ORDIN nr. 1.474 din 25 septembrie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră(actualizat până la data de 22 iulie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iulie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 890 din 16 iunie 2009.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 24 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru aplicarea Regulamentului Comisiei Europene nr. 2.216/2004 din 21 decembrie 2004 pentru standardizarea şi securizarea sistemului registrelor conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi Consiliului, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 916/2007 din 31 iulie 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Silviu Stoica,secretar de statBucureşti, 25 septembrie 2007.Nr. 1.474.  +  AnexăREGULAMENT 25/09/2007