ORDIN nr. 1.597 din 11 decembrie 2006 (*actualizat*)pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu(actualizat până la data de 20 decembrie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 decembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.254 din 7 iulie 2008; ORDINUL nr. 1.557 din 11 septembrie 2008; ORDINUL nr. 1.258 din 28 septembrie 2010; ORDINUL nr. 1.493 din 15 decembrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere:- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004;- prevederile art. 146 din titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 534/2005 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare şi transplant;- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic;- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.076/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se numesc membrii comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrulsănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 11 decembrie 2006.Nr. 1.597.  +  AnexăMEMBRIIcomisiilor de avizare a donării de la donatorul viu  +  Articolul 1Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Institutul Clinic Fundeni Bucureşti are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) dr. Rucsandra Manu; b) dr. Daniela Anghel; c) conf. dr. Cristian Gheorghe;- membrii suplinitori: a) dr. Mănel Stoicescu; b) dr. Alina Stuparu; c) prof. dr. Mircea Diculescu.  +  Articolul 2Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) conf. dr. Radu Vieru; b) dr. Sempronia Maria Filipoi; c) şef lucrări dr. Liviu Ghervan;- membrii suplinitori: a) şef lucrări dr. Adrian Avram; b) psiholog Dana Ioana Rabagala; c) dr. Gheorghiţa Iacob.  +  Articolul 3Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) prof. dr. Doru Bordoş; b) psiholog Rodica Popa; c) prof. dr. Rodica Avram;- membrii suplinitori: a) prof. dr. Viorel Şerban; b) dr. Simona Tămăşan; c) dr. Mihai Grecu.  +  Articolul 4Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic "C.I. Parhon" Iaşi are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) şef lucrări dr. Cristina Gavrilovici; b) asist. univ. dr. Şerban Turliuc; c) dr. Carmen Volovăţ;- membrii suplinitori: a) dr. Liviu Oprea; b) şef lucrări dr. Cristinel Ştefănescu; c) prof. dr. Gabriel Ungureanu.  +  Articolul 5Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) prof. dr. Constantin Tica; b) prof. dr. Carol Friedmann; c) conf. dr. Ion Tiberiu Tofolean;- membrii suplinitori: a) dr. Georgeta Dascăl; b) asist. univ. dr. Diana Bandrabur; c) conf. dr. Adrian Creangă.  +  Articolul 6Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) dr. Liana Pleş; b) psiholog Genoveva Teleki; c) dr. Mirela Ranga;- membrii suplinitori: a) dr. Sorin Păun; b) dr. Adriana Constantin; c) dr. Sorin Lucian Puia.  +  Articolul 7Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Judeţean Ilfov "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) dr. Dan Blendea; b) psiholog Alina Minea; c) conf. dr. Horia Bălan;- membrii suplinitori: a) dr. Minerva Ghinescu; b) dr. Anca Danciu; c) dr. Teodor Bucur.  +  Articolul 8Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Centrul Medical Hit-Med - S.R.L. Craiova are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) dr. Valentin Bugeac; b) dr. Anca Chiriţă; c) dr. Cristian Georgescu;- membrii suplinitori: a) dr. Adrian Săftoiu; b) psiholog Carmen Rotaru; c) dr. Mihaela Vasile.  +  Articolul 9Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în M.G. - Centrul Internaţional de Reproducere Umană Asistată Timişoara are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) prof. dr. Doru Bordoş; b) psiholog Adina Berar; c) dr. Cornelia Oană;- membrii suplinitori: a) conf. dr. Doru Anastasiu; b) dr. Mariana Luca; c) dr. Marius Craina.  +  Articolul 10Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) conf. dr. Radu Vieru; b) dr. Sempronia Maria Filipoi; c) prof. dr. Marius Bojiţă;- membrii suplinitori: a) şef lucrări dr. Adrian Avram; b) psiholog Dana Ioana Rabagala; c) prof. dr. Grigore Băciuţ.  +  Articolul 11Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiinţată în Societatea Comercială Centrul Medical «Med New Life» - S.R.L. Bucureşti, are următoarea componenţă:- membri titulari: a) dr. Marius Liţu b) psiholog Nicoleta Florentina Vascan c) dr. Marie Jeanne Gărdescu- membri suplinitori: a) dr. Gabriel Mihail Raicu b) psiholog Mihaela Preda c) prof. dr. Petrache Vârtej.-----------Art. 11 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.493 din 15 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010.  +  Articolul 12Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Societatea Comercială "Clinica Polisano" - S.R.L. Sibiu are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) dr. Silviu Morar; b) psiholog Lia Bologa; c) dr. Florin Cioloboc;- membrii suplinitori: a) dr. Horaţiu Dura; b) psiholog Adriana Stretean; c) dr. Pia Manuela Pumnea.  +  Articolul 13Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) dr. Vasile Bud; b) prof. dr. Aurel Nireşteanu; c) dr. Lucian Băilă;- membrii suplinitori: a) conf. dr. Laurenţiu Cozlea; b) dr. Attila Racz; c) dr. Constantin Florea.  +  Articolul 14Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Societatea Comercială "Med Life" - S.A. Bucureşti are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) dr. Liana Pleş; b) psiholog Mihaela Săhlean; c) prof. dr. Dimitrie Pelinescu Onciul;- membrii suplinitori: a) prof. dr. Decebal Hudiţă; b) dr. Nicolae Marcu; c) dr. Emil Tomescu.  +  Articolul 15Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Societatea Comercială "SABYC" - S.R.L. are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) dr. Marius Liţu; b) psiholog Mihaela Preda; c) conf. dr. Petre Brătilă;- membrii suplinitori: a) dr. Ingrid Gheorghe; b) psiholog Loredana-Claris Raicu; c) dr. Martia Vârlan.  +  Articolul 16Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată de Societatea Comercială GENESYS FERTILITY CENTER - S.R.L. Bucureşti are următoarea componenţă:- membri titulari: a) dr. Marius Liţu; b) psiholog Petrişor Ţepurlui; c) dr. Mihai Cristian Dumitraşcu;- membri suplinitori: a) dr. Emanuil Grigore Stoicescu; b) psiholog Mihai Puiu; c) dr. Daniela Florentina Lebit.-----------Art. 16 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.557 din 11 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008.-----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.254 din 7 iulie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 14 iulie 2008, conform art. I din acelaşi act normativ.----------