililor persoane juridice──────-*) Declaraţia se completează şi nominal, potrivit datelor de pe versoJudeţul ........................... Verificat de .................... ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┐ │Nr. │ Specificare │Număr mijloace│ Taxa │ │crt.│ │ de transport │stabilită│ ├────┼────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┤ │ │I. Mijloace de transport auto │ ├────┼────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┤ │1. │Autoturisme │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │2. │Autobuze, autocamioane, │ │ │ │ │microbuze, autocamioane de orice│ │ │ │ │fel │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │3. │Autoturisme de orice fel**) │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │4. │Tractoare │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │5. │Motociclete, motorete, scutere │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │6. │Biciclete şi tricicluri cu │ │ │ │ │motor │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │7. │Remorci, semiremorci, rulote │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │X │TOTAL TAXĂ (I) │ X │ │ ├────┼────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┤ │ │II. Mijloace de transport pe apă │ ├────┼────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┤ │1. │Bărci de orice fel │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │2. │Bacuri, poduri plutitoare │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │3. │Şalupe │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │4. │Iahturi │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │5. │Remorchere şi şlepuri │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │6. │Vapoare │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │X │TOTAL TAXĂ (II) │ X │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │X │TOTAL TAXĂ (I + II) │ X │ │ └────┴────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┘      ............................     (Data completării declaraţiei)               Director, Contabil şef,    MF Cod 14.13.01.05 Format A4/t2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"──────-**) Se înţelege ansamblul format dintr-un autovehicul şi remorcă, care participă la circulaţie ca o unitate, cum sunt: autotrenurile (formate dintr-un autoremorcher şi remorcă) şi autovehiculele cu şa (formate din autotractor şi semiremorcă).SITUAŢIAnominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport*Font 9* ┌────┬─────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────────┬───────┬──────┐ │Nr. │Specificare*)│ Data │Serie motor│Cap cilind. │Taxă datorată │ Total │ Obs. │ │crt.│ (Tipul) │dobândirii│ şasiu │Nr. mij. │după capacitatea│ TAXĂ │ │ │ │ │ │ │trans. tonaj│nr. mij. de │ │ │ │ │ │ │ │ │trans. tonaj │ │ │ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┴─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ └──────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴───────┴──────┘──────    *) Se vor specifica mijloacele de transport în proprietate1. Denumire: Declaraţie/Situaţia nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor detransport ale persoanelor juridice2. Cod: 14.13.01.053. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea mijloacelor de transport, precum şi stabilirea taxeidatorate pentru acestea de către contribuabili, persoane juridice7. Se întocmeşte în: 1 exemplarde: contribuabilul, persoana juridică8. Circulă: la unitatea fiscală9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie/Situaţia nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice, cod 14.13.01.05" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 6 al art. 2 din acelaşi act normativ.DECLARAŢIEpentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenSubsemnatul ............................., domiciliat în judeţul ............, localitatea ..................., str. ............... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., codul poştal ........., declar prin prezenta că deţin începând de la data ..................., conform actului ........., emis de ........... la............, o proprietate situata în judeţul .........., localitatea .........., str. ............. nr. .., bl. ...., sc. ...., ap. ... compusă din clădire construită în anul .......... şi construcţii anexe construite în anul ................. .I. Clădiri şi alte construcţii*Font 6*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Clădiri | Construcţii anexe situate în afara | | || | | corpului principal al clădirii | | || +----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------------------+Locuinţe|Spatii cu || | cu pereţi |cu pereţi din cărămidă | cu pereţi din lemn, | cu pereţi din | cu pereţi din |situate | alta || | sau cu | arsa, piatra naturala | cărămidă nearsă, | cărămidă arsa, | lemn, cărămidă | la |destinaţie|| | cadre din | sau din alte | vălătuci, paianta şi | piatra, beton şi din | nearsă paianta, | subsol |situate în|| | beton armat | materiale, fara cadre | din alte materiale | alte materiale | vălătuci etc. | sau | subsolul || | | din beton armat | asemănătoare | asemănătoare | |mansarda|clădirilor||Specificaţia+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | || | cu | fara | cu | fara | cu | fara | cu | fara | cu | fara | | || |instalaţii |instalaţii|instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii| | || | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | | || |canalizare,|canalizare|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare| | || |electrice, |electrice,|electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice,| | || | încălzire |încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire |încălzire | | |+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+|Suprafaţa | | | | | | | | | | | | ||utila (mp) | | | | | | | | | | | | ||total | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clădirea are/nu are subsol sau mansarda; grosimea pereţilor este peste/sub 25 cm; are ...... etaje; cu lifturi ......../scara; are/nu are lift de serviciu şi are/nu are scara de serviciu.II. TerenuriSuprafaţa de teren în intravilan (perimetrul construibil) ocupată de clădiri şi de alte construcţii .......... mp .Suprafaţa de teren în intravilan neocupată de clădiri şi de alte construcţii ........... mp .Total suprafaţa teren: .......... mp .III. Alte dateAparţin/nu aparţin uneia dintre categoriile speciale de mai jos:1. veteran de război; 2. văduva de război; 3. văduva de veteran de război, nerecăsătorită; 4. persoane prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990; 5. beneficiar al art. 10 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 42/1990; 6. beneficiar al Legii ......................... .Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.Data Numele şi prenumele Semnătura........... ................... ..............M.F. cod 14.13.01.04/a------------Modelul formularului "Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren - cod 14.13.01.04/a" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 3 din ORDINUl nr. 2.541 din 15 decembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999, conform modificării aduse de pct. 1.3. din acelaşi act normativ.1. Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului peterenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii proprietatea contribuabililor,persoane fizice2. Cod: 14.13.01.04/a3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea de către contribuabili, persoane fizice, a datelornecesare pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi pe terenuri7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil8. Circulă: - 1 exemplar - la unitatea fiscală- 1 exemplar - la contribuabil9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii proprietatea contribuabililor, persoane fizice, cod 14.13.01.04/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 7 al art. 2 din acelaşi act normativ.Număr ....................Data .................Judeţul .............................Municipiul (sectorul) ...............Oraşul (suburbia) ...................Comuna ..............................PROCES - VERBAL - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ*)a impozitului pe clădiri şi pe terenuri, conform Legii nr. 27/1994privind impozitele şi taxele locale, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998, şi Hotărârii Consiliului Local nr. ............Numele şi prenumele proprietarului........... Nr. rol .............Domiciliul ................................... Nr. matricola .......Adresa proprietăţii ..........................Potrivit Legii nr. 27/1994, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998, şi declaraţiei contribuabilului se stabilesc obligaţiile de plată, după cum urmează:I. Stabilirea valorii impozabile pentru clădiri*Font 6*+------------+----------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+--------+----------+| | Clădiri | Construcţii anexe situate în afara | | || | | corpului principal al clădirii | | || +----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------------------+Locuinţe|Spatii cu || | cu pereţi |cu pereţi din cărămidă | cu pereţi din lemn, | cu pereţi din | cu pereţi din |situate | alta || | sau cu | arsa, piatra naturala | cărămidă nearsă, | cărămidă arsa, | lemn, cărămidă | la |destinaţie|| | cadre din | sau din alte | vălătuci, paianta şi | piatra, beton şi din | nearsă paianta, | subsol |situate în|| | beton armat | materiale, fara cadre | din alte materiale | alte materiale | vălătuci etc. | sau | subsolul || | | din beton armat | asemănătoare | asemănătoare | |mansarda|clădirilor||Specificaţia+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+**) |**) || | cu | fara | cu | fara | cu | fara | cu | fara | cu | fara | | || |instalaţii |instalaţii|instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii| | || | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | | || |canalizare,|canalizare|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare| | || |electrice, |electrice,|electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice,| | || | încălzire |încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire |încălzire | | |+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+|Suprafaţa | | | | | | | | | | | | ||(mp), total | | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+| Lei/mp | | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+|Valoarea | | | | | | | | | | | | ||totala | | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+|Total valoare impozabilă (coloana nr. 1 ......... + 12): .................... lei |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------*) Procesul-verbal se foloseşte adaptat şi pentru mediul rural şi se întocmeşte în doua exemplare: un exemplar rămâne la organul fiscal, iar cel de-al doilea se înmânează contribuabilului.**) Se aplică norma pentru construcţia la subsolul căreia sunt amplasate.M.F. cod 14.13.02.04II. Calculul impozitelor pentru clădiri şi teren┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr│ │Impozitul │ Scutiri de │ Impozitul ││c │ Specificaţie │ stabilit │ impozit │de plată ││r │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) ││t │ │ │ │ ││──│───────────────────────────────────────│──────────│────────────│───────────││1.│Impozit pe clădiri I (rd. 4) ..... │ │ │ ││ │lei x procentul stabilit de consiliul │ │ │ ││ │local │ │ │ ││──│───────────────────────────────────────│──────────│────────────│───────────││2.│Impozit pe teren ...................mp │ │ │ ││ │x ..................... lei/mp │ │ │ ││──│───────────────────────────────────────│──────────│────────────│───────────││3.│Total impozit pe clădiri şi pe teren │ │ │ ││ │(rd.1 + rd.2) │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    III. Suprafaţa de teren    1. Total suprafaţa ........................mp,    2. din care, suprafaţa care depăşeşte 1.000 mp ............................    3. Impozit aferent suprafeţei care depăşeşte 1.000 mp .....................    IV. Total impozit pe clădiri şi pe teren (rd. 3) ..........................    V. Data expirării perioadei de scutire de la plata       impozitului pe clădiri ............................    NOTA:    Impozitul pe clădiri şi pe terenuri se plăteşte trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din trimestru.    Pentru neplata la termen a impozitului se plăteşte o majorare conform actelor normative în vigoare.    Contribuabilii sunt obligaţi, potrivit art. 46 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998, să depună declaraţii la organele fiscale teritoriale în a căror rază îşi au domiciliul, sediul sau se află bunurile impozabile sau taxabile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii ori de la data la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului.    Organul fiscal Data Am primit un exemplar,   ................ ......... ........................    Semnătura contribuabilului ............................-----------Modelul formularului "Proces-verbal-Înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi pe terenuri, conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului Local .......... nr. .......... - cod 14.13.02.04" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 4 din ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999, conform modificării aduse de pct. 1.4. al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Proces-verbal - Înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi terenuriocupate de clădiri şi alte construcţii conform Legii nr. 27/1994privind impozitele şitaxele locale, pentru persoane fizice, şi a primelor de asigurare prin efectul legii2. Cod: 14.13.02.043. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe clădirile şi terenurile aparţinândpersoanelor fizice, a primelor de asigurare prin efectul legii, precum şi laînştiinţarea acestora privind sumele de plată7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul fiscal8. Circulă: - 1 exemplar - la contribuabil- 1 exemplar - la unitatea fiscală9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal - Înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, pentru persoane fizice, şi a primelor de asigurare prin efectul legii, cod 14.13.02.04" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 8 al art. 2 din acelaşi act normativ.Judeţul ..............................Municipiul ........................... Nr. .......................Oraşul/Comuna ........................ Data .....................           DECLARAŢIEpentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice    Subsemnatul(a) ......., cu domiciliul în ........, str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., declar prin prezenta că am devenit proprietarul(a) mijlocului de transport ........................, cu seria motorului/şasiului*) .............., cu capacitatea cilindrica/cmc ............ /tone*), tip ....................., conform actului nr. ....................... din .......................... .    Sunt posesorul B.I. seria .... nr. ......., eliberat de .................. la ............. .    Sunt născut(a) la data de ....... în localitatea ......, judeţul ........, fiul(fiica) lui .......... şi al(a) .......... .    Telefon: acasă .............., serviciu ..........., cont bancar ..........                                      Semnătura                              ...............................──────────────-    *) Se completează numai pentru remorci.Judeţul ............................ Nr. .......................Municipiul ......................... Data ......................Oraşul/Comuna ......................Nr. rol/matricol ...................           PROCES - VERBALde stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport    Având în vedere dispoziţiile art. 20-26 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998, actul de dobândire nr. ........ din .............. şi declaraţia contribuabilului ........................, cu domiciliul în ..........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ......, et. ..., ap. .., posesor al mijlocului de transport ................, cu seria motorului ................., se stabilesc sumele datorate anual, astfel:    Taxa .............. /................. lei ....................    Pentru anul în curs: Taxa ............. Nr. matricola ..........           Inspector, Am primit un exemplar,                                            ──────────────────────    Numele şi prenumele .............. Numele şi prenumele contribuabilului                                          .............................           Semnătura Semnătura         .................... ..............................    M.F. cod 14.13.05.05/aJudeţul .................... Nr. .......................Municipiul.................. Data ......................Oraşul/Comuna...............Nr. rol/matricol............            PROCES - VERBALde stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport    Având în vedere dispoziţiile art. 20-26 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998, actul de dobândire nr........... din ............. şi declaraţia contribuabilului ..................... cu domiciliul în ..........., str. ............ nr. ..., bl. .., sc. .., et. ...., ap. ....., posesor al mijlocului de transport ................................, cu seria motorului ....................., se stabilesc sumele datorate anual, astfel:    Taxa ......./................. lei ...........................    Pentru anul în curs: Taxa .............. Nr. matricola .................     Inspector, Am primit un exemplar,                                            ──────────────────────     Numele şi prenumele ............ Numele şi                                            prenumele contribuabilului                                                .....................         Semnătura Semnătura      .................... .....................    M.F. cod 14.13.05.05/a┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Procesul-verbal pentru stabilirea taxei constituie titlu executoriu. ││ Taxa pentru mijloacele de transport dobândite, înstrăinate sau scoase din││ evidenta organelor de poliţie sau, după caz, a căpităniei portului, în ││ timpul anului, se datorează, respectiv se da la scădere, cu începere de la ││ data de 1 a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii. Taxa anuala ││ datorată pentru mijloacele de transport aflate în evidenta organelor ││ financiare la începutul anului se plăteşte trimestrial, în rate egale, până││ la data de 15 a ultimei luni din trimestru. Pentru neachitarea la termen ││ se aplică majorări de întârziere conform prevederilor legale. ││ Proprietarii autovehiculelor au obligaţia de a declara organului financiar││ schimbarea domiciliului în termen de 30 de zile. ││ Nerespectarea acestei obligaţii atrage aplicarea amenzii. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------Modelul formularului "Declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice şi Proces-verbal de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport - cod 14.13.05.05/a" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 2 din ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999, conform modificării aduse de pct. 1.2. al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi a primei de asigurareasupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice2. Cod: 14.13.05.05/a3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea mijloacelor de transport7. Se întocmeşte în: declaraţia - 1 exemplarprocesul-verbal - 2 exemplarede: declaraţia - contribuabilul, persoana fizicaprocesul-verbal - organul fiscal8. Circulă: - declaraţia: la unitatea fiscală- procesul-verbal - exemplarul 1 - la contribuabil- exemplarul 2 - la dosarul fiscal alcontribuabilului9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi a primei de asigurare asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice, cod 14.13.05.05/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 9 al art. 2 din acelaşi act normativ.    Nr. .........    Data ........                    DECLARAŢIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ                           A MIJLOACELOR DE TRANSPORT    Subsemnatul (a) ...........................domiciliat în localitatea  ..................... Str. ..................... nr. ....... bl. .....  sc. ....... et. ......ap. ......  solicit scoaterea din evidenţa dvs. a următorului mijloc de transport  marca ..................................... serie motor ..............  serie şasiu* ...................... cap. cil. .................. cmc,  capacitate** ........ tone, dobândit la ............................  încetat prin: 1 - înstrăinare; 2 - schimbare domiciliu; 3 - scoatere  definitivă din ţară; 4 - impropriu circulaţiei conform actului nr. ....  data ............ nr. certificat de radiere ...........................  data radierii ..........................................      Noul proprietar: Judeţul Localitatea                                          sectorul str. ..........nr. .... bl. .. ap.....                                          Semnătura declarantului    * serie şasiu pentru remorci    ** capacitate (tone) remorci────────────────────────────────────────────────────────────────────────-  JUDEŢUL .....................  MUNICIPIUL ................. Nr. ...........  ORAŞUL/COMUNA ............... Data ..........                                     CĂTRE                                 ORGANUL FISCAL                                  LOCALITATEA    Vă facem cunoscut că potrivit actului nr. .............................. din data de ........................ contribuabilul ....................... din jud. ....................... localitatea .............................. str. ............... nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. ........ a dobândit mijlocul de transport ..................... având seria motor şi cap. cil ............ cmc. Vă rugăm să luaţi măsuri pentru înscrierea în evidenţe a datelor conf. Legii nr. 27/1994 şi HG nr. 506/1994 şi a ne confirma primirea prezentei.                  Şef serviciu. Inspector,────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    Unitatea fiscală    Localitatea                   CĂTRE ...................................    Ca răspuns la declaraţia dvs. nr. ..... din ........................ prin care solicitaţi scoaterea din evidenţă a mijlocului de transport ........... cap. cil. ................. cmc, serie motor ......................... dobândit la ................. şi a actelor anexate, vă aducem la cunoştinţă că această a fost operată. Nr. matricol ............ Nr. rol fiscal ......... Au rezultat scăderi de debit astfel: Taxa ...............................lei, prima de asigurare .......................... lei.        Organ financiar Data Am primit un exemplar,  M.F. cod 14.13.06.05 Format A4/t2  Tipărit la R.A "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Declaraţie pentru scoaterea din evidenţa a mijloacelor de transport2. Cod: 14.13.06.053. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: scoaterea din evidenţele fiscale a mijlocului de transport şicomunicare către unităţile fiscale şi contribuabili7. Se întocmeşte în: 1 exemplarde: contribuabil8. Circulă: la unitatea fiscală9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabiluluiAtenţie la tipărire:- se va respecta exact forma prezentată faţă-verso- cele doua comunicări către organul fiscal şi contribuabil seîntocmesc în copie de către organul fiscal.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru scoaterea din evidenţa a mijloacelor de transport, cod 14.13.06.05" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 10 al art. 2 din acelaşi act normativ.Judeţul .............................Municipiul ..........................Comuna ..............................                             DECLARAŢIE DE IMPUNERE       privind veniturile realizate conform art. 5 din Legea nr. 34/1994       privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199 .... modificată              şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995    Subsemnatul ....................................., cu domiciliul (sediul) înlocalitatea ................................, str. .............................nr. ....., judeţul (sectorul) ........................., telefon ..............,declar că venitul este realizat din*) ..............., având la bază următoareleelemente:    1. Exercit activitatea în municipiul/oraşul/comuna ........................,str. .......................... nr. ...., judeţul (sectorul) ................. .    2. Activitatea este continuă/sezonieră ................................... .    3. Persoanele angajate (temporar, sezonier, continuu) sunt următoarele: ....................................................................................................................................................................    4. Modul de desfacere a produselor (prin societăţi comerciale, direct lapiaţă, de la domiciliu, la export etc.) ........................................    5. Evidenţele fiscale conduse sunt următoarele: ...........................    6. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la ......... 19 ..........la ......... 19 ...........    7. Veniturile realizate în această perioadă sunt:┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Venitul brut pe surse de venit │ Suma (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ TOTAL VENIT BRUT: │ ││ (lei) │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘   8. Cheltuielile efectuate cu realizarea venitului sunt următoarele:┌───────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┬──────────────┐│ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤│ │ │ TOTAL CHELTUIELI: │ │└───────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┴──────────────┘    9. Venitul net impozabil (7─8) ....................................... lei.    În afară de cele de mai sus, declar următoarele: .........................................................................................................      Data ....... 19 ..... Semnătura contribuabilului,M.F. cod 14.13.01.09Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1-----------*) Cultivarea şi valorificarea florilor, a legumelor şi zarzavaturilor în sere, în solarii amenajate în acest scop şi în sistem irigat, a arbuştilor şi plantelor decorative, a ciupercilor, în pepiniere viticole şi pomicole.------------Modelul formularului "Declaraţie de impunere privind veniturile realizate conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199..., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995", cod 14.13.01.09 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/6 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 6 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: DECLARAŢIE DE IMPUNERE PRIVIND VENITURILE REALIZATE CONFORM ART. 5 DIN LEGEA NR. 34/1994 PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL2. Cod: 14.13.01.093. Format: A4/t14. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea veniturilor realizate de contribuabilii care obţin venituri agricole, impozitate pe baza venitului net obţinut7. Se întocmeşte în: 2 exemplare8. Circulă: la unitatea fiscală9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabiluluiJudeţul ............................Municipiul (Oraşul) ................Comuna .............................                   PROCES VERBAL DE IMPUNERE Nr. ...........                            - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ*)           a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul 19 .... Data ................. Data .................. Aprobat .............. Verificat ............. ─────── ─────────   Astăzi ....... 19 ..., în baza art. 6 din Legea nr. 34/1994 privind impozitulpe venitul agricol, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernuluinr. 24/1995, se stabileşte impunerea pe anul 19 .... după cum urmează:    - Numele şi prenumele contribuabilului .....................................    - Domiciliul (sediul): Comuna (oraşul/municipiul) .........................,str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..... .    I. Determinarea venitului anual impozabil:    a) Venit brut realizat din:**)    - ..........................................................................    - ..........................................................................    - ..........................................................................    - ..........................................................................    Total venit brut ........................................ lei.    b) Cheltuieli efectuate cu realizarea venitului brut:**)    - ..........................................................................    - ..........................................................................    - ..........................................................................    - ..........................................................................   TOTAL CHELTUIELI ........................................ lei.    II. Venitul net obţinut [a)-b)] ........................ lei.   III. Cota de impozit .......................................%.    IV. Impozitul de plată ................................. lei.     V. Impozitul de plată stabilit, repartizat pe termene de plată:        - 50% până la ................ 19 .... .        - 50% până la ................ 19 .... .                                                  Organul de impunere,                                        Numele şi prenumele ...................                                        Semnătura .............................M.F. cod 14.13.02.09 Format A4/t1Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"------------*) Un exemplar se înmânează contribuabilului.**) Se fac precizări în funcţie de natura culturii şi a cheltuielilor efectuate cu realizarea venitului.------------Modelul formularului "Proces-verbal de impunere nr. ..... - Înştiinţare de plată a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul .......", cod: 14.13.02.09 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/7 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 7 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Proces-verbal de impunere nr. ..... - Înştiinţare de plată a impozitului pevenitul agricol realizat pe anul .......2. Cod: 14.13.02.093. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: calculul impozitului pe venitul agricol datorat, pe baza datelordin declaraţie7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul fiscal8. Circulă: la unitatea fiscală9. Se arhivează: originalul - la contribuabil.copia - la dosarul fiscal al contribuabilului.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal de impunere nr. ..... - Înştiinţare de plată a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul ......., cod 14.13.02.09" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 11 al art. 2 din acelaşi act normativ.    Judeţul .................................    Municipiul (Oraşul)......................    Comuna...................................                     Înştiinţare de plată privind impozitul                       pe venitul agricol nr. ...........                         din ................. 19.....    Către d-nul(na) ........................ contribuabil din ............... str. ............ nr. .. bloc .... etaj ..... ap. ..... judeţul ............    Vă facem cunoscut că aveţi de plată pe anul 19 ....... ca impozit pe venitul agricol stabilit conform Legii nr. 34/1994 suma de ......... lei(*):    Pentru anul 199 ........ suma de ............. lei se repartizează pe termene de plată astfel:    - 50%, respectiv ......................... lei până la ......... 199.....    - 50%, respectiv ......................... lei până la ......... 199.....    (*) Se comunică contribuabililor Organul financiar,    impuşi pe baza normelor de venit    Cod M.F. 14.13.07.09 Format A5/t1    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" ____________________________________________________________________________    Subsemnatul (contribuabil) ................... din ...................... str. ............ nr. ... am primit înştiinţarea de plată nr. .... pe anul 199..... prin care sunt obligat a plăti suma de ......... lei ca impozit pe venitul agricol.                           (semnătura) ..............1. Denumire: ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL nr. .... din .....2. Cod: 14.13.07.093. Format: A5/t14. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: comunicarea către contribuabilii impuşi pe baza normelor de venit, a impozitului pe venitul agricol datorat7. Se întocmeşte în: 1 exemplarde: unitatea fiscală8. Circulă: la contribuabil, care semnează dovada de primire a înştiinţării9. Se arhivează: numai dovada de primire, la dosarul fiscal al contribuabiluluiJUDEŢUL .................................................Municipiul (Oraş) .......................................Comuna ..................................................Nr. ............... din ................... 19.....Către,............................................................SITUAŢIE CENTRALIZATOARE*)privind stabilirea impozitului pe venitul agricol conformLegii nr. 34/1994,pe anul 199...──────-*) Un exemplar se înaintează Ministerului Finanţelor1. Impozitul pe venitul agricol stabilit pe baza normelor de venit: ┌───────────────────────────────────────┬────┬─────┬───────────────┬─────────┐ │ Categoria de folosinţă │Nr. │Total│Venit impozabil│ Impozit │ │ │rând│(ha) │ (mii lei) │(mii lei)│ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Teren arabil │ 1 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Grădini de legume şi zarzavat │ 2 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Vii, începând de la al doilea an de rod│ 3 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Livezi de pomi fructiferi (zmeură şi │ │ │ │ │ │căpşuni, începând de la al doilea an de│ 4 │ │ │ │ │rod) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Păşuni │ 5 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Fâneţe │ 6 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Terenuri forestiere cu păduri în │ │ │ │ │ │exploatare │ 7 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Alte terenuri agricole (ape, bălţi, │ │ │ │ │ │heleştee) │ 8 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │TOTAL │ 9 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Număr contribuabili impuşi │ 10 │ │ X │ X │ └───────────────────────────────────────┴────┴─────┴───────────────┴─────────┘2. Contribuabilii impuşi pe baza venitului net obţinut- Număr de contribuabili ............................................- Venitul brut stabilit (mii lei) ...................................- Cheltuieli (mii lei) ..............................................- Venit net obţinut (mii lei) .......................................- Impozit de plată (mii lei) ........................................3. TOTAL IMPOZIT DE PLATĂ (1+2) ............................. mii leiDirector General Director I.T.MF cod 14.13.08.09 Format A4/t1Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: SITUAŢIE CENTRALIZATOARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE VENITUL AGRICOL CONFORM LEGII nr. 34/1994, pe anul .......2. Cod: 14.13.08.093. Format: A4/t14. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: centralizarea terenurilor deţinute şi declarate, a venitului impozabil, a impozitului pe venitul agricol, precum şi a numărului de contribuabili7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: Direcţia de impozite şi taxe şi de unităţile subordonate8. Circulă: la toate nivelurile, începând de la comună, până la Ministerul Finanţelor9. Se arhivează: la unitatea fiscală care o întocmeşte şi la Ministerul FinanţelorJUDEŢUL .................... Numărul de înregistrare ....... din ..... 19...Municipiul (oraşul).........Comuna......................DECLARAŢIE DE IMPUNEREA VENITURILOR REALIZATE DIN EXERCITAREA UNEIACTIVITĂŢI ECONOMICE ÎN MOD INDEPENDENT, pe anul 19.......Venitul realizat din ......... de subsemnatul .............. domiciliat în localitatea ......... str. ....... nr. .... telefon .......... municipiul oraşul/comuna ........ judeţul (sectorul) ............ posesor al B.I. Seria ......... Nr. ......... eliberat de ........... la data de ........... Tata ............ Mama ............ An naştere .......1. Exercit activitatea în oraşul (municipiul)/comuna ......... judeţul/sectorul .......... str. ......... nr. .......2. Activitatea este continuă/sezonieră şi lucrez ......... zile pe an.3. Capacitatea de muncă este redusă din cauza .........................4. Persoanele care mă ajută în muncă sunt următoarele (cu calitatea în care mă ajută, înscrisă în dreptul fiecăreia): ..............5. Clientela este formată din ...............................................6. Posed următoarele evidenţe fiscale .......................................7. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la ...... 19........ la ........ 19.....8. Veniturile realizate în această perioadă sunt: ┌──────────────────────────────────────┬────────────┐ │Venitul brut pe sursele de venit: │ Suma │ │profesie, meserie, cărăuşie chirii, │ │ │comerţ, prestări servicii, taximetrie,│ │ │etc. │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ │ Total venit brut (lei) │ │ └──────────────────────────────────────┴────────────┘ M.F. Cod 14.13.01.07 Format A4/t2 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"9. Cheltuielile pe care le-am avut în această perioadă, pentru realizarea venitului, sunt: ┌────────────────────┬──────────┬────────────────────┬──────────┐ │ Natura cheltuielii │ Suma │ Natura cheltuielii │ Suma │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │ │ │Total cheltuieli lei│ │ └────────────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────┘10. Venitul impozabil lei ................................................11. Cheltuielile de întreţinere ale gospodăriei şi alte cheltuieli sunt următoarele: ┌────────────────────┬──────────┬────────────────────┬──────────┐ │ Natura cheltuielii │ Suma │ Natura cheltuielii │ Suma │ │ │ anuală │ │ anuală │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Chiria locuinţei │ │Impozitul pe venit │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Îmbrăcăminte şi │ │Taxă autorizaţie │ │ │încălţăminte │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Hrană │ │Alte cheltuieli │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Salariul personalu- │ │ │ │ │lui casnic │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Lumină, apă şi │ │ │ │ │încălzit, salubri- │ │ │ │ │tatea locuinţei │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Auto, radio, telefon│ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Procurări de utilaj │ │ │ │ │şi instalaţii │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Asigurări │ │Total cheltuieli lei│ │ └────────────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────┘12. Familia mea se compune din ...... persoane în întreţinere.În afară de cele de mai sus, consider necesar să mai declar următoarele:Posed autorizaţia de funcţionare Nr. ................/vizată pe anul ........Folosesc ca mijloc de reclamă: nr. firme ............ cu dimensiuni .................Funcţionez pe domiciliul public ocupând .......... mp pentru care am achitat ....... lei, cu F.v. nr ..............Data ............ 19.... Semnătura contribuabilului,1. Denumire: DECLARAŢIE DE IMPUNERE A VENITURILOR REALIZATE DIN EXERCITAREA UNEI ACTIVITĂŢI ECONOMICE ÎN MOD INDEPENDENT pe anul .....2. Cod: 14.13.01.073. Format: A4/t24. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file, tipărite pe ambele feţe5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea, de persoanele care desfăşoară o activitate economică în mod independent, a veniturilor realizate7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil8. Circulă: - originalul - la organul fiscal- copia - la contribuabil9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului                                                 ┌─────────────────────────┐Judeţul ................ │ Matricol ............. │Municipiul (oraşul) .............. │ Rol .................. │Unitatea fiscală ................. │ Borderou ............. │                                                 └─────────────────────────┘        DISPOZIŢIE DE IMPUNERE - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ*)privind venitul din activităţi independente pe┌──────────┐ ┌────────────┐│ Data │ anul │ Data ││ Aprobat │ anii │ Verificat │└──────────┘ └────────────┘    Astăzi,    în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997 se stabileşte impunerea pe anul ............., după cum urmează:    Numele şi prenumele contribuabilului ...............................    Domiciliul: oraşul (comuna) ..........., str. ........ nr. .., ap. .....    Sediul: oraşul (comuna) ..............., str. ........ nr. .., ap. .....    Obiectul de activitate: ................................................    ........................................................................    Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare ...........................    Forma de organizare ....................................................    Codul fiscal ...........................................................    Declaraţia de impunere înregistrată la nr. .............................    din ....................................    Perioada de activitate de la .......................................    la ............................................    Determinarea venitului brut, a cheltuielilor şi a venitului impozabil:─────────*) Pentru contribuabilii care realizează venituri din închirieri de clădiri şi de terenuri, altele decât sezoniere sau ocazionale, se vor menţiona: numele şi prenumele chiriaşilor, data închirierii (conform contractului), felul închirierii (mobilat şi nemobilat), chiria lunară, chiria totală anuala, impozitul pe clădiri şi terenuri aferent părţii închiriate, venitul brut, cheltuielile stabilite şi venitul impozabil anual.Originalul rămâne la dosarul de impunere.M.F. cod 14.13.02.07Calculul impozitului    1. La venitul impozabil de lei ......... revine conform art. ......... din ............. nr. ........ un impozit de .............. lei .............., din care .............. lei reprezintă contribuţia la asigurările sociale de sănătate.                                                ┌──────────────────────────────┐                                                │ │De la ........ │                                                │ Anul │la ........... │┌───────────────────────────────────────────────│──────────────│───────────────││ │2. Impozitul stabilit │ │ ││ Se completează numai │ la impunerea │ │ ││ în cazul definitivării│ precedentă ...... lei│ │ ││ sau modificării │3. Diferenţa (de │ │ ││ impunerii în cadrul │ adăugat sau de sca- │ │ ││ aceluiaşi an │ zut) dintre impozitul│ │ ││ │ de la pct. 2 şi cel │ │ ││ │ de la pct. 1 .... lei│ │ ││───────────────────────────────────────────────│──────────────│───────────────││4. Totalul general de plată pe anul curent, │ │ ││care se plăteşte la următoarele termene: │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Suma datorată │ ││─────────────────────────────────────────────────────│ ││ │ din care: │ Termenul de plată ││ Total │───────────────────────────────│ ││ │impozit pe venit│ C.A.S.S. │ ││─────────────────────│────────────────│──────────────│────────────────────────││─────────────────────│────────────────│──────────────│────────────────────────││─────────────────────│────────────────│──────────────│────────────────────────││─────────────────────│────────────────│──────────────│────────────────────────│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Rămăşiţa din anul ........ ││──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────││ │ din care: │ │ din care: ││ Total │───────────────────────│ Majorări total │─────────────────────││ │ impozit │ C.A.S.S. │ │majorări │ majorări ││ │ pe venit │ │ │la impo- │ la ││ │ │ │ │zitul pe │ C.A.S.S. ││ │ │ │ │ venit │ ││───────────────│────────────│──────────│────────────────│─────────│───────────││───────────────│────────────│──────────│────────────────│─────────│───────────│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Pentru impozitul neachitat până la termenele arătate mai sus se vor calcula majorări de întârziere.    Actul de faţă se va prezenta cu ocazia plăţilor.    Organul de impunere,    Numele şi prenumele ..........................................    Semnătura ...................................DOVADA DE PREDARE - PRIMIRE                        Nu se detaşează                        ───────────────    Subsemnatul ..................... am primit un exemplar din prezenta dispoziţie de impunere, astăzi, .................................... .                          Semnătura de primire                                  B.I. nr. ............. seria ..........,                                  anul ............, eliberat de ........------------Modelul formularului "Dispoziţie de impunere-Înştiinţare de plată privind venitul din activităţi independente - cod 14.13.02.07" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut de anexa 5 din ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999, conform modificării aduse de pct. 1.5. al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: DISPOZIŢIE DE IMPUNERE - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ PRIVIND VENITUL DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE pe anul/anii .....2. Cod: 14.13.02.073. Format: A4/t24. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file, tipărite pe ambele feţe5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: calculul impozitului datorat de persoanele care desfăşoară activităţi independente, pe baza datelor din declaraţie şi a constatărilor organului fiscal7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul fiscal8. Circulă: - unitatea fiscală9. Se arhivează: - originalul - la contribuabil- copia - la dosarul fiscal al contribuabiluluiDECLARAŢIEpentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din ÎNCHIRIERI sauSUBÎNCHIRIERI de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoanelorfiziceNr. înregistrare .......... Data ............. Nr. matricol .........Rol nr. ...................Subsemnatul ......................... domiciliat în jud. ............. localitatea .................... sector ................. str. ........................ nr. .... bl. ..... sc. ..... et. ... ap. ..... cod poştal ............ salariat/nesalariat, loc de muncă ................... cont bancar .........................DECLAR PRIN PREZENTA CĂ REALIZEZ VENITURI DIN ÎNCHIRIEREA PROPRIETĂŢII situată în jud. ............. localitatea .................... sector ................. str. ........................ nr. .... bl. ..... sc. ..... et. ... ap. ..... cod poştal ............ nr. matricol ............. cu suprafaţa de ............. mp telefon ......................I. CLĂDIRI - TERENURIEnumerarea suprafeţelor închiriate sau subînchiriate la adresa de mai sus şi/sau declararea încetării surselor de venit*Font 7* ┌───────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬───────┬──────┬──────────┬────────────┐ │Nume şi prenume│ *Categoria │Nr. contract│ Data │ Data │ Mobilat │Supraf.│Chirie│ Comision │Destinaţia │ │ chiriaş │contribuabilului│ închiriere │ începerii │ încetării │ sau │închi- │ │agenţie de│închiriere │ │ │ │ │închirierii│închirierii│nemobilat│riată │ │închiriere│1 - locuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 - alt scop│ ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤ ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤ ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤ ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤ ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤ └───────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────┴──────┴──────────┴────────────┘──────-    * Se completează în cazul contribuabililor care beneficiază de înlesniri fiscale.II. Alte dateDeclar că mai deţin/nu mai deţin şi alte venituri, obţinute din închirieri sau subînchirieri clădiri, camere mobilate sau nemobilate şi/sau închirieri terenuri, venituri declarate la alt organ financiar, situat în jud. ............. localitatea .................... sector ................. în valoare de ...................... lei ...................Data............... Numele şi ........... Semnătura ........prenumeleDeclaraţia se întocmeşte atât la apariţia sursei de venit, cât şi la încetarea acesteia.MF cod 14.13.01.08 Format A4/t1Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate dinînchirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparţinândpersoanelor fizice2. Cod: 14.13.01.083. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 50 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirierisau subînchirieri7. Se întocmeşte în: 1 exemplarde: contribuabil8. Circulă: la unitatea fiscală9. Se arhivează: la unitatea fiscală.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoanelor fizice, cod 14.13.01.08" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 12 al art. 2 din acelaşi act normativ.                      PROCES VERBAL - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ     A SUMELOR DATORATE PENTRU ÎNCHIRIERI (SUBÎNCHIRIERI) CAMERE, CLĂDIRI,                                    TERENURI ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │NUMELE ŞI PRENUMELE PROPRIETARULUI: │ │ADRESA PROPRIETĂŢII: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    LISTA CHIRIAŞILOR proprietarului mai sus menţionat: ┌────┬───────────────┬──────┬───────┬───────┬───┬────────┬─────┐ │Nr. │Nume şi prenume│ Nr. │ Data │ Data │ O │ Chirie │ Mob │ │crt.│ chiriaş │contr.│început│sfârşit│ B │ Tarif │ │ ├────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───┼────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────┴──────┴───────┴───────┴───┴────────┴─────┘Potrivit prevederilor Decretului nr. 394/1973, Decretului nr. 153/1954 şi a Hotărârii nr. 15324 din 20.03.1990 precum şi a declaraţiilor proprietarului se stabileşte impozitul anual pe veniturile obţinute din închirieri sau subînchirieri camere, clădiri, terenuri după cum urmează: ┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────┐ │ │ Venit │ Impozit │ Venit │Venit │Venit │Venit │ │Nr. │ │ clădire │ impozabil │obţinut│obţinut│obţinut│ │crt.│ │ sau teren │ │ în │în an │în an │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤anc - 1│crt. ├───────┤ │ │frac-│ an │frac-│ an │frac-│ an │ │ │următor│ │ │ţiune│întreg│ţiune│întreg│ţiune│întreg│ │ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┘    Total venituri din închirieri sau subînchirieri                                 camere nemobilate:                                   ┌────┬────┬────┬────┐                                   │ANUL│ANUL│ANUL│ANUL│                                   │1993│1994│1995│1996│ ┌─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ │TOTAL VENIT IMPOZABIL ANTERIOR │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ │TOTAL VENIT IMPOZABIL │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ │IMPOZIT ANUAL │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ │IMPOZITUL LA IMPUNEREA PRECEDENTĂ│ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ │DIFERENŢA DE IMPOZIT │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘    OPERATOR DE ROL Data AM PRIMIT UN EXEMPLAR    ............... ............ SEMNĂTURA CONTRIBUABIL .......NOTĂImpozitul pe veniturile obţinute din închirieri (subînchirieri) camere mobilate sau nemobilate sau terenuri se plătesc în două tranşe egale până la 31 martie şi 30 septembrie fără nici o altă înştiinţare de plată. Impozitul de până la 50 lei inclusiv se plăteşte în întregime până la primul termen de plată. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venituri din închirieri (subînchirieri) se acordă o bonificaţie de 7 la sută dacă plata impozitului datorat pe întregul an se efectuează până la data de 31 martie a anului respectiv. Persoanele fizice sunt obligate potrivit art. 35 din Decretul nr. 153/1954 să depună declaraţii la organele financiare de la locul situării obiectului închiriat până la 5 ale lunii următoare închirierii şi orice modificare în datele contractului sau încetarea acestuia se anunţă în termen de 5 zile de la data la care au intervenit. Neplata în termen a sumelor atrage penalizări de 0.3% pe zi întârziere.În conformitate cu Legea nr. 87/1994, nedeclararea venitului impozabil se sancţionează contravenţional.MF cod 14.13.02.08 Format A4/t1Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Proces-verbal - Înştiinţare de plată a sumelor datorate pentru închirieri(subînchirieri) de camere, clădiri, terenuri2. Cod: 14.13.02.083. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 50 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sausubînchirieri, potrivit Decretului nr. 394/19737. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: inspector8. Circulă: - 1 exemplar de la unitatea fiscală la contribuabil9. Se arhivează: 1 exemplar la unitatea fiscală.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal - Înştiinţare de plată a sumelor datorate pentru închirieri (subînchirieri) de camere, clădiri, terenuri, cod 14.13.02.08" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 13 al art. 2 din acelaşi act normativ.    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    D.G.F.P ............................    A.F.P. .............................    Str. .................... Nr .......    Localitatea ........................    Nr. ........ data ............... Persoana care poate fi contactata:                                         d-na/dl. .........................                                         nr. tel. .........................                                         între orele: .....................ÎNŞTIINŢARE DE PLATA nr.*1) ...............Nume şi prenume denumire debitor.................Domiciliu/sediu în localitatea ..................Str. ......... nr. ...., bloc . ...., sc. ...., et. ..., ap. ...,sector/judeţ ......................Alte date de identificare a debitorului*2) ......................Va notificam ca figurati în evidentele fiscale ale unităţii noastre cu obligaţii la bugetul de stat de plata restante, reprezentând:┌───────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐│ Natura obligaţiei fata │ Termenul de plata │ Cuantumul sumei ││ de bugetul de stat*3) │ │ datorate - lei - │├───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │└───────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘Va invităm ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, sa achitati sumele menţionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plata sau sa faceti dovada plăţii acestora.Documentul prin care s-a individualizat suma de plata*4) .................Am aprecia dacă sumele datorate ar fi plătite cat mai curând posibil, limitand astfel acumularea de dobânzi şi penalităţi de întârziere.Dacă aveţi nelamuriri în legătura cu aceasta scrisoare, puteti contacta persoana ale carei nume şi adresa figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.Aceasta înştiinţare de plata va este comunicată în temeiul art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare.Va multumim pentru cooperare.               Conducătorul unităţii fiscale,                           L S.                                       Şeful compartimentului,────────────────*1) Se va emite pentru fiecare creanţa a bugetului de stat distinct pe tipuri de impozite şi taxe şi scadente*2) Se va completa: codul de înregistrare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz)*3) Se va preciza denumirea creanţei principale, impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat.*4) Se vor menţiona: denumirea documentului, nr., data şi emitentul.    M.F.P. cod 14.13.09.99    Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala" S.A.                                                          Format A4/t1-----------Modelul formularului "Înştiinţare de plată, cod 14.13.09.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Înştiinţare de plata.2. Cod: 14.13.09.993. Format: A4/t1.4. Caracteristic de tipărire: se tipareste pe o singura fata, în blocuria câte 100 de file.5. Se difuzează: gratuit.6. Se utilizează: în baza art. 30 alin.(1) din Ordonanţa Guvernuluinr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare.7. Se întocmeşte:- în 2 exemplare,- de către organul care administrează evidenta analitica pe plătitori8. Circula:- 1 exemplar la debitor9. Se arhivează:- 1 exemplar la dosarul fiscal.-----------Caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Înştiinţare de plată - cod 14.13.09.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 1 din acelaşi act normativ.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ NOTA DE PLATĂ ││ ││ Pentru impozite, taxe │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Numele şi prenumele plătitorului ............................................││ Domiciliul ......................... CNP ....................................│├──────────┬──────────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┤│Natura │ Nr. contului │ Debite │ Majorări │ Penalităţi │ Total ││debitului │ │ │ de întârziere │de întârziere │- lei - │├──────────┼──────────────┼──┬──────┼──┬────────────┼───┬───────────┼──┬───────┤│ │ │R │ │R │ │ R │ │R │ ││ │ ├──┼──────┼──┼────────────┼───┼───────────┼──┼───────┤│ │ │C │ │C │ │ C │ │C │ │├──────────┼──────────────┼──┼──────┼──┼────────────┼───┼───────────┼──┼───────┤│ │ │R │ │R │ │ R │ │R │ ││ │ ├──┼──────┼──┼────────────┼───┼───────────┼──┼───────┤│ │ │C │ │C │ │ C │ │C │ │├──────────┼──────────────┼──┼──────┼──┼────────────┼───┼───────────┼──┼───────┤│ │ │R │ │R │ │ R │ │R │ ││ │ ├──┼──────┼──┼────────────┼───┼───────────┼──┼───────┤│ │ │C │ │C │ │ C │ │C │ │├──────────┼──────────────┼──┼──────┼──┼────────────┼───┼───────────┼──┼───────┤│ │ │R │ │R │ │ R │ │R │ ││ │ ├──┼──────┼──┼────────────┼───┼───────────┼──┼───────┤│ │ │C │ │C │ │ C │ │C │ │├──────────┼──────────────┼──┼──────┼──┼────────────┼───┼───────────┼──┼───────┤│ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││general │ │R │ │R │ │ R │ │R │ ││ │ ├──┼──────┼──┼────────────┼───┼───────────┼──┼───────┤│ │ │C │ │C │ │ C │ │C │ │├──────────┼──────────────┴──┴──────┴──┴────────────┴───┴───────────┴──┴───────┤│ │ Semnătura ................................... ││ │ Data ........................................ ││ │ │└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  M.F.P. 14.13.10.99 Format A6/t1------------Modelul formularului "Nota de plată", cod 14.13.10.99 a fost înlocuit cu cel prevăzut de anexa 2 din ORDINUL nr. 1.985 din 8 octombrie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 10 ianuarie 2002, conform modificării aduse de art. 1 din acelaşi act normativ.    1. Denumire: NOTĂ DE PLATĂ    2. Cod: 14.13.10.99    3. Format: A6/t1    4. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în blocuri a 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: specificarea de către organele fiscale a sumelor cu                         debit datorate de către contribuabili, precum şi                         pentru calculul majorărilor de întârziere    7. Se întocmeşte în: 1 exemplar                     de: organul fiscal    8. Circulă: la agenţiile CEC şi Trezorerii    9. Se arhivează: la agenţiile CEC şi Trezorerii    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    D.G.F.P. .............................. REGIM SPECIAL Seria ...    A.F.P. ................................    Str. .......................... Nr. ...    Localitatea ...........................    In baza*1) ............................Unitatea de Trezorerie şi Contabilitate PublicaCHITANŢA nr. ...............*2)Nume şi prenume/denumire debitor .................Domiciliu/sediu în localitatea ................. Str.Nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap....., sector/judeţ....Alte date de identificare a debitorului*3) ..............In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (l) din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare s-au încasat:┌─────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────┐│ Natura obligaţiei bugetare │ Termen de plata │ Suma (în lei) │├─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│ *4) ............... restant/curent │ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│Dobânda │ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│Penalitate de întârziere │ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│ TOTAL │ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘                    (totalul sumei de lei în litere)         Am plătit*5) ............ Am primit*6) ...........────────────────*1) Se vor menţiona: denumirea documentului, numărul, data şi emitentul.*2) Se emite pentru fiecare creanţa a bugetului de stat pe tipuri de impozite şi scadente.*3) Se înscrie: codul de înregistrare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz).*4) Se va completa denumirea creanţei principale reprezentând impozit, taxa contribuţie ori alt venit al bugetului de stat.*5) Semnătura debitorului.*6) Semnătura casierului.    Cod M.F.P. 14.13.11.99    Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala" S.A. Format A5/t1-----------Modelul formularului "Chitanţa nr. ...", cod 14.13.11.99 a fost înlocuit cu cel prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din acelaşi act normativ.    1. Denumire: Chitanţa.    2. Cod: 14.13.11.99.    3. Format A5/t1.    4. Caracteristici de tipărire: se tipareste pe o singura fata, în carnete                                   de 100 de file, copie şi original, de                                   culori diferite, inseriate.    5. Se difuzează: gratuit.    6. Se utilizează: în baza art. 23 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului                      nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare.    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de încasare    8. Circula: 1 exemplar la contribuabil (originalul)                1 exemplar rămâne în carnet la emitent.    9. Se arhivează: la unitatea fiscală după utilizarea completa a                     carnetului.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Chitanţa - MFP cod 14.13.11.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din acelaşi act normativ.                                                                  Regim special    Vânzător .........................    (Denumire, forma juridică) CHITANŢA FISCALĂ Nr. .................    Nr. de Înregistrare fiscală ......    Adresa ........................... C.D. 5000001 B    ..................................                Data ............/199... Cota T.V.A. ......%    S-a încasat de la ............................................... ┌──────────────┬─────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┐ │ SPECIFICAŢIA │ U/M │ CANTITATEA │PREŢUL UNITAR │ VALOAREA │ din care │ │ │ │ │ CU AMĂNUNTUL │ TOTALĂ │ T.V.A. │ ├──────────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────┴──────────────┴──────────────┼────────────┼────────────┤ │Semnătura şi │ TOTAL │ │ │ │ştampila │ │ │ │ │unităţii │ │ │ │ └──────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘    MF Cod 14.13.11.02 Format A6/t1    Tipărit la RA "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Chitanţa fiscală2. Cod: 14.13.11.023. Format: A6/t14. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special, tipărit pe o singura faţă,în carnete a câte 100 de file, formate din 50 de seturi a câte 2 file, original şi copiede culori diferite, înseriate, pe hârtie autocopiativă sau hârtie ofset5. Se difuzează: contra cost, numai plătitorilor de T.V.A., de către unitatea fiscalăteritorială6. Se utilizează la:- ca document de deducere a T.V.A., în cazul cumpărărilor de bunuri şi prestărilor deservicii pentru nevoile unităţii, când plata acestora se face în numerar;- ca document, în cazul în care unii agenţi economici sunt scutiţi de obligaţia emiteriiunei facturi potrivit legii (ex.: transportul cu taximetre);- ca document justificativ de înregistrare în contabilitate7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: vânzător sau prestatorul de serviciiEliberarea chitanţei se face după ce bunurile şi serviciile au fost achitate, încare sens s-a eliberat bonul la casa de marcat.Menţionăm că chitanţa fiscală nu înlocuieşte "Chitanţa" (cod 14.13.11.99), care seîntocmeşte pentru încasările în numerar la casieria unităţii.8. Circulă: - la cumpărător, pentru înregistrare în Jurnalul pentru cumpărări(exemplarul 1);- la furnizor, în cazul în care nu se emite factura, pentru înregistrarea în Jurnalulpentru vânzări sau la vânzător pentru verificarea operaţiunilor efectuate (exemplarul 2)9. Se arhivează: - la cumpărător, compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1)- la furnizor sau vânzător, după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2).-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Chitanţa fiscală, cod 14.13.11.02" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 14 al art. 2 din acelaşi act normativ.    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    D.G.F.P ........................... Nr. ....... din ......    A.F.P .............................    Str. ..................... nr. ....    Localitatea .......................    Dosar de executare nr. ......./....ADRESA DE ÎNFIINŢARE A POPRIRIICătre, ..............................*1)In baza art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani datorate de dv. cu orice titlu, debitorului urmărit*2) .......... conform titlului executoriu emis de ..........., anexat în copie certificată.Sumele vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie şi contabilitate publica ................. după cum urmează:┌───────────────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────────────┐│ Natura obligaţiei │Titlul executoriu │Cuantumul sumei │ Nr. contului de ││ fata de bugetul │ nr./data*4) │datorate (lei) │ venit bugetar în ││ de stat*3) │ │ │ care urmează a se ││ │ │ │ vira suma reţinută │├───────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┤├───────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┤├───────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┤├───────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┤├───────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┤│TOTAL │ │ │ │└───────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────────┘In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugăm sa ne comunicaţi dacă datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus menţionatProcedura de aplicare a popririi este prevăzută la art. 63-69 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare.Conducătorul organului de executare,SemnăturaL.S.──────────────*1) numele, prenumele şi domiciliul/denumirea şi sediul; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a terţului poprit;*2) numele, prenumele şi domiciliul/denumirea şi sediul; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului;*3) se va preciza denumirea creanţei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte penalităţi), după caz;*4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.    M.F.P. cod 14.13.12.99    Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala" S.A. Format A4/t1------------Modelul formularului "Adresa de înfiinţare a popririi - MFP cod 14.13.12.99" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 8 al art. 1 din acelaşi act normativ.1 Denumire: Adresa de înfiinţare a popririi2 Cod: 14.13.12.993 Format: A4/t14 Caracteristici de tipărire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file5 Se difuzează: gratuit6 Se utilizează: în baza art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare7 Se întocmeşte: în 2 exemplarede organul de executare8 Circula: 1 exemplar la terţul poprit9 Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare------------Caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Adresa de înfiinţare a popririi - cod 14.13.12.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 8 al art. 1 din acelaşi act normativ.    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    D.G.F.P ............................... Nr. ....... din .........    A.F.P .................................    Str. .........................nr. .....    Localitatea ...........................    Dosar de executare nr. ....../.........PROCES-VERBAL DE SECHESTRUPENTRU BUNURI MOBILEÎncheiat astăzi ......, luna ...... anul ..... ora .....în localitatea ......... str .......... nr. ......In temeiul art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare, subsemnatul ............. executor bugetar, cu legitimaţia nr. ...... delegaţia nr. ....... am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului *1) ........cu domiciliul/sediul în localitatea ....... str. ....... nr. ...... sector ..... bloc .... sc. ..., ap. .... judeţ ........ cod înregistrare fiscală*2) ........., căruia deşi i s-a comunicat somaţia nr. ..... din ....... nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis de ..........., constând in:┌───────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐│ Natura obligaţiei fata │ Titlul executoriu │Cuantumul sumei datorate*5)││ de bugetul de stat*3) │ nr./data*4) │ (lei) │├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤└───────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┘____________*1) nume, prenume/denumire;*2) se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;*3) se va preciza denumirea creanţei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte penalităţi), după caz;*4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;*5) dobânzile se vor calcula în continuare pana la data plăţii sau stingerii, indusiv, conform art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002, cu excepţia obligaţiilor fata de bugetul de stat provenite din dobânzi, penalităţi de orice fel şi amenzi.    M.F.P cod 14.13.13.99    Tipărit la CN "Imprimeria Naţionala" SA. Format A4/t2Pentru stingerea creanţelor bugului de stat s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.In cazul în care executorul bugetar nu poate evalua bunurile mobile sechestrate deoarece aceasta necesita cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.Sechestrul s-a aplicat în prezenta următoarelor persoane:................., domiciliat în .........., legitimat cu ......., în calitate de ....., domiciliat în ......, legitimat cu ......, în calitate de ............Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând in*6): ......... bunurile fiind lăsate în custodia ............, din localitatea ......... str. .... nr. .... care va depozita bunurile în localitatea .......... str. ...... nr. ........Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ....................In legătura cu bunurile mobile sechestrate, debitorul .................. menţionează ca nu au fost/au fost sechestrate anterior ...............Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: ................................................................................Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp durează executarea silită.In cazul în care obligaţia fata de bugetul de stat nu se achită în termen de 15 de zile, se va proceda la valorificarea acestora conform legii.Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ......... exemplare. ...........................*7)          Semnătura        executorului bugetar,     .......................... Semnătura debitorului (sau a persoanei                                           majore cu care locuieşte)                                      ......................................              Semnăturile martorilor ...................              Semnătura custodelui .....................──────────────────*6) punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri;*7) se va face menţiunea dacă debitorul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul verbal de sechestru.  +  Anexa 1────────la Procesul-verbal──────────────────de sechestru nr. ..... din ..........───────────────────────────────────────    Dosar de executare    Nr. ........../........┌───────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐│Denumirea bunurilor mobile, descriere, │ Cantitatea │ Valoarea estimativă ││stare de uzura, semne particulare de │ │ -lei- ││ identificare │ │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤│ TOTAL: │ │ │└───────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘                   Semnătura Semnătura debitorului              executorului bugetar (sau a persoanei majore              .................... cu care locuieşte)                                        .......................                        Semnăturile martorilor ................                        Semnătura custodelui ..................    M.F.P cod 14.13.13.99    Tipărit la CN "Imprimeria Naţionala" SA. Format A4/t1------------Modelul formularului "Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru - MFP cod 14.13.13.99" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 10 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile + Anexa la procesul-verbal de sechestru din .....2. Cod: 14.13.13.993. Format: A4/t2 + A4/t14. Caracteristici de tipărire: se tipareste pe ambele fete + se tipareste pe o singura fata, blocuri a 150 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare7. Se întocmeşte: în 2 sau 3 exemplare, după cazde organul de executare8. Circula: 1 exemplar la debitor1 exemplar la custode (dacă este cazul)9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare-----------Caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Proces-verbal de sechestru şi Anexa la procesul-ver- bal de sechestru - cod 14.13.13.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 10 al art. 1 din acelaşi act normativ.    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    D.G.F.P ............................... Nr. ....... din .........    A.F.P .................................    Str. .........................nr. .....    Localitatea ...........................    Dosar de executare nr. ....../.........PROCES-VERBALDE NUMIRE ADMINISTRATOR SECHESTRUîncheiat astăzi ..... luna ........ anul.......în baza art. 86 alin.(1), art. 88 şi art. 90 din OrdonanţaGuvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetareAvând în vedere ca debitorul*1) ............. cu domiciliu/sediul în localitatea ......., str. .......... nr. ......, sector ..... bloc ..... sc. .... et. ..., ap. .... judeţul ....., cod de înregistrare fiscală*2) ......... în baza titlului executori┌───────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐│ Natura obligaţiei fata │ Titlul executoriu │Cuantumul sumei datorate*5)││ de bugetul de stat*3) │ nr./data*4) │ (lei) │├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤└───────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┘Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate deşi debitorului i s-a comunicat somaţia nr. ......./...... pentru stingerea creanţei bugetului de stat s-a început procedura de executare silită (asupra bunurilor imobilie, a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri, după caz) şi s-a încheiat procesul-verbai de sechestru (pentru bunuri imobile sau pentru bunuri mobile──────────────*1) nume, prenume/denumire;*2) se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;*3) se va preciza denumirea creanţei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte penalităţi), după caz;*4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;*5) dobânzile se vor calcula în continuare pana la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002, cu excepţia obligaţiilor fata de bugetul de stat provenite din dobânzi, penalităţi de orice fel şi amenzi.    M.F.P.cod. 14.13.14.99    Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala" S.A. Format A4/t2care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr./data *6) ......... constând in:- clădire în suprafaţa de ...... compusă din ..... construită din ...... situata în localitatea ....... str. ..... nr. ...., bloc .... et. .... sc. .... ap. .... evaluată la suma de ............... lei.- teren în suprafaţa de ....... felul terenului ......, situat în localitatea ......., str. ....... nr. .......... evaluat la suma de ............. lei.- alte bunuri imobile (fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini) .......- bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri)Pentru administrarea bunurilor sechestrate, se numeşte administrator sechestru*7) ..... din localitatea ....... str. ...... nr. .... bloc ..... sc. ... ap. ...., cod de înregistrare fiscală*2) .........In cazul în care administrator sechestru este numita alta persoana fizica sau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizaţie administratorului sechestru ţinând seama de activitatea depusa.Prezentul proces-verbal de numire a administratorului sechestru s-a încheiat în 3 exemplare, din care unul rămâne la dosarul de executare, unul s-a înmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratorului sechestru.Executor bugetarNume şi prenume ............Semnătura...................Legitimaţia nr. ............Am primit în păstrare în calitate de administrator sechestru bunurile arătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luat cunoştinţa de obligaţiile pe care le am.Obligaţiile administratorului sechestru sunt cele prevăzute în art. 86 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare, precum şi în normele metodologice date în aplicarea acesteia.Semnătura administratorului sechestru,.......................................───────────────*6) în cazul în care s-au emis mai multe procese verbale de sechestru, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;*7) nume, prenume/denumire administrator sechestru.-------------Modelul formularului "Proces-verbal de numire administrator sechestru MFP cod 14.13.14.99" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 12 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Proces-verbal de numire administrator sechestru2. Cod: 14.13.14.993. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 86 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare7. Se întocmeşte: în 3 exemplarede organul de executare8. Circula: 1 exemplar la debitor1 exemplar la administratorul sechestru9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare------------Caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Proces-verbal de instituire administrator sechestru - cod 14.13.14.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 12 al art. 1 din acelaşi act normativ.    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    D.G.F.P ............................    A.F.P .............................. Nr. .... din ......    Str. ................. nr. .........    Localitatea ........................    Dosar de executare nr. ...../.......ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREAPENTRU BUNURI MOBILEAnul .... luna ..... ziua ......In temeiul art. 97 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare, se face cunoscut prin prezenta ca în ziua de ....... luna ..... anul .... ora .... în localitatea ........... str. ... nr. .... se vor vinde prin*1) ........ următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului*2) ........ cu domiciliul/sediul în localitatea ...... str. ....... nr. .... bl .... sc. ... etaj ... ap .... cod de înregistrare fiscală*3) ........  Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Preţul de evaluare sau  (se vor indica drepturile reale de pornire al  şi privilegiile care grevează bunurile, licitaţiei (lei)             dacă este cazul)    1. ................................ .....................    2. ................................ .....................    3. ................................ .....................    4. ................................ .....................Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi sa prezinte, pana la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, pana în ziua precedenta termenului de vânzare, oferte de cumpărare, urmând sa se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop. Ofertanţii sunt obligaţi sa prezinte, în cazul vânzării prin licitaţie, pana în ziua precedenta termenului de vânzare, dovada depunerii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei.                   Conducătorul organului de executare                              Semnătura                                 L.S.                    .............................    Întocmit;    Executor bugetar────────────*1) se va indica metoda de vânzare*2) se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului*3) se va metiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.    M.F.P. cod 14.13.15.99    Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala" S.A. Format A4/t1-----------Modelul formularului "Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile - MFP cod 14.13.15.99" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 14 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile2. Cod: 14.13.15.993. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 97 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare7. Se întocmeşte: în mai multe exemplarede organul de executare8. Circula: câte 1 exemplar la sediul organului de executare, al consiliuluilocal, la locul stabilit pentru vânzare, orice alt loc public9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare-------------Caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Publicaţie de vânzare bunuri mobile - cod 14.13.15.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 14 al art. 1 din acelaşi act normativ.    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    DGFP ...........................    AFP.............................    Str. .............. nr. ........    Localitatea.....................    Dosar de executare nr. ..../.... Aprobat/Data..........                                                  Conducătorul organului de                                                        executare                                                        Semnătura                                                           L.S.                                                        Avizat                                                 Compartiment juridic,PROCES-VERBALde constatare a stării de insolvabilitateÎncheiat astăzi ......., luna ......, anul .....In baza art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare, având în vedere ca debitorul ......................., cu ultimul domiciliu/sediu cunoscut în localitatea ..........................., str. ......................., nr. ......, blocul ......, scara ...., etajul ...., apartamentul ......, cod de înregistrare fiscală*1) ..............., a fost înscris în evidenta fiscală cu următoarele obligaţii către bugetul de stat, conform titlurilor executorii .........................., emise de ............:┌────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ │ Termenul de plata │ Suma datorată (lei) ││ ├───────┬───────┬────────┼───────┬────────────────────────┤│ Natura obligaţiei │ Anul │ Luna │ Ziua │ Debit │ Dobânzi si/sau ││ │ │ │ │ │ penalităţi de orice ││ │ │ │ │ │ fel*2) │├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────────────────────┘Pentru încasarea şi executarea silită a acestor sume s-au luat următoarele măsuri:- s-a comunicat înştiinţarea de plata nr. ...../........;- s-a comunicat somaţia nr. ............................;- s-a înfiinţat poprirea cu adresa nr. ..../............;- s-a înfiinţat sechestrul asupra bunurilor mobile, cu Procesul-verbal nr. ....../....., pentru ..............;-------------*1) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;*2) se completează şi cu majorările de întârziere datorate conform Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996;    M.F.P. cod 14.13.16.99    Tipărit la C.N."Imprimeria Naţionala" S.A. Format A4t/2- s-au indisponibilizat bunuri imobile cu Procesul-verbal nr. ..../.... , după cum urmează :.......................................................;In urma aplicării măsurilor prevăzute mai sus, s-au stins obligaţii în suma de ...................., însă debitorul figurează în continuare cu următoarele obligaţii către bugetul de stat:┌────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ │ Termenul de plata │ Suma datorată (lei) ││ ├───────┬───────┬────────┼───────┬────────────────────────┤│ Natura obligaţiei │ Anul │ Luna │ Ziua │ Debit │ Dobânzi si/sau ││ │ │ │ │ │ penalităţi de orice ││ │ │ │ │ │ fel*2) │├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────────────────────┘Pentru recuperarea obligaţiilor fata de bugetul de stat menţionate, s-au luat următoarele măsuri: a) s-au făcut cercetări la ultimul domiciliu/sediu cunoscut al debitorului şi s-a constatat ca .........................................................................................................................; b) s-au solicitat relaţii de la compartimentele de evidenta a populaţiei din cadrul Ministerului de Interne şi de la oficiile registrului comerţului sau de la instanţele judecătoreşti, după caz, şi s-a constatat ca ........................................................................................................................................................; c) s-au cerut relaţii de la unităţile sau de la persoanele fizice, unde debitorul si-a desfăşurat activitatea în ultimii 3 ani şi s-a constatat ca...................................................................; d) s-au cerut relaţii la organele de executare în raza cărora s-a născut debitorul sau a avut debitorul ultimul domiciliu/sediu, precum şi de la cele în a căror raza teritorială ori evidenta se afla sucursale sau puncte de lucru ale debitorului şi s-a constatat ca .................................................................................................................; e) s-au solicitat de la organele şi persoanele abilitate informaţii cu privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat şi s-a constatat ca ............................................................................................................................................; f) s-au verificat documentele de constituire şi de evidenta (act constitutiv, statut, contract de societate, acte adiţionale de modificare a acestora, bilanţ contabil, balanţa lunară etc.) şi s-a constatat ca .......................................................................................; g) s-au solicitat informaţii societăţilor bancare la care debitorul are conturi deschise şi s-a constatat ca ......................................................................................................; h) s-au solicitat informaţii de la instituţiile care gestionează registrele publice sau de la alte organe abilitate, privind bunurile sau veniturile debitorului .............................................................................................................................; i) s-a angajat răspunderea la plata a altor persoane decât debitorul, conform procedurii prevăzute de art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002, pentru suma de ..............................., din care s-a achitat suma de ..........; j) s-au mai făcut următoarele cercetări ..............................In urma cercetărilor şi constatărilor de mai sus rezulta ca debitorul se încadrează în dispoziţiile art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002şi este insolvabil, întrucât*3) ..................................................................................................................Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ................ exemplare, din care...........................................................       Şef compartiment, Întocmit,                                                 Executor bugetar                                               Numele şi prenumele                                                    SemnăturaSe anexează următoarele documente justificative: .....................................................................................................................................................*3) 1. debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile; 2. când, după încetarea executării silite, pornită impotriva debitorului, rămân debite neachitate; 3. debitorul a dispărut sau a decedat fără sa lase avere; 4. debitorul nu este găsit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut si, la acestea ori în alte locuri unde exista indicii ca a avut avere, nu se găsesc venituri sau bunuri urmaribile; 5. când, potrivit legii, debitorul, persoana juridică, îşi încetează existenta şi când au rămas neachitate obligaţii bugetare.------------Modelul formularului "Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii - cod 14.13.16.99" a fost înlocuit cu modelul prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 20 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Proces-verbal de constatare a stării de insolvabilitate2. Cod: 14.13.16.993. Format: A3/t24. Caracteristici de tipărire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare7. Se întocmeşte: în 2 exemplarede organul de executare8. Circula: 1 exemplar la compartimentul de evidenta fiscală9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.------------Caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii - cod 14.13.16.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003, conform modificării aduse de pct. 20 al art. 1 din acelaşi act normativ.MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE REGIM SPECIALDIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Seria ....... / Anul 200 ..........A JUDEŢULUI .......................... Nr. ...............................Administraţia finanţelor publice .....Str. ............... nr. .............Nr. ............. / ..................                                                     Către,                                         .........................                                         .........................                                         .........................ADRESA DE CONFIRMARELa adresa dvs. nr. ............ din ............ 200.......... va confirmăm primirea obligaţiilor de plată reprezentând:1. .................... în sumă de........... (...................)2. .................... în sumă de .......... (...................)3. .................... în sumă de .......... (...................)4. .................... în sumă de .......... (...................)(se va scrie şi în litere)privind pe ......., cod numeric personal .........,din ........, str. ........ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., cu sediul principal de desfăşurare a activităţii*): ................................................ va facem cunoscut că obligaţiile sus-menţionate au fost înregistrate în fişele "Cont fiscal personal" ale contribuabilului mai sus menţionat (s-a întocmit Înştiinţarea de plată nr. .................. din ..................... 200.......... .)Conducătorul unităţii, Contabil,....................... ....................──────────────*) Se completează numai în cazul confirmării obligaţiilor de plată între unităţile fiscale teritoriale.M.F. cod 14.13.17.99 Format A4/t1------------Modelul formularului "Adresa de confirmare", cod 14.13.17.99 a fost înlocuit cu cel prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 1.985 din 8 octombrie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 10 ianuarie 2002, conform modificării aduse de art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Adresă de confirmare debite2. Cod: 14.13.17.993. Format: A5/t14. Caracteristici de tipărire: tipărit pe o singură faţă, în carnete a 100 de file, înseriate, copie şi original (original culoare neagră, copie culoare roşie), numerotate cu acelaşi număr5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: confirmarea primirii de către unităţile fiscale a debitelor transmise de alte unităţi în vederea urmăririi şi încasării7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contabil sau operatorul de rol, după caz8. Circulă: la unitatea care a transmis debitul9. Se arhivează: la unitatea care a transmis debitul (exemplarul 1) şi la unitatea fiscală care a confirmat preluarea debitului (exemplarul 2).-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 3 al art. 2 din acelaşi act normativ. MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDEŢULUI ................... Unitatea fiscală ............                                                      ┌────────────────────┐           CONT DE DEBITE-ÎNCASĂRI │Către ............ │                                                      └────────────────────┘               - BUGETE LOCALE -     în perioada ianuarie - .......... anul .......┌────────┬───────────────────┬────┬─────────────┬─────────────────────┬───────┐│ │ │ │ │Încasări de la în- │ ││ │ │ │ Debit │ceputul anului din: │ ││ │ │ ├──────┬──────┼──────┬─────┬────────│ ││ │ │ │Curent│Rama- │Curent│Rama-│Fără de-│ ││ │ Denumirea │ │ │ sita │ │ sita│bit (în-│ Total ││ Cod │ venitului │ Cod│ │ │ │ │clusiv │ înca- ││ │ │rând│ │ │ │ │majorări│ sări │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=3+4+5│├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ 01.02│Impozitul pe profit│ │ │ │ │ │ │ ││ │ *)│ 01 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.01│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile liber-pro- │ │ │ │ │ │ │ ││ │fesioniştilor, me- │ │ │ │ │ │ │ ││ │seriaşilor şi ale │ │ │ │ │ │ │ ││ │altor persoane │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizice │ 02 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.02│Impozitul pe clă- │ │ │ │ │ │ │ ││ │diri şi terenuri de│ │ │ │ │ │ │ ││ │la persoanele │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizice │ 03 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.03│Taxe asupra mijloa-│ │ │ │ │ │ │ ││ │celor de transport │ │ │ │ │ │ │ ││ │deţinute de persoa-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ne fizice │ 04 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.04│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile din închiri- │ │ │ │ │ │ │ ││ │eri, subînchirieri,│ │ │ │ │ │ │ ││ │locaţii de gestiune│ │ │ │ │ │ │ ││ │şi arendări │ 05 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.05│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile obţinute din │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturi de autor │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi cele cuvenite │ │ │ │ │ │ │ ││ │inventatorilor şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │inovatorilor │ 06 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.30│Alte impozite şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │taxe de la popu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │laţie │ 07 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ 04.02│Taxa pentru folosi-│ │ │ │ │ │ │ ││ │rea terenurilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietate de stat│ 08 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ 05.02│Impozitul pe clă- │ │ │ │ │ │ │ ││ │diri şi terenuri de│ │ │ │ │ │ │ ││ │la persoane juri- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dice │ 09 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ 06.02│Taxa asupra mijloa-│ │ │ │ │ │ │ ││ │celor de transport │ │ │ │ │ │ │ ││ │deţinute de persoa-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ne juridice │ 10 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ 07.02│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tul agricol │ 11 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│08.02.30│Alte încasări din │ │ │ │ │ │ │ ││ │impozite directe │ 12 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│17.02.30│Alte încasări din │ │ │ │ │ │ │ ││ │impozite indirecte │ 13 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│21.02.30│Alte venituri de la│ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiile publi-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ce │ 14 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│22.02.02│Venituri din recu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │perarea cheltuieli-│ │ │ │ │ │ │ ││ │lor de judecata, │ │ │ │ │ │ │ ││ │imputaţii şi despă-│ │ │ │ │ │ │ ││ │gubiri │ 15 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│22.02.03│Venituri din amenzi│ │ │ │ │ │ │ ││ │şi alte sancţiuni │ │ │ │ │ │ │ ││ │aplicate potrivit │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 16 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│22.02.07│Venituri din con- │ │ │ │ │ │ │ ││ │cesiuni**) │ 17 │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────────────┴────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────────┴───────┘  Ministerul finanţelor,         cod 14.13.08.99. CONTDLdoc┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────┐│ │ │ │ Total ││ Codul │ │ Cod│ înca- ││ │ Denumirea venitului │rând│ sări │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│ A │ B │ C │ 6 │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│03.02.06│Impozitul pe veniturile din dobânzi │ 18 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│03.02.07│Impozitul pe veniturile obţinute din premii şi │ │ ││ │câştiguri în bani sau în natura │ 19 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│03.02.08│Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate │ 20 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│ 15.02│Impozitul pe spectacole │ 21 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│17.02.13│Alte taxe de timbru │ 22 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│ 20.02│Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome*) │ 23 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│21.02.06│Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice │ 24 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│21.02.12│Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice │ │ ││ │şi activităţilor autofinanţate │ 25 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│21.02.14│Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale │ │ ││ │serviciilor cantinelor de ajutor social │ 26 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│22.02.05│Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor │ │ ││ │precedenţi │ 27 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│22.02.12│Încasări din valorificarea bunurilor confiscate │ │ ││ │potrivit legii │ 28 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│22.02.17│Venituri realizate din administrarea sau valorificarea │ │ ││ │bunurilor fostelor cooperative agricole de producţie │ 29 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│22.02.30│Încasări din alte surse │ 30 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│30.02.01│Venituri din valorificarea unor bunuri ale institu- │ │ ││ │ţiilor publice**) │ 31 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│30.02.03│Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │ ││ │fondurile statului │ 32 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│30.02.04│Venituri din privatizare │ 33 │ │└────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────┘    *) De la regiile autonome de subordonare locală.    **) Administrate de organele locale şi de instituţiile publice subordonate acestora.-----------Modelul formularului "Cont de debite-încasări, cod 14.13.08.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1 din ORDINUL nr. 815 din 14 aprilie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 12 iunie 1998, conform modificării aduse de art. 1 din acelaşi act normativ.    1. Denumire: CONT DE DEBITE - ÎNCASĂRI    2. Cod: 14.13.08.99.    3. Format: A4/t2.    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, în file volante.    5. Se difuzează: gratuit.    6. Se utilizează la: raportarea trimestriala a debitelor şi încasărilor din       impozite şi taxe şi din alte venituri ale bugetului local.    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: fiecare unitate fiscală, prin       centralizarea datelor din conturile de debite şi încasări ale unităţilor       ierarhice subordonate.    8. Circula: la toate nivelurile, începând de la comuna până la Ministerul       Finanţelor.    9. Se arhivează: la unitatea fiscală care îl întocmeşte şi la Ministerul       Finanţelor.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Cont de debite-încasări, cod 14.13.08.99" au fost înlocuite cu cele ale formularului de la anexa 1 din ORDINUL nr. 815 din 14 aprilie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 12 iunie 1998, conform modificării aduse de art. 2 din acelaşi act normativ.    1. Denumire: BORDEROU DESFĂŞURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR din ............    2. Cod: 14.13.08.99/a    3. Format: X3/t2    4. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în carnete a 100       file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: desfăşurarea, pe baza copiilor chitanţelor emise, a                         încasărilor făcute în contul debitelor    7. Se întocmeşte în: 1 exemplar, zilnic                     de: de către organele de încasare    8. Circulă: - la contabilitate    9. Se arhivează: la percepţia rurală ┌───┬────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────┬──────┬────┬────┐ │ │ NUMELE │ IMPOZIT │ DOCUMENTUL ÎN │DEBIT│CREDIT│SOLD│MAJ.│ │ │PRENUMELE ŞI│ │ BAZA CĂRUIA SE │ │ │ │ │ │ │ DOMICILIUL │ │ FACE DEBITAREA │ │ │ │ │ │ │ CONTRIBUA- │ │ SAU ÎNCASARE │ │ │ │ │ │ │ BILULUI │ │(FEL, NR., DATA)│ │ │ │ │ ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────┴───────────────────┴────────────────┴─────┴──────┴────┴────┘    M.F. cod 14.13.18.99 Format A4/t2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"    1. Denumire: EXTRAS DE ROL    2. Cod: 14.13.18.99    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: în registre a 50 de file, tipărite pe ambele       feţe    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: evidenţa debitelor de urmărit la domiciliu şi a                         încasărilor efectuate pentru organele de încasare                         (agenţi fiscali)    7. Se întocmeşte în: 1 exemplar                     de: agentul fiscal    8. Circulă: nu, fiind document de evidenţă operativă    9. Se arhivează: la unitatea fiscală                                PROCES - VERBAL                            DE VERIFICARE GESTIONARĂ                       Astăzi ................... 199....    Subsemnatul _________________________ având funcţia de ____________________în baza delegaţiei nr. _____ dată de _______________ am procedat la verificareaoperaţiunilor de casă şi a gestiunii chitanţierelor pe timpul de la_______________________________ până la _______________________________________    Verificarea s-a făcut în prezenţa _________________________________________    În perioada supusă verificării răspunde ______________________ în calitatede ___________________*) la ________________________──────────    *) Se va trece funcţia angajatului verificat (agent fiscal, remizier).    La verificare s-au constatat următoarele:    I. În legătură cu gestiunea numerarului: ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ EXPLICAŢII │ SUMA │ │crt.│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Sold (Numerar la verificarea precedentă) │ │ ├────┼────────────────────┬─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2.│Încasări │Cu chitanţiere │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │Cu cecuri │ │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 3.│Vărsăminte la │P.T.T. │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │Bancă │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │C.E.C. │ │ ├────┼────────────────────┴─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 4.│Plăţi │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 5.│Numerar la data verificării │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 6.│Diferenţe: plus sau minus (col. 1+2-3-4-5) │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘    DIFERENŢA    de ___________________ lei în plus (minus) este explicată de angajat prindeclaraţia anexă.    În legătură cu această diferenţă arătăm următoarele: _____________________    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________    M.F. cod 14.13.19.99 Format A4/t2 x 2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"    II. În legătură cu gestionarea chitanţierelor ┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │Nr. │ EXPLICAŢII │Nr. CHITANŢIERELOR │ │crt.│ ├────────┬──────────┤ │ │ │Folosite│Nefolosite│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 1.│ 1. Contabilul comunal │ │ │ │ │Chitanţiere ce existau în sold la verificarea │ │ │ │ │precedentă conform proces-verbal înregistrat la │ │ │ │ │____________ sub nr. ________ din data de _________│ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 2.│Chitanţiere primite în perioada verificată de la │ │ │ │ │__________________ până la __________________ (de │ │ │ │ │la administraţia financ. şi org. de încasare) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 3.│Chitanţiere predate organelor de încasare în │ │ │ │ │perioada verificată │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 4.│Sold chitanţiere ce trebuie să existe asupra │ │ │ │ │contabilului comunal la data verificării │ │ │ │ │(col 1+2-3) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 5.│Chitanţiere găsite asupra contabilului comunal │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┬──────────┼────────┼──────────┤ │ 6.│Diferenţe (col 5 - 4) │plus │ │ │ │ │ ├──────────┼────────┼──────────┤ │ │ │minus │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┴──────────┼────────┼──────────┤ │ │ 2. │ │ │ │ 1.│Chitanţiere ce existau în sold la verificarea │ │ │ │ │precedentă conform proces-verbal înregistrat la │ │ │ │ │_________ sub nr. _______ din data de ___________ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 2.│Chitanţiere primite în perioada verificată de la │ │ │ │ │__________________ până la _______________ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 3.│Chitanţiere utilizate de organul de încasare şi │ │ │ │ │predate contabilului în perioada verificată │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 4.│Sold chitanţiere ce trebuie să existe asupra │ │ │ │ │organului de încasare (col. 1+2-3) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 5.│Chitanţiere găsite asupra organului de încasare │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┬──────────┼────────┼──────────┤ │ 6.│Diferenţe (col. 5-4) │plus │ │ │ │ │ ├──────────┼────────┼──────────┤ │ │ │minus │ │ │ └────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┘    Diferenţa de chitanţiere este explicată prin declaraţia anexă nr. .........    În legătură cu această diferenţă arătăm: __________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________──────────    *) Se va trece numele şi funcţia angajatului verificat.    În legătură cu confruntarea chitanţelor pe teren (originalul chitanţei cucopia)    Potrivit situaţiei de pe verso am constatat următoarele nepotriviri: ______    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    Nepotrivirile constatate sunt explicate prin declaraţia anexă nr. .........    În legătură cu aceste nepotriviri, arătăm următoarele: ____________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    IV. Alte constatări:    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    Prezentul proces-verbal încheiat în 2 exemplare s-a înregistrat sub nr.......... la ....................... căruia i s-a lăsat un exemplar.                   Funcţia şi semnătura Funcţia şi semnătura                     verificatorului, organului verificat,    Am luat la cunoştinţă de constatările din acest proces-verbal.                         Conducătorul unităţii la care                        funcţionează organul verificat,                SITUAŢIA PRIVIND CHITANŢELE VERIFICATE PE TEREN    cu ocazia verificării ....................................................    de la comuna ....................... judeţul ............................. ┌───┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────┬─────┐ │Rol│ NUMELE ŞI PRENUMELE │ Seria │ Nr. chitanţei şi │Suma│Obs. │ │ │ CONTRIBUABILULUI │ │ data emiterii │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┬─────┼───┬────┬────┬────┼────┼─────┤ │ │ │ Litera │ Nr. │Nr.│ziua│luna│anul│ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────────────────────────┴────────┴─────┴───┴────┴────┴────┴────┴─────┘             Verificator, Notă

    ──────────

    *) Se va trece numele şi funcţia angajatului verificat (agent fiscal, remizier).
    1. Denumire: Proces-verbal de verificare gestionară2. Cod: 14.13.19.993. Format: A4/t2 x 24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în set de 2 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: consemnarea constatărilor făcute cu ocazia verificărilor gestionarea organelor care fac încasări (agent fiscal, remizier, inspector sau alte persoanedelegate să facă încasări)7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul verificator (şeful circumscripţiei fiscale -oraşe, directorul adjunct la "impozite şi taxe" -municipii, inspectorul fiscal teritorial - comune saualte persoane delegate să facă încasări)8. Circulă: la circumscripţia fiscală, serviciile de impozite şi taxe din cadruladministraţiei financiare sau direcţiile de impozite şi taxe din D.G.F.P.C.F.S.,după caz, în funcţie de localitate, ca anexă la dosarul de verificare gestionară9. Se arhivează: exemplarul 1 la unitatea de care aparţine organul verificator.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal de verificare gestionară, cod 14.13.19.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 16 al art. 2 din acelaşi act normativ.CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ-----------Modelul formularului "Certificat de înregistrare fiscală", cod M.F.P. 14.13.20.99 a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 3 din ORDINUL nr. 1.212 din 17 septembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 2 octombrie 2002, conform modificării aduse de art. 3 din acelaşi act normativ.-----------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform art. 13 din ORDINUL nr. 1.212 din 17 septembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 2 octombrie 2002, "La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.431/2000 pentru aprobarea formularisticii necesare în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.370/2000 pentru modificarea anexelor nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 8 noiembrie 2000, precum şi orice prevedere contrară".1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală2. Cod: 14.13.20.993. Format: A5. Se tiparesc doua certificate pe o foaie A4.Certificatul se va tipari în doua culori.- hârtie 100 g/mp NOPASET- hârtie cu filigran pe toată suprafaţa- cerneala de securitate cu luminiscenta UV (ultraviolet)4. U/M: A4(2buc./unitate)5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: la atestarea înregistrării ca plătitor de impozite şi taxe7. Se întocmeşte in: 1 exemplar original + o copiede: direcţiile generale ale finanţelor publicejudeţene şi a municipiului Bucureşti8. Circula: - originalul la contribuabil- copia la organul fiscal9. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 4 din ORDINUL nr. 1.212 din 17 septembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 2 octombrie 2002, conform modificării aduse de art. 4 din acelaşi act normativ.------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform art. 13 din ORDINUL nr. 1.212 din 17 septembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 2 octombrie 2002, "La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.431/2000 pentru aprobarea formularisticii necesare în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.370/2000 pentru modificarea anexelor nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 8 noiembrie 2000, precum şi orice prevedere contrară". ┌──────────┐ │ ROMÂNIA │ │ [MF] │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │MINISTERUL│ PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE │FINANŢELOR│ └──────────┘    1. FELUL DECLARAŢIEI:    1.1. Declaraţie de înregistrare ca plătitor |_|    1.2. Declaraţie de modificare a datelor iniţiale |_|    1.3. Declaraţie de fuzionare |_|    1.4. Declaraţie de încetare a activităţii |_|    2. DATELE DE IDENTIFICARE A INSTITUŢIEI:    2.1. COD FISCAL |______________________________________________|    2.2. - Denumirea: |______________________________________________|           instituţiei publice |______________________________________________|         - Adresa:    2.3. Judeţul |___________________________| cod |_________________|    2.4. Localitatea |___________________________________| sector |______|    2.5. Codul poştal |____________|    2.6. Strada, nr. etc. |___________________________________________________|    2.7. Telefon |______________| Telex |_____________| Fax |_____________|    2.8. Act normativ de înfiinţare |_________________________________________|    2.9. Codul statistic SIRUES |______________|    2.10. Felul ordonatorului de credite:          principal |__| secundar |__| terţiar |__|    3. SECTORUL DE ACTIVITATE (se marchează cu X unul din sectoare):    3.1. Învăţământ |___|    3.2. Sănătate |___|    3.3. Cultură şi artă |___|    3.4. Asistenţă socială |___|    3.5. Gospodărie comunală şi locuinţe |___|    3.6. Apărare |___|    3.7. Ordine publică |___|    3.8. Autorităţi publice |___|    3.9. Transporturi şi comunicaţii |___|    3.10. Alte activităţi |___|    M.F. cod 14.13.01.99/A Format A4/t2 x 2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE ÎNREGISTRAREFormularul se completează la maşina de scris sau la echipamente similare  +  Capitolul 1 - FELUL DECLARAŢIEI se marchează cu X unul din punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 după caz. O declaraţie de tip 1.2 se completează când se modifică una din datele din capitolele 2 la 5 inclusiv. Pentru cazul încetării activităţii, se completează declaraţia 1.4 CAPITOL 2 şi 6.În cazul fuzionării, instituţia care încetează de a exista completează o declaraţie de tip 1.3.  +  Capitolul 2 - DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 2.1. Se completează obligatoriu COD FISCAL pentru declaraţiile de tip 1.2, 1.3, 1.4Se completează obligatoriu de către toţi declaranţii, punctele 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 şi 2.82.7. Se completează dacă există telefon, telex sau fax.  +  Capitolul 3 - SECTORUL DE ACTIVITATE se marchează cu X unul dintre sectoarele de activitate  +  Capitolul 4 - SISTEMUL DE FINANŢARE se marchează cu X unul dintre sisteme  +  Capitolul 5 - ORGAN TUTELAR 5.2. Se completează cod judeţ5.3. Se completează codul primăriilor atribuit pe plan local de DGFPCFS, de la 001 la 999  +  Capitolul 7 - se completează numai în cazul unei declaraţii de tip 1.4 TALON 2COD ORGAN FISCAL: este codul fiscal al unităţii fiscale unde este arondată instituţia publicăNumăr de înregistrare: este numărul de înregistrare a declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscale    4. SISTEMUL DE FINANŢARE (se marchează cu X unul din sisteme):    4.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, în         funcţie de subordonarea acestora |__|    4.2. Integral de la bugetul de stat sau bugetele locale care         gestionează şi mijloace extrabugetare |__|    4.3. Din venituri extrabugetare şi în completare, subvenţii de la buget |__|    4.4. Integral din venituri extrabugetare |__|    4.5. Din fonduri cu destinaţie specială stabilite prin lege a se         finanţa din aceste venituri |__|    5. ORGAN TUTELAR: (ordonator principal sau secundar de credite, după caz)    5.1. Minister sau instituţie centrală cod |__|         denumire |___________________________|                                            (din clasificaţia bugetară)    5.2. Consiliul judeţean cod |__|         denumire |___________________________|    5.3. Primăria cod |__|         denumire |___________________________|    6. DATA ÎNCETĂRII ACTIVITĂŢII: ziua |__| luna |__| anul |__|    7. CODUL FISCAL AL UNITĂŢII REZULTATE ÎN URMA FUZIONĂRII: |__| ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DECLAR CĂ CELE MENŢIONATE MAI SUS SUNT ADEVĂRATE ŞI CORECTE │ │ Ordonator de credite │ │ ....................................................................... │ │ Titlul persoanei care face declaraţia │ │ ....................................................................... │ │ Semnătura .................... Ştampila │ │ Data ......................... TALON 1 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SE COMPLETEAZĂ DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL │ │ │ │ - COD ORGAN FISCAL: |__| │ │ - Număr de înregistrare: |______________| │ │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │ │ - Numele şi prenumele persoanei care a verificat │ │ ....................................................................... │ │ TALON 2 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SE DETAŞEAZĂ ŞI SE DĂ PERSOANEI CARE FACE DECLARAŢIA │ │ │ │ - Plătitorul .......................................................... │ │ a depus DECLARAŢIA DE ÎNREGISTRARE pentru plătitorii de │ │ impozite la ........................................................... │ │ - Număr de înregistrare: |____________| │ │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │ │ TALON 3 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    1. Denumire: DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE    2. Cod: 14.13.01.99/A    3. Format: A4/t2 x 2    4. Caracteristici tipărire: file duble    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: atribuirea codului fiscal unic şi eliberarea                         certificatului de înregistrare fiscală    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: instituţiile publice    8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal                - 1 exemplar - la instituţia publică    9. Se arhivează: la dosarul fiscal al instituţiei publice ┌──────────┐ │ ROMÂNIA │ │ [MF] │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │MINISTERUL│ PENTRU PLĂTITORII DE IMPOZITE │FINANŢELOR│ ┌───────┐ └──────────┘ │ IMP 1 │                                                          └───────┘    1. FELUL DECLARAŢIEI:    1.1. Declaraţie de înregistrare ca plătitor |__|    1.2. Declaraţie de modificare a datelor iniţiale |__|    1.3. Declaraţie de încetare a activităţii |__|    1.4. Declaraţie de fuzionare |__|    1.5. Declaraţie de înregistrare ca plătitor (pentru declaranţi         cu sediul central în străinătate) |__|    1.6. Declaraţie de identificare a sediului central pentru         plătitorii ce depun declaraţii de tip 1.5 |__|    2. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI:    2.1. COD FISCAL |_____________|    2.2. - Denumirea: |__________________________________________________|           plătitorului |__________________________________________________|         - Adresa:    2.3. Judeţul |________________________________________| cod |__|    2.4. Localitatea |______________________________________| sector |__|    2.5. Codul poştal |____________|    2.6. Strada, nr. etc. |________________________________________________|    2.7. Telefon |_________| Telex |__________| Fax |__________|    2.8. Numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului, conf. legii         nr. 26/1990 |_____/_____/_____| sau număr autorizaţie sau hotărâre         judecătorească |______________|    2.9. Codul statistic SIRUES |______________|    2.10. Felul sediului: central |___| filială |___| sucursală |___|                          reprezentanţă |___| alte subunităţi |___|    2.11. Număr de sucursale |___| Număr filiale |___|    2.12. Codul fiscal al sediului central (pentru filială, sucursală) |______|    3. FORMA DE PROPRIETATE: |______|    4. FORMA JURIDICĂ: |______|    5. MINISTER COORDONATOR pentru agenţii economici cu capital de stat (conf.       Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea       raportărilor lunare şi trimestriale - nomenclator titular/departament)       cod |___________| denumire |___________________________________________|    M.F. cod 14.13.01.99 Format A4/t2 x 2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE ÎNREGISTRAREFormularul se completează la maşina de scris sau la echipamente similare  +  Capitolul 1 - FELUL DECLARAŢIEI se marchează cu X unul din punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 după caz. O declaraţie de tip 1.2 se completează când se modifică una din datele din capitolele 2 la 8 inclusiv.Orice declarant cu sediul central în afara graniţelor ţării, este obligat să completeze o declaraţie de tip 1.6, numai capitolul 2, prin care declară date de identificare a sediului central, şi o declaraţie de tip 1.5, prin care îşi declară datele proprii de identificare. În cazul declaraţiei de tip 1.6, la rubrica 2.3 se completează ţara de domiciliu a sediului central. În cazul fuzionării plătitorul care încetează să existe completează o declaraţie de tip 1.4.Pentru cazul încetării activităţii, după completarea datelor de identificare cuprinse în capitolul 2 se trece direct la capitolul 9.  +  Capitolul 2 - DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 2.1. Se completează obligatoriu COD FISCAL pentru declaraţiile de tip 1.2, 1.3, 1.4Se completează obligatoriu de către toţi declaranţii, persoane juridice sau fizice, punctele 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 şi 2.82.7. Se completează dacă există telefon, telex sau fix.2.8. Se completează obligatoriu de toţi plătitorii înscrişi la Registrul Comerţului2.11. Se completează numai de agenţii economici care au sucursale şi filiale.La 2.10 se marchează cu X felul sediului declarantului2.12. Se completează numai dacă declarantul este o sucursală sau o filială a unui agent economic.  +  Capitolul 3 - FORMA DE PROPRIETATE se alege forma de proprietate corespunzătoare situaţiei şi se completează codul în Declaraţie    a. proprietate integral de stat:       regii autonome 11, societăţi comerciale 12, alte unităţi economice 13    b. proprietate mixtă (de stat şi privată)       de stat autohton şi străin 21       de stat şi privat autohton şi străin 22       de stat şi privat autohton 23       de stat şi privat străin 24    c. proprietate privată.       cu capital privat autohton 31       cu capital privat autohton şi străin 32       cu capital privat străin 33       asociaţii agricole 34       persoane fizice înmatriculate la       Registrul Comerţului 35       alte persoane fizice care exercită       activităţi impozabile 36    d. proprietate cooperatistă       cooperative agricole 41       cooperative meşteşugăreşti 42       cooperative de consum 43       cooperative de credit 44       alte unităţi cooperatiste 456. CONTURI BANCARE: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Banca │ Contul │ │............................................................................│ │............................................................................│ │............................................................................│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘7. CIFRA DE AFACERI (vânzări):7.1. Cifra de afaceri (mii lei) |__|8. Doriţi să optaţi pentru plata TVA ? |__|9. DATA ÎNCETĂRII ACTIVITĂŢII: ziua |__| luna |__| anul |____|10. CODUL FISCAL AL UNITĂŢII REZULTATE ÎN URMA FUZIONĂRII: |____| ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DECLAR CĂ CELE MENŢIONATE MAI SUS SUNT ADEVĂRATE ŞI CORECTE │ │ Numele persoanei care face declaraţia │ │ ....................................................................... │ │ Titlul persoanei care face declaraţia │ │ ....................................................................... │ │ Semnătura .................... Ştampila │ │ Data ......................... TALON 1 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SE COMPLETEAZĂ DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL │ │ │ │ - COD ORGAN FISCAL: |__| │ │ - Număr de înregistrare: |______________| │ │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |____| │ │ - Numele şi prenumele persoanei care a verificat │ │ ....................................................................... │ │ TALON 2 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SE DETAŞEAZĂ ŞI SE DĂ PERSOANEI CARE FACE DECLARAŢIA │ │ │ │ - Plătitorul .......................................................... │ │ a depus DECLARAŢIA DE ÎNREGISTRARE pentru plătitorii de │ │ impozite la ........................................................... │ │ - Număr de înregistrare: |____________| │ │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │ │ TALON 3 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    e. proprietate obştească:    societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor    publice şi obşteşti 56    agenţi economici neorganizaţi în societăţi comerciale, aparţinând    organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti 57    CAPITOLUL 4 - FORMA JURIDICĂ:    societăţi comerciale cu răspundere limitată SRL    societăţi comerciale pe acţiuni SA    societăţi comerciale în nume colectiv SNC    societăţi comerciale în comandită simplă SCS    societăţi comerciale în comandită pe acţiuni SCA    regii autonome RA    organizaţii cooperatiste - meşteşugăreşti OC1                             - consum OC2                             - credit OC3    locaţie de gestiune LOC    concesiune CON    închiriere INC    asociaţii familiale ASF    persoane fizice autorizate să desfăşoare    activităţi independente PFA  +  Capitolul 5 - MINISTERUL COORDONATOR se completează numai de agenţii economici cu capital de stat  +  Capitolul 6 - CONTURI BANCARE se completează numai de agenţii economici care au conturi deschise la bănci  +  Capitolul 7 - CIFRA DE AFACERI 7.1. Se completează obligatoriu cifra de afaceri estimată pe 12 luni.Plătitorii de impozite şi taxe care au filiale şi sucursale, vor completa cifra de afaceri totală ţinând cont şi de activitatea subunităţilor, iar subunităţile numai propria cifră de afaceriCifra de afaceri se completează în mii lei  +  Capitolul 8 - Se completează cu D sau N numai de agenţii economici cu cifră de afaceri de până la 10 milioane lei anual. În cazul în care răspunsul este afirmativ, se va completa formularul CERERE DE ÎNREGISTRARE CA PLĂTITOR DE TVA PRIN OPŢIUNE  +  Capitolul 9 - Se completează în cazul încetării activităţii TALON 2COD ORGAN FISCAL: este codul local al unităţii fiscale unde este arondat agentul economicNumăr de înregistrare: este numărul de înregistrare a declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscale    1. Denumire: DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE PENTRU PLĂTITORII DE IMPOZITE    2. Cod: 14.13.01.99    3. Format: A4/t2 x 2    4. Caracteristici tipărire: file duble    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: atribuirea codului fiscal unic şi eliberarea                         certificatului de înregistrare fiscală    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: toţi plătitorii de impozite şi taxe    8. Circulă: - originalul - la organul fiscal                - copia - la contribuabil    9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului                                   DECLARAŢIE      privind sediile subunităţilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea agentului economic ........................................ ││Nr. de înmatriculare în registrul comerţului ......., codul de înregistrare ││fiscală ............................ ││Localitatea ....................................., str. ........ nr. ..... ││Judeţul/sectorul ......................, codul poştal ......., telefon ...... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─┬──────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────┬─────┬─────────────────┐│N│Adresa │Persoana│Profilul │Codul │ Modul de │ │ ││r│subunită- │juridică│activităţii│fiscal │ dobândire │ │ Conturi bancare ││ │tii (locul│ (DA/NU)│desfăşurate│ din │ a │Banca├───────┬─────────┤│c│de desfă- │ │ │certifi-│ spaţiului,│ │ în lei│în valuta││r│şurare a │ │ │catul │ numărul │ │ │ ││t│activită- │ │ │ de │ şi data │ │ │ ││ │tii) │ │ │înregis-│ documentu-│ │ │ ││ │ │ │ │trare │ lui │ │ │ ││ │ │ │ │fiscală │ │ │ │ │├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤└─┴──────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴─────┴───────┴─────────┘Declar pe propria răspundere ca datele prezentate sunt conforme cu realitatea.Data depunerii ............... Conducătorul agentului economic,Nr. de înregistrare .......... ..................................                                        (numele, prenumele, funcţia, semnătura                                                  şi ştampila)Cod M.F.P. 14.13.01.99/b Format A4/t1-------------Modelul formularului "Declaraţie privind sediile subunităţilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994", cod 14.13.01.99/b a fost înlocuit cu modelul celui prevăzut în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.253 din 12 iunie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 6 august 2001, conform modificării aduse de art. 1 din acelaşi act normativ.    1. Denumire: Declaraţie privind sediile subunităţilor, conform art. 3 din       Legea nr. 87/1994    2. Cod: 14.13.01.99/b    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: file tipărite pe o singură faţă    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea de către contribuabili, a sediilor                         subunităţilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994    7. Se întocmeşte în: 2 exemplar                     de: contribuabil    8. Circulă: la organul financiar    9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului*Font 8*    MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA    GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ŞI    CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A    JUDEŢULUI ......................                        I. SITUAŢIA                impozitului pe venit pe anul ..............                                                                                 (mii lei)┌────┬──────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬──────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ Reduceri de ││ │ │ │ │ Venitul │ │ Scutiri de │impozit pentru││ │ │ │ Numărul │ anual │ │ impozit │ primul an de ││Nr. │ Natura │Mediul│activităţilor│ │Impozitul│ │ activitate ││crt.│activităţilor │ │ impuse ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼─────────┬────┤│ │ │ │ │ │ │ │Numărul│ │ Numărul │ ││ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │ de │Suma│de cazuri│Suma││ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ A. │Asociaţii │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │familiale, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ 1. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ 2. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ B. │Activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizice în mod ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │independent, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ 1. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ 2. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │TOTAL GENERAL:│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(A+B) ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴──────┴─────────────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴─────────┴────┘                                                     Director general,M.F. cod 14.13.08.99/b Format A4/t2Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"Anexa 1*Font 8*                                     SITUAŢIA                    stabilirii impozitului pe venit pe anul ...........                               la asociaţiile familiale                                                                                        (mii lei)┌────┬─────────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │Reduceri de ││ │ │ │ │ │ │ Scutiri de │ impozit ││ │ │ │ │Venitul anual │ │ impozit │ pentru ││Nr. │ Natura │ │ Numărul │ │ │ │primul an de││crt.│ activităţilor │Mediul│activităţilor│ │Impozitul│ │ activitate ││ │ │ │ impuse ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼───────┬────┤│ │ │ │ │ │ │ │Numărul│ │Numărul│ ││ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │ de │Suma│ de │Suma││ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │cazuri │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ A. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │(rd. 1 - rd. 9) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 1. │Articole de menaj, de│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │uz casnic şi ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │gospodăresc │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 2. │Mobilier │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 3. │Artizanat │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 4. │Bijuterii şi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gablonzuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 5. │Ţesături, confecţii, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tricotaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │încălţăminte, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │marochinărie şi │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mercerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 6. │Produse chimice │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 7. │Produse alimentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 8. │Jucării │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 9. │Alte activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ B. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │(rd. 1 - rd. 15) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 1. │Confecţionarea de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri de orice fel │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau prelucrări pe ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │bază de comenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │individuale, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- croitorie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- tâmplărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 2. │Reparaţii de bunuri │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de folosinţă ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │îndelungată │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 3. │Reparaţii cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 4. │Ceasornicărie - │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reparaţii │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 5. │Servicii-foto, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imprimări video şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │audio │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 6. │Multiplicare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tipografie, editare │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 7. │Servicii de frizerie,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │coafură, cosmetică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │manechiură, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │pedichiură şi masaj, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- frizerie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- coafură │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 8. │Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documentaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnico-economică, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │consulting, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │traduceri, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intermedieri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 9. │Servicii │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-sanitare, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cabinete medicale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cabinete dentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│10. │Servicii în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │turismului │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(minihoteluri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │restaurante, baruri, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │discoteci, activităţi│ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de agrement etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│11. │Servicii de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentaţie publică ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│12. │Servicii de comerţ, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- comerţ cu bunuri de│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consum ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- comerţ cu flori │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│13. │Activităţi de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transport de mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │şi persoane, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- taximetrie auto: │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │a) impuşi la venit │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │efectiv ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │b) impuşi la venit │ U │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X ││ │forfetar*) ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- transport auto de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cărăuşie hipo │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│14. │Activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │închiriere de bunuri,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu excepţia celor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care fac obiectul ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │impunerii conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Decretului │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 394/1973 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│15. │Alte activităţi, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- dărace şi pive │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- mori de cereale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cazane de fiert │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rachiu ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴──────┴─────────────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴───────┴────┘-------------    *) Se va înscrie impozitul forfetar aferent trimestrului I.Anexa 2*Font 8*                                      SITUAŢIA              stabilirii impozitului pe venit pe anul .......... la activităţile                        prestate de persoane fizice în mod independent                                                                                       - mii lei -┌────┬─────────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │Reduceri de ││ │ │ │ │ │ │ Scutiri de │ impozit ││ │ │ │ │Venitul anual │ │ impozit │ pentru ││Nr. │ Natura │ │ Numărul │ │ │ │primul an de││crt.│ activităţilor │Mediul│activităţilor│ │Impozitul│ │ activitate ││ │ │ │ impuse ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼───────┬────┤│ │ │ │ │ │ │ │Numărul│ │Numărul│ ││ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │ de │Suma│ de │Suma││ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │cazuri │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ A. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │(rd. 1 - rd. 9) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 1. │Articole de menaj, uz│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │casnic şi gospodăresc├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 2. │Mobilier │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 3. │Artizanat │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 4. │Bijuterii şi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gablonzuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 5. │Ţesături, confecţii, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tricotaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │încălţăminte, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │marochinărie şi │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mercerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 6. │Produse chimice │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 7. │Produse alimentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 8. │Jucării │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 9. │Alte activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ B. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │(rd. 1 - rd. 15) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 1. │Confecţionarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri de orice fel │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau prelucrări pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bază de comenzi ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │individuale, din │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- croitorie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- tâmplărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 2. │Reparaţii de bunuri │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de folosinţă ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │îndelungată │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 3. │Reparaţii cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 4. │Ceasornicărie - │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reparaţii ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 5. │Servicii foto, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imprimări video şi ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │audio │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 6. │Multiplicare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tipografie, editare ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 7. │Servicii de frizerie,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │coafură, cosmetică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │manichiură, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │pedichiură şi masaj, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- frizerie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- coafură │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 8. │Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documentaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnico─economică, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │consulting, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │traduceri, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intermedieri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 9. │Servicii │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-sanitare, din ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cabinete medicale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cabinete dentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│10. │Servicii în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │turismului │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(minihoteluri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │restaurante, baruri, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │discoteci, activităţi│ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de agrement etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│11. │Servicii de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentaţie publică ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│12. │Servicii de comerţ, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- comerţ cu bunuri de│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consum ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- comerţ cu flori │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│13. │Activităţi de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transport de mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │şi persoane, din │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- taximetrie auto: │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │a) impuşi la venit │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │efectiv ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │b) impuşi la venit │ U │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X ││ │forfetar*) ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- transport auto de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cărăuşie hipo │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│14. │Activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │închiriere de bunuri,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu excepţia celor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care fac obiectul ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │impunerii conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Decretului │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 394/1973 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│15. │Alte activităţi, din │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- dărace şi pive │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- mori de cereale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cazane de fiert │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rachiu ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴──────┴─────────────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴───────┴────┘-----------    *) Se va înscrie impozitul forfetar aferent trimestrului I.    II. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE┌────────┐│ 02 │ Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice şi de alţi└────────┘ contribuabili┌───┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐│ │ │ Numărul │ Impozitul ││COD│ Categoria plătitorului │de cazuri│ anual ││ │ │ impuse │- mii lei -│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤│01 │I. Persoane fizice - total (1 + 2) │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤│02 │1. Impuse cu cota de 1,00% │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤│03 │II. Alţi contribuabili - total (4 + 5) │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤│04 │1. Unităţi care administrează clădiri din fondul │ │ ││ │locativ de stat, utilizate de persoane fizice ca │ │ ││ │locuinţe, impuse cu cota de 1,00% │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤│05 │2. Alţi contribuabili, pentru clădirile înscrise în │ │ ││ │evidenţele acestora, impuşi cu cota de 1,00% │ │ │└───┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘┌────────┐│ 03 │ Impozitul pe venitul agricol obţinut de pe terenuri situate în└────────┘ municipii, oraşe şi comune - (conform Legii nr. 34/1994)┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┐│ │ │ Numărul │Suprafaţa│ Impozitul ││COD│ Categoria de folosinţă │de cazuri│(mii m²) │- mii lei -││ │ │ impuse │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│01 │Arabil │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│02 │Grădini de legume şi zarzavat │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│03 │Vii, începând cu al doilea an de rod │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│04 │Livezi de pomi fructiferi, zmeuriş şi │ │ │ ││ │căpşunării, începând cu al doilea an de │ │ │ ││ │rod │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│05 │Păşuni │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│06 │Fâneţe │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│07 │Terenuri forestiere cu păduri în │ │ │ ││ │exploatare │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│08 │Alte terenuri agricole (ape, bălţi, │ │ │ ││ │heleşteie etc.) │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│09 │TOTAL (1+ ..... 8) │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┘┌────────┐│ 04 │ Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, datorată de└────────┘ agenţii economici┌───┬───────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┬───────────┐│ │ │ Numărul │ Suprafaţa │ Taxa ││COD│ Specificare │de cazuri│ (mii m²), │- mii lei -││ │ │ impuse │lungime (km)│ │├───┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│01 │TOTAL - din care: │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│02 │- în funcţie de suprafaţă │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│03 │- în funcţie de lungime (căi ferate şi │ │ │ ││ │drumuri) │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴───────────┘┌────────┐│ 05 │ Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă└────────┘┌───┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│ │ │Numărul de cazuri │ Taxa anuală ││ │ │ impuse │ - mii lei - ││COD│ Specificare ├────────┬─────────┼────────┬─────────┤│ │ │persoane│ agenţi │persoane│ agenţi ││ │ │ fizice │economici│ fizice │economici│├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│01 │TOTAL - din care: │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│02 │1. Luntre şi bărci fără motor, │ │ │ │ ││ │folosite pentru uz general │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│03 │2. Bărci fără motor, folosite în │ │ │ │ ││ │alte scopuri │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│04 │3. Bărci cu motor │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│05 │4. Bacuri, poduri plutitoare │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│06 │5. Şalupe │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│07 │6. Iahturi │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│08 │7. Remorchere şi şlepuri │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│09 │8. Vapoare │ │ │ │ ││ │- pentru fiecare 1.000 tone d.w. │ │ │ │ │└───┴────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘┌────────┐│ 06 │ Taxa pentru deţinerea de câini└────────┘┌───┬────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┐│COD│ Specificare │Numărul câinilor pentru│Taxe anuale stabilite││ │ │care s-au stabilit taxe│ - mii lei - │├───┼────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│01 │Câini de pază │ │ │├───┼────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│02 │Câini de vânătoare │ │ │├───┼────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│03 │Câini de agrement │ │ │├───┼────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│04 │TOTAL: │ │ │└───┴────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┘┌────────┐│ 07 │ Impozite pe terenuri└────────┘┌───┬───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐│ │ │ Persoane fizice │ Agenţi economici │ TOTAL ││ │ ├──────┬─────────┬─────────┼───────┬─────────┬─────────┼───────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │Numărul│ │ │Numărul│ │ ││COD│ │ Nr. │Suprafaţa│Impozitul│ de │Suprafaţa│Impozitul│ de │Suprafaţa│Impozitul││ │ │cazuri│(mii m²) │ anual │cazuri │(mii m²) │ anual │cazuri │(mii m²) │ anual ││ │ │impuse│ │(mii lei)│impuse │ │(mii lei)│impuse │ (2+5) │(mii lei)││ │ │ │ │ │ │ │ │ (1+4) │ │ (3+6) │├───┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├───┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤│01 │Municipii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤│02 │Oraşe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤│03 │Comune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤│04 │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┘┌────────┐│ 08 │ Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică└────────┘┌───┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│ │ │Numărul de cazuri │ Taxa anuală ││ │ │ impuse │ (mii lei) ││COD│ Felul mijlocului de transport ├────────┬─────────┼────────┬─────────┤│ │ │Persoane│ Agenţi │Persoane│ Agenţi ││ │ │ fizice │economici│ fizice │economici│├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│01 │TOTAL - din care: │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│02 │1. Autoturisme │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│03 │2. Autobuze, microbuze, │ │ │ │ ││ │autocamioane, autocare │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│04 │3. Autotrenuri de orice fel │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│05 │4. Tractoare │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│06 │5. Motociclete, motorete şi scutere │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│07 │6. Biciclete şi tricicluri cu motor │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│08 │7. Remorci, semiremorci şi rulote - │ │ │ │ ││ │TOTAL, │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│09 │din care: în funcţie de capacitate: │ │ │ │ ││ │ - până la o tonă │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│10 │ - între 1-3 tone inclusiv │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│11 │ - între 3-5 tone inclusiv │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│12 │ - peste 5 tone │ │ │ │ │└───┴────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘┌────────┐│ 09 │ Taxa asupra utilajelor└────────┘┌───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │ │ Persoane fizice ││COD│ Felul mijlocului de transport ├─────────────┬────────────┤│ │ │ Numărul de │Taxa anuală ││ │ │cazuri impuse│- mii lei - │├───┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤│01 │TOTAL, din care: │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤│02 │1. Cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, │ │ ││ │mori de cereale şi ferăstraie mecanice pentru │ │ ││ │lemn │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤│03 │2. Dărace, pive şi mori pentru boia de ardei │ │ │└───┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘------------Modelul formularului "Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul ......", cod 14.13.08.99/b a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/10 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 10 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul.....2. Cod: 14.13.08.99/b3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: set alcătuit din 3 file duble, tipărite pe ambele feţe5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: raportarea anuală a datelor referitoare la stabilirea materiei impozabile la activităţile prestate de asociaţiile familiale, cât şi de persoanele fizice, în mod independent7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: unităţile financiare8. Circulă: de la unităţile fiscale teritoriale la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, care centralizează datele pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, şi le comunică Ministerului Finanţelor până la data de 31 martie a fiecărui an9. Se arhivează: la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi la Ministerul Finanţelor.----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul ......., cod 14.13.08.99/b" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 2 din acelaşi act normativ.DIRECŢIA GENERALĂ Nr. .......... din data de ...........A FINANŢELOR PUBLICEŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STATA JUDEŢULUI .........................................Administraţia/Circumscripţia financiară .............Comuna ..............................................           CERTIFICAT FISCAL    Ca urmare a cererii nr. ............. din data de ................., se certifica faptul că dl (dna) ................ din ......................., str. ..........nr. .., bl. ..., sc. .., ap. ..., sectorul ....., figurează în evidenţe la adresa de mai sus, cu următoarele bunuri sau venituri impozabile:.......................................................................................................................................................................................................................................... .                                      nu are    Din evidenţele noastre rezultă că───────                                       areimpozite şi taxe neplătite, precum şi alte datorii către stat*) ...........................................................................................................    S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la .... şi este valabil până la data de ........... .               Conducătorul unităţii,               Numele şi prenumele ........................               Semnătura ..................................─────────*) În cazul în care figurează cu datorii, se vor menţiona felul acestora şi sumele respective.MF. cod 14.13.21.99Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"Format A6/t1------------Modelul formularului "Certificat fiscal - cod 14.13.21.99" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 6 din ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999, conform modificării aduse de pct. 1.6. al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Certificat de atestare fiscală2. Cod: 14.13.21.993. Format: A6/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: atestarea bunurilor şi veniturilor impozabile ale contribuabilului,pe baza evidenţelor fiscale7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul fiscal8. Circulă: - 1 exemplar - la contribuabil- 1 exemplar - la organul fiscal9. Se arhivează: la unitatea fiscală.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Certificat de atestare fiscală, cod 14.13.21.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 19 al art. 2 din acelaşi act normativ.MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Seria .......... /200DIRECŢIA GENERALĂ ............. Nr. ..........PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI NR. .......încheiat astăzi .... luna .... anul .... ora ....în localitatea ...... judeţul ........Agentul constatator ................., în calitate de ......... din .................., am constatat că numitul*): ................................................, născut la data de: anul..... luna...... ziua..., în localitatea ................, judeţul ..............., fiul lui ......................... şi al .........................., domiciliat în ....*) str.(comuna)............. nr....., judeţul............, ocupaţia ........................., locul de muncă (unitatea)........., din localitatea ............., judeţul ................, identificat cu*) buletinul de identitate seria ................. nr. ...................., emis de .................. la data de ..............................., CNP (cod fiscal) .............................. a săvârşit în ziua de ...... luna .......... anul ....... ora ....... locul........ următoarea contravenţie: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ fapta prevăzută la art. .......... alin. ......... din ........................... se sancţionează cu amenda de la .............. lei la ...................... lei.Alte menţiuni (inclusiv obiecţiunile contravenientului) ............................................................................................................................................................................................................................................................. probând aceasta cu .........................................................(continuare pe verso)--------*) Pentru persoanele juridice se completează în mod corespunzător cu denumirea, sediul acestora, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal al acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.......................................................................PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)Astăzi .......... agentul constatator ............. din cadrul ........ având de înmânat procesul-verbal de constatare a contravenţiei cu înştiinţarea de plată nr. ......., m-am deplasat la domiciliul numitului ............................................... din str. (comuna) ........................ nr. ..., ap. ..., localitatea (sectorul) ..., găsind pe contravenient sau pe .............................., ruda cu acesta, persoana care locuieşte la această adresă, administrator, portar, împuternicitul contravenientului**), care, primind actul, a semnat în faţa noastră.                                Semnătura primitorului şi actul de identitate                                ..............................................                                ..............................................În conformitate cu prevederile art. .......... alin. ......... din ................ se stabileşte amenda în suma de ...................... (.....................) lei, care se va achită în termen de 15 zile de la data prezentului proces-verbal la C.E.C. sau la trezoreria finanţelor publice, în cont nr. ..............În caz de neachitare la termenul stabilit se va proceda la executarea silită, conform prevederilor legale.Contravenientul se (nu se) angajează să achite jumătate din minimul amenzii, adică ...... lei în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, şi să prezinte în acelaşi termen chitanţa agentului constatator sau organului din care face parte acesta (prevederile se aplică numai când legea permite).O dată cu sancţiunea s-a dispus şi confiscarea a ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, bunuri, menţionate în anexa care face parte integrantă din procesul-verbal.Fiind de faţă, contravenientului i s-a înmânat un exemplar din prezentul proces-verbal pe care-l primeşte (refuza să-l primească) în faţa noastră.Subsemnatul(tii) .........................................................., în calitate de martori, domiciliat(ti) în ..........., str. ............, nr. ..... B.I. seria ....... nr. ......., emis de ........... CNP ......... declarăm că prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient pentru motivul că ................................... ........................................................................ .Cu drept de plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării la ............... ..................................................................     Agentul constatator, Contravenientul, Martorii,  ........................... .................. ................M.F.P. cod 14.13.22.99 Format A4/t 2Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.........................................................................Refuzând primirea (negăsind nici o persoana), s-a afişat actul pe usa principala a locuinţei contravenientului.Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.                                                     Agentul constatator,                                                  ..........................-----------*) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.**) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare, actul se va lipi numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.-----------Modelul formularului "Proces-verbal de contravenţie nr. ...", cod 14.13.22.99 a fost înlocuit cu cel prevăzut în anexa din ORDINUL nr. 267 din 19 februarie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2002 care modifică anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.253/2001, conform modificării aduse de art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Proces-verbal de contravenţie nr. ......2. Cod: 14.13.22.993. Format: A5/t24. Caracteristici de tipărire: - set: original (culoare neagră + 2 copii(culoare roşie şi verde)- carnete a 150 de file, tipărite pe ambelefeţe- file înseriate şi numerotate 3 file cuacelaşi număr5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: constatarea şi sancţionarea contravenţiilor7. Se întocmeşte în: 3 exemplarede: organul fiscal constatator8. Circulă: originalul la contravenient9. Se arhivează: la organul fiscal (1 copie) în carnet la emitent (1 copie).-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal de contravenţie nr. ......, cod 14.13.22.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 20 al art. 2 din acelaşi act normativ. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐ │TITULAR: ___________________________________________________________ │ │ │Adresa: ____________________________________________________________ │ ROL │ │Domiciliul: ________________________________________________________ │ NR. │ │Locul de muncă: ____________________________________________________ │ │ │____________________________________________________________________ │ │ │____________________________________________________________________ │ *) │ ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┴──────┤ │ 19 │ IMPOZIT CLĂDIRI │ DOCUMENT │TAXE ASUPRA MIJL. DE TRANSPORT│ ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤ │ DOCUMENT│IMPOZIT PE VENIT AGRICOL│ DOCUMENT │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┤ ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┤ │ 19 │ IMPOZIT CLĂDIRI │ DOCUMENT │TAXE ASUPRA MIJL. DE TRANSPORT│ ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤ │ DOCUMENT│IMPOZIT PE VENIT AGRICOL│ DOCUMENT │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┤ ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┤ │ 19 │ IMPOZIT CLĂDIRI │ DOCUMENT │TAXE ASUPRA MIJL. DE TRANSPORT│ ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤ │ DOCUMENT│IMPOZIT PE VENIT AGRICOL│ DOCUMENT │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┘──────────    *) ROL VECHI    M.F. 14.13.23.99 Format X4/t2 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐ │Suprafaţă teren intravilan __________ mp, din care, teren ocupat de │ │ │clădiri şi construcţii ______________ mp │ ROL │ │Alte date: │ NR. │ │ │ │ │ │ │ │ │ *) │ ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┴──────┤ │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │ ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤ │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┤ ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┤ │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │ ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤ │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │