ORDIN nr. 2.173 din 28 martie 2013 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice(actualizat până la data de 28 aprilie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) şi ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia patrimoniu cultural, Direcţia buget, finanţe, contabilitate din cadrul Ministerului Culturii şi direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuBucureşti, 28 martie 2013.Nr. 2.173.  +  AnexăREGULAMENT 28/03/2013