ORDIN nr. 211 din 29 mai 2014pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 iunie 2014    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 27 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIProcesele-verbale de constatare a contravenţiei seria A.N.P.C. nr. 0630001 la 0670000 sunt valabile şi se vor utiliza până la epuizarea stocului.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Marius Alexandru DuncaBucureşti, 29 mai 2014.Nr. 211.  +  Anexa 1--------(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 103/2010)-------------------------------------  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 103/2010)-------------------------------------CARACTERISTICILE TEHNICEale procesului-verbal de constatare a contravenţiei,ale anexei acestuia, precum şi ale autorizaţiei emisede Autoritatea Naţională pentru Protecţia ConsumatorilorCaracteristicile tehnice ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei:- format: 21 x 29,7 cm;- 6 file/exemplar x 20 seturi/carnet (120 file/carnet);- culori interior: 2 + 0 culori (negru + culoare specială orange fluorescent)/verso netipărit;- hârtie interior: hârtie autocopiativă alb 56 g/roz 60 g/verde 55 g;- capsat cu două capse pe latura de 29,7 cm;- perfor pe latura de 29,7 cm;- elemente speciale: înseriere (numerotare), seria fiind pusă la dispoziţie de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;- elemente speciale: element de siguranţă guilloche tipărit pe fiecare filă a carnetului, culoarea specială: orange fluorescent.Caracteristicile tehnice ale anexei la procesul-verbal de constatare a contravenţiei:- format finit: 21 x 29,7 cm;- 1 carnet: 3 file/exemplar x 20 seturi = 60 file;- culori interior: 2 + 0 culori (negru + culoare specială orange fluorescent)/verso netipărit;- hârtie interior: hârtie autocopiativă alb 56 g/roz 60 g/verde 55 g;- capsat cu două capse pe latura de 29,7 cm;- perfor pe latura de 29,7 cm;- elemente speciale: element de siguranţă guilloche tipărit pe fiecare filă a carnetului.Caracteristicile tehnice ale autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor:- format: A4;- file volante;- hârtie de securitate de 90-95 g/mp;- tipar faţă: 4 culori + dublă numerotare; tipar verso: 0;- culori tipar faţă: negru, pantone 288 U, pantone 5425 U şi o cerneală specială;- elemente grafice de securitate: fond numismatic, guilloche etc.;- alte elemente: perfor.----------