ORDIN nr. 1.494/C din 16 aprilie 2014privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 22 aprilie 2014    În conformitate cu art. 24 alin. (15) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu art. 14 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare;ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Uniunea Națională a Notarilor Publici și Serviciul profesii juridice conexe duc la îndeplinire prevederile regulamentului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 2.263/C/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari și a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 4 septembrie 2007, cu modificările ulterioare.
    Ministrul justiției,
    Robert Marius Cazanciuc
    București, 16 aprilie 2014.Nr. 1.494/C.  +  AnexăREGULAMENTpentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitereîn funcția de notar public