HOTĂRÂRE nr. 1.490 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă(actualizată până la data de 11 iunie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 29 noiembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.648 din 22 noiembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.249 din 8 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.446 din 25 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.163 din 17 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 464 din 4 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa nr. 2, şi lista cuprinzând principalele dotări ale Centrului Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa nr. 3.---------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al at. I din HOTĂRÂREA nr. 1.446 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 16 decembrie 2009.  +  Articolul 3Data limită a intrării în funcţiune a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se stabileşte la 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 septembrie 2004.Nr. 1.490.  +  Anexa 1REGULAMENT 09/09/2004  +  Anexa 2*Font 7*                                  ORGANIGRAMA               Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă    APARAT PROPRIU                                               ╔═════════════════╗                                               ║INSPECTOR GENERAL║                                               ╚═════════════════╝                                                        ↓                    ┌─────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┐                    ↓ ↓ │ │ │ │             ╔═══════════════╗ ╔═════════════╗ │ │ │ │             ║PRIM-ADJUNCT AL║ ║ ADJUNCT AL ║ │ │ │ │             ║ INSPECTORULUI ║ ║INSPECTORULUI║ │ │ │ │             ║ GENERAL ║ ║ GENERAL ║ │ │ │ │             ╚═══════════════╝ ╚═════════════╝ │ │ │ │                     │ │ │ │ │ │                     │ ┌--------------┐ ↓ ↓ │ ↓ ╔═══════════╗ │ | INSPECŢIA DE | ╔═════════════╗ ╔═════════════╗ │ ╔═════════════╗ ║ CENTRUL ║ │ | PREVENIRE | ║ DIRECŢIA ║ ║ DIRECŢIA ║ │ ║ DIRECŢIA ║ ║OPERAŢIONAL║←──────┤ └--------------┘ ║ LOGISTICĂ ║ ║ FINANCIARĂ ║ │ ║RESURSE UMANE║ ║ NAŢIONAL ║ │ │ ╚═════════════╝ ╚═════════════╝ │ ╚═════════════╝ ╚═══════════╝ │ ┌───────────┐ ┌───────┼────────┐ │  │ │ │ SERVICIUL │ ↓ │ ↓ ┌───────────────────┐ │  │ ┌─────────────┐ │ │ MOBILIZARE│ ╔═════════╗ │ ╔══════════╗ │ SERVICIUL AFACERI │ │ ┌─────────────────┐  ├→│ CENTRUL │ │ │ŞI PROGRAME│ ║DIRECŢIA ║ │ ║ DIRECŢIA ║ │EUROPENE, ASISTENŢĂ│←─┼─→│SERVICIUL CONTROL│  │ │OPERAŢIONAL*)│ ├→│ DE │ ║PREVENIRE║ │ ║PROTECŢIE ║ │ ŞI RELAŢII │ │ └─────────────────┘  │ └─────────────┘ │ │DEZVOLTARE │ ╚═════════╝ │ ║PREGĂTIRE ║ │ INTERNAŢIONALE │ │  │ ┌─────────────┐ │ │INSTITUŢIO-│ │ ║ ŞI ║ └───────────────────┘ │  │ │SECRETARIATUL│ │ │NALĂ │ │ ║ EDUCAŢIE ║ ┌───────────────────┐ │  │ │ TEHNIC │ │ └───────────┘ │ ║PREVENTIVĂ║ │ SERVICIUL │ │ ┌─────────────────┐  │ │ PERMANENT AL│ │ ┌───────────┐ │ ║ A ║ │ SECRETARIAT ŞI │←─┼─→│SERVICIUL JURIDIC│  └→│ COMITETULUI │ │ │ SERVICIUL │ │ ║POPULAŢIEI║ │ DOCUMENTE │ │ │ ŞI CONTENCIOS │    │ NAŢIONAL │ │ │COMUNICAŢII│ │ ╚══════════╝ │ CLASIFICATE │ │ └─────────────────┘    │ PENTRU │ ├→│ ŞI │ │ ┌──────────┐ └───────────────────┘ │    │INTEMPERII ŞI│ │ │TEHNOLOGIA │ └→│ANALIZĂ ŞI│ ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────────┐    │ CALAMITĂŢI │ │ │INFORMAŢIEI│ │STRATEGII │ │BIROUL INFORMARE ŞI│←─┴─→│ PSIHOLOGIE**) │    └─────────────┘ │ └───────────┘ │PREVENTIVE│ │ RELAŢII PUBLICE │ └─────────────────┘                     │ ┌───────────┐ │ **) │ └───────────────────┘                     │ │ STRUCTURA │ └──────────┘                     └→│ DE │                       │SECURITATE │                       │ **) │                       └───────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐│UNITATEA SPECIALĂ DE │ │CENTRUL NAŢIONAL DE │ │BAZA DE REPARAŢII A │ │ CENTRUL DE │ │ DEPOZITE REZERVE ││ INTERVENŢIE ÎN │ │ SECURITATE LA │ │ TEHNICII DE │ │ COMUNICAŢII ŞI │ │ PROPRII ││ SITUAŢII DE URGENŢĂ │ │ INCENDIU ŞI │ │INTERVENŢIE DRAGALINA│ │ INFORMATICĂ │ │ ││ │ │ PROTECŢIE CIVILĂ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┘ └────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐│ŞCOALA DE SUBOFIŢERI │ │ BAZA PENTRU │ │CENTRUL NAŢIONAL DE │ │ │ │ ││ DE POMPIERI ŞI │ │ LOGISTICĂ A │ │ PERFECŢIONARE A │ │ │ │ ││ PROTECŢIE CIVILĂ │ │ INSPECTORATULUI │ │ PREGĂTIRII PENTRU │ │ MUZEUL NAŢIONAL │ │ PUBLICAŢII ││ BOLDEŞTI │ │ GENERAL PENTRU │ │ MANAGEMENTUL │ │ AL POMPIERILOR │ │ DE SPECIALITATE ││ │ │SITUAŢII DE URGENŢĂ │ │ SITUAŢIILOR DE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ URGENŢĂ │ │ │ │ │└─────────────────────┘ └────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                             ┌─────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐                             │INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII│ │ 41 INSPECTORATE PENTRU │                             │ DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI │ │ SITUAŢII DE URGENŢĂ │                             │ BUCUREŞTI │ │ JUDEŢENE │                             └─────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘---------    *) CENTRUL OPERAŢIONAL este de nivel direcţie.    **) STRUCTURA DE SECURITATE; ANALIZĂ ŞI STRATEGII PREVENTIVE şi PSIHOLOGIE sunt structuri de nivel compartiment.-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa parte integrantă din HOTĂRÂREA nr. 464 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014, conform pct. 4 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3LISTA*)cu dotările principale ale Centrului OperaţionalNaţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu2. Materiale pentru amenajarea spaţiilor de odihnă a personalului, prepararea şi servitul hranei3. Aparate radio4. Aparate TV color5. Mijloace de comunicaţii: telefoane fixe şi mobile; faxuri; radiotelefoane analogice şi digitale fixe, mobile şi portabile; modem Internet; echipament videoconferinţă; dispecerat; mijloace de comunicaţii pe unde scurte; mijloace de comunicaţii prin satelit6. Mijloace electronice de securizare a accesului şi de supraveghere exterioară a locului de dispunere7. Mijloace informatice: laptop-uri; staţii de lucru; servere; imprimante; software8. Hărţi digitale, hărţi ale Europei, României şi judeţelor, planul municipiului Bucureşti9. Mijloace individuale de protecţie, iluminat, de prim ajutor şi de apărare împotriva incendiilor10. Instalaţii pentru aer condiţionat şi sisteme de filtroventilaţie11. Autospeciale pentru conducerea acţiunilor de intervenţie12. Acte normative specifice şi literatură de specialitate13. Planuri şi programe specifice14. Aparatură de multiplicat documente15. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare.-------------*) În funcţie de necesităţi, lista se completează şi cu alte categorii de dotări materiale utile îndeplinirii atribuţiilor specifice, în raport cu extinderea competenţelor, prin hotărâre a Guvernului-----------