ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*)privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene(actualizată până la data de 6 iunie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 266 din 29 iunie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 17 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorCaracterul de urgenţă este determinat de îndeplinirea condiţiei referitoare la înfiinţarea unui fond de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a fiecărui obiectiv de investiţii, condiţie asumată de Guvernul României prin memorandumurile de finanţare încheiate cu Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă, precum şi de necesitatea stabilirii bazei legale pentru crearea acestui tip de fond.În cazul în care baza legală pentru constituirea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare nu se va realiza în cel mai scurt timp posibil, Comisia Europeană va considera condiţionalităţile din memorandumurile de finanţare ISPA neîndeplinite şi va bloca transferul de fonduri către Fondul Naţional.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se aprobă constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, denumit în continuare Fondul IID, de către operatori şi/sau unităţile administrativ-teritoriale, după caz, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.  +  Articolul 2Fondul IID se constituie, se alimentează şi se utilizează conform Normelor pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) În cazul în care operatorul sau unitatea administrativ-teritorială are deja constituit un fond de acest tip, fondul de rezerva existent continua să se alimenteze potrivit prevederilor acordului sau contractului de împrumut, astfel cum a fost ratificat ori aprobat prin actul normativ care a prevăzut obligativitatea constituirii lui. (2) Normele prevăzute la art. 2 reglementează obligaţiile minimale ale operatorului sau unităţii administrativ-teritoriale cu privire la constituirea Fondului IID pentru realizarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.  +  Articolul 4Orice modificare a Normelor pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului pentru întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, prevăzute la art. 2, în funcţie de condiţiile concrete ale proiectelor şi de cerinţele finanţatorilor, este iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 198.  +  AnexăNORMA 22/12/2005