ORDIN nr. 720 din 22 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 29 mai 2014  În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,în aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 22 mai 2014.Nr. 720.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome,instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activitățilorfinanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelorcreditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului derisc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice,indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora