HOTĂRÂRE nr. 289 din 16 aprilie 2014privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extinderea secţiei de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică" - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 24 aprilie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 190 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extinderea secţiei de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică" - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programului de investiţii publice aprobate potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 16 aprilie 2014.Nr. 289.  +  Anexa INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Extinderea secţiei deOncologie cu Compartiment de radioterapieoncologică" - Spitalul Universitar de Urgenţă BucureştiTitular: Ministerul SănătăţiiBeneficiar: Spitalul Universitar de Urgenţă BucureştiAmplasament: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 169, sectorul 5Indicatorii tehnico-economici    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 150.224    (în preţuri valabile la 1 august 2013;    1 euro = 4,4048 lei),    din care    Construcţii + Montaj mii lei 39.308    Eşalonarea investiţiei    Anul I INV mii lei 46.000                          ------ ------- ------                           C+M mii lei 28.000    Anul II INV mii lei 104.224                          ------ ------- ------                           C+M mii lei 11.308    Capacităţi:    Suprafaţa totală desfăşurată: mpAd 2.472    Regim de înălţime: S + P    Număr de locuri:         - Chimioterapie pacienţi/zi 120         - Radioterapie pacienţi/zi 17    Durata de realizare a investiţiei luni 24Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programului de investiţii publice aprobate potrivit legii.--------