ORDIN nr. 1.832 din 6 iulie 2011 (*actualizat*)privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)(actualizat până la data de 7 aprilie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Nr. 1.832 din 6 iulie 2011
  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
  • Nr. 856 din 11 iulie 2011
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012; LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012; ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013; ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013; ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014; ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA NEAMŢ:Potrivit alin. (2) al art. II din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012, Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu ocupaţia de auditor de siguranţă rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră şi cea de inspector de siguranţă rutieră.În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), conform structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei. (2) În vederea asigurării tranziţiei de la Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, la noua Clasificare a ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin prezentul ordin, cele două clasificări vor fi utilizate în paralel până la data de 31 decembrie 2011.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuPreşedinteleInstitutului Naţional de Statistică,Vergil Voineagu  +  Anexa 1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superioriMembrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice planifică, conduc, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor, guvernelor şi ale altor organizaţii sau unităţi organizaţionale în cadrul acestora şi, de asemenea, formulează şi revizuiesc politicile, legile, regulile şi reglementările în vigoare.11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publiceLegislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale autorităţilor (instituţiilor), guvernelor şi ale altor organizaţii, cu sprijinul altor manageri/administratori.111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publiceLegislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice stabilesc, formulează, recomandă şi coordonează implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunităţilor, precum şi ale organizaţiilor specializate. Aceştia determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile publice şi reglementările şi planifică, organizează, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale departamentelor şi agenţiilor guvernamentale, comunităţilor tradiţionale şi ale organizaţiilor specializate.1111 Legislatori, membri ai executivuluiLegislatorii şi membrii executivului stabilesc, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului şi ale agenţiilor guvernamentale internaţionale şi determină, ratifică, modifică ori abrogă legile, regulile şi reglementările publice. Dintre aceştia fac parte membrii aleşi sau nealeşi ai parlamentelor, consiliilor şi guvernelor.111101 adjunct al procurorului general111102 ambasador111103 chestor Parlament111104 comandant unic aviaţie111105 comisar general111106 comisar general adjunct111107 senator111108 guvernator111109 preşedinte Academie111110 preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie111111 preşedinte curte de apel111112 preşedinte Curtea de Conturi a României111113 preşedinte de judecătorie111114 preşedinte Camera Deputaţilor111115 preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la curtea de apel, tribunale şi judecătorii)111116 preşedinte tribunal111117 Preşedintele României111118 prim-procuror111119 prim-procuror adjunct111120 prim-adjunct al procurorului general111121 prim-ministru111122 procuror general111123 procuror şef de secţie111124 procuror şef de secţie adjunct111125 secretar general al Guvernului111126 secretar Parlament111127 secretar de stat111128 vicepreşedinte (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curtea de apel, tribunale şi judecătorii)111129 inspector-şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii111132 inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii111133 inspector general judecătoresc şef111134 ministru111135 ministru consilier111136 ministru de stat111137 ministru plenipotenţiar111138 deputat111139 preşedinte Senat111140 subsecretar de stat1112 Înalţi conducători ai administraţiei publiceÎnalţii conducători ai administraţiei publice asigură consiliere pe probleme de politică, supraveghează interpretarea şi implementarea politicilor guvernamentale şi a legislaţiei de către departamentele şi agenţiile guvernamentale, îşi reprezintă ţara în străinătate şi acţionează în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizaţiilor interguvernamentale. Aceştia planifică, organizează, coordonează direct, controlează şi evaluează activităţile generale ale departamentelor, consiliilor, agenţiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional şi naţional, în conformitate cu legislaţia şi politicile stabilite de către organismele legislative şi guvernamentale.111201 consilier diplomatic111202 consilier guvernamental111203 consilier şi consultant juridic111204 consilier instituţii publice111205 consilier al ministrului111206 consul general111207 director instituţie publică111208 director adjunct instituţie publică111209 director de cabinet111210 director general instituţie publică111211 consilier economic111212 inspector de stat şef111213 inspector-şef în administraţia publică111214 magistrat-asistent-şef111215 notar-şef111216 notar-şef adjunct111217 secretar-şef notariat111218 prefect111219 secretar general111220 şef birou instituţie publică111221 şef cabinet111222 şef birou senatorial111223 şef departament111224 şef protocol de stat111225 şef serviciu instituţie publică111226 subprefect111227 viceguvernator111228 preşedinte instituţie publică111229 consilier prezidenţial111230 consilier parlamentar111231 vicepreşedinte instituţie publică111232 ataşat diplomatic111233 consul111234 secretar diplomatic111235 viceconsul111236 consultant prezidenţial şi guvernamental111237 secretar general Academie111238 director general adjunct-------------Ocupaţia "director general adjunct" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.111239 investigator-şef-------------Ocupaţia "investigator-şef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.111240 inspector şef teritorial-------------Ocupaţia "inspector şef teritorial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.1113 Conducători şi membri ai consiliilor localeConducătorii şi membrii consiliilor locale (primarii localităţilor rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative şi oficiale, determinate de tradiţiile vechi, precum şi de repartizarea drepturilor şi responsabilităţilor între primarii localităţilor rurale şi autorităţile locale, regionale şi naţionale.111301 primar111302 secretar primărie, prefectură111303 viceprimar1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializateConducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate determină, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor organizaţiilor specializate, cum ar fi organizaţiile politice, sindicatele, patronatele, asociaţiile de comerţ şi industrie, organizaţiile umanitare şi de caritate sau asociaţiile sportive, şi reprezintă şi acţionează în numele acestor organizaţii.111401 consilier organizaţie politică111402 preşedinte organizaţie politică111403 vicepreşedinte organizaţie politică111404 secretar organizaţie politică111405 conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti111406 locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti111407 secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti111408 preşedinte organizaţie sindicală111409 vicepreşedinte organizaţie sindicală111410 secretar organizaţie sindicală111411 delegat sindical111412 preşedinte asociaţie naţională cooperatistă111413 vicepreşedinte asociaţie naţională cooperatistă111414 secretar general asociaţie naţională cooperatistă111415 preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste111416 vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste111417 secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste111418 şef departament organizaţie sindicală111419 preşedinte organizaţie cooperatistă111420 vicepreşedinte organizaţie cooperatistă111421 preşedinte asociaţie patronală111422 vicepreşedinte asociaţie patronală111423 preşedinte organizaţie profesională naţională111424 vicepreşedinte organizaţie profesională naţională111425 secretar naţional organizaţie profesională naţională111426 preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu111427 vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu111428 secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu111429 consilier preşedinte organizaţie profesională naţională111430 consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu111431 şef departament/compartiment/preşedinte comisie organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu111432 delegat sindical local111433 conducător de organizaţii umanitare111434 secretar al organizaţiilor umanitare112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţiDirectorii generali, directorii şi asimilaţii acestora formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora.1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţiDirectorii generali şi directorii executivi formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează (direct) şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora.112001 comandant/comandant adjunct aviaţie112002 comandant port, flotă112003 decan, rector, prorector, prodecan112004 director societate comercială112005 director adjunct societate comercială112006 inspector general şcolar112007 director ştiinţific cercetare-dezvoltare112008 inspector sanitar şef112009 medic (farmacist) director112010 medic (farmacist) director adjunct112011 director general societate comercială112012 director general adjunct societate comercială112013 director de program112014 director general regie autonomă112015 director general adjunct regie autonomă112016 director control risc112017 director comercial112018 director vânzări112019 director/director adjunct, inspector-şef112020 director economic112021 director magazin112022 şef corp executori bancari112023 director sucursală112024 director tehnic112025 director general institut naţional de cercetare-dezvoltare112026 director incubator tehnologic de afaceri112027 director departament cercetare-dezvoltare112028 manager general112029 manager112030 şef cancelarie112031 director de societate comercială agricolă112032 antreprenor în economia socială112033 director resurse umane112034 inspector şcolar general adjunct112035 director casa corpului didactic112036 manager de întreprindere socială-------------Ocupaţia "manager de întreprindere socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.112037 producător general-------------Ocupaţia "producător general" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.12 Conducători în domeniul administrativ şi comercialConducătorii din domeniul administrativ şi comercial planifică, organizează, coordonează direct şi controlează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare şi dezvoltare, publicitate şi relaţii publice, precum şi activităţile de vânzare şi de marketing ale întreprinderilor sau organizaţiilor ori ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii sau întreprinderi.121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativDirectorii de întreprinderi şi conducătorii din domeniul administrativ planifică, organizează, conduc, controlează şi coordonează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii ori întreprinderi.1211 Conducători în domeniul financiarConducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct şi coordonează operaţiunile financiare ale întreprinderii sau organizaţiei, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) şi cu conducătorii altor departamente ori secţiuni.121101 preşedinte bancă/vicepreşedinte/prim-vicepreşedinte121102 economist-şef121103 director general/director general adjunct bancă/societate de leasing121104 director executiv bancă/director/director adjunct121105 şef departament bancă/şef-adjunct departament121106 şef proiect bancă121107 şef serviciu/şef birou/bancă/societate de leasing121108 coordonator compartiment/colectiv bancă121109 dealer-şef (arbitragist bancă)121110 director unitate bancară operaţională/director adjunct unitate bancară operaţională121111 şef agenţie bancară121112 contabil-şef/director financiar/bancă/societate de leasing121113 director de arhivă bancă121114 director/director adjunct divizie/direcţie de leasing121116 director/director executiv conformitate121117 coordonator conformitate121118 manager securitatea informaţiei (Chief Information Security Officer - CISO)121119 comisar şef divizie Garda Financiară121120 contabil-şef121121 controlor financiar121122 şef agenţie CEC121123 şef birou/serviciu/secţie circumscripţie financiară121124 şef birou/serviciu financiar-contabilitate121125 manager financiar121126 manager relaţii financiare externe121127 controlor revizor financiar121128 şef birou financiar-------------Ocupaţia "şef birou financiar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.121129 şef birou contabilitate-------------Ocupaţia "şef birou contabilitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.121130 şef birou analize economice-------------Ocupaţia "şef birou analize economice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.1212 Conducători în domeniul resurselor umaneConducătorii în domeniul resurselor umane planifică, conduc şi coordonează politicile privind personalul, relaţiile industriale şi activităţile de sănătate şi securitate în muncă ale unei întreprinderi sau organizaţii sau ale întreprinderilor care furnizează servicii de resurse umane pentru alte organizaţii ori întreprinderi.121201 şef birou calificare şi recalificare121202 şef birou pensii121203 şef birou şomaj121204 şef oficiu şomaj121205 şef serviciu resurse umane121206 şef serviciu evaluarea resurselor de muncă121207 manager resurse umane121208 şef centru perfecţionare121209 şef birou resurse umane-------------Ocupaţia "şef birou resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificăriiConducătorii în domeniul politicilor şi al planificării organizează, conduc, planifică şi coordonează activităţile de consultanţă/consiliere politică şi planificare strategică în cadrul Guvernului sau pentru organizaţii nonguvernamentale şi agenţii din sectorul privat ori gestionează activităţile întreprinderilor care furnizează servicii de politică şi planificare strategică.121301 şef birou organizaţie politică, obştească, umanitară121302 şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară121303 inspector protecţie civilă121304 şef executiv audit intern121305 şef obiectiv servicii de securitate121306 manager de securitate121307 manager energetic121308 manager informaţii pentru afaceri121309 manager pentru ordine şi siguranţă publică-------------Ocupaţia "manager pentru ordine şi siguranţă publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.121310 şef birou corp control-------------Ocupaţia "şef birou corp control" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază include servicii de afaceri şi managerii administrativi care nu sunt clasificaţi în grupele de bază anterioare din grupa minoră 121 - Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ.121901 şef serviciu121902 şef atelier121903 şef secţie121904 şef birou121905 procuror şef birou/serviciu121906 şef birou/serviciu administrativ121907 registrator coordonator121908 registrator-şef121909 grefier-şef (judecătorie, parchet)121910 grefier-şef de secţie (curte de apel, tribunal, parchete)121911 prim-grefier121912 şef laborator criminalistică121913 şef proces fabricaţie-------------Ocupaţia "şef proces fabricaţie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.121914 şef secţiune tehnică-------------Ocupaţia "şef secţiune tehnică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.121915 şef linie fabricaţie-------------Ocupaţia "şef linie fabricaţie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.121916 responsabil industrializare produs-------------Ocupaţia "responsabil industrializare produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.121917 şef grup funcţional tehnic-------------Ocupaţia "şef grup funcţional tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltareConducătorii din domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare planifică, organizează, controlează direct şi coordonează activităţile de publicitate, relaţii publice, cercetare şi dezvoltare, precum şi activităţile de vânzare şi marketing ale întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii ori întreprinderi.1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketingConducătorii din domeniul vânzări şi marketing planifică, coordonează direct activităţile de vânzare şi marketing ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii de vânzări şi marketing pentru alte organizaţii sau întreprinderi.122101 şef serviciu marketing122102 şef birou marketing122103 şef licitaţie122104 director operaţii tranzacţii122105 şef casă compensaţie122106 şef agenţie bursieră122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale122109 responsabil produs-------------Ocupaţia "responsabil produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publiceConducătorii din domeniul publicităţii şi relaţiilor publice planifică, coordonează direct activităţile de publicitate, relaţii publice şi de informare publică a întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii ori întreprinderi.122201 şef agenţie reclamă publicitară122202 şef birou reclamă publicitară122203 şef serviciu reclamă publicitară1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltăriiConducătorii din domeniul cercetării şi dezvoltării planifică, coordonează direct activităţile de cercetare şi dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii sau întreprinderi.122301 arhitect-şef122302 geolog-şef122303 secretar ştiinţific122304 şef formaţie lucrări geologice122305 şef formaţie cercetare-dezvoltare122306 meteorolog-şef122307 director filială cercetare-proiectare122308 şef atelier ediţie, multiplicare, expediţie122309 şef proiect cercetare-proiectare122310 şef secţie cercetare-proiectare122311 şef atelier cercetare-proiectare122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare122313 director proiect122314 şef proiect/program122315 inspector-şef inspecţia meteorologică naţională13 Conducători de unităţi din industrie şi serviciiConducătorii de unităţi din industrie şi servicii planifică, conduc şi coordonează producţia de bunuri şi prestarea de servicii specializate profesionale şi tehnice, furnizate de către o întreprindere sau organizaţie. Aceştia sunt responsabili de operaţiunile de fabricare, exploatare minieră, construcţii, logistică, operaţiunile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, de operaţiunile pe scară largă în agricultură, silvicultură şi piscicultură, precum şi pentru furnizarea de servicii privind sănătatea, educaţia, acţiunea socială, servicii bancare, de asigurări şi alte servicii profesionale şi tehnice.131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi pisciculturăConducătorii de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură planifică, conduc şi coordonează producţia la scară largă a operaţiilor din agricultură, horticultură, silvicultură, acvacultură şi piscicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative privind creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale, de peşte şi crustacee şi alte forme de viaţă acvatice.1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silviculturăConducătorii de unităţi din agricultură şi silvicultură planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a activităţilor din agricultură, horticultură şi silvicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale.131101 hidrometeorolog-şef131102 inginer-şef agricultură şi silvicultură131103 inspector general vânătoare-------------Codul ocupaţiei "inspector general vânătoare" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.131104 medic veterinar şef131105 şef centru protecţia plantelor şi mediului131106 şef centru reproducţia şi selecţia animalelor131107 şef district, centru, ocol silvic131108 şef circumscripţie sanitar-veterinară şi control al alimentelor131109 şef complex zootehnic131110 şef fazanerie131111 şef fermă agricolă (agrozootehnică)131112 şef laborator analize pedologice131113 radiat-------------Ocupaţia "şef oficiu cadastru", cod 131113 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.131114 şef parchet131115 şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă131116 şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie131117 şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură131118 şef staţie vinificaţie131119 şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului131120 inspector veterinar şef131121 şef secţie mecanizare131122 conducător întreprindere mică - patron (girant) în agricultură şi silvicultură1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuituluiConducătorii de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a operaţiilor din acvacultură şi de pescuit pentru prinderea şi recoltarea de peşte şi crustacee şi creşterea peştilor şi crustaceelor sau a altor forme de viaţă acvatică destinate vânzării ori eliberate în apă proaspătă sau sărată.131201 şef păstrăvărie131202 inginer-şef piscicultură şi vânătoare131203 conducător întreprindere mică - patron (girant) în piscicultură şi vânătoare132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuriConducătorii de unităţi din industria prelucrătoare, industria extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri planifică, organizează şi coordonează operaţiunile privind producţia, extracţia de minerale, construcţiile, aprovizionarea, depozitarea şi transportul.1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoareConducătorii de unităţi din industria prelucrătoare planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie ale întreprinderilor mari sau ca manager (conducător) al unei companii de producţie mici.132101 inginer-şef industria prelucrătoare132102 şef atelier industria prelucrătoare132103 şef sector industria prelucrătoare132104 şef laborator în industria prelucrătoare132105 şef modul în industria prelucrătoare132106 şef secţie industrie prelucrătoare132107 şef serviciu industrie prelucrătoare132108 şef birou industrie prelucrătoare132109 manager securitate instalaţii industria prelucrătoare132110 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie prelucrătoare132111 şef birou tehnic-------------Ocupaţia "şef birou tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.132112 şef birou calitate-------------Ocupaţia "şef birou calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.132113 şef serviciu plan producţie-------------Ocupaţia "şef serviciu plan producţie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.132114 şef structură de securitate-------------Ocupaţia "şef structură de securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.1322 Conducători de unităţi din industria extractivăConducătorii din industria extractivă planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie din domeniul minier, al exploatărilor carierelor de piatră şi al extracţiei petrolului şi gazului.132201 inginer-şef industria extractivă132202 şef atelier industria extractivă132203 şef sector industria extractivă132204 şef modul în industria extractivă132205 şef secţie industrie extractivă132206 şef serviciu industrie extractivă132207 şef birou industrie extractivă132208 manager securitate instalaţii industria extractivă132209 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă132210 inginer-şef exploatare nucleară132211 inginer-şef radioprotecţie132212 şef unităţi miniere132213 şef brigadă exploatare minieră132214 inspector-şef conservarea energiei132215 şef centru prelucrare132216 şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear132217 şef serviciu tehnic şi componente nucleare132218 şef serviciu termochimic132219 şef uzină, centrală electrică, gaze, apă132220 şef centrală electrică, gaze şi apă132221 şef atelier reparaţii capitale132222 inspector general industria petrolieră132223 şef formaţie industria petrolieră/petrochimică132224 şef instalaţie petrolieră132225 şef laborator industria petrolieră132226 şef staţie epurare ape reziduale132227 supervizor geolog şi foraj132228 şef formaţie în industria de maşini şi echipamente132229 şef/şef adjunct staţie electrică132230 şef/şef adjunct centru exploatare reţele electrice132231 şef dispecer energetic central (DEC)132232 şef dispecer energetic teritorial (DET)132233 şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei132234 şef schimb132235 şef formaţie1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilorConducătorii de unităţi din domeniul construcţiilor planifică, conduc şi coordonează proiectele de construcţii privind lucrări civile, clădiri şi locuinţe.132301 ajutor şef brigadă în construcţii132302 inginer-şef în construcţii132303 conducător antrepriză construcţii-montaj132304 şef atelier în construcţii132305 şef brigadă complexă sau specializată132306 şef laborator în construcţii132307 şef lot132308 şef şantier132309 şef sector (secţie) drumuri-poduri132310 şef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi lucrări publice132311 şef serviciu în construcţii132312 şef birou în construcţii132313 şef sector exploatare îmbunătăţiri funciare132314 şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcţii1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuriConducătorii de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri şi asimilaţii acestora planifică, conduc şi coordonează activitatea de aprovizionare, transport, depozitare şi distribuţie a bunurilor.132401 căpitan şef port132402 comandant nave maritime132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic132404 conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos (AFDJ)132405 director zbor132406 inginer-şef transporturi132407 picher şef district132408 revizor general siguranţa circulaţiei132409 şef agenţie navală132410 şef atelier aeroport132411 şef atelier transporturi132412 şef autobază132413 şef birou aeroport132414 şef birou/serviciu relaţii internaţionale132415 şef birou/serviciu transport maritim şi fluvial132416 şef coloană auto132417 şef depou/adjunct132418 şef district căi ferate, poduri, drumuri132419 şef divizie căi ferate132420 şef laborator aeroport132421 şef port132422 şef regulator circulaţie căi ferate132423 şef revizie locomotive, automotoare132424 şef revizie vagoane132425 şef secţie/adjunct (sector) transporturi132426 şef serviciu, centru, staţie, aeroport132427 şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos132428 şef staţie căi ferate132429 şef staţie teleferic132430 şef agenţie pilotaj132431 şef cart132432 diriginte oficiu transporturi132433 şef garaj132434 comandant instructor132435 şef mecanic instructor132436 şef mecanic maritim/fluvial132437 şef electrician maritim132438 şef atelier reparaţii132439 conducător activitate de transport rutier132440 şef trafic auto intern132441 şef trafic curierat intern132442 şef departament logistică132443 şef birou aprovizionare-desfacere132444 şef depozit132445 şef serviciu aprovizionare-desfacere132446 şef siloz132447 şef staţie uscare-condiţionare cereale132448 manager achiziţii132449 manager farmacii132450 manager aprovizionare132451 manager relaţia cu furnizorii132452 conducător întreprindere mică - patron (girant) în transporturi132453 şef birou import-export-------------Ocupaţia "şef birou import-export" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilorConducătorii din servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii.1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilorConducătorii din serviciile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii.133001 director centru de calcul133002 şef oficiu de calcul133003 şef atelier informatică133004 şef laborator informatică133005 director divizie informatică133006 director departament informatică133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii133008 director departament securitate133009 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în informatică133010 şef atelier telecomunicaţii133011 şef birou exploatare poştală133012 şef birou radiotelecomunicaţii133013 şef centrală telefonică133014 şef centru control calitate emisie radiofonică133015 şef centru control calitate emisie televiziune133016 şef centru control local comunicaţii133017 şef centru dirijare zbor133018 şef centru poştal133019 şef centru (secţie, sector) radiodifuziune133020 şef centru (secţie, sector) telecomunicaţii133021 şef centru zonal intervenţii radiorelee133022 şef centru zonal de intervenţii translatare TV133023 şef formaţie comunicaţii133024 şef formaţie operaţională telecomunicaţii133025 şef laborator măsurători telecomunicaţii133026 şef laborator radioteleviziune133027 şef laborator telecomunicaţii133028 şef lot telecomunicaţii133029 şef reţea telecomunicaţii133030 şef serviciu control zonal comunicaţii133031 şef serviciu exploatare poştală133032 şef serviciu informare zbor133033 şef serviciu navigaţie133034 şef serviciu radiotelecomunicaţii133035 şef staţie comunicaţii prin satelit133036 şef staţie radiorelee133037 şef staţie televiziune133038 şef studio133039 telefonist-şef133040 telegrafist-şef133041 şef oficiu zonal poştă133042 şef oficiu special poştă133043 diriginte oficiu telecomunicaţii133044 şef turn telecomunicaţii133045 şef staţie radiotelegrafie (RTG)133046 şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţie Civilă133047 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comunicaţii134 Conducători de unităţi de prestări serviciiConducătorii de unităţi de prestări de servicii planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sănătatea, ajutorul social, educaţia şi alte servicii profesionale şi, de asemenea, gestionează activitatea sucursalelor instituţiilor ce oferă servicii financiare şi de asigurări.1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copiluluiConducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii copilului planifică, conduc, coordonează şi evaluează serviciile de îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte de şcoală, după şcoală şi în vacanţă.1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţiiConducătorii de unităţi din domeniul sănătăţii planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor clinice şi comunitare de îngrijire a sănătăţii în spitale, clinici de sănătate publică şi organizaţii similare.134201 asistent medical şef134202 biochimist şef secţie, laborator134203 biolog şef secţie, laborator134204 chimist şef secţie, laborator134205 farmacist şef secţie, laborator134206 farmacist diriginte134207 laborant medical şef134208 medic-şef (policlinică, staţie de salvare, centru de recoltare sânge)134209 medic şef secţie, laborator134210 moaşă-şefă134211 oficiant medical şef134212 psiholog şef secţie, laborator134213 soră medicală şefă134214 tehnician sanitar şef1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstăConducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor rezidenţiale şi de îngrijire personală pentru familiile şi persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbătrânirii.1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei socialeConducătorii de unităţi din domeniul asistenţei sociale planifică, conduc şi coordonează furnizarea de programe privind serviciile sociale şi comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere şi asistenţă familială, servicii pentru copii şi alte programe şi servicii comunitare.134401 şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere134402 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sănătate1345 Conducători de unităţi de învăţământConducătorii de unităţi de învăţământ planifică, conduc, coordonează şi evaluează aspectele educaţionale şi administrative ale serviciilor de educaţie în cadrul şcolilor primare şi secundare, colegiilor, facultăţilor, departamentelor din universităţi şi alte instituţii educaţionale.134501 conducător tabără şcolară134502 director unitate de învăţământ134503 secretar ştiinţific învăţământ, cercetare134504 şef lectorat134505 şef catedră134506 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în învăţământ134507 director palate şi cluburi ale elevilor134508 director club sportiv şcolar-------------Ocupaţia "director club sportiv şcolar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurăriConducătorii de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări planifică, conduc şi coordonează agenţiile/sucursalele instituţiilor care furnizează servicii financiare şi de asigurări, cum ar fi bănci, societăţi de construcţii, unităţi de creditare şi companii de asigurări. Acestea oferă consultanţă/consiliere şi asistenţă pentru clienţii cu probleme financiare şi de asigurări.134601 şef serviciu/şef birou asigurări134602 şef serviciu/şef birou daune1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază se referă la conducătorii care planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea de servicii specializate profesionale şi tehnice şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 12 - Conducători în domeniul administrativ şi comercial sau în subgrupa majoră 13 - Conducători de unităţi din industrie şi servicii. De exemplu, conducătorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice poliţiei, corective, de bibliotecă, juridice şi a celor specifice pompierilor sunt clasificaţi aici.134901 şef expoziţii şi târguri134902 şef vamă134903 inginer-şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie134904 şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie134905 şef centru reparaţii134906 şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie134907 coordonator presă134908 librar-şef134909 conducător întreprindere mică - patron (girant) în prestări servicii134910 redactor-şef presă, editură134911 secretar general agenţie presă, editură134912 secretar general redacţie134913 şef birou exploatare, coordonare presă134914 şef birou redacţie134915 şef birou relaţii unităţi presă134916 şef oficiu juridic134917 şef oficiu, serviciu, secţie, redacţie134918 producător executiv TV-------------Ocupaţia "producător executiv TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte serviciiConducătorii de unităţi din industria hotelieră, comerţul cu amănuntul şi alte servicii planifică, organizează şi conduc direct activităţile unităţilor care oferă servicii de cazare, servicii de vânzare cu amănuntul şi alte servicii.141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restauranteConducătorii de unităţi hoteliere şi de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile unităţilor care furnizează cazare, masă, băutură şi alte servicii similare de ospitalitate.1411 Conducători de unităţi hoteliereConducătorii de unităţi hoteliere planifică, organizează şi conduc direct operaţiunile specifice hotelurilor, motelurilor şi unităţilor similare care furnizează servicii de cazare şi alte servicii.141101 conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante141102 şef complex hotelier141103 şef unitate balneoclimaterică141104 administrator hotel141105 director de hotel141106 director de motel141107 director de hotel pentru tineret141108 director de camping141109 director de sat de vacanţă141110 director de popas turistic141111 director restaurant141112 director rotiserie141113 director cramă141114 director braserie141115 director berărie141116 director grădină de vară141117 director bar141118 director cafenea141119 director disco-bar141120 director unităţi tip fast-food141121 director cofetărie, patiserie141122 director de club (hotelier)141123 director de cazare1412 Conducători de restauranteConducătorii de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile cafenelelor, restaurantelor şi ale unităţilor conexe ce furnizează servicii de catering şi de servire a mesei.141201 şef restaurant141202 director de departament alimentaţie141203 director de departament catering142 Conducători de unităţi din domeniul comerţuluiConducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţuluiConducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.142001 preşedinte cooperativă de consum142002 şef bază recepţie142003 şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul142004 şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul142005 vicepreşedinte cooperativă de consum142006 şef staţie PECO142007 şef departament mărfuri alimentare/nealimentare142008 manager de zonă142009 inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale142010 şef agenţie comercială142011 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerţ143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de serviciiConducătorii altor tipuri de unităţi de servicii planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care oferă servicii în domeniile sportiv, cultural, recreaţional de călătorie, de contactare a clienţilor şi alte servicii de agrement.1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturaleConducătorii de centre sportive, recreative şi culturale planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care furnizează servicii sportive, artistice, de teatru şi alte servicii de recreere şi agrement.143101 antrenor federaţie sportivă143102 comandant aeroclub143103 consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură143104 director aşezământ cultural143105 manager al organizaţiei culturale143106 preşedinte federaţie sportivă143107 preşedinte complex, club sportiv143108 secretar general federaţie sport143109 şef agenţie concursuri hipice143110 şef producţie film143111 şef secţie producţie film143112 şef atelier producţie film143113 şef oficiu interjudeţean difuzare film143114 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sport143115 administrator structuri sportive-------------Ocupaţia "administrator structuri sportive" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază se referă la conducătorii ce planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 13 - Conducători de unităţi din industrie şi servicii sau în altă parte în subgrupa majoră 14 - Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii. De exemplu, managerii de agenţii de turism, centre de conferinţe, centre de contact şi centre comerciale sunt clasificaţi aici.143901 şef atelier decorator143902 şef agenţie/oficiu turism143903 şef unitate elementară de lucru143904 şef atelier presă143905 şef laborator conservare-restaurare opere de artă143906 şef serviciu control tehnic presă143907 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism143908 manager în activitatea de turism143909 director de agenţie de turism tour-operatoare/detailistă/filială/sucursală143910 director centru informare turistică143911 director de departament organizare evenimente143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană)143913 şef serviciu staţie, tură meteo143914 şef centru meteo aeronautic143915 şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom143916 şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene143917 şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian143918 director de departament ticketing-------------Ocupaţia "director de departament ticketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.2 Specialişti în diverse domenii de activitateSpecialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice dezvoltă stocul existent de cunoştinţe, predau în mod sistematic şi aplică teorii şi concepte ştiinţifice sau artistice ori se angajează în orice combinaţie a acestor activităţi.21 Specialişti în domeniul ştiinţei şi inginerieiSpecialiştii în domeniul ştiinţei şi ingineriei efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţe ştiinţifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geofizică, geologie, matematică, statistică, informatică, arhitectură, inginerie şi tehnologie.211 Specialişti în fizică şi ştiinţa pământuluiSpecialiştii în fizică şi ştiinţa pământului efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţe ştiinţifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geologie şi geofizică.2111 Fizicieni şi astronomiFizicienii şi astronomii efectuează cercetări şi îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale referitoare la materie, spaţiu, timp, energie, forţe şi câmpuri şi interacţiunile care apar în cadrul acestor fenomene fizice. Aceştia aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la fizică şi astronomie în domenii ca industrie, medicină şi în domeniul militar (sau alte domenii).211101 fizician211102 cercetător în fizică211103 asistent de cercetare în fizică211104 cercetător în fizică-chimie211105 asistent de cercetare în fizică-chimie211106 cercetător în fizică tehnologică211107 asistent de cercetare în fizică tehnologică211108 cercetător în astronomie211109 asistent de cercetare în astronomie211110 cercetător de aeronave211111 inginer de cercetare de aeronave211112 asistent de cercetare de aeronave211113 cercetător în construcţii aerospaţiale211114 inginer de cercetare în construcţii aerospaţiale211115 asistent de cercetare în construcţii aerospaţiale2112 MeteorologiMeteorologii pregătesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizată în aviaţie, transport maritim, agricultură şi alte domenii, precum şi pentru informarea publicului larg. Aceştia desfăşoară activităţi de cercetare legate de compoziţia, structura şi dinamica atmosferei.211201 meteorolog (studii superioare)211202 meteorolog previzionist211203 climatolog211204 meteorolog aeronautic211205 consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe211206 asistent meteorolog211207 meteorolog aeronautic prognozist211208 coordonator intervenţii active în atmosferă211209 cercetător în meteorologie211210 asistent de cercetare în meteorologie2113 ChimiştiChimiştii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunoştinţe noi sau produse, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii şi a procesului de control.211301 chimist211302 consilier chimist211303 expert chimist211304 inspector de specialitate chimist211305 referent de specialitate chimist211306 cercetător în chimie211307 asistent de cercetare în chimie211308 cercetător în biochimie tehnologică211309 asistent de cercetare în biochimie tehnologică211310 cercetător în chimie fizică211311 asistent de cercetare în chimie fizică2114 Geologi şi geofizicieniGeologii şi geofizicienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la geologie şi geofizică în domenii cum ar fi exploatarea şi extracţia petrolului, a gazului natural şi a mineralelor, conservarea apei, construcţiile civile, telecomunicaţiile şi navigaţia, precum şi evaluarea şi diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare şi de eliminare a deşeurilor.211401 consilier geolog211402 expert geolog211403 inspector de specialitate geolog211404 referent de specialitate geolog211405 consilier geofizician211406 expert geofizician211407 inspector de specialitate geofizician211408 referent de specialitate geofizician211409 consilier hidrogeolog211410 expert hidrogeolog211411 inspector de specialitate hidrogeolog211412 referent de specialitate hidrogeolog211413 consilier hidrolog211414 expert hidrolog211415 inspector de specialitate hidrolog211416 referent de specialitate hidrolog211417 consilier pedolog211418 expert pedolog211419 inspector de specialitate pedolog211420 referent de specialitate pedolog211421 inginer geolog211422 geolog211423 geofizician211424 hidrolog211425 pedolog211426 cercetător în geologie211427 asistent de cercetare în geologie211428 cercetător în geologie tehnică211429 asistent de cercetare în geologie tehnică211430 cercetător în geofizică211431 asistent de cercetare în geofizică211432 cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală211433 asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală211434 cercetător în geochimie211435 asistent de cercetare în geochimie211436 cercetător în geologie petrolieră211437 asistent de cercetare în geologie petrolieră211438 cercetător în geodezie211439 inginer de cercetare în geodezie211440 asistent de cercetare în geodezie211441 geomorfolog-------------Ocupaţia "geomorfolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.211442 radiat-------------Ocupaţia "inginer de cercetare în cadastru", cod 211442 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.211443 radiat-------------Ocupaţia "asistent de cercetare în cadastru", cod 211443 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.211444 cercetător ştiinţific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor-------------Ocupaţia "cercetător ştiinţific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.211445 asistent de cercetare ştiinţifică în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor-------------Ocupaţia "asistent de cercetare ştiinţifică în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.211446 hidrogeolog-------------Ocupaţia "hidrogeolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.212 Matematicieni, actuari şi statisticieniMatematicienii, actuarii şi statisticienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale şi statistice, teorii, modele şi tehnici operaţionale şi aplică aceste cunoştinţe unei largi game de sarcini în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, ştiinţe sociale şi în alte ştiinţe.2120 Matematicieni, actuari şi statisticieniMatematicienii, actuarii şi statisticienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale şi statistice, teorii, modele operaţionale şi tehnici de consiliere ori se implică în aplicarea acestor cunoştinţe în practică în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, ştiinţe sociale şi alte ştiinţe.212001 consilier matematician212002 expert matematician212003 inspector de specialitate matematician212004 referent de specialitate matematician212005 consilier actuar212006 expert actuar212007 inspector de specialitate actuar212008 referent de specialitate actuar212009 matematician212010 actuar (studii superioare)212011 consilier statistician212012 expert statistician212013 inspector de specialitate statistician212014 referent de specialitate statistician212015 cercetător în matematică212016 asistent de cercetare în matematică212017 cercetător în matematică mecanică212018 asistent de cercetare în matematică-mecanică212019 cercetător în matematică aplicată212020 asistent de cercetare în matematică aplicată212021 cercetător în matematică-fizică212022 asistent de cercetare în matematică-fizică212023 cercetător în matematică informatică212024 asistent de cercetare în matematică-informatică212025 cercetător în statistică212026 asistent de cercetare în statistică212027 cercetător în demografie212028 asistent de cercetare în demografie213 Specialişti în ştiinţele vieţiiSpecialiştii în ştiinţele vieţii aplică cunoştinţele acumulate din cercetarea vieţii oamenilor, animalelor şi plantelor şi interacţiunilor lor cu fiecare şi cu mediul înconjurător pentru a dezvolta noi cunoştinţe, a îmbunătăţi producţia agricolă şi forestieră şi a rezolva problemele privind sănătatea umană şi cele ale mediului înconjurător.2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţiBiologii, botaniştii, zoologii şi asimilaţii studiază organismele vii şi interacţiunile dintre ele şi cu mediul înconjurător şi aplică aceste cunoştinţe pentru a rezolva problemele privind sănătatea umană şi ale mediului înconjurător. Aceştia lucrează în domenii diverse, cum ar fi botanică, zoologie, ecologie, biologie marină, genetică, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie şi virusologie.213101 consilier biolog213102 expert biolog213103 inspector de specialitate biolog213104 referent de specialitate biolog213105 consilier botanist213106 expert botanist213107 inspector de specialitate botanist213108 referent de specialitate botanist213109 consilier zoolog213110 expert zoolog213111 inspector de specialitate zoolog213112 referent de specialitate zoolog213113 mutată-------------Ocupaţia "consilier ecolog" a fost mutată din grupa de bază 2131 "Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi" în Grupa de bază 2133 "Specialişti în domeniul protecţiei mediului" şi va avea codul 213308, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213114 biolog213115 zoolog213116 botanist213117 consilier bacteriolog213118 expert bacteriolog213119 inspector de specialitate bacteriolog213120 referent de specialitate bacteriolog213121 consilier biochimist213122 expert biochimist213123 inspector de specialitate biochimist213124 referent de specialitate biochimist213125 consilier farmacolog213126 expert farmacolog213127 inspector de specialitate farmacolog213128 referent de specialitate farmacolog213129 consilier microbiolog213130 expert microbiolog213131 inspector de specialitate microbiolog213132 referent de specialitate microbiolog213133 farmacolog213134 bacteriolog213135 microbiolog213136 cercetător în biologie213137 asistent de cercetare în biologie213138 cercetător în microbiologie-bacteriologie213139 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie213140 cercetător în biologie chimie213141 asistent de cercetare în biologie chimie213142 cercetător în botanică213143 asistent de cercetare în botanică213144 cercetător în domeniul zoologic213145 asistent de cercetare în domeniul zoologic213146 cercetător în ecologie şi protecţia mediului213147 asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului213148 cercetător în ingineria genetică213149 asistent de cercetare în ingineria genetică213150 cercetător în antropologie biologică-------------Ocupaţia "cercetător în antropologie biologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213151 asistent de cercetare în antropologie biologică-------------Ocupaţia "asistent de cercetare în antropologie biologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213152 inginer biotehnolog-------------Ocupaţia "inginer biotehnolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuitConsultanţii în agricultură, silvicultură şi piscicultură studiază şi furnizează asistenţă şi consiliere în domeniul agricol, silvicultură şi piscicultură, incluzând cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului şi compoziţia acestuia, prevenirea bolilor, nutriţie, rotaţia culturilor şi marketing. Aceştia dezvoltă tehnici pentru creşterea productivităţii, studiază şi dezvoltă planuri şi politici pentru administrarea terenului şi a pescuitului.213201 consilier inginer agronom213202 expert inginer agronom213203 inspector de specialitate inginer agronom213204 referent de specialitate inginer agronom213205 consilier inginer horticol213206 expert inginer horticol213207 inspector de specialitate inginer horticol213208 referent de specialitate inginer horticol213209 consilier inginer zootehnist213210 expert inginer zootehnist213211 inspector de specialitate inginer zootehnist213212 referent de specialitate inginer zootehnist213213 subinginer agronom213214 subinginer zootehnist213215 inginer tehnolog în zootehnie213216 proiectant inginer în agricultură213217 proiectant inginer în zootehnie213218 proiectant inginer în silvicultură213219 consilier inginer silvic213220 expert inginer silvic213221 inspector de specialitate inginer silvic213222 referent de specialitate inginer silvic213223 inginer îmbunătăţiri funciare213224 inginer/subinginer silvic213225 inginer agronom213226 inginer zootehnist213227 consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje213228 subinginer îmbunătăţiri funciare213229 agent agricol213230 brigadier silvic213231 pădurar213232 tehnician agronom - exploatare213233 tehnician zootehnist - exploatare213234 tehnician silvic - exploatare213235 clasificator carcase213236 mutată-------------Ocupaţia "operator de însămânţări artificiale la animale" a fost mutată din grupa de bază 2132 "Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit" în Grupa de bază 3142 "Tehnicieni în domeniul agriculturii" şi va avea codul 314204, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213237 administrator bunuri agricole213238 consultant afaceri în agricultură213239 cercetător în agricultură213240 inginer de cercetare în agricultură213241 asistent de cercetare în agricultură213242 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie213243 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie213244 cercetător în pedologie-agrochimie213245 cercetător în horticultură213246 inginer de cercetare în horticultură213247 asistent de cercetare în horticultură213248 cercetător în agromontanologie213249 inginer de cercetare în agromontanologie213250 asistent de cercetare în agromontanologie213251 cercetător în silvicultură213252 inginer de cercetare în silvicultură213253 asistent de cercetare în silvicultură213254 cercetător în zootehnie213255 asistent de cercetare în zootehnie213256 cercetător în biotehnologie pentru agricultură213257 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediuluiSpecialiştii în domeniul protecţiei mediului studiază şi evaluează efectele asupra mediului ale activităţii umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei şi poluarea fonică, contaminarea solului, schimbările climatice, efectele deşeurilor toxice, precum şi epuizarea şi degradarea resurselor naturale. Aceştia dezvoltă planuri şi soluţii pentru a proteja, conserva, restaura, reduce şi a preveni deteriorarea continuă a mediului.213301 expert ecolog213302 inspector de specialitate ecolog213303 referent de specialitate ecolog213304 inginer ecolog213305 ecolog213306 specialist arii protejate-------------Ocupaţia "specialist arii protejate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.213307 inspector de specialitate în gospodărirea apelor-------------Ocupaţia "inspector de specialitate în gospodărirea apelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213308 consilier ecolog-------------Ocupaţia "consilier ecolog" a fost mutată din grupa de bază 2131 "Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi" în Grupa de bază 2133 "Specialişti în domeniul protecţiei mediului" urmând a avea codul 213308, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213309 specialist în management şi remediere situri contaminate-------------Ocupaţia "specialist în management şi remediere situri contaminate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiectează, planifică şi organizează testarea, construcţia, instalarea şi întreţinerea structurilor, maşinilor şi a componentelor acestora, sistemelor de producţie şi instalaţiilor, planifică programele de producţie şi procedurile de muncă pentru a se asigura că proiectele de inginerie sunt întreprinse în condiţii de siguranţă, în mod eficient şi cu un cost rentabil.2141 Ingineri tehnologi şi de producţieInginerii tehnologi şi de producţie conduc cercetări şi proiectează, organizează şi supervizează construirea, funcţionarea şi întreţinerea instalaţiilor. Aceştia stabilesc programe pentru coordonarea activităţilor de producţie, de evaluare a eficienţei costurilor şi a siguranţei.214101 inginer confecţii piele şi înlocuitori214102 inginer textile, pielărie214103 inginer tricotaje, confecţii214104 subinginer textile, pielărie214105 proiectant inginer textile, pielărie214106 consilier inginer textile, pielărie214107 expert inginer textile, pielărie214108 inspector specialitate inginer textile, pielărie214109 referent de specialitate inginer textile, pielărie214110 conceptor/conceptor CAO214111 specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare214112 specialist documentaţie studii214113 instructor sistem de producţie214114 metodist214115 responsabil afacere214116 manager de clădire214117 inginer industrializarea lemnului214118 subinginer industrializarea lemnului214119 consilier inginer industrializarea lemnului214120 expert inginer industrializarea lemnului214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului214123 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole214124 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole214125 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole214126 cercetător în pescuit şi acvacultură214127 inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură214128 asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură214129 specialist în domeniul calităţii214130 auditor în domeniul calităţii214131 analist calitate214132 analist măsurători metrologice214133 analist studiul materialelor214134 consultant sistem de calitate214135 logistician gestiune flux214136 programator fabricaţie/lansator fabricaţie214137 documentarist ordonanţare logistică214138 auditor energetic pentru clădiri214139 auditor în managementul riscului-------------Ocupaţia "auditor în managementul riscului" a fost mutată din Grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare" în Grupa de bază 2141 "Ingineri tehnologi şi de producţie" cu codul 214139 conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.214140 specialist în managementul riscului-------------Ocupaţia "specialist în managementul riscului" a fost mutată din Grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare" în Grupa de bază 2141 "Ingineri tehnologi şi de producţie" cu codul 214140 conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.2142 Ingineri constructoriInginerii constructori conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează direct activitatea de construcţii, gestionează funcţionarea şi întreţinerea structurilor de inginerie civilă sau studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale.214201 inginer construcţii civile, industriale şi agricole214202 subinginer construcţii civile, industriale şi agricole214203 inginer instalaţii pentru construcţii214204 inginer căi ferate, drumuri şi poduri214205 inginer construcţii hidrotehnice214206 inginer constructor instalaţii214207 proiectant inginer instalaţii214208 proiectant inginer construcţii214209 consilier inginer construcţii214210 expert inginer construcţii214211 inspector de specialitate inginer construcţii214212 referent de specialitate inginer construcţii214213 conducător de lucrări civile214214 diriginte şantier (studii superioare)214215 cercetător în construcţii civile, industriale şi agricole214216 inginer de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole214217 asistent de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole214218 cercetător în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri214219 inginer de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri214220 asistent de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri214221 cercetător în construcţii hidrotehnice214222 inginer de cercetare în construcţii hidrotehnice214223 asistent de cercetare în construcţii hidrotehnice214224 inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului214225 cercetător în construcţii miniere214226 inginer de cercetare în construcţii miniere214227 asistent de cercetare în construcţii miniere214228 cercetător în instalaţii214229 inginer de cercetare în instalaţii214230 asistent de cercetare în instalaţii214231 cercetător în ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice214232 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice214233 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice214234 responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcţiilor-------------Ocupaţia "responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcţiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214235 specialist în urmărirea comportării construcţiilor-------------Ocupaţia "specialist în urmărirea comportării construcţiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214236 expert în monitorizarea comportării construcţiilor-------------Ocupaţia "expert în monitorizarea comportării construcţiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214237 specialist în iluminat-------------Ocupaţia "specialist în iluminat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.2143 Ingineri în domeniul protecţiei mediuluiInginerii în domeniul protecţiei mediului conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează activitatea de implementare a soluţiilor pentru prevenirea, controlarea şi remedierea efectelor negative ale activităţii umane asupra mediului înconjurător, utilizând o varietate de discipline inginereşti. Aceştia coordonează efectuarea de evaluări ale mediului privind proiectele de construcţii şi de inginerie civilă şi aplică principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor.214301 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului214302 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului214303 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului2144 Ingineri mecaniciInginerii mecanici conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează direct producţia de maşini, avioane, nave, utilaje şi instalaţii industriale, echipamente şi sisteme, oferă consiliere şi coordonează direct activitatea de funcţionare, întreţinere şi reparare a acestora, studiază şi consiliază cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.214401 inginer mecanic214402 subinginer mecanic214403 inginer electromecanic minier214404 inginer material rulant cale ferată214405 inginer mecanică agricolă214406 inginer aviaţie214407 inginer nave214408 inginer maşini-unelte214409 inginer mecanică fină214410 inginer maşini termice214411 inginer maşini hidraulice şi pneumatice214412 inginer autovehicule rutiere214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier214415 inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald214419 inginer mecanic maşini instalaţii miniere214420 subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini214421 subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii214422 subinginer mecanic, mecanică fină214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferată214424 subinginer mecanic mecanică agricolă214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie214426 subinginer mecanic utilaje pentru construcţii214427 subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie214428 subinginer mecanic construcţii corp de navă214429 subinginer mecanic instalaţii navale de bord214430 subinginer mecanic automobile214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie214433 consilier inginer mecanic214434 expert inginer mecanic214435 inspector de specialitate inginer mecanic214436 referent de specialitate inginer mecanic214437 proiectant inginer aeronave214438 proiectant inginer mecanic214439 inginer pilot de încercare214440 subinginer proiectant mecanic214441 specialist reglementări/cărţi de identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecţii tehnice/ omologări oficiale214442 specialist prestaţii vehicule214443 specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice214445 inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei214446 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei214447 inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)214448 cercetător în sisteme de propulsie214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie214450 asistent de cercetare în sisteme de propulsie214451 cercetător în echipamente şi instalaţii de bord214452 inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii de bord214453 asistent de cercetare în echipamente şi instalaţii de bord214454 cercetător în maşini şi echipamente termice214455 inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice214456 asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice214457 cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice214458 inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice214459 asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice214460 cercetător în echipamente de proces214461 inginer de cercetare în echipamente de proces214462 asistent de cercetare în echipamente de proces214463 cercetător în mecanică fină214464 inginer de cercetare în mecanică fină214465 asistent de cercetare în mecanică fină214466 cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini214467 inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini214468 asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini214469 cercetător în construcţii de maşini agricole214470 inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole214471 asistent de cercetare în construcţii de maşini agricole214472 cercetător în autovehicule rutiere214473 inginer de cercetare în autovehicule rutiere214474 asistent de cercetare în autovehicule rutiere214475 cercetător în utilaje şi instalaţii portuare214476 inginer de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare214477 asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare214478 cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării214479 inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării214480 asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării214481 cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini214482 inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini214483 asistent de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini214484 cercetător în maşini şi instalaţii mecanice214485 inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice214486 asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice214487 cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere2145 Ingineri chimiştiInginerii chimişti desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare, coordonează direct şi avizează procesele chimice aplicate la scară comercială şi producţia diferitelor substanţe şi elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare şi băuturi, medicamente sau materiale sintetice. Aceştia coordonează direct activitatea de întreţinere şi reparaţie a utilajelor şi echipamentelor chimice, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese.214501 inginer petrochimist214502 subinginer petrochimist214503 proiectant inginer chimist214504 consilier inginer chimist214505 expert inginer chimist214506 inspector de specialitate inginer chimist214507 referent de specialitate inginer chimist214508 consilier inginer petrochimist214509 expert inginer petrochimist214510 inspector de specialitate inginer petrochimist214511 referent de specialitate petrochimist214512 biochimist214513 inginer chimist214514 inginer în industria alimentară214515 subinginer în industria alimentară214516 proiectant inginer produse alimentare214517 consilier inginer industria alimentară214518 expert inginer industria alimentară214519 inspector de specialitate inginer industria alimentară214520 referent de specialitate inginer industria alimentară214521 cercetător în tehnologia substanţelor anorganice214522 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice214523 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice214524 cercetător în tehnologia substanţelor organice214525 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor organice214526 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice214527 cercetător în petrochimie şi carbochimie214528 inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie214529 asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie214530 cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari214531 inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari214532 asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari214533 cercetător în controlul calităţii produselor alimentare214534 inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare214535 asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare214536 subinginer chimist-------------Ocupaţia "subinginer chimist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţiInginerii minieri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi desfăşoară activităţi de cercetare, proiectare, dezvoltare şi menţinere la scară comercială a metodelor de extracţie a metalelor din minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum şi de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese.214601 inginer metalurgie extractivă214602 inginer minier214603 subinginer metalurgist214604 subinginer minier214605 inginer preparator minier214606 consilier inginer metalurg214607 expert inginer metalurg-------------Codul ocupaţiei "expert inginer metalurg" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214608 inspector de specialitate inginer metalurg214609 referent de specialitate inginer metalurg214610 consilier inginer minier214611 expert inginer minier214612 inspector de specialitate inginer minier214613 referent de specialitate inginer minier214614 inginer prelucrări metalurgice214615 inginer metalurgie neferoasă214616 inginer petrolist214617 subinginer petrolist214618 consilier inginer petrolist214619 expert inginer petrolist214620 referent inginer petrolist214621 proiectant inginer petrolist214622 inginer tehnolog metalurg214623 proiectant inginer metalurg214624 proiectant inginer în minerit214625 inginer mineralurg214626 cercetător în exploatări miniere214627 inginer de cercetare în exploatări miniere214628 asistent de cercetare în exploatări miniere214629 cercetător în prepararea substanţelor minerale utile214630 inginer de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile214631 asistent de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile214632 cercetător în petrol (extracţie-prospecţiune)214633 inginer de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune)214634 asistent de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune)214635 cercetător în topografie minieră214636 inginer de cercetare în topografie minieră214637 asistent de cercetare în topografie minieră214638 cercetător în ingineria proceselor siderurgice214639 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice214640 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice214641 cercetător în metalurgia neferoasă214642 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă214643 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă214644 cercetător în turnarea metalelor-------------Codul ocupaţiei "cercetător în turnarea metalelor" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214645 inginer de cercetare în turnarea metalelor214646 asistent de cercetare în turnarea metalelor214647 cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice214648 inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice214649 asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice214650 cercetător în ştiinţa materialelor214651 inginer de cercetare în ştiinţa materialelor214652 asistent de cercetare în ştiinţa materialelor214653 cercetător în tehnologii carbochimice214654 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice214655 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice214656 inginer de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere214657 asistent de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiştii ingineri neclasificaţi în grupa minoră 214 - Ingineri (exclusiv în electrotehnologie) sau în grupa minoră 215 - Ingineri în electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfăşoară activităţi de cercetare, recomandă sau dezvoltă proceduri inginereşti şi soluţii privind siguranţa la locul de muncă, inginerie biomedicală, optică, materiale, producerea de energie nucleară şi explozibile.214901 inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii214902 subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii214903 inginer materiale de construcţii214904 subinginer materiale de construcţii214905 consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii214906 expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii214909 proiectant inginer ceramică, sticlă214910 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)214911 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei214912 proiectant inginer celuloză şi hârtie214913 consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei214914 expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei214917 cercetător în informatică214918 asistent de cercetare în informatică214919 cercetător în filatură-ţesătorie214920 inginer de cercetare în filatură-ţesătorie214921 asistent de cercetare în filatură-ţesătorie214922 cercetător în tricotaje-confecţii textile214923 inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile214924 asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile214925 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor214926 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor214927 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor214928 cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori214929 inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori214930 asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori214931 cercetător în exploatări forestiere214932 inginer de cercetare în exploatări forestiere214933 asistent de cercetare în exploatări forestiere214934 inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn214935 cercetător în prelucrarea lemnului214936 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului214937 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului214938 cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale214939 inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale214940 asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale214941 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor214942 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor214943 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor214944 corespondent securitate-confidenţialitate produs214945 mutată-------------Ocupaţia "administrator societate comercială" a fost mutată din grupa de bază 2149 "Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare" şi va avea codul 242111, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214946 expert achiziţii publice214947 expert elaborare documentaţii tehnice de montaj214948 expert monitorizare şi control lucrări de montaj214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice214950 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj214951 expert tehnic extrajudiciar-------------Ocupaţia "expert tehnic extrajudiciar" a fost mutată din grupa majoră 3 "Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic" în grupa majoră 2 "Specialişti în diverse domenii de activitate", urmând a avea codul 214951, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214952 auditor de siguranţă rutieră-------------Ocupaţia "auditor de siguranţă rutieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.214953 inspector/referent în gestiunea materialelor şi mijloacelor fixe-------------Ocupaţia "inspector/referent în gestiunea materialelor şi mijloacelor fixe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.215 Ingineri în electrotehnologieInginerii în electrotehnologie desfăşoară cercetări şi proiectează, oferă consultanţă, planifică şi coordonează direct construcţia şi exploatarea sistemelor electronice, electrice şi de telecomunicaţii, a componentelor, motoarelor şi echipamentelor. Aceştia organizează şi stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanţa şi siguranţa ansamblurilor şi sistemelor electrice şi electronice.2151 Ingineri electricieniInginerii electricieni desfăşoară cercetări, oferă consultanţă, proiectează şi coordonează direct activitatea de construire şi de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor şi a echipamentelor, consiliază şi coordonează activitatea de funcţionare a acestora, de întreţinere şi de reparare a lor sau studiază şi consiliază cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor de inginerie electrică.215101 dispecer energetic feroviar215102 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale215103 dispecer reţea distribuţie215104 dispecer reţele de înaltă tensiune215105 inginer electroenergetică215106 radiochimist215107 subinginer electroenergetică215108 inginer energetică industrială215109 inginer termoenergetică215110 proiectant inginer electrotehnic215111 proiectant inginer energetician215112 inginer reţele electrice215113 subinginer reţele electrice215114 inginer hidroenergetică215115 inginer centrale nuclearoelectrice215116 subinginer centrale termoelectrice215117 inginer exploatare instalaţii nucleare215118 proiectant subinginer electrotehnic215119 proiectant sisteme de securitate215120 şef tură dispecer energetic215121 cercetător în electrotehnică215122 inginer de cercetare în electrotehnică215123 asistent de cercetare în electrotehnică215124 cercetător în electrofizică215125 inginer de cercetare în electrofizică215126 asistent de cercetare în electrofizică215127 cercetător în metrologie215128 inginer de cercetare în metrologie215129 asistent de cercetare în metrologie215130 cercetător în electromecanică215131 inginer de cercetare în electromecanică215132 asistent de cercetare în electromecanică215133 cercetător roboţi industriali215134 inginer de cercetare roboţi industriali215135 asistent de cercetare roboţi industriali215136 cercetător în centrale termoelectrice215137 inginer de cercetare în centrale termoelectrice215138 asistent de cercetare în centrale termoelectrice215139 cercetător în centrale nuclearoelectrice215140 inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice215141 asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice215142 cercetător în electroenergetică215143 inginer de cercetare în electroenergetică215144 asistent de cercetare în electroenergetică215145 cercetător în energetică industrială215146 inginer de cercetare în energetică industrială215147 asistent de cercetare în energetică industrială2152 Ingineri electroniştiInginerii electronişti efectuează cercetări, proiectează şi coordonează direct activitatea de construire, funcţionare, întreţinere şi reparare a sistemelor electrice, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor ingineriei electronice.215201 inginer electromecanic SCB215202 inginer automatist215203 inginer navigaţie215204 inginer electronist transporturi, telecomunicaţii215205 inginer producţie215206 instructor instalaţii215207 instructor linii215208 revizor siguranţa circulaţiei feroviare215209 subinginer automatist215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicaţii215211 subinginer reglaje subansamble215212 inginer de recepţie şi control aeronave215213 proiectant inginer electronist215214 proiectant inginer de sisteme şi calculatoare215215 proiectant inginer electromecanic215216 inginer electromecanic215217 subinginer electromecanic215218 căpitan secund215219 căpitan port (studii superioare)215220 specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale215221 inspector aeronautic215222 inginer sisteme de securitate215223 cercetător în electronică aplicată215224 inginer de cercetare în electronică aplicată215225 asistent de cercetare în electronică aplicată215226 cercetător în comunicaţii215227 inginer de cercetare în comunicaţii215228 asistent de cercetare în comunicaţii215229 cercetător în microelectronică215230 inginer de cercetare în microelectronică215231 asistent de cercetare în microelectronică215232 cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi215233 inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi215234 asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi215235 cercetător în calculatoare215236 inginer de cercetare în calculatoare215237 asistent de cercetare în calculatoare215238 cercetător în automatică215239 inginer de cercetare în automatică215240 asistent de cercetare în automatică2153 Ingineri în domeniul telecomunicaţiilorInginerii din domeniul telecomunicaţiilor desfăşoară activităţi de cercetare, de proiectare şi coordonează direct activitatea de construcţie, funcţionare, întreţinere şi reparare a sistemelor şi echipamentelor de telecomunicaţii. Aceştia studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor de telecomunicaţii.215301 inginer emisie215302 inginer montaj215303 inginer electrotehnist215304 inginer imagine215305 inginer sunet215306 inginer-şef car reportaj215307 subinginer-şef car reportaj215308 inginer-şef schimb emisie215309 subinginer iluminat tehnologic215310 inginer proiectant comunicaţii215311 subinginer proiectant comunicaţii215312 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian215313 consilier tehnic215314 inginer iluminare215315 şef studio RTV215316 coordonator producţie RTV-------------Ocupaţia "coordonator producţie RTV " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.216 Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeriArhitecţii, proiectanţii, topografii şi designerii planifică şi proiectează peisaje, exteriorul şi interiorul clădirilor, produse pentru activitatea de fabricaţie şi furnizează informaţii pentru comunicare vizuală, publicare şi afişare. Aceştia coordonează activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile poziţiei geografice, proiectează, realizează şi revizuiesc hărţile, dezvoltă şi implementează planurile şi politicile pentru controlul utilizării terenului.2161 Arhitecţi constructoriArhitecţii constructori proiectează clădiri comerciale, industriale, instituţionale, rezidenţiale şi de agrement, planifică şi monitorizează construcţia, întreţinerea şi restaurarea acestora.216101 arhitect clădiri216102 conductor arhitect216103 arhitect restaurări216104 consilier arhitect216105 expert arhitect216106 inspector de specialitate arhitect216107 referent de specialitate arhitect216108 proiectant arhitect216109 cercetător în arhitectură216110 asistent de cercetare în arhitectură2162 Arhitecţi în domeniul peisagisticArhitecţii din domeniul peisagistic planifică şi proiectează peisajele şi spaţiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, şcoli, instituţii, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale şi rezidenţiale, planifică şi monitorizează construcţia, întreţinerea şi restaurarea acestora.216201 arhitect peisagistică şi amenajarea teritoriului2163 Designeri produse şi îmbrăcăminteDesignerii de produse şi îmbrăcăminte proiectează şi dezvoltă produse pentru fabricaţie şi pregătesc desene şi specificaţii ale produselor pentru producţia de masă şi de serie.216301 designer industrial216302 grafician industrial216303 lucrător în ateliere de modele216304 costumier216305 pictor creator costume216306 modelier confecţii216307 designer vestimentar216308 cercetător în arte plastice - design industrial216309 asistent de cercetare în arte plastice - design industrial216310 cercetător în arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)216311 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)216312 cercetător în arte plastice - sticlă, ceramică, metal216313 asistent de cercetare în arte plastice - sticlă, ceramică, metal2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficuluiProiectanţii din domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului dezvoltă şi implementează planuri şi politici pentru utilizarea controlată a terenurilor rurale şi urbane şi pentru sistemele de trafic. Aceştia coordonează direct cercetări şi oferă consiliere cu privire la factorii economici, de mediu şi sociali care afectează utilizarea terenurilor şi a fluxurilor de trafic.216401 urbanist216402 arhitect urbanism2165 Cartografi şi topografiCartografii şi topografii determină poziţia exactă, realizează sau revizuiesc hărţile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentări vizuale ale caracteristicilor naturale şi construite ale limitelor terenurilor, mărilor, zonelor subterane şi ale corpurilor cereşti, aplicând principii ştiinţifice şi matematice.216501 cartograf216502 inginer geodez216503 subinginer geodez216504 inginer topograf216505 inginer topograf minier216506 proiectant inginer geodez216507 consilier cadastru-------------Ocupaţia "consilier cadastru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.216508 subinginer cadastru-------------Ocupaţia "subinginer cadastru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.216509 geomatician-------------Ocupaţia "geomatician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.2166 Designeri grafică şi multimediaDesignerii de grafică şi multimedia proiectează conţinutul informaţiilor pentru comunicarea vizuală şi audio, pentru publicare şi imprimare, utilizând tipărituri (publicaţii tipărite), filme, forme electronice şi digitale, precum şi alte forme de mass-media vizuale şi audio. Aceştia creează efecte speciale, animaţii sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor în jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisă şi reclame.216601 designer grafică (studii medii)216602 animator film de animaţie (studii medii)216603 intermediarist film desene animate (studii medii)216604 stilizator film desene animate (studii medii)216605 asistent regizor studio216606 asistent regizor emisie216607 designer floral216608 radiat-------------Ocupaţia "videojurnalist", cod 216608 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.216609 art director216610 designer pagini web (studii superioare)216611 designer grafică (studii superioare)216612 grafician calculator (studii medii)216613 designer pagini web (studii medii)22 Specialişti în domeniul sănătăţiiSpecialiştii în domeniul sănătăţii coordonează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale, aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la medicină, asistenţă medicală, stomatologie, medicină veterinară, farmacie şi promovarea sănătăţii.221 MediciMedicii studiază, diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia planifică, supraveghează şi evaluează implementarea planurilor de îngrijire şi tratament de către alţi furnizori de servicii de sănătate, coordonează educaţia medicală şi activităţile de cercetare.2211 Medici de medicină de familie/medicină generalăMedicii de medicină de familie/medicină generală diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia nu îşi limitează activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament şi pot să îşi asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzătoare şi continuă a îngrijirii medicale persoanelor, familiilor şi comunităţilor.221101 medic medicină generală221102 medic rezident221103 consilier medic221104 expert medic221105 inspector de specialitate medic221106 referent de specialitate medic221107 medic primar221108 medic medicină de familie-------------Denumirea ocupaţiei "medic medicină în familie" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.221109 cercetător în medicina generală221110 asistent de cercetare în medicina generală2212 Medici specialiştiMedicii de specialitate diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicală, chirurgicale, tehnicilor fizice şi psihiatrice, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia se specializează în anumite categorii de afecţiuni, tipuri de pacienţi sau metode de tratament şi pot efectua educaţia medicală şi cercetarea în domeniile de specializare alese.221201 medic specialist222 Asistenţi medicali generalişti şi moaşeAsistenţii medicali şi moaşele oferă tratament şi servicii de îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum şi altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potenţiale asupra sănătăţii, inclusiv înaintea, în timpul sau după naşterea copilului. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea şi evaluarea îngrijirii pacienţilor, inclusiv supravegherea altor lucrători din domeniul îngrijirii sănătăţii, lucrând în mod autonom ori în echipe cu medici şi cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive şi curative.2221 Asistenţi medicali generaliştiAsistenţii medicali generalişti oferă tratament, asistenţă şi servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau altor insuficienţe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătăţii. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru planificarea şi gestionarea îngrijirii pacienţilor, inclusiv supravegherea altor lucrători de îngrijire a sănătăţii, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici şi cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive şi curative.222101 asistent medical generalist2222 MoaşeMoaşele planifică, gestionează, oferă şi evaluează serviciile de îngrijire necesare înaintea, în timpul şi după perioada sarcinii şi a naşterii copilului. Acestea oferă îngrijire pentru reducerea riscurilor de sănătate pentru femei şi copiii nou-născuţi, lucrând în mod autonom sau în echipe cu alţi furnizori de servicii de îngrijire a sănătăţii.222201 moaşă223 Practicieni de medicină complementară/alternativăPracticienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează şi tratează bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale şi se ocupă cu menţinerea sănătăţii generale a oamenilor prin aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor şi practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credinţelor şi experienţelor originare din anumite culturi specifice.2230 Practicieni de medicină complementară/alternativăPracticienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează şi tratează bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale şi se ocupă cu menţinerea sănătăţii generale a oamenilor prin aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor (deprinderilor) şi practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credinţelor şi experienţelor originare din anumite culturi specifice.223001 cercetător în medicina tradiţională223002 asistent de cercetare în medicina tradiţională223003 instructor ergoterapie223004 tehnician homeopat223005 instructor de educaţie sanitară223006 bioenergetician223007 inforenergetician radiestezist-------------Denumirea ocupaţiei "infoenergetician radiestezist" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.223008 terapeut în terapii complementare224 ParamediciParamedicii furnizează servicii medicale de consultanţă, de diagnostic, curative şi preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce priveşte complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceştia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor şi aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea şi prevenirea bolilor, leziunilor şi altor deficienţe fizice ori mentale comune pentru anumite comunităţi.2240 ParamediciParamedicii furnizează servicii medicale de consultanţă, de diagnostic, curative şi preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce priveşte complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceştia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor şi aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea şi prevenirea bolilor, leziunilor şi altor deficienţe fizice ori mentale comune pentru anumite comunităţi.224001 paramedic225 Medici veterinariMedicii veterinari diagnostichează, previn şi tratează bolile, leziunile şi disfuncţiile animalelor. Aceştia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice şi farmaceutice.2250 Medici veterinariMedicii veterinari diagnostichează, previn şi tratează bolile, leziunile şi disfuncţiile animalelor. Aceştia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice şi farmaceutice.225001 epizotolog225002 medic veterinar225003 medic veterinar - oncologie comparată225004 cercetător în medicina veterinară225005 asistent de cercetare în medicina veterinară226 Alţi specialişti în domeniul sănătăţiiAlţi specialişti din domeniul sănătăţii furnizează servicii de sănătate legate de medicina dentară, farmacie, sănătatea şi igiena mediului, sănătatea şi securitatea la locul de muncă, fizioterapie, nutriţie, auz, vorbire, vedere, terapii de reabilitare. Această grupă minoră include toţi specialiştii din domeniul sănătăţii umane, cu excepţia medicilor de medicină de familie şi a medicilor specialişti, practicienilor din medicină complementară/alternativă, veterinarilor, asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi paramedicilor.2261 Medici dentiştiMedicii dentişti diagnostichează, tratează şi previn bolile, rănile şi anomaliile dentare ale cavităţii bucale, ale maxilarelor şi ale ţesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor şi procedurilor de stomatologie modernă. Aceştia folosesc o gamă largă de tehnici specializate de diagnosticare, de chirurgie şi de altă natură pentru promovarea şi restabilirea sănătăţii orale.226101 medic stomatolog226102 medic stomatolog rezident226103 medic stomatolog de specialitate226104 cercetător în medicina stomatologică226105 asistent de cercetare în medicina stomatologică2262 FarmaciştiFarmaciştii depozitează, păstrează, combină şi distribuie produsele medicinale şi oferă consultanţă cu privire la utilizarea corectă şi la reacţiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici şi de alţi specialişti în domeniul sănătăţii. Aceştia contribuie la cercetarea, pregătirea testării, prescrierea şi monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sănătăţii umane.226201 farmacist226202 farmacist rezident226203 farmacist de specialitate2263 Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionaleSpecialiştii în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale evaluează, planifică şi implementează programe pentru recunoaşterea, monitorizarea şi controlul factorilor de mediu care pot afecta sănătatea umană, pentru a asigura condiţii de muncă sigure şi sănătoase, precum şi pentru a preveni boli sau leziuni cauzate de agenţi chimici, fizici, radiologici şi biologici ori de factori ergonomici.226301 inginer clinic226302 specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă226303 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)226304 cercetător ştiinţific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie226305 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie226306 igienist226307 evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă226308 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică (studii superioare)-------------Ocupaţia "coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.2264 FizioterapeuţiFizioterapeuţii evaluează, planifică şi implementează programe de reabilitare care îmbunătăţesc sau restabilesc funcţiile motorii umane, măresc capacitatea de mişcare, calmează durerile şi tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli şi alte deficienţe. Aceştia aplică o gamă largă de terapii fizice şi tehnici, cum ar fi mişcarea, ultrasunetele, laserul şi alte tehnici similare.226401 fiziokinetoterapeut226402 fizioterapeut226403 cercetător în fiziokinetoterapie226404 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie226405 kinetoterapeut226406 profesor de cultură fizică medicală2265 Dieteticieni şi nutriţioniştiDieteticienii şi nutriţioniştii evaluează, planifică şi implementează programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor şi al nutriţiei asupra sănătăţii umane.226501 asistent de nutriţie226502 dietetician226503 nutriţionist şi dietetician2266 Audiologi şi specialişti în logopedieAudiologii şi specialiştii în logopedie evaluează, gestionează şi tratează tulburările fizice care afectează auzul uman, vorbirea, comunicarea şi capacitatea de înghiţire. Aceştia recomandă dispozitive de corecţie sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburări de vorbire, precum şi probleme senzoriale şi neuronale şi, de asemenea, oferă consiliere privind siguranţa auzului şi o comunicare mai bună.226601 instructor logoped226602 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)226603 logoped226604 audiolog2267 Optometrişti şi opticieniOptometriştii şi opticienii furnizează diagnostice, servicii de gestionare şi tratament pentru afecţiunile de vedere şi ale sistemului vizual. Aceştia oferă consultanţă privind îngrijirea ochilor şi prescriu ajutoare optice sau alte terapii pentru tulburările vizuale.226701 optometrist (studii superioare)2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiştii din domeniul sănătăţii neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 22 - Specialişti în domeniul sănătăţii.226901 medic igienist226902 medic expertiză a capacităţii de muncă226903 medic legist226904 bioinginer medical226905 asistent medical (studii superioare)226906 fizician medical226907 medic specialist psihiatru226908 medic de familie cu competenţe în sănătatea mintală226909 cercetător în educaţie fizică şi sport226910 asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport226911 consilier sportiv-------------Ocupaţia "consilier sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.226912 biochimist medical specialist-------------Ocupaţia "biochimist medical specialist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.226913 biolog medical specialist-------------Ocupaţia "biolog medical specialist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.226914 chimist medical specialist-------------Ocupaţia "chimist medical specialist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.226915 biochimist medical principal-------------Ocupaţia "biochimist medical principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.226916 biolog medical principal-------------Ocupaţia "biolog medical principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.226917 chimist medical principal-------------Ocupaţia "chimist medical principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.23 Specialişti în învăţământSpecialiştii din învăţământ predau teoria şi practica uneia sau mai multor discipline la diferite niveluri de învăţământ, coordonează cercetări şi îmbunătăţesc ori dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale referitoare la disciplinele specifice proprii şi realizează lucrări ştiinţifice şi cărţi.231 Profesori universitari şi asimilaţiProfesorii universitari şi asimilaţii acestora din învăţământul superior pregătesc şi predau cursuri şi coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituţie de învăţământ superior. Aceştia desfăşoară activităţi de cercetare, pregătesc lucrări ştiinţifice şi cărţi.2310 Profesori universitari şi asimilaţiProfesorii universitari şi asimilaţii acestora din învăţământul superior pregătesc şi predau cursuri şi coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituţie de învăţământ superior. Aceştia desfăşoară activităţi de cercetare, pregătesc lucrări ştiinţifice şi cărţi.231001 asistent universitar231002 conferenţiar universitar231003 lector universitar231004 preparator învăţământul universitar231005 profesor universitar231006 expert centre de perfecţionare232 Profesori în învăţământul profesionalProfesorii din învăţământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituţii de educaţie continuă şi pentru elevii din şcolile secundare şi colegii. Aceştia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupaţii sau domenii profesionale pentru care învăţământul universitar ori superior nu este necesar în mod normal.2320 Profesori în învăţământul profesionalProfesorii din învăţământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituţii de educaţie continuă şi pentru elevii din şcolile secundare şi colegii. Aceştia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupaţii sau domenii profesionale pentru care învăţământul superior nu este necesar în mod normal.232001 profesor în învăţământul profesional şi de maiştri233 Profesori în învăţământul secundarProfesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învăţământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.2330 Profesori în învăţământul secundarProfesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învăţământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.233001 profesor în învăţământul liceal, postliceal233002 profesor în învăţământul gimnazial234 Profesori în învăţământul primar şi preşcolarProfesorii din învăţământul primar şi preşcolar predau o serie de discipline la nivel de învăţământ primar şi organizează activităţi educaţionale pentru copiii sub vârsta de şcoală primară.2341 Profesori în învăţământul primarProfesorii din învăţământul primar predau o serie de discipline la nivelul învăţământului primar.234101 profesor în învăţământul primar234102 învăţător234103 institutor2342 Educatori în învăţământul preşcolarEducatorii din învăţământul preşcolar promovează dezvoltarea socială, fizică şi intelectuală a copiilor sub vârsta necesară pentru şcoală primară, prin furnizarea de activităţi educative şi distractive.234201 profesor în învăţământul preşcolar234202 educatoare234203 educator puericultor235 Alţi specialişti în învăţământAlţi specialişti în învăţământ desfăşoară activităţi de cercetare şi oferă consultanţă cu privire la metodele de predare, instruiesc persoanele cu dificultăţi de învăţare sau cu nevoi speciale, predau limbi străine pentru migraţie şi alte scopuri conexe, oferă învăţământ privat, predau arte, tehnologia informaţiei şi alte discipline din afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior şi furnizează alte servicii de învăţământ neclasificate în altă parte în subgrupa majoră 23 - Specialişti în învăţământ.2351 Specialişti în metodologie didacticăSpecialiştii în metodologie didactică desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare sau oferă consiliere cu privire la cursurile şi metodele de predare. Aceştia revizuiesc şi examinează activitatea profesorilor, modul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ şi rezultatele obţinute şi recomandă modificări şi îmbunătăţiri.235101 cercetător în pedagogie235102 asistent de cercetare în pedagogie235103 consilier învăţământ235104 expert învăţământ235105 inspector şcolar235106 referent de specialitate învăţământ2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi specialeInstructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale predau copiilor, persoanelor tinere sau adulţilor cu handicap fizic ori mental sau acelora cu dificultăţi de învăţare ori cu alte nevoi speciale. Aceştia promovează dezvoltarea socială, emoţională, intelectuală şi fizică a elevilor lor.235201 defectolog235202 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)235203 educator în unităţi de handicapaţi235204 instructor-educator în unităţi de handicapaţi235205 pedagog de recuperare2353 Alţi instructori-formatori de limbi străineAlţi instructori-formatori de limbi străine predau adulţilor şi copiilor care învaţă o limbă străină în scop de migraţie, pentru a îndeplini cerinţele necesare pentru ocupare sau alte oportunităţi de angajare, pentru a facilita participarea la programe educaţionale care sunt predate într-o limbă străină ori pentru dezvoltarea cunoştinţelor personale. Aceştia lucrează în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior sau în sprijinul elevilor/studenţilor şi profesorilor din cadrul acestor sisteme.2354 Alţi instructori-formatori de muzicăAlţi instructori-formatori de muzică predau elevilor/studenţilor practica, teoria şi activităţile de interpretare a muzicii în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior, dar pot oferi lecţii private sau pentru grupuri mici ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituţiile de învăţământ.2355 Alţi instructori-formatori de artăAlţi instructori-formatori de artă predau elevilor practica, teoria şi activităţile de interpretare a dansului, teatrului, artelor vizuale şi altor arte (excluzând muzica) în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior, dar pot oferi şi lecţii private sau pentru mici grupuri ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituţiile de învăţământ.2356 Instructori-formatori în tehnologia informaţieiInstructorii-formatori din tehnologia informaţiei dezvoltă, programează şi coordonează programe de formare şi cursuri pentru calculator pentru alţi utilizatori ai tehnologiei informaţiei în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior.2359 Specialişti în învăţământ neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiştii din învăţământ neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 23 - Specialişti în învăţământ. De exemplu, grupa de bază include pe cei care oferă învăţământ privat pentru alte discipline decât limbile străine şi artele, precum şi pe cei care oferă consiliere educaţională pentru elevi.235901 secretar institut, facultate235902 mentor235903 consilier şcolar235904 designer instrucţional235905 dezvoltator de e-learning235906 laborant în învăţământ235907 maistru instructor235908 pedagog şcolar235909 secretar şcoală235910 şef atelier şcoală235911 mediator şcolar235912 inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale235913 inspector şcolar pentru managementul resurselor umane235914 inspector şcolar pentru mentorat235915 inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane235916 inspector şcolar pentru educaţie permanentă235917 inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale235918 inspector şcolar pentru învăţământul special235919 director centru judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE)-------------Ocupaţia "director Centrul Judeţean de Asistenţă şi Resurse Educaţionale (CJARE)" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.235920 consilier pentru tineret235921 inspector şcolar pentru proiecte educaţionale-------------Ocupaţia "inspector şcolar pentru proiecte educaţionale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.24 Specialişti în domeniul administrativ-comercialSpecialiştii din domeniul administrativ şi comercial îndeplinesc sarcini analitice, conceptuale şi practice pentru a furniza servicii în domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relaţii publice şi marketing, vânzări în domeniul tehnic, medical, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; coordonează şi revizuiesc structurile organizaţionale, metodele şi sistemele, precum şi analizele cantitative de informaţii care afectează programele de investiţii.241 Specialişti în domeniul finanţelorSpecialiştii din domeniul finanţelor planifică, dezvoltă, organizează, administrează, investesc, gestionează şi coordonează analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unităţi şi instituţii publice sau private.2411 ContabiliContabilii planifică, organizează şi administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice şi persoane juridice (instituţii). Unele ocupaţii clasificate aici se referă la analizarea şi examinarea situaţiilor contabile şi financiare ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, pentru a asigura acurateţea şi conformitatea cu standardele şi procedurile contabile stabilite.241101 controlor tezaur241102 expert contabil-verificator241103 revizor contabil241104 referent de specialitate financiar-contabilitate241105 auditor intern241106 controlor de gestiune241107 auditor financiar2412 Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilorSpecialiştii consultanţi din domeniul financiar şi al investiţiilor dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice şi organizaţii, investesc şi administrează fonduri în numele acestora.241201 cenzor241202 comisar Garda Financiară241203 consilier financiar-bancar241204 expert financiar-bancar241205 inspector financiar-bancar241206 inspector asigurări241207 comisar principal241208 consultant bugetar241209 dealer241210 evaluator241211 analist investiţii241212 manager de fond acţiuni/obligaţiuni241213 consultant plasamente valori mobiliare241214 agent capital de risc241215 administrator credite241216 specialist control risc241217 specialist evaluare daune241218 lichidator241219 administrator judiciar241220 analist preţ de revenire/costuri241221 expert fiscal241222 consultant fiscal241223 inspector general de bancă241224 economist bancă241225 manager bancă241226 manager de operaţiuni/produs241227 manager relaţii cu clienţii băncii/societate de leasing241228 trezorier (studii superioare)241229 analist bancar/societate de leasing241230 ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)241231 administrator bancar/produs leasing241232 operator cifru (mesaje cifrate)241233 proiectant produse bancare241234 consultant bancar241235 agent compensare (interbancară)241236 referent bancar/societate de leasing241237 ofiţer conformitate241238 expert conformitate241239 ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer - SO)241240 administrator de risc241241 analist credite241242 inspector de specialitate asigurări241243 inspector de specialitate subscriere241244 referent de specialitate asigurări241245 consilier vânzări asigurări241246 inspector coordonator asigurări241247 inspector de risc241248 inspector de specialitate daune241249 inspector coordonator daune241250 specialist sistem asigurări241251 expert evaluator de întreprinderi241252 expert evaluator de proprietăţi imobiliare241253 expert evaluator de bunuri mobile241254 expert evaluator de active financiare241255 planificator/specialist plan sinteze241256 expert în ingineria costurilor investiţionale241257 expert contractare activităţi investiţionale241258 expert recepţie investiţii industriale241259 expert eficientizare investiţii241260 expert evaluare-actualizare devize generale investiţii241261 expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale241262 expert în management activităţi investiţionale241263 evaluator proiecte241264 inspector casier241265 broker de tehnologii241266 gemolog-------------Ocupaţia "gemolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.241267 evaluator bunuri culturale-------------Ocupaţia "evaluator bunuri culturale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.241268 specialist pieţe reglementate-------------Ocupaţia "specialist pieţe reglementate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.241269 consultant de investiţii-------------Ocupaţia "consultant de investiţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.241270 specialist control intern în domeniul pieţei de capital-------------Ocupaţia "specialist control intern în domeniul pieţei de capital" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.241271 specialist pentru piaţa de capital-------------Ocupaţia "specialist pentru piaţa de capital" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.2413 Analişti financiariAnaliştii financiari efectuează analize cantitative ale informaţiilor care afectează programele de investiţii ale instituţiilor publice sau private.241301 cercetător în finanţe-bănci241302 asistent de cercetare în finanţe-bănci241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar241304 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar241305 analist financiar241306 auditor intern în sectorul public241307 asistent analist241308 specialist bancar241309 analist financiar bancar241310 asistent bancar241311 specialist/analist organizare242 Specialişti în domeniul administrativSpecialiştii în domeniul administrativ aplică diferite concepte şi teorii referitoare la îmbunătăţirea eficienţei organizaţiilor şi a persoanelor din cadrul acestora.2421 Analişti de management şi organizareAnaliştii de management şi organizare oferă asistenţă organizaţiilor pentru a obţine o eficienţă mai mare şi pentru a rezolva problemele organizaţionale. Aceştia studiază structurile, metodele, sistemele şi procedurile organizaţionale.242101 manager proiect242102 specialist îmbunătăţire procese242103 specialist strategie industrială242104 responsabil proces242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale242106 manager de inovare242107 expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă242108 manager îmbunătăţire procese242109 specialist plan progres242110 specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice242111 administrator societate comercială-------------Ocupaţia "administrator societate comercială" a fost mutată din grupa de bază 2149 "Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare", urmând a avea codul 242111, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.242112 manager de proiect în parteneriat public privat-------------Ocupaţia "manager de proiect în parteneriat public privat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242113 consultant de securitate-------------Ocupaţia "consultant de securitate" a fost mutată din grupa de bază 5414 "Paznici" în Grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare" urmând a avea codul 242113, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242114 mutată-------------Ocupaţia "specialist în managementul riscului" a fost mutată din Grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare" în Grupa de bază 2141 "Ingineri tehnologi şi de producţie" şi va avea codul 214140 conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.242115 evaluator de risc la securitatea fizică-------------Ocupaţia "evaluator de risc la securitatea fizică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.242116 mutată-------------Ocupaţia "auditor în managementul riscului" a fost mutată din Grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare" în Grupa de bază 2141 "Ingineri tehnologi şi de producţie" şi va avea codul 214139 conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.242117 manager de facilităţi-------------Ocupaţia "manager de facilităţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.2422 Specialişti în domeniul politicilor administrativeSpecialiştii în domeniul politicilor administrative dezvoltă şi analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea şi modificarea operaţiunilor şi programelor guvernamentale şi comerciale.242201 consilier administraţia publică242202 expert administraţia publică242203 inspector de specialitate în administraţia publică242204 referent de specialitate în administraţia publică242205 consultant în administraţia publică242206 reglementator242207 agent de dezvoltare242208 administrator public242209 inspector de integritate242210 examinator de stat de specialitate242211 administrator publicaţii242212 agent consular242213 expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene242214 consilier afaceri europene242215 referent relaţii externe242216 inspector de trafic rutier (studii superioare)-------------Denumirea ocupaţiei "inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242217 expert informaţii pentru afaceri242218 administrator editură242219 expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului242220 expert legislaţia muncii242221 expert/specialist în parteneriat public-privat-------------Ocupaţia "expert/specialist în parteneriat public-privat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.242222 analist informaţii de firmă-------------Ocupaţia "analist informaţii de firmă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242223 investigator-------------Ocupaţia "investigator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242224 analist de informaţii-------------Ocupaţia "analist de informaţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242225 consilier de stare civilă-------------Ocupaţia "consilier de stare civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242226 inspector de stare civilă-------------Ocupaţia "inspector de stare civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242227 ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene-------------Ocupaţia "ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.242228 auditor de securitate a aviaţiei civile-------------Ocupaţia "auditor de securitate a aviaţiei civile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.242229 consilier dezvoltare locală şi regională-------------Ocupaţia "consilier dezvoltare locală şi regională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personalSpecialiştii în domeniul resurselor umane şi de personal furnizează servicii legate de politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaţionale şi orientare profesională.242301 consilier forţă de muncă şi şomaj242302 expert forţă de muncă şi şomaj242303 inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj242304 expert în securitate şi sănătate în muncă242305 referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj242306 consilier orientare privind cariera242307 consultant în domeniul forţei de muncă242308 analist piaţa muncii242309 analist recrutare/integrare salariaţi242310 analist sisteme salarizare242311 consultant reconversie-mobilitate personal242312 consultant condiţii de muncă242313 specialist sisteme de calificare242314 specialist resurse umane242315 consilier vocaţional242316 consultant în standardizare242317 consultant în resurse umane242318 consultant intern în resurse umane242319 specialist în formare242320 specialist în recrutare242321 specialist în compensaţii şi beneficii242322 specialist în dezvoltare organizaţională242323 specialist în relaţii de muncă242324 consilier pentru dezvoltare personală-------------Ocupaţia "consilier pentru dezvoltare personală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personaluluiSpecialiştii în formarea şi dezvoltarea personalului planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează programele de formare şi dezvoltare, pentru a se asigura că atât echipa de management, cât şi personalul îşi însuşesc abilităţile şi dezvoltă competenţele cerute de către organizaţie pentru a realiza obiectivele organizaţionale.242401 formator242402 formator de formatori242403 organizator/conceptor/consultant formare242404 inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională242405 evaluator de competenţe profesionale242406 manager de formare242407 administrator de formare242408 evaluator de furnizori şi programe de formare-------------Ocupaţia "evaluator de furnizori şi programe de formare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.242409 evaluator de evaluatori-------------Ocupaţia "evaluator de evaluatori" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.242410 evaluator extern-------------Ocupaţia "evaluator extern" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.242411 evaluator în sistemul formării profesionale continue-------------Ocupaţia "evaluator în sistemul formării profesionale continue" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242412 specialist în activitatea de coaching-------------Ocupaţia "specialist în activitatea de coaching" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialişti în administraţie neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 242 - Specialişti în domeniul administrativ. De exemplu, grupa de bază include specialiştii care elaborează strategiile şi programele instituţiilor publice, organizaţiilor şi companiilor cu impact social şi economic.-------------Grupa de bază 2429 "Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.242901 auditor responsabilitate socială-------------Ocupaţia "auditor responsabilitate socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.242902 responsabil al managementului responsabilităţii sociale-------------Ocupaţia "responsabil al managementului responsabilităţii sociale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.242903 manager de responsabilitate socială-------------Ocupaţia "manager de responsabilitate socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.243 Specialişti în vânzări, marketing şi relaţii publiceSpecialiştii în vânzări, marketing şi relaţii publice planifică, dezvoltă, coordonează şi implementează programe de diseminare a informaţiei pentru a promova organizaţiile, bunurile şi serviciile şi reprezintă companiile în activitatea de vânzare a unor game de produse şi servicii tehnice, industriale, medicale, farmaceutice şi de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.2431 Specialişti în publicitate şi marketingSpecialiştii în publicitate şi marketing dezvoltă şi coordonează strategiile şi campaniile de publicitate, realizează lansarea pe piaţă de noi bunuri şi servicii, identifică şi dezvoltă oportunităţile de piaţă pentru produsele şi serviciile noi, precum şi pentru cele deja existente.243101 art director publicitate (studii medii)243102 organizator activitate turism (studii superioare)243103 specialist marketing243104 manager de produs2432 Specialişti în relaţii publiceSpecialiştii în relaţii publice planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează strategiile de informare şi comunicare care asigură înţelegerea şi imaginea favorabilă cu privire la companii şi alte organizaţii, bunurile şi serviciile acestora, rolul lor în cadrul comunităţii.243201 specialist în relaţii publice243202 mediator243203 referent de specialitate marketing243204 specialist protocol şi ceremonial243205 consultant cameral243206 purtător de cuvânt243207 brand manager243208 organizator protocol243209 organizator relaţii243210 organizator târguri şi expoziţii243211 prezentator expoziţii243212 specialist relaţii sociale243213 expert relaţii externe243214 curier diplomatic243215 specialist garanţii auto243216 analist servicii client243217 asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare)243218 corespondent comercial243219 asistent comercial243220 specialist în activitatea de lobby243221 arbitru-------------Ocupaţia "arbitru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC)Specialiştii în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC) reprezintă companiile în vânzarea unei game de produse şi servicii industriale, medicale şi farmaceutice, servicii către unităţi industriale, de afaceri, profesionale şi de altă natură.243301 analist cumpărări/consultant furnizori243302 reprezentant medical2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilorSpecialiştii în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se ocupă cu activitatea de vânzare cu ridicata a componentelor de calculator, a programelor de calculator şi a altor bunuri şi servicii privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv echipamentele, şi furnizează informaţii specializate, în funcţie de cerinţe.25 Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilorSpecialiştii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consiliere şi îmbunătăţesc sistemele de tehnologia informaţiei, componentele de calculator (hardware, software), programele informatice şi conceptele conexe pentru aplicaţii informatice specifice, elaborează documentaţia corespunzătoare, incluzând principiile, politicile şi procedurile, proiectează, dezvoltă, controlează, menţin şi sprijină bazele de date şi alte sisteme de informaţii, pentru a asigura o performanţă optimă, precum şi integritatea şi securitatea datelor.251 Analişti programatori în domeniul softwareAnaliştii programatori în domeniul software efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consultanţă pentru îmbunătăţirea sistemelor de tehnologia informaţiei, cum ar fi hardware, software şi alte aplicaţii informatice, pentru a satisface cerinţele specifice.2511 Analişti de sistemAnaliştii de sistem efectuează cercetări, analizează şi evaluează cerinţele clientului privind tehnologia informaţiei, procedurile sau problemele, dezvoltă şi implementează propuneri, recomandări, precum şi planuri de îmbunătăţire a sistemelor de informare actuale sau viitoare.251101 proiectant sisteme informatice2512 Proiectanţi de softwareProiectanţii de software cercetează, analizează şi evaluează cerinţele pentru aplicaţiile informatice existente sau noi şi pentru sistemele de operare, proiectează, dezvoltă, testează şi întreţin soluţiile software pentru a satisface aceste cerinţe.251201 analist251202 programator251203 inginer de sistem în informatică251204 programator de sistem informatic251205 inginer de sistem software251206 manager proiect informatic2513 Proiectanţi de sisteme web şi multimediaProiectanţii de sisteme web şi multimedia combină activitatea de proiectare şi cunoştinţele tehnice pentru cercetarea, analizarea, evaluarea, proiectarea, programarea şi modificarea paginilor web, precum şi a aplicaţiilor care îmbină texte, grafice, animaţii, imagini, prezentări video şi audio, precum şi alte mijloace de comunicare interactive.251301 specialist în e-Afaceri-------------Ocupaţia "specialist în e-Afaceri " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.251302 specialist în e-Guvernare-------------Ocupaţia "specialist în e-Guvernare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.251303 specialist în e-Media-------------Ocupaţia "specialist în e-Media" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.251304 specialist în e-Sănătate-------------Ocupaţia "specialist în e-Sănătate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.2514 Programatori de aplicaţiiProgramatorii de aplicaţii se ocupă cu scrierea şi întreţinerea codului de programare prezentat în instrucţiunile şi specificaţiile tehnice pentru aplicaţiile software şi sistemele de operare.251401 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator251402 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice2519 Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde proiectanţii de aplicaţii informatice şi analiştii neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 251 - Analişti programatori în domeniul software. De exemplu această grupă de bază include acei profesionişti specializaţi în asigurarea calităţii, inclusiv testarea programelor informatice (software).251901 consultant în informatică252 Specialişti în baze de date şi reţeleSpecialiştii în baze de date şi reţele proiectează, dezvoltă, controlează, întreţin şi sprijină performanţa optimă şi securitatea sistemelor de tehnologia informaţiei şi a infrastructurii, inclusiv bazele de date, componentele de calculator şi programele informatice, reţele şi sisteme de operare.2521 Designeri şi administratori de baze de dateDesignerii şi administratorii de baze de date proiectează, dezvoltă, controlează, întreţin şi sprijină performanţa optimă şi securitatea bazelor de date.252101 administrator baze de date2522 Administratori de sistemAdministratorii de sistem dezvoltă, controlează, întreţin şi sprijină performanţa optimă şi securitatea sistemelor de tehnologia informaţiei.252201 administrator sistem de securitate bancară2523 Specialişti în reţele de calculatoareSpecialiştii în reţele de calculatoare cercetează, analizează şi recomandă strategii pentru arhitectura şi dezvoltarea reţelei, implementează, gestionează, întreţin şi configurează reţele de hardware şi software, monitorizează, remediază defecţiunile şi optimizează performanţa.252301 administrator de reţea de calculatoare252302 administrator de reţea de telefonie VOIP2529 Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiştii în baze de date şi reţele neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 252 - Specialişti în baze de date şi reţele. De exemplu, această grupă de bază include specialiştii în domeniul securităţii informaţiei şi al tehnologiei comunicaţiilor.252901 specialist SIG/IT-------------Ocupaţia "specialist SIG/IT" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.26 Specialişti în domeniul juridic, social şi culturalSpecialiştii în domeniul juridic, social şi cultural efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele referitoare la lege, la stocarea şi regăsirea de informaţii şi artefacte, psihologie, asistenţă socială, politică, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie şi alte ştiinţe, precum şi la arte şi divertisment.261 Specialişti în domeniul juridicSpecialiştii din domeniul juridic efectuează activităţi de cercetare pe probleme juridice, consiliază clienţii cu privire la aspectele juridice ale problemelor, pledează cazuri sau conduc activităţi de urmărire penală în cadrul instanţelor de judecată, prezidează procedurile judiciare în instanţele de judecată, elaborează legi şi regulamente.2611 AvocaţiAvocaţii oferă clienţilor consultanţă juridică pe o mare varietate de subiecte, întocmesc documente juridice, reprezintă clienţii în faţa consiliilor de administraţie sau în faţa tribunalelor, pledează cazuri ori conduc activităţi de urmărire penală în faţa instanţelor de judecată sau instruiesc avocaţii pledanţi pentru a pleda în instanţele de judecată superioare.261101 avocat261102 jurisconsult261103 consilier juridic2612 MagistraţiJudecătorii prezidează procedurile civile şi penale în cadrul instanţelor de judecată.261201 procuror261202 judecător261203 magistrat-asistent261204 inspector judiciar-------------Denumirea ocupaţiei "judecător inspector" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.261205 asistent judiciar-------------Denumirea ocupaţiei "magistrat consultant" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261206 mutată-------------Ocupaţia "consilier de probaţiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistraţi" în grupa de bază 2619 "Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare" şi va avea codul 261921, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261206 personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor-------------Ocupaţia "personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.261207 mutată-------------Ocupaţia "inspector probaţiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistraţi" în grupa de bază 2619 "Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare" şi va avea codul 261922, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.2619 Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiştii din domeniul juridic neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 261 - Specialişti în domeniul juridic. De exemplu, grupa de bază include pe cei care îndeplinesc funcţii juridice, altele decât pledarea sau urmărirea penală a cazurilor ori prezidarea procedurilor juridice.261901 executor judecătoresc261902 expert criminalist-------------Ocupaţia "expert criminalist" a fost mutată din grupa de bază 3411 "Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi" în Grupa de bază 2619 "Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 261902, conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.261903 expert jurist261904 radiat-------------Ocupaţia "consilier de justiţie", cod 261904 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261905 radiat-------------Ocupaţia "referent de specialitate în justiţie", cod 261905 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261906 notar261907 radiat-------------Ocupaţia "inspector general judecătoresc", cod 261907 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261908 radiat-------------Ocupaţia "inspector general notarial", cod 261908 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261909 radiat-------------Ocupaţia "inspector general penitenciare", cod 261909 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261910 consilier armonizare legislativă261911 expert armonizare legislativă261912 analist armonizare legislativă261913 registrator carte funciară261914 revizor jurist261915 cercetător în domeniul ştiinţelor juridice261916 asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice261917 executor bancar261918 consilier proprietate industrială autorizat261919 specialist proprietate intelectuală261920 expert prevenire şi combatere a corupţiei261921 consilier de probaţiune-------------Ocupaţia "consilier de probaţiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistraţi" în grupa de bază 2619 "Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare", urmând a avea codul 261921, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261922 inspector probaţiune-------------Ocupaţia "inspector probaţiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistraţi" în grupa de bază 2619 "Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare", urmând a avea codul 261922, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261923 asistent registrator principal-------------Ocupaţia "asistent registrator principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262 Bibliotecari, arhivari şi curatoriBibliotecarii, arhivarii şi curatorii dezvoltă şi menţin colecţii ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de artă şi ale instituţiilor similare.2621 Arhivari şi curatoriArhivarii şi curatorii se ocupă cu colectarea, evaluarea, asigurarea păstrării în siguranţă şi conservarea conţinutului arhivelor, artefactelor şi înregistrărilor de interes istoric, cultural, administrativ şi artistic, precum şi de artă şi a altor obiecte. Aceştia planifică, elaborează şi implementează sisteme pentru păstrarea în siguranţă a înregistrărilor şi documentelor istorice de valoare.262101 arhivist262102 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare)262103 muzeograf262104 restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare)262105 conservator arhivă (studii superioare)262106 restaurator arhivă (studii superioare)262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)262108 conservator/restaurator pictură murală-------------Ocupaţia "conservator/restaurator pictură murală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262109 conservator/restaurator pictură pe lemn-------------Ocupaţia "conservator/restaurator pictură pe lemn" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262110 conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice-------------Ocupaţia "conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262111 conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice-------------Ocupaţia "conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262112 conservator/restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau stucatură la monumente istorice-------------Ocupaţia "conservator/restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau stucatură la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262113 conservator/restaurator vitralii şi componente artistice din sticlă la monumente istorice-------------Ocupaţia "conservator/restaurator vitralii şi componente artistice din sticlă la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.2622 Bibliotecari şi specialişti în alte servicii de informareBibliotecarii şi specialiştii în alte servicii de informare se ocupă cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, organizarea şi întreţinerea colecţiilor bibliotecilor şi a altor depozite de informaţii, organizează şi controlează alte servicii ale bibliotecilor şi furnizează informaţii utilizatorilor.262201 bibliograf262202 bibliotecar (studii superioare)262203 documentarist (studii superioare)262204 referent difuzare carte262205 lector carte262206 bibliotecar arhivist262207 referent de specialitate aşezământ cultural263 Specialişti în domeniul social şi religiosSpecialiştii în domeniul social şi religios efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele referitoare la filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie şi alte ştiinţe sociale sau furnizează servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor şi ale familiilor într-o comunitate.2631 EconomiştiEconomiştii efectuează activităţi de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informaţiilor şi pregătesc rapoarte şi planuri pentru a rezolva problemele economice şi de afaceri, dezvoltă modele de analiză, explică şi prognozează comportamentul economic. Aceştia oferă consiliere pentru afaceri grupurilor de interes şi guvernelor pentru a formula soluţii la problemele economice şi de afaceri prezente sau viitoare.263101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management263102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală263103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului263104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing263105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale263106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică263107 consultant în management263108 tehnician economist263109 inginer economist263110 inspector de concurenţă263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)263112 cercetător economist în management263113 asistent de cercetare economist în management263114 cercetător economist în economia mediului263115 asistent de cercetare economist în economia mediului263116 cercetător economist în economia generală263117 asistent de cercetare economist în economia generală263118 cercetător economist în economie agroalimentară263119 asistent de cercetare economist în economie agroalimentară263120 cercetător economist în marketing263121 asistent de cercetare economist în marketing263122 cercetător economist în relaţii economice internaţionale263123 asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale263124 cercetător economist în gestiunea economică263125 asistent de cercetare economist în gestiunea economică263126 secretar economic (studii superioare)2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţiSociologii, antropologii şi asimilaţii acestora se ocupă cu investigarea şi descrierea structurii societăţilor, originii şi evoluţiei acestora, precum şi interdependenţa dintre condiţiile de mediu şi activităţile umane. Aceştia oferă consiliere cu privire la aplicarea practică a rezultatelor lor în formularea politicilor economice şi sociale.263201 sociolog263202 geograf263203 analist de mediu263204 analist în turism263205 analist teritorial263206 arheolog263207 cercetător de dezvoltare comunitară263208 cercetător în sociologie263209 asistent de cercetare în sociologie263210 cercetător în antropologie263211 asistent de cercetare în antropologie263212 cercetător în geografie263213 asistent de cercetare în geografie263214 cercetător în arheologie263215 asistent de cercetare în arheologie263216 cercetător în etnologie263217 asistent de cercetare în etnologie263218 manager consorţiu turistic-------------Ocupaţia "manager consorţiu turistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.263219 expert localizare-------------Ocupaţia "expert localizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.263220 promotor local-------------Ocupaţia "promotor local" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.2633 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politiceFilozofii, istoricii şi specialiştii în ştiinţe politice efectuează cercetări privind natura experienţei şi existenţei umane, fazele sau aspectele istoriei umane, precum şi structurile, mişcările şi comportamentul politic. Aceştia documentează şi prezintă rezultatele pentru a informa şi a ghida acţiunile politice şi individuale.263301 filozof263302 istoric263303 istoriograf263304 politolog263305 cercetător în filozofie263306 asistent de cercetare în filozofie263307 cercetător în istorie263308 asistent de cercetare în istorie263309 cercetător în ştiinţele politice263310 asistent de cercetare în ştiinţele politice2634 PsihologiPsihologii efectuează cercetări şi studiază procesele mentale şi comportamentul fiinţelor umane, individual sau în grupuri, şi aplică aceste cunoştinţe pentru a promova adaptarea şi dezvoltarea fiinţelor umane pe plan personal, social, educaţional sau ocupaţional.263401 psiholog în specialitatea psihologie clinică263402 psiholog în specialitatea consiliere psihologică263403 psiholog în specialitatea psihoterapie263404 psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională263405 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor263406 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii263407 psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională263408 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială263409 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale263410 psiholog în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului263411 psiholog263412 psihopedagog263413 expert poligraf263414 psiholog şcolar263415 cercetător în psihologie263416 asistent de cercetare în psihologie263417 cercetător în psihopedagogie specială263418 asistent de cercetare în psihopedagogie specială263419 terapeut ocupaţional2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliereSpecialiştii în asistenţă socială şi consiliere oferă îndrumare şi consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităţilor şi organizaţiilor ca răspuns la dificultăţile personale şi sociale. Aceştia ajută clienţii să dezvolte abilităţi şi să aibă acces la resursele şi serviciile-suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza şomajului, sărăciei, dizabilităţilor, dependenţei, comportamentului infracţional şi delicvent, problemelor conjugale şi de altă natură.263501 asistent social-------------Denumirea ocupaţiei "asistent social nivel superior" a fost modificată în "asistent social" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.263502 consilier în domeniul adicţiilor263503 ofiţer control doping263504 art-terapeut263505 asistent social cu competenţă în sănătatea mintală263506 specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi263507 specialist în angajare asistată263508 instructor-educator pentru activităţi de resocializare263509 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice263510 cercetător în asistenţa socială263511 asistent de cercetare în asistenţa socială263512 inspector social-------------Ocupaţia "inspector social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.2636 Specialişti în religieSpecialiştii în religie perpetuează tradiţiile sacre, practicile şi credinţele religioase. Aceştia oficiază servicii religioase, celebrează sau administrează ritualurile unei credinţe religioase sau confesionale, oferă îndrumare spirituală şi morală şi îndeplinesc alte funcţii asociate cu practicarea unei religii.263601 arhiepiscop263602 arhiereu-vicar263603 arhondar263604 cantor263605 capelan263606 cardinal263607 chevrasameş263608 cântăreţ bisericesc263609 consilier culte263610 conducător arhiepiscopal263611 diacon263612 episcop263613 exarh263614 haham263615 harmonist263616 hatip263617 imam263618 inspector culte263619 majghian263620 melamed263621 mitropolit263622 muezin263623 muftiu263624 organist263625 pastor263626 patriarh263627 preot263628 preşedinte culte263629 protopop263630 provicar263631 rabin263632 secretar culte263633 stareţ - stareţă263634 treibar263635 vestitor263636 vicar264 Autori, jurnalişti şi lingviştiAutorii, jurnaliştii şi lingviştii concep şi creează lucrări literare, interpretează şi comunică ştirile şi informaţiile publice prin intermediul mass-mediei şi traduc sau interpretează dintr-o limbă în alta.2641 Autori şi asimilaţiAutorii şi asimilaţii acestora planifică, cercetează şi scriu cărţi, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale, specificaţii şi alte articole nonjurnalistice (cu excepţia materialelor pentru ziare, reviste şi periodice) pentru publicare sau prezentare.264101 poet264102 scriitor2642 JurnaliştiJurnaliştii se ocupă cu cercetarea, investigarea, interpretarea şi comunicarea ştirilor şi informaţiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului şi altor mijloace media.264201 comentator publicist264202 corector (studii superioare)264203 corespondent special (ţară şi străinătate)264204 corespondent radio264205 corespondent presă264206 critic de artă264207 editorialist264208 fotoreporter264209 lector presă/editură264210 publicist comentator264211 redactor264212 reporter (studii superioare)264213 reporter operator264214 secretar de emisie (studii superioare)264215 secretar de redacţie (studii superioare)264216 secretar responsabil de agenţie264217 şef agenţie publicitate264218 tehnoredactor264219 ziarist264220 critic literar264221 critic muzical264222 comentator radio TV264223 redactor rubrică264224 jurnalist TV (studii medii)-------------Ocupaţia "jurnalist TV (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.264225 jurnalist TV (studii superioare)-------------Ocupaţia "jurnalist TV (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.264226 jurnalist TV senior-------------Ocupaţia "jurnalist TV senior" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.2643 Traducători, interpreţi şi alţi lingviştiTraducătorii, interpreţii şi alţi lingvişti se ocupă cu traducerea sau interpretarea dintr-o limbă în alta şi studiază originea, evoluţia şi structura limbilor.264301 filolog264302 interpret264303 interpret relaţii diplomatice264304 referent literar264305 secretar literar264306 traducător (studii superioare)264307 translator264308 grafolog264309 revizor lingvist264310 terminolog264311 translator emisie264312 cercetător în lingvistică264313 asistent de cercetare în lingvistică264314 cercetător în filologie264315 asistent de cercetare în filologie265 Artişti creatori şi actoriArtiştii creatori şi actorii comunică idei, impresii şi fapte într-o gamă largă de mijloace media pentru a realiza efecte speciale, interpretează o compoziţie, cum ar fi o partitură muzicală sau un scenariu, găzduiesc prezentarea unei asemenea interpretări şi a altor evenimente media.2651 Specialişti în arte vizualeSpecialiştii în arte vizuale creează şi realizează lucrări de artă prin sculptură, pictură, desen, crearea de desene animate, gravură sau alte tehnici asemănătoare.265101 caricaturist (studii superioare)265102 artist plastic265103 desenator film animaţie265104 grafician265105 machetist265106 pictor265107 pictor scenograf265108 sculptor265109 sculptor păpuşi265110 restaurator tablouri2652 Muzicieni, cântăreţi şi compozitoriMuzicienii, cântăreţii şi compozitorii se ocupă cu scrierea, organizarea şi interpretarea compoziţiilor muzicale.265201 acompaniator265202 artist liric265203 concert maestru265204 corepetitor265205 corist265206 dirijor265207 ilustrator muzical265208 maestru studii canto265209 instrumentist265210 maestru cor265211 referent muzical265212 secretar muzical265213 şef orchestră265214 solist instrumentist265215 solist vocal265216 sufleur operă265217 copiator note muzicale265218 specialist instrumente de suflat265219 artist instrumentist265220 solist concertist265221 dirijor cor265222 maestru corepetitor265223 artist liric operă265224 corist operă265225 maestru acordor pian clavecin265226 maestru lutier265227 specialist orgă265228 regizor muzical265229 cântăreţ265230 instrumentist muzicant265231 disc-jockey265232 video-jockey265233 maestru de ceremonii265234 instrumentist (studii medii)2653 Dansatori şi coregrafiDansatorii şi coregrafii concep, creează sau interpretează dansurile.265301 balerin265302 coregraf265303 maestru studii de balet265304 maestru de balet265305 solist balet265306 maestru dans265307 dansator265308 instructor de dans2654 Regizori şi producători de film, teatru şi alte spectacoleRegizorii şi producătorii de film, teatru şi alte spectacole supraveghează şi controlează aspectele tehnice şi artistice ale filmelor, producţiilor de televiziune sau radio şi ale spectacolelor de teatru.265401 consultant artistic265402 corector transmisie265403 instructor film265404 instructor reţea cinematografică265405 lector scenarii265406 intermediarist film de desene animate (studii superioare)265407 stilizator film de desene animate (studii superioare)265408 producător delegat film265409 realizator emisiuni RTV265410 regizor artistic265411 regizor emisie265412 regizor studio265413 regizor sunet265414 regizor tehnic265415 secretar şef producţie film265416 sufleur teatru265417 maestru artist circ265418 producător RTV (ştiri)265419 editor RTV (ştiri)265420 director imagine265421 referent de specialitate selecţie programe TV265422 copywriter publicitate (studii superioare)265423 mediaplanner265424 producător delegat evenimente de marketing265425 redactor prezentator de televiziune265426 animator film de animaţie (studii superioare)265427 director producţie film265428 coordonator producţie film265429 asistent producţie film265430 producător audiovideo265431 editor coordonator programe TV265432 director de creaţie265433 organizator producţie (studii superioare)265434 scenograf265435 asistent scenograf265436 videojurnalist (studii superioare)265437 producător delegat pentru teatru265438 regizor culise265439 regizor scenă265440 secretar platou265441 producător delegat TV-------------Ocupaţia "producător delegat TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.265442 producător TV-------------Ocupaţia "producător TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.265443 producător teren (studii superioare)-------------Ocupaţia "producător teren (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.265444 producător teren (studii medii)-------------Ocupaţia "producător teren (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.265445 maestru magician-------------Ocupaţia "maestru magician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.2655 ActoriActorii interpretează roluri în filme, producţii de televiziune sau radio şi spectacole de teatru.265501 actor265502 actor mânuitor de păpuşi265503 artist circ2656 Crainici la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicareCrainicii la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare citesc buletinele de ştiri, realizează interviuri şi fac alte anunţuri la radio, televiziune şi în teatre sau alte instituţii media.265601 prezentator (crainic) radio265602 prezentator (crainic) televiziune2659 Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde toţi artiştii care creează şi interpretează şi actorii neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 265 - Artişti creatori şi actori.265901 acrobat265902 clovn265903 magician265904 hipnotizator265905 trapezist265906 cascador265907 figurant265908 dresor3 Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnicTehnicienii şi alţi specialişti din domeniul tehnic îndeplinesc de obicei sarcinile tehnice şi pe cele similare legate de activitatea de cercetare şi de aplicarea conceptelor ştiinţifice sau artistice şi a metodelor operaţionale, precum şi de reglementările guvernamentale ori de afaceri.31 Specialişti asimilaţi în ştiinţă şi inginerieSpecialiştii asimilaţi în ştiinţă şi inginerie îndeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare şi metodele operaţionale în domeniul ştiinţei şi ingineriei. Aceştia supraveghează şi controlează aspectele tehnice şi operaţionale ale activităţii de minerit, industriei prelucrătoare, construcţiilor şi alte operaţiuni de inginerie, precum şi exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave şi nave.311 Tehnicieni în ştiinţe inginereştiTehnicienii în ştiinţele inginereşti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare şi la aplicarea practică a conceptelor, principiilor şi metodelor operaţionale, în special a ştiinţelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficienţa economică a proceselor de producţie.3111 Tehnicieni în domeniul chimiei şi fiziciiTehnicienii în domeniul chimiei şi fizicii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic ce ajută la activitatea de cercetare în chimie, fizică, geologie, geofizică, meteorologie şi astronomie, precum şi la dezvoltarea de aplicaţii industriale, medicale, militare şi alte aplicaţii practice ale rezultatelor cercetării.311101 laborant chimist311102 tehnician chimist311103 laborant determinări fizico-mecanice311104 tehnician determinări fizico-mecanice311105 laborant determinări geologice şi geotehnice311106 laborant tehnică nucleară311107 tehnician meteorolog311108 tehnician geolog311109 tehnician hidrometru311110 prospector - prospecţii geologice, geofizice311111 tehnician hidrolog311112 tehnician hidrogeolog311113 laborant operator centrale termice311114 metrolog311115 tehnician metrolog311116 asistent fizică şi chimie311117 operator meteorolog311118 meteorolog aeronautic tehnician311119 operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci3112 Tehnicieni constructoriTehnicienii constructori execută sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării ingineriei civile, proiectării, construcţiilor, exploatării, întreţinerii şi reparării clădirilor şi altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apă şi sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje şi aeroporturi.311201 maistru construcţii civile, industriale şi agricole311202 maistru normator311203 tehnician constructor311204 tehnician hidroamelioraţii311205 tehnician hidrotehnic311206 tehnician topometrist311207 tehnician proiectant în construcţii311208 maistru instalator în construcţii311209 tehnician instalaţii în construcţii311210 diriginte şantier311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri311212 tehnician în industria materialelor de construcţii311213 maistru în industria materialelor de construcţii311214 tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii311215 tehnician devize şi măsurători în construcţii311216 tehnician devizier311217 tehnician ataşamentist3113 Tehnicieni electricieni şi energeticieniTehnicienii electricieni şi energeticieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul electricităţii, precum şi în domeniul proiectării, fabricării, asamblării, construirii, acţionării, întreţinerii şi reparării echipamentelor electrice, instalaţiilor şi sistemelor de distribuţie.311301 dispecer gestiune uraniu311302 maistru electromecanic311303 maistru energetician/electrician311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician311305 tehnician electromecanic311306 tehnician energetician/electrician311307 tehnician proiectant energetician/electrician311308 maistru electrician în construcţii311309 tehnician mentenanţă electromecanică automatică echipamente industriale311310 şef/şef adjunct tură staţie electrică (studii medii)3114 Tehnicieni în electronicăTehnicienii în electronică îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare în electronică, în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor electronice.311401 maistru electronică311402 tehnician electronică311403 tehnician proiectant electronică3115 Tehnicieni mecaniciTehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice şi în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea maşinilor, componentelor şi echipamentului mecanic.311501 maistru cazangerie311502 maistru instalaţii navale311503 maistru întreţinere şi reparaţii maşini-unelte, utilităţi, service, prototipuri311504 maistru lăcătuş, construcţii metalice311505 maistru lăcătuş mecanic311506 tehnician proiectant mecanic311507 mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor311508 maistru mecanic311509 maistru mecanic auto311510 maistru mecanică agricolă311511 maistru mecanică fină311512 maistru montaj311513 maistru prelucrări mecanice311514 maistru sculer-matriţer311515 maistru sudură311516 tehnician construcţii navale311517 tehnician instalaţii de bord (avion)311518 tehnician maşini şi utilaje311519 tehnician mecanic311520 tehnician prelucrări mecanice311521 tehnician sudură311522 tehnician tehnolog mecanic311523 maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii311524 tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale311525 tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare311526 tehnician documentaţie studii311527 tehnician prestaţii vehicule311528 tehnician reglementări/omologări oficiale311529 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode implantare311530 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace şi utilaje311531 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare311532 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistică311533 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode organizarea şi măsurarea muncii311534 maistru fabricarea armamentului311535 inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor311536 inspector ISCIR3116 Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimieTehnicienii în chimie industrială şi petrochimie îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în domeniul cercetării ingineriei chimice şi în proiectarea, fabricarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor din domeniul chimiei.311601 decontaminator311602 laborant apă şi apă grea311603 laborant control dozimetrie311604 laborant petrolist/industria chimică311605 maistru petrolist/industria chimică311606 laborant apă potabilă311607 tehnician petrolist chimie industrială311608 laborant petrochimist311609 maistru la fabricarea muniţiei3117 Tehnicieni mineri şi metalurgiştiTehnicienii minieri şi metalurgişti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic prin care acordă asistenţă în activitatea de cercetare şi în experimentele referitoare la metalurgie, pentru îmbunătăţirea metodelor de extragere a mineralelor solide, de petrol şi de gaze, precum şi în proiectarea, construcţia, operarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor miniere, a sistemelor pentru transportul şi depozitarea petrolului şi gazelor naturale şi pentru extragerea metalelor din minereuri.311701 laborant structură macroscopică şi microscopică311702 maistru metalurgie311703 maistru minier311704 maistru presator metale311705 maistru termotehnist311706 tehnician metalurgie311707 tehnician minier311708 tehnician proiectant minier311709 tehnician proiectant metalurg311710 tehnician mineralurg311711 maistru mineralurg311712 maistru termist-tratamentist311713 probator hidraulic piese turnate3118 Tehnicieni proiectanţiTehnicienii proiectanţi pregătesc desene tehnice, hărţi şi ilustraţii pe baza schiţelor, măsurătorilor şi a altor date şi, de asemenea, copiază desenele finale pe plăcile de imprimare.311801 desenator tehnic311802 trasator311803 desenator311804 topograf311805 trasator naval - desenator311806 trasator optic311807 tehnician proiectant311808 tehnician cadastru-------------Ocupaţia "tehnician cadastru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.3119 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază se referă la tehnicienii din ştiinţele inginereşti neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 311 - Tehnicieni în ştiinţe inginereşti. De exemplu, această grupă de bază îi include pe cei care asistă oamenii de ştiinţă şi inginerii implicaţi în dezvoltarea procedurilor sau în coordonarea cercetărilor privind tehnicile de siguranţă, inginerie biomedicală, de mediu sau industrială şi de producţie.311901 maistru în industria celulozei şi hârtiei311902 maistru tipograf311903 paginator tipograf311904 tehnician normare, salarizare, organizare311905 tehnician preţ de cost311906 tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei311907 tehnician preţ de revenire/costuri311908 tehnician gestiune salarială311909 tehnician gestiunea producţiei311910 tehnician gestiune stoc311911 maistru în industriile textilă, pielărie311912 tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori311913 tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor311914 tehnician în industria încălţămintei311915 tehnician în industria pielăriei311916 tehnician în industria textilă311917 tehnician proiectant textile, pielărie311918 laborant în industriile textilă, pielărie311919 şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte311920 mutată-------------Ocupaţia "expert tehnic extrajudiciar" a fost mutată din grupa majoră 3 "Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic" în grupa majoră 2 "Specialişti în diverse domenii de activitate" şi va avea codul 214951, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.311920 tehnician platou-------------Ocupaţia "tehnician platou" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.311921 tehnician în industria sticlei şi ceramicii311922 maistru în industria sticlei şi ceramicii311923 maistru frigotehnist311924 tehnician frigotehnist311925 tehnician în industria alimentară311926 tehnician laborant analize produse alimentare311927 tehnician în industria alimentară extractivă311928 tehnician în industria alimentară fermentativă311929 tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor311930 tehnician în morărit şi panificaţie311931 tehnician proiectant în industria alimentară311932 maistru în industria alimentară311933 tehnolog alimentaţie publică311934 operator control nedistructiv311935 operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice311939 operator control nedistructiv cu curenţi turbionari311940 operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii311941 operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor311942 laborant pentru fabrica de ciment-------------Ocupaţia "laborant pentru fabrica de ciment" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţiiControlorii-supraveghetori din industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţii coordonează, supraveghează şi programează activităţile lucrătorilor în industria prelucrătoare, minieră şi operaţiuni de construcţii.3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivăControlorii-supraveghetori din industria extractivă supraveghează operaţiunile de minerit şi exploatare în carieră, supraveghează direct şi coordonează activităţile minerilor care lucrează în minele subterane şi de suprafaţă şi în cariere.312101 măsurător de gaze, temperatură şi radiaţii312102 controlor de producţie la minele de aur nativ312103 salvator minier3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoareControlorii-supraveghetori din industria prelucrătoare coordonează şi supraveghează activităţile tehnicienilor controlori în procesul de producţie, ale operatorilor de maşini, asamblorilor şi altor lucrători de producţie.312201 controlor calitate după efectuarea probelor la armament şi muniţie312202 controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţie312203 controlor de calitate la protejări metalice3123 Controlori-supraveghetori în construcţiiControlorii-supraveghetori din construcţii coordonează, supraveghează şi programează activităţile lucrătorilor angajaţi în construcţia şi repararea de clădiri şi structuri.313 Tehnicieni controlori de procese industrialeTehnicienii controlori de procese industriale operează şi monitorizează tablourile electrice de comandă, sistemele computerizate de control, maşinile multifuncţionale de control al proceselor şi menţin unităţile de procesare în generarea şi distribuţia energiei electrice, instalaţiile de canalizare, tratare a apelor reziduale şi distrugere a deşeurilor, în rafinarea produselor chimice, petrolului şi gazelor naturale, în prelucrarea metalului şi alte operaţii multiple de proces.3131 Operatori în centralele de producere a energiei electriceOperatorii în centralele de producere a energiei electrice acţionează, monitorizează şi întreţin tablourile de comandă şi echipamentele aferente în centrele de distribuţie care controlează producţia şi distribuţia de energie electrică sau de altă natură în reţelele de transmisie. Echipamentul manipulat include reactoare, turbine, generatoare şi alte echipamente auxiliare din cadrul staţiilor de producere a energiei electrice.313101 operator la instalaţiile din centrale electrice313102 maşinist la instalaţiile din centrale electrice313103 operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice313104 operator la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze313105 operator la camera de comandă termică313106 maşinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice313107 maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice313108 maşinist la centrale diesel313109 operator punct termic313110 operator centrală termică313111 automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane313112 operator curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci313113 operator surse regenerabile de energie3132 Operatori incineratoare şi uzine de tratare a apeiOperatorii la incineratoare şi uzine de tratare a apei acţionează şi monitorizează sistemele de control computerizate şi echipamentele similare din cadrul instalaţiilor de tratare a deşeurilor lichide şi solide, pentru a reglementa tratarea şi eliminarea apelor reziduale şi a deşeurilor, precum şi din instalaţiile de filtrare şi tratare a apei, pentru a reglementa tratarea şi distribuţia apei.313201 operator la instalaţii de incinerare313202 operator hidraulic în alimentările cu apă313203 operator circuite reţea apă313204 maşinist la condiţionarea aerului313205 operator la tratarea apei tehnologice313206 operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig)3133 Controlori uzine de prelucrare chimicăControlorii din uzinele de prelucrare chimică acţionează şi monitorizează utilajele chimice, reglează şi întreţin unităţile şi echipamentul de procesare care distilează, filtrează, separă, încălzeşte sau rafinează produsele chimice.3134 Operatori în uzine de rafinare a ţiţeiului şi gazelor naturaleOperatorii în uzinele de rafinare a ţiţeiului şi gazelor naturale acţionează şi monitorizează utilajele, reglează şi întreţin unităţile şi echipamentul de procesare care rafinează, distilează şi tratează ţiţeiul, petrolul, produsele pe bază de ţiţei şi alte produse secundare sau gazul natural.313401 operator chimist la chimizarea metanului313402 rafinor313403 distilator la prelucrarea ţiţeiului313404 operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat3135 Controlori în procesul de producţie metalurgicăControlorii în procesul de producţie metalurgică acţionează şi monitorizează maşinile multifuncţionale de control al proceselor şi echipamentele ce controlează prelucrarea metalului în cuptoarele de rafinare şi conversie, laminoare, instalaţii de tratament termic sau maşinile de extrudare a metalului.3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde tehnicienii controlori de procese industriale neclasificaţi în grupa minoră 313 - Tehnicieni controlori de procese industriale. De exemplu, grupa de bază îi include pe cei care utilizează echipament de control al proceselor multiple din cadrul liniilor industriale de fabricare şi asamblare a hârtiei şi celulozei.313901 maistru-operator la roboţi industriali313902 tehnician-operator la roboţi industriali313903 tehnician în industria celulozei şi hârtiei313904 controlor de conformitate în industria de maşini313905 tehnician asigurarea calităţii313906 tehnician analist calitate313907 tehnician cotator calitate313908 operator echipamente de termografie-------------Ocupaţia "operator echipamente de termografie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.314 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţiTehnicienii în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi îndeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a susţine specialiştii din domeniul ştiinţei vieţii în activitatea lor de cercetare, dezvoltare, administrare, conservare şi protecţie a muncii, în domenii cum ar fi biologia, botanica, zoologia, biotehnologia şi biochimia, agricultura, piscicultura şi silvicultura.3141 Tehnicieni în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină)Tehnicienii în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină) asigură suport tehnic specialiştilor din ştiinţele vieţii prin efectuarea de cercetări, analize şi testări ale organismelor vii, precum şi prin dezvoltarea şi aplicarea de produse şi procese care rezultă din activitatea de cercetare, în domenii cum ar fi gestionarea resurselor naturale, protecţia mediului înconjurător, biologia plantelor şi animalelor, microbiologia, biologia moleculară şi a celulelor.314101 tehnician în bacteriologie314102 tehnician în biochimie314103 tehnician în hematologie314104 tehnician în serologie314105 tehnician în biologie314106 tehnician în protecţia mediului (tehnician ecolog)314107 evaluator şi auditor de mediu3142 Tehnicieni în domeniul agriculturiiTehnicienii în domeniul agriculturii efectuează teste şi experimente, asigură suport tehnic şi ştiinţific oamenilor de ştiinţă din domeniul agriculturii, fermierilor şi conducătorilor de ferme.314201 tehnician agronom - cercetare314202 tehnician zootehnist - cercetare314203 tehnician pedolog314204 operator de însămânţări artificiale la animale-------------Ocupaţia "operator de însămânţări artificiale la animale" a fost mutată din grupa de bază 2132 "Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit" în Grupa de bază 3142 "Tehnicieni în domeniul agriculturii" urmând a avea codul 314204, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.314205 operator în ferme ecologice mixte-------------Ocupaţia "operator în ferme ecologice mixte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.3143 Tehnicieni în domeniul silviculturiiTehnicienii din domeniul silviculturii efectuează activităţi tehnice şi de supraveghere necesare susţinerii cercetărilor în silvicultură şi în gestionarea pădurilor, strângerea recoltelor, conservarea resurselor şi protecţia mediului înconjurător.314301 tehnician în industrializarea lemnului314302 tehnician proiectant în industrializarea lemnului314303 maistru în industrializarea lemnului314304 tehnician silvic - cercetare314305 tehnician în reconstrucţia ecologică314306 tehnician cadastru forestier314307 tehnician amenajist314308 tehnician proiectant în reconstrucţie ecologică314309 maistru silvic-------------Ocupaţia "maistru silvic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.315 Controlori şi operatori pentru trafic naval şi aerianControlorii şi operatorii pentru trafic naval şi aerian comandă şi navighează nave şi aeronave, îndeplinesc activităţi tehnice pentru a asigura deplasarea sigură şi eficientă, dezvoltă sisteme electrice, electromecanice şi de control computerizat al aerului.3151 Mecanici navaliMecanicii navali controlează şi participă în cadrul activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparare a echipamentului mecanic, electric şi electronic şi a instalaţiilor de la bordul navei sau îndeplinesc activităţi auxiliare similare la ţărm.315101 ofiţer ajutor fluvial/portuar315102 ofiţer RTG315103 ofiţer electrician fluvial/portuar315104 mutată-------------Ocupaţia "agent de navă" a fost mutată din grupa de bază 3151 "Mecanici navali" în Grupa de bază 3339 "Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare" şi va avea codul 333913, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.315105 ofiţer electrician maritim315106 ofiţer mecanic maritim315107 ajutor ofiţer mecanic fluvial3152 Ofiţeri de punte şi pilotaj naveOfiţerii de punte şi pilotaj de nave asigură comanda şi navigarea vapoarelor şi a ambarcaţiunilor similare şi îndeplinesc activităţi similare la ţărm.315201 căpitan fluvial315202 căpitan port315203 ofiţer intendent315204 ofiţer port315205 ofiţer de punte fluvial/portuar315206 pilot de Dunăre maritimă315207 şef echipaj maritim/fluvial315208 pilot de mare largă, pilot de port maritim315209 dragor maritim/fluvial315210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant315211 ofiţer de punte maritim315212 ofiţer de punte maritim aspirant/ofiţer mecanic maritim aspirant/ofiţer electrician maritim aspirant3153 Piloţi de avioane şi alţi specialişti asimilaţiPiloţii de avioane şi alţi specialişti asimilaţi controlează funcţionarea echipamentului mecanic, electric şi electronic cu scopul de a pilota aeronave pentru transportul de pasageri, poştă şi marfă şi efectuează sarcini similare înainte de zbor şi în timpul zborului.315301 comandant detaşament zbor315302 comandant însoţitor de bord315303 copilot315304 inspector pilotaj315305 mecanic navigant aviaţie315306 pilot aeronave315307 pilot comandant avion315308 pilot încercare315309 pilot recepţie şi control aeronave315310 paraşutist recepţie şi control315311 paraşutist încercător315312 pilot paraşutism încercător315313 pilot instructor aeronave315314 instructor paraşutism315315 mecanic navigant instructor315316 maistru aviaţie315317 tehnician aviaţie3154 Controlori de trafic aerianControlorii de trafic aerian coordonează direct traficul avioanelor în spaţiul aerian şi la sol, folosind sisteme radio, radar şi de semnalizare luminoasă, şi furnizează informaţii relevante pentru operarea aeronavelor.315401 controlor dirijare nonradar315402 controlor sol315403 controlor trafic aviaţia civilă315404 dispecer sol315405 navigator dirijare radar315406 navigator aviaţia civilă315407 navigator dirijare nonradar315408 navigator dirijare zbor315409 navigator instructor dirijare radar şi nonradar315410 navigator sol315411 operator radar315412 operator radiotelecomunicaţii aeronautice315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar315414 controlor trafic aerian dirijare radar315415 controlor trafic aerian informare315416 navigator informare315417 operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă315418 şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)315420 navigator instructor informare3155 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerianTehnicienii pentru siguranţa traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de control al traficului aerian şi al sistemelor de navigaţie aeriană.315501 agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii315502 maşinist agregate aerodrom315503 operator instalaţii control antiterorist/antideturnare315504 operator radionavigant aviaţie315505 operator radionavigant instructor aviaţie315506 tehnician securitate aeriană315507 operator de handling315508 inspector siguranţă operaţională315509 agent de securitate aeroportuară315510 dispecer operaţiuni de zbor315511 referent/inspector în serviciile de trafic aerian315512 operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian315513 tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)315514 maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)315515 şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)315516 tehnician în serviciile de trafic aerian315517 operator de handling combustibil-------------Ocupaţia "operator de handling combustibil" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.32 Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţiiTehnicienii şi asimilaţii acestora din domeniul sănătăţii îndeplinesc sarcini tehnice şi practice care ajută la diagnosticarea şi tratamentul bolii, leziunilor şi deficienţelor la oameni şi animale, sprijină punerea în aplicare a asistenţei medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de către specialiştii din domeniul medical, veterinar sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii.321 Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceuticTehnicienii din domeniul medical şi farmaceutic îndeplinesc sarcini tehnice care ajută la diagnosticarea şi tratarea bolilor, afecţiunilor, leziunilor şi deficienţelor.3211 Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratamentTehnicienii specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament asigură testarea şi funcţionarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete şi a altor echipamente medicale de imagistică ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea şi tratarea leziunilor, bolilor şi altor deficienţe. Aceştia pot administra tratamente cu radiaţii pacienţilor, sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sănătăţii.321101 maistru aparate electromedicale321102 tehnician aparate electromedicale3212 Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologieTehnicienii în laboratoare medicale şi de patologie efectuează teste clinice pe eşantioane de fluide corporale şi ţesuturi pentru a obţine informaţii despre starea de sănătate a unui pacient sau despre cauza decesului.321201 autopsier3213 Tehnicieni şi asistenţi de farmacieTehnicienii şi asistenţii de farmacie efectuează diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist în domeniul sănătăţii.321301 asistent farmacist321302 laborant farmacie3214 Tehnicieni de protetică medicală şi dentarăTehnicienii de protetică medicală şi dentară proiectează, realizează, întreţin şi repară dispozitivele şi aparatele medicale şi dentare, urmând prescripţiile sau instrucţiunile stabilite de către un specialist în sănătate. Aceştia pot repara o gamă largă de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gât, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane şi punţi dentare.321401 tehnician protezist-ortezist321402 tehnician acustician-audioprotezist321403 tehnician evaluare, recomandare, furnizare şi adaptare fotolii rulante-------------Ocupaţia "tehnician evaluare, recomandare, furnizare şi adaptare fotolii rulante" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.322 Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţiSurorile medicale, inclusiv surorile puericultoare şi asimilaţii acestora, acordă asistenţă medicală de bază şi îngrijire personală pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum şi altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potenţiale pentru sănătate, inclusiv înainte, în timpul şi după naşterea copilului. Acestea lucrează în general sub supraveghere şi ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătăţii şi de tratament stabilite de către specialişti în medicină, în asistenţă medicală, obstetrică şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii.3221 Surori medicaleSurorile medicale acordă asistenţă medicală de bază şi îngrijire personală pentru persoanele care au nevoie de astfel de îngrijire din cauza efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor insuficienţe fizice sau mentale. Acestea lucrează în general sub supraveghere şi ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătăţii şi de tratament stabilite de către specialişti în medicină, în îngrijire medicală şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii.322101 laborant în ocrotirea sănătăţii322102 soră medicală3222 Surori puericultoareSurorile puericultoare oferă servicii de bază de îngrijire a sănătăţii şi consiliere înainte, în timpul sarcinii şi după naşterea copilului. Acestea pun în aplicare planurile de îngrijire a sănătăţii, de tratament şi de observare stabilite de către specialişti în medicină, în obstetrică şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii.322201 asistentă puericultoare323 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternativePracticienii asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc şi tratează bolile fizice şi mentale ale oamenilor, tulburările şi leziunile folosind terapii pe bază de plante şi alte terapii bazate pe teorii, credinţe şi experienţe originare din culturi specifice.3230 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternativePracticienii asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc şi tratează bolile fizice şi mentale ale oamenilor, tulburările şi leziunile folosind terapii pe bază de plante şi alte terapii bazate pe teorii, credinţe şi experienţe originare din culturi specifice.324 Tehnicieni şi asistenţi veterinariTehnicienii şi asistenţii veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanţă, diagnostic, prevenţie şi curative, mai reduse în ceea ce priveşte competenţa şi complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceştia au grijă de animalele aflate sub tratament şi în şedere temporară în clinicile veterinare şi asistă veterinarii la efectuarea de intervenţii şi operaţii.3240 Tehnicieni şi asistenţi veterinariTehnicienii şi asistenţii veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanţă, diagnostic, prevenţie şi curative, mai reduse în ceea ce priveşte competenţa şi complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceştia au grijă de animalele aflate sub tratament şi în şedere temporară în clinicile veterinare, pe baza procedurilor obişnuite, şi asistă medicii veterinari la efectuarea de intervenţii şi operaţii.324001 agent veterinar324002 asistent veterinar324003 autopsier la ecarisaj324004 tehnician veterinar325 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţiAlţi specialişti din domeniul sănătăţii şi asimilaţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi furnizează servicii de asistenţă în stomatologie, administrarea înregistrărilor medicale, sănătatea comunităţii, corectarea acuităţii vizuale reduse, fizioterapie, sănătatea mediului înconjurător, tratamente medicale de urgenţă şi alte activităţi care sprijină şi promovează sănătatea umană.3251 Asistenţi şi terapeuţi în stomatologieAsistenţii şi terapeuţii din stomatologie furnizează servicii de îngrijire stomatologice de bază pentru prevenirea şi tratarea bolilor şi afecţiunilor dinţilor şi cavităţii bucale, conform planurilor şi procedurilor de îngrijire stabilite de către medicii stomatologi sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii orale.325101 tehnician dentar325102 asistent de profilaxie stomatologică-------------Ocupaţia "asistent de profilaxie stomatologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.325103 asistent de medicină dentară-------------Ocupaţia "asistent de medicină dentară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.3252 Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătateTehnicienii fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate dezvoltă, menţin şi implementează sistemele de procesare, păstrare şi recuperare a fişelor medicale cu facilităţile medicale şi alte servicii de îngrijire a sănătăţii care satisfac din punct de vedere legal, etic şi administrativ cerinţele privind păstrarea înregistrărilor serviciilor de sănătate oferite.3253 Lucrători în domeniul sănătăţii publiceLucrătorii în domeniul sănătăţii publice oferă educaţie privind sănătatea, sesizarea, monitorizarea şi gestionarea cazurilor, asistenţă medicală preventivă de bază şi vizite la domiciliu pentru comunităţi specifice. Aceştia oferă asistenţă şi sprijin persoanelor şi familiilor în vederea asigurării accesului la sistemul serviciilor sociale şi de sănătate.325301 asistent medical comunitar3254 Tehnicieni în optică medicalăTehnicienii în optica medicală proiectează, montează şi distribuie lentile optice pe baza reţetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuităţii vizuale reduse. Aceştia oferă servicii de întreţinere a ochelarilor de corecţie, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scăzută şi pentru alte dispozitive optice.325401 optician medical325402 optometrist (studii medii)3255 Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapieTehnicienii şi asistenţii în fizioterapie oferă tratamente fizice terapeutice pentru pacienţi în situaţiile în care deplasarea funcţională este ameninţată de leziuni, boală sau alte deficienţe. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de către fizioterapeuţi sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii.325501 maseur325502 asistent medical fizioterapie325503 ergoterapeut325504 reflexoterapeut3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătatePersonalul auxiliar de îngrijire de sănătate îndeplineşte sarcini clinice şi administrative de bază pentru a sprijini îngrijirea pacienţilor, sub supravegherea directă a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sănătăţii.325601 oficiant medical325602 tehnician sanitar325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA3257 Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţiInspectorii din domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale şi asimilaţii verifică punerea în aplicare a normelor şi reglementărilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sănătatea umană, siguranţa la locul de muncă, precum şi siguranţa proceselor de producţie a bunurilor şi serviciilor. Aceştia pot implementa şi evalua programe ce restabilesc sau îmbunătăţesc condiţiile sanitare şi de siguranţă, sub supravegherea unui specialist din domeniul sănătăţii.325701 manager al sistemelor de management al calităţii325702 manager al sistemelor de management de mediu325703 auditor de mediu325704 expert/specialist standardizare325705 monitor mediul înconjurător325706 inspector pentru conformare ecologică325707 asistent standardizare325708 manager al sistemului de management al riscului325709 manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă325710 responsabil de mediu325711 auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională325712 inspector protecţia mediului325713 specialist în managementul deşeurilor325714 auditor în domeniul siguranţei alimentare325715 manager în domeniul siguranţei alimentare325716 auditor responsabilitate socială325717 responsabil al managementului responsabilităţii sociale325718 manager de responsabilitate socială325719 inspector sanitar325720 inspector protecţie socială325721 tehnician în securitate şi sănătate în muncă325722 tehnician condiţii de muncă şi securitate325723 inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă325724 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)325725 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală325726 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică (studii medii)-------------Ocupaţia "coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.325727 specialist securitate şi sănătate în muncă în domeniul servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule (studii medii)-------------Ocupaţia "specialist securitate şi sănătate în muncă în domeniul servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.325728 manager dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente-------------Ocupaţia "manager dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.3258 Lucrători pe ambulanţăLucrătorii pe ambulanţă asigură asistenţă medicală de urgenţă pentru pacienţii care sunt răniţi, bolnavi, infirmi ori prezintă alte daune fizice sau mentale înaintea şi în timpul transportului la unităţile medicale.325801 brancardier325802 ambulanţier-------------Ocupaţia "ambulanţier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.3259 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiştii din domeniul sănătăţii şi asimilaţii, neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 32 - Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii.33 Specialişti în servicii administrative şi asimilaţiSpecialiştii din servicii administrative şi asimilaţii îndeplinesc de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoştinţelor privind contabilitatea financiară şi a problemelor de tranzacţie, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vânzarea şi cumpărarea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, îndeplinirea şi aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt incluşi lucrătorii care furnizează servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vămuire, planificarea de conferinţe, servicii de plasare a forţei de muncă, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare sau de mărfuri cu ridicata şi care acţionează ca agenţi pentru atleţi şi artişti.331 Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţiSpecialiştii financiari, matematicienii şi asimilaţii stabilesc valoarea diferitelor articole şi proprietăţi, menţin înregistrările tranzacţiilor financiare, analizează cererea de informaţii din aplicaţiile de împrumut şi iau o decizie, cumpără şi vând instrumente financiare şi efectuează calcule matematice şi similare.3311 Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancarAgenţii şi brokerii în domeniul financiar şi bancar cumpără şi vând titluri de valoare, acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente financiare, se ocupă cu schimbul valutar, la faţa locului sau pe pieţele de schimb, în numele companiei proprii sau pentru clienţi, pe bază de comision. Aceştia recomandă tranzacţii clienţilor sau conducerilor superioare.331101 cambist (broker valori)331102 agent de schimb331103 intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker)331104 broker bursa de mărfuri331105 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)331106 teleoperator financiar-bancar331107 agent marketing pensii private331108 agent pentru servicii de investiţii financiare-------------Ocupaţia "agent pentru servicii de investiţii financiare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.3312 Ofiţeri de crediteOfiţerii de credite analizează şi evaluează informaţiile financiare din aplicaţiile pentru creditare şi stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomandă conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditării.331201 analist tehnic pieţe financiare331202 ofiţer operaţiuni financiar-bancare3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţiSpecialiştii în contabilitate şi asimilaţii acestora ţin o evidenţă a înregistrărilor tranzacţiilor financiare ale unei întreprinderi şi verifică corectitudinea documentelor şi înregistrărilor referitoare la aceste tranzacţii.331301 calculator devize331302 contabil331303 tehnician merceolog331304 planificator331305 revizor gestiune331306 contabil bugetar331307 secretar economic (studii medii)331308 merceolog331309 referent3314 Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţiSpecialiştii statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi ajută în activitatea de planificare, colectarea, procesarea şi prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale şi în executarea acestor operaţiuni, de obicei lucrând sub îndrumarea statisticienilor, matematicienilor şi actuarilor.331401 referent statistician331402 statistician331403 statistician medical331404 actuar331405 tehnician planificare/urmărire sinteze3315 Evaluatori asigurăriEvaluatorii de asigurări evaluează valoarea proprietăţilor şi a diferitelor bunuri şi estimează pierderile acoperite de poliţele de asigurare.331501 estimator licitaţii321502 evaluator asigurări331503 evaluator tehnic daune auto332 Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionareAgenţii şi brokerii în vânzări şi aprovizionare reprezintă companiile, guvernele şi alte organizaţii în activitatea de cumpărare şi vânzare de mărfuri, bunuri, asigurări, transport şi alte servicii pentru unităţi industriale, profesionale, comerciale sau de altă natură ori acţionează ca agenţi independenţi pentru a aduce împreună cumpărătorii şi vânzătorii de mărfuri şi servicii.3321 Agenţi de asigurăriAgenţii de asigurări acordă consultaţii în domeniul asigurărilor şi vând poliţe de asigurare de viaţă, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă şi alte forme de asigurare pentru clienţii noi şi pentru cei vechi.332101 agent de asigurare332102 broker în asigurări3322 Agenţi de vânzăriAgenţii de vânzări reprezintă companiile în vânzarea diferitelor bunuri şi servicii către întreprinderi şi alte organizaţii şi asigură informaţii specifice despre produse, atunci când este necesar.332201 reprezentant tehnic332202 reprezentant comercial332203 agent de vânzări332204 consilier vânzări bijuterii şi ceasuri-------------Ocupaţia "consilier vânzări bijuterii şi ceasuri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.3323 Agenţi contractări şi achiziţiiAgenţii de contractări şi achiziţii cumpără bunuri şi servicii pentru utilizare sau revânzare în numele unităţilor industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor instituţii şi organizaţii.332301 specialist în achiziţii-------------Ocupaţia "specialist în achiziţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.3324 Brokeri comercialiBrokerii comerciali cumpără sau vând mărfuri şi servicii de transport maritim al mărfurilor, de obicei în vrac, în numele companiei acestora sau pentru clienţi, pe bază de comision.332401 agent comercial332402 mercantizor-------------Codul ocupaţiei "mercantizor" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.332403 agent vânzări standarde şi produse conexe333 Agenţi de servicii comercialeAgenţii de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spaţiul de publicitate în mass-media, desfăşoară activităţi vamale pentru a se asigura că documentele necesare sunt în ordine, informează persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, realizează activităţi de mediere între lucrător şi angajator, aranjează contracte pentru atleţii de performanţă, animatori şi artişti, precum şi pentru publicarea de cărţi, producţia de piese de teatru sau înregistrarea, interpretarea şi vânzarea de muzică, planifică şi organizează conferinţe şi evenimente similare.3331 Agenţi concesionariAgenţii concesionari îndeplinesc procedurile de declarare vamală şi se asigură că formularele de asigurare şi licenţele de import/export şi alte formalităţi sunt în ordine.333101 agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri)333102 recepţioner contractări-achiziţii333103 administrator cumpărări333104 agent cumpărări333105 declarant vamal333106 agent tranzit333107 agent maritim3332 Organizatori de conferinţe şi evenimenteOrganizatorii de conferinţe şi evenimente organizează şi coordonează serviciile pentru conferinţe, evenimente, ceremonii, banchete şi seminare.3333 Agenţi de recrutare şi contractoriAgenţii de recrutare şi contractorii informează şi mediază persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, găsesc lucrători pentru angajatori şi recrutează forţa de muncă pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor şi a altor organizaţii, inclusiv instituţii guvernamentale, sau ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să îşi găsească un loc de muncă, pentru un comision.333301 agent repartizare a forţei de muncă333302 agent orientare profesională a şomerilor/agent informare privind cariera333303 agent evidenţă şi plată a ajutorului de şomaj333304 inspector/referent resurse umane333305 agent ocupare333306 analist resurse umane333307 tehnician mobilitate personal333308 tehnician reconversie personal333309 instructor/preparator formare333310 tehnician calificare gestiune competenţe333311 tehnician resurse umane3334 Agenţi şi administratori imobiliariAgenţii şi administratorii imobiliari intermediază vânzarea, cumpărarea şi închirierea de bunuri imobiliare, de obicei în numele clienţilor şi pe bază de comision.333401 agent imobiliar (broker imobiliar)3339 Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde agenţii de servicii comerciale neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 333 - Agenţi de servicii comerciale. De exemplu, grupa de bază include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vând servicii comerciale, cum ar fi spaţiu publicitar în mass-media, aranjează contracte pentru atleţi de performanţă, animatori şi artişti, pentru publicarea de cărţi, producţia de piese de teatru sau de înregistrări, interpretări şi vânzări de muzică şi vânzări de proprietăţi şi bunuri prin licitaţie.333901 agent reclamă publicitară333902 agent literar333903 impresar muzical333904 impresar teatru333905 manager sportiv333906 asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii)333907 agent servicii client333908 impresar artistic333909 organizator spectacole333910 operator de interviu333911 referent comerţ exterior333912 operator vânzări prin telefon333913 agent de navă-------------Ocupaţia "agent de navă" a fost mutată din grupa de bază 3151 "Mecanici navali" în Grupa de bază 3339 "Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 333913, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.334 Secretari administrativi şi specializaţiSecretarii administrativi şi specializaţi asigură servicii-suport de documentare, organizare şi comunicare, utilizând cunoştinţe de specialitate din activitatea organizaţiei în care sunt angajaţi. Aceştia îşi asumă responsabilitatea de supraveghere pentru funcţionarii secretariatului din organizaţie.3341 Coordonatori de birouCoordonatori de birou supraveghează şi coordonează activităţile lucrătorilor din grupa majoră 4 - Funcţionari administrativi.3342 Secretari în domeniul serviciilor juridiceSecretarii în domeniul serviciilor juridice aplică cunoştinţele de specialitate privind terminologia şi procedurile legale în furnizarea de servicii-suport pentru specialiştii din domeniul juridic privind activităţile de comunicare, documentare şi de coordonare internă, în cadrul birourilor de avocatură, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari şi al guvernelor.334201 secretar procuratură3343 Secretari executivi în domeniul administrativSecretarii executivi în domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de coordonare şi organizare în sprijinul managerilor şi specialiştilor şi/sau pregătesc corespondenţa, rapoartele şi procesele-verbale şi alte documente de specialitate.334301 secretar administrativ334302 secretar asistent director334303 asistent manager334304 asistent de cabinet3344 Secretari în domeniul medicalSecretarii în domeniul medical, utilizând cunoştinţele de specialitate privind terminologia medicală şi procedurile de furnizare a asistenţei medicale, acordă asistenţă specialiştilor din domeniul sănătăţii şi altor lucrători pentru realizarea de activităţi de comunicare, de documentare, administrare şi coordonare internă, pentru a sprijini lucrătorii din domeniul sănătăţii din cadrul unităţilor medicale şi din alte organizaţii similare de îngrijire a sănătăţii.334401 registrator medical335 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţiSpecialiştii guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţii acestora administrează punerea în aplicare a regulilor şi reglementărilor guvernamentale referitoare la frontierele naţionale, impozite, prestaţii sociale, emit sau examinează aplicaţiile pentru licenţele sau autorizaţiile în legătură cu transportul, exportul şi importul bunurilor, înfiinţarea de firme, construcţia de clădiri şi alte activităţi supuse reglementărilor guvernamentale.3351 Inspectori de vamă şi frontierăInspectorii de vamă şi frontieră verifică persoanele şi vehiculele care trec frontierele naţionale, pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele şi reglementările guvernamentale.335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)335102 revizor vamal335103 referent TIR şi tranzite (studii medii)335104 referent vamal (studii medii)335105 expert/inspector vamal335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)335107 inspector de trafic rutier (studii medii)-------------Denumirea ocupaţiei "inspector de trafic A.R.R. (studii medii)" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.3352 Inspectori fiscaliInspectorii fiscali examinează declaraţiile fiscale, facturile de vânzare şi alte documente pentru a determina tipul şi nivelul impozitului, ale obligaţiilor şi altor tipuri de taxe care trebuie plătite de către persoane fizice sau juridice şi trimite cazurile excepţionale sau importante către contabili, funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor.335201 inspector taxe şi impozite335202 operator rol335203 perceptor3353 Inspectori de asigurări socialeInspectorii de asigurări sociale examinează cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile şi prestaţiile corespunzătoare, şi trimit cazurile excepţionale sau importante către funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor.3354 Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţiiInspectorii guvernamentali în acordarea de licenţe, permise şi autorizaţii examinează cererile pentru licenţele de export sau import de mărfuri, înfiinţarea de firme, construirea de case ori alte structuri sau pentru obţinerea de paşapoarte, determină eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licenţe ori paşapoarte şi identifică condiţiile sau restricţiile specifice care urmează a fi anexate licenţelor emise, cazurile excepţionale ori importante fiind trimise către funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor.335401 inspector pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială335402 referent pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială335403 inspector pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii335404 inspector de stat-------------Ocupaţia "inspector de stat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.335405 inspector tehnic-------------Ocupaţia "inspector tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.335406 expert-------------Ocupaţia "expert" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.3355 Inspectori de poliţie şi detectiviInspectorii de poliţie şi detectivii investighează faptele şi împrejurările în care au fost comise crimele, în scopul identificării persoanelor suspecte şi al obţinerii de informaţii care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstanţele şi comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea prevenirii crimelor.335501 inspector de poliţie335502 detectiv335503 anchetator poliţie335504 detectiv particular3359 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiştii guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în altă parte în grupa majoră 3 - Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizării, precum şi din domeniul metrologiei.335901 inspector metrolog335902 inspector preţuri335903 inspector salarii335904 comisar34 Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi culturalAlţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural îndeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoştinţelor referitoare la serviciile juridice, asistenţă socială, cultură, prepararea produselor alimentare, sport şi religie.341 Alţi specialişti în domeniul juridic şi socialAlţi specialişti în domeniul juridic, social şi religios oferă servicii tehnice şi practice şi asigură sprijin în cadrul proceselor juridice şi al investigaţiilor, în programele sociale şi de asistenţă comunitară şi în activităţile religioase.3411 Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţiSpecialiştii din domeniul juridic şi asimilaţii acestora îndeplinesc funcţii de sprijin în instanţele de judecată sau în cabinetele de avocatură, furnizează servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate şi acordarea de împrumuturi şi alte tranzacţii financiare, sau fac investigaţii pentru clienţi.341101 agent procedural341102 mutată-------------Ocupaţia "expert criminalist" a fost mutată din grupa de bază 3411 "Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi" în Grupa de bază 2619 "Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare" şi va avea codul 261902, conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.341103 grefier341104 secretar notariat341105 tehnician criminalist341106 funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri341107 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)341108 arhivar notariat341109 expert tehnic judiciar-------------Ocupaţia "expert tehnic judiciar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.341110 grefier statistician341111 grefier documentarist341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice341113 asistent registrator341114 grefier arhivar341115 grefier registrator341116 ofiţer antifraudă financiar-bancară (studii medii)3412 Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţiSpecialiştii în asistenţă socială şi asimilaţii acestora administrează şi implementează programe de asistenţă socială şi servicii comunitare şi asistă clienţii pentru rezolvarea problemelor personale şi sociale.341201 tehnician asistenţă socială-------------Denumirea ocupaţiei "asistent social nivel mediu" a fost modificată în "tehnician asistenţă socială" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.341202 pedagog social341203 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă341204 facilitator de dezvoltare comunitară341205 lucrător de tineret341206 specialist în economia socială-------------Ocupaţia "specialist în economia socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţiSpecialiştii în domeniul religiei şi asimilaţii acestora acordă sprijin preoţilor sau comunităţii religioase, desfăşoară activităţi religioase, predică şi transmit învăţăturile unei anumite religii şi depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea credinţei şi a consilierii spirituale.341301 călugăr341302 călugăriţă341303 predicator3414 Personal didactic în învăţământul primarPersonalul din învăţământul primar instruieşte copiii în mod individual şi în grup, folosind diferite metode şi materiale didactice pe care le adaptează la nevoile diferite ale copiilor, observă şi evaluează performanţele şi comportamentul acestora, supraveghează copiii în timpul pauzelor.-------------Grupa de bază 3414 "Personal didactic în învăţământul primar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341401 învăţător-------------Ocupaţia "învăţător" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341402 institutor-------------Ocupaţia "institutor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.3415 Personal didactic în învăţământul preşcolarPersonalul din învăţământul preşcolar desfăşoară activităţi individuale şi de grup concepute prin abordarea holistică a dezvoltării copilului, care integrează dezvoltarea fizică, sănătatea, dezvoltarea limbajului şi comunicării, dezvoltarea cognitivă şi socioemoţională a copilului.-------------Grupa de bază 3415 "Personal didactic în învăţământul preşcolar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341501 educatoare-------------Ocupaţia "educatoare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341502 educator puericultor-------------Ocupaţia "educator puericultor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământInstructorii şi asimilaţii din învăţământ desfăşoară activităţi de educaţie extraşcolare, programe de recreere şi organizează activităţi educative complementare care vizează dezvoltarea elevilor în plan cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv şi turistic.-------------Grupa de bază 3416 "Instructori şi asimilaţi din învăţământ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341601 instructor şcolar auto-------------Ocupaţia "instructor şcolar auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază conţine personal din învăţământ neclasificat în altă parte în grupa majoră 3 - Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa de bază include personalul din învăţământ care planifică, pregăteşte şi furnizează lecţii şi ateliere de lucru individuale şi de grup pentru nivelul de competenţă, interesele şi aptitudinile elevilor şi consiliază elevii pentru a-i ajuta să înţeleagă şi să depăşească probleme personale sociale sau de comportament care ar putea afecta educaţia lor.-------------Grupa de bază 3419 "Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341901 maistru instructor-------------Ocupaţia "maistru instructor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341902 pedagog şcolar-------------Ocupaţia "pedagog şcolar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341903 secretar şcoală-------------Ocupaţia "secretar şcoală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341904 şef atelier şcoală-------------Ocupaţia "şef atelier şcoală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341905 mediator şcolar-------------Ocupaţia "mediator şcolar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.342 Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fiziceLucrătorii în domeniul sportului şi al pregătirii fizice se pregătesc şi concurează la evenimente sportive pentru a obţine un câştig financiar, antrenează sportivi amatori şi profesionişti, femei şi bărbaţi, pentru creşterea performanţei, promovează participarea şi standardele în sport, organizează şi oficiază evenimente sportive, furnizează instruire, pregătire şi supraveghere pentru diferite forme de exerciţii şi alte activităţi recreative.3421 Atleţi şi sportiviAtleţii şi sportivii participă la evenimente şi competiţii sportive. Aceştia se antrenează şi concurează individual sau ca parte a unei echipe în sportul ales de ei.342101 fotbalist profesionist342102 sportiv profesionist în alte discipline sportive342103 jucător de rugbi3422 Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportuluiAntrenorii, instructorii şi funcţionarii din domeniul sportului lucrează cu sportivi amatori sau profesionişti pentru a creşte performanţa, încurajează o participare cât mai mare în sport şi organizează şi oficiază evenimente sportive conform normelor stabilite.342201 antrenor342202 instructor sportiv342203 secretar federaţie342204 antrenor de fotbal profesionist342205 instructor arte marţiale342206 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme342207 antrenor coordonator342208 arbitru judecător sportiv342209 preparator sportiv342210 impresar sportiv342211 oficial sportiv acreditat342212 instructor în poligonul de tir342213 supraveghetor în poligonul de tir342214 monitor de schi, snow-board şi sporturi de alunecare pe zăpadă342215 instructor educaţie acvatică342216 arbitru de fotbal-------------Ocupaţia "arbitru de fotbal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.342217 organizator evenimente sportive-------------Ocupaţia "organizator evenimente sportive" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.342218 ofiţer de control doping (studii medii)-------------Ocupaţia "ofiţer de control doping (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.342219 steward sportiv-------------Ocupaţia "steward sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi recreativeInstructorii şi coordonatorii de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative îndrumă, ghidează şi instruiesc grupuri şi persoane în activităţi recreative, de pregătire fizică sau de aventură în aer liber.342301 animator sportiv342302 instructor de fitness342303 antrenor de fitness342304 instructor de aerobic-fitness342305 instructor educaţie fizică343 Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinarAlţi specialişti din domeniul artistic, cultural şi culinar combină aptitudinile creative şi cunoştinţele tehnice şi culturale în activitatea de preluare şi prelucrare a fotografiilor, proiectarea şi executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afişaje) de magazin şi interioare de locuinţe, pregătirea obiectelor pentru prezentare, întreţinerea colecţiilor din biblioteci şi din galerii, a înregistrărilor şi sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea şi prezentarea produselor alimentare, acordă sprijin pentru producţiile de teatru, film şi televiziune, precum şi în alte domenii artistice şi culturale.3431 FotografiFotografii acţionează camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse şi alte subiecte.343101 fotograf343102 laborant foto343103 retuşor foto343104 operator prelucrare peliculă343105 radiat-------------Ocupaţia "fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet", cod 343105 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.3432 Designeri de interior şi decoratoriDesignerii de interior şi decoratorii planifică şi proiectează interioarele clădirilor comerciale, industriale, publice, de vânzare cu amănuntul şi rezidenţiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luând în considerare factorii care îmbunătăţesc mediul de viaţă şi de muncă, precum şi de promovare a vânzărilor. Aceştia coordonează şi participă la construirea şi decorarea acestora.343201 butafor343202 decorator interioare343203 desenator artistic (studii medii)343204 decorator vitrine343205 desenator artistic (studii superioare)3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)Tehnicienii în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci) pregătesc lucrări de artă, specimene şi artefacte pentru colecţii, aranjează şi montează exponatele din galerii, acordă asistenţă bibliotecarilor privind organizarea şi operarea sistemelor de manipulare a materialelor şi fişierelor înregistrate.343301 restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)-------------Ocupaţia "restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" urmând a avea codul 343301, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.343302 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)-------------Ocupaţia "conservator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" urmând a avea codul 343302, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.343303 restaurator bunuri culturale (studii medii)-------------Ocupaţia "restaurator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" urmând a avea codul 343303, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.343304 conservator bunuri culturale (studii medii)-------------Ocupaţia "conservator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" urmând a avea codul 343304, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.343305 restaurator arhivă (studii medii)-------------Ocupaţia "restaurator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" urmând a avea codul 343305, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.343306 conservator arhivă (studii medii)-------------Ocupaţia "conservator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" urmând a avea codul 343306, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.3434 Bucătari şefiBucătarii şefi concep meniuri, creează feluri de mâncare şi supraveghează planificarea, organizarea, pregătirea şi gătirea felurilor de mâncare în cadrul hotelurilor, restaurantelor şi al altor locuri unde se serveşte masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri şi în gospodăriile private.343401 şef de sală restaurant343402 barman-şef343403 bucătar-şef343404 cofetar-şef343405 inspector calitate producţie culinară3435 Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi culturalAceastă grupă de bază cuprinde ocupaţiile auxiliare artistice şi culturale care nu sunt clasificate în altă parte în grupa minoră 343 - Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar. De exemplu, cei care ajută regizorii şi actorii cu punerea în scenă a producţiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificaţi aici.343501 mânuitor, montator decor343502 tehnician machetist343503 tehnician reclame (decorator)343504 maestru de lumini343505 maestru de sunet343506 caricaturist (studii medii)343507 tehnoredactor343508 secretar de redacţie (studii medii)343509 organizator de producţie343510 asistent regizor artistic343511 reporter (studii medii)343512 machior spectacole343513 peruchier343514 secretar de emisie (studii medii)343515 ghid de animaţie343516 documentarist (studii medii)343517 traducător (studii medii)343518 videojurnalist (studii medii)343519 copywriter publicitate (studii medii)343520 corector (studii medii)343521 electrician iluminare scenă343522 secretar artistic343523 gestionar custode sală-------------Ocupaţia "gestionar custode sală" a fost mutată din grupa de bază 4321 "Funcţionari în evidenţa stocurilor" în Grupa de bază 3435 "Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural" urmând a avea codul 343523, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.35 Tehnicieni în informatică şi comunicaţiiTehnicienii în informatică şi comunicaţii furnizează sprijin pentru funcţionarea zilnică a sistemelor informatice, sistemelor şi reţelelor de comunicaţii şi îndeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicaţii, difuzarea de imagini şi sunet, precum şi alte tipuri de semnale de telecomunicaţii (terestre, marine sau aeriene).351 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatoriTehnicienii pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigură sprijin pentru funcţionarea zilnică a sistemelor de comunicaţii, sistemelor şi reţelelor informatice şi oferă asistenţă tehnică utilizatorilor.3511 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilorTehnicienii pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor asigură sprijin zilnic activităţilor de prelucrare (procesare), operare şi monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, echipamentelor periferice, hardware şi software, precum şi echipamentele informatice, pentru a asigura performanţă optimă, precum şi pentru identificarea oricăror probleme.351101 operator calculator electronic şi reţele351102 şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul351103 tehnician echipamente de calcul şi reţele351104 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator351105 administrator sistem documentar351106 operator prompter351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatoriTehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizează asistenţă tehnică utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea şi rezolvarea problemelor privind software-ul şi hardware-ul (programele şi componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, reţelele, bazele de date şi internetul, şi oferă îndrumare şi sprijin în realizarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor.351201 programator ajutor351202 analist ajutor3513 Tehnicieni reţele de calculatoare şi sistemeTehnicienii în reţele de calculatoare şi sisteme instalează, operează şi întreţin reţelele şi alte sisteme de comunicaţii de date.3514 Tehnicieni webTehnicienii web menţin, monitorizează şi sprijină funcţionarea optimă a website-urilor de internet şi intranet şi a programelor şi echipamentelor aferente serverelor web.352 Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziuniiTehnicienii din domeniul telecomunicaţiilor, al radiodifuziunii şi televiziunii controlează funcţionarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra şi edita imaginile şi sunetul şi pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio şi televiziune a imaginilor şi sunetelor, precum şi a altor tipuri de semnale de telecomunicaţii terestre, marine sau aeriene, îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicaţiilor, precum şi pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de telecomunicaţii.3521 Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziuneTehnicienii în radiodifuziune şi televiziune controlează funcţionarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra şi edita imaginile şi sunetul şi pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio şi televiziune a imaginilor şi sunetelor, precum şi a altor tipuri de semnale de telecomunicaţii terestre, marine sau aeriene.352101 acustician cinematografic352102 controlor şi recondiţioner filme352103 electrician iluminare filmare352104 etaloner352105 maistru aparate video şi sunet352106 maşinist mecanic traweling352107 mecanic cameră filmare352108 montor imagine352109 montor negative şi de pregătire a peliculei352110 montor pozitive352111 operator cameră diafilm, diapozitive352112 operator emisie-recepţie352113 operator producţie RTV352114 preparator filmare352115 proiecţionist352116 senzitometrist352117 ştanţator de filme352118 operator truka352119 editor imagine352120 tehnician iluminat tehnologic352121 ilustrator muzical352122 controlor emisii RTV352123 montor emisie352124 operator imagine352125 operator radio-radioficare352126 operator sunet352127 tehnician radioelectronist352128 tehnician CATV352129 operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control352130 tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces352131 cameraman352132 tehnician de echipamente TV352133 radioelectronist staţii de emisie radio-TV352134 tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet352135 designer video3522 Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţiiTehnicienii în transporturi, poştă şi telecomunicaţii îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicaţiilor, precum şi de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de telecomunicaţii, din poştă şi transporturi.352201 şef formaţie sisteme radiante (antene)352202 tehnician construcţii telefonice352203 tehnician radiolocaţii352204 tehnician turn paraşutism352205 inspector exploatare poştală352206 tehnician staţii de emisie radio-TV352207 tehnician staţii radiorelee şi satelit352208 maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii352209 pilonist antenist352210 tehnician reţele de telecomunicaţii352211 operator reţele de telecomunicaţii352212 radioelectronist staţii radiorelee şi satelit352213 maistru transporturi, poştă şi telecomunicaţii352214 tehnician transporturi, poştă şi telecomunicaţii352215 tehnician proiectant transporturi şi comunicaţii4 Funcţionari administrativiFuncţionarii administrativi înregistrează, organizează, arhivează, evaluează şi realizează prelucrarea informaţiilor, efectuează lucrări de secretariat privind operaţiunile financiare (de casă), aranjamente de călătorie, solicitări de informaţii şi întâlniri.41 Funcţionari cu atribuţii generale inclusiv operatori la maşini de scris/calculFuncţionarii cu atribuţii generale, inclusiv operatorii la maşini de scris şi de calcul, înregistrează, organizează, arhivează, prelucrează informaţiile şi desfăşoară diferite sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite.411 Funcţionari cu atribuţii generaleFuncţionarii cu atribuţii generale de birou efectuează sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite.4110 Funcţionari cu atribuţii generaleFuncţionarii cu atribuţii generale de birou efectuează sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite.411001 funcţionar administrativ411002 inspector documente secrete411003 referent de stare civilă-------------Ocupaţia "referent de stare civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.412 SecretariSecretarii utilizează maşini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenţei şi a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondenţa emisă şi primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor şi efectuează diferite alte sarcini administrative.4120 SecretariSecretarii utilizează maşini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenţei şi a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondenţa emisă şi primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor şi efectuează diferite alte sarcini administrative.412001 secretară412002 secretară dactilografă412003 secretară prelucrare texte413 Operatori la maşini de scris/calculOperatorii la maşini de scris sau de calcul introduc şi procesează texte şi date, pregătesc, editează şi realizează documente pentru stocare, prelucrare, publicare şi transmitere.4131 Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelorDactilografii şi operatorii la prelucrarea textelor dactilografiază, editează şi tipăresc utilizând maşini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie.413101 dactilografă413102 stenodactilografă413103 referent transmitere413104 telefaxist413105 teletipist413106 telexist413107 telebanker4132 Operatori introducere dateOperatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare şi alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatură, un scaner optic, program de recunoaştere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceştia introduc date în dispozitive mecanice şi electronice pentru a efectua calcule matematice.413201 operator introducere, validare şi prelucrare date413202 operator tehnică poligraf413203 operator procesare text şi imagine413204 registrator de arhivă electronică de garanţii reale mobiliare413205 operator maşină contabilizat413206 operator maşină de calculat413207 asistent analist de informaţii-------------Ocupaţia "asistent analist de informaţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.42 Funcţionari în serviciul cu publiculFuncţionarii în serviciul cu publicul tratează cu clienţii în legătură cu organizarea de călătorii, operaţiunile financiare (monetare), cererile de informaţii, programarea întâlnirilor, operarea centralelor telefonice şi se ocupă de intervievarea pentru anchete sau pentru completarea aplicaţiilor de eligibilitate pentru servicii.421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţiCasierii, operatorii la ghişeu şi asimilaţii acestora realizează operaţiuni monetare în unităţi legate de serviciile bancare, serviciile poştale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de amanetare şi colectare a datoriilor.4211 Casieri de bancă şi asimilaţiCasierii de bancă şi asimilaţii acestora lucrează direct cu clienţii băncilor sau oficiilor poştale realizând operaţiuni de casă sau furnizează servicii poştale.421101 casier tezaur421102 casier valută421103 mânuitor valori (presă, poştă)421104 numărător bani421105 verificator bani421106 verificator valori421107 casier trezorier421108 şef casierie centrală421109 şef supraveghere case421110 operator ghişeu bancă421111 operator ghişeu birouri de schimb421112 administrator cont421113 referent operaţii între sedii421114 referent casier4212 Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţiAgenţii de pariuri, crupierii şi alţi lucrători asimilaţi acestora determină riscurile şi cotele de pariuri, în vederea primirii sau achitării pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor sportive sau ale altor competiţii de altă natură, sau conduc jocurile de noroc în unităţile de jocuri.421201 crupier421202 schimbător fise - changeur (cazino)421203 supraveghetor jocuri (cazino)421204 şef de masă (cazino)421205 cap de masă (cazino)4213 Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancareAgenţii la casele de amanet şi birourile de împrumut nebancare împrumută bani pentru obiectele amanetate sau pentru proprietăţile depuse ca garanţie.421301 amanetar4214 Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţiAgenţii de colectare a creanţelor şi asimilaţii acestora încasează plăţile privind conturile restante, urmăresc stadiul plăţilor şi colectează plăţile pentru operele de binefacere.421401 agent fiscal421402 colector (recuperator) creanţe/debite422 Agenţi în centre de informareAgenţii în centrele de informare furnizează informaţii clienţilor sau obţin informaţii personal, prin telefon sau prin alte mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, în legătură cu organizarea de călătorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizaţii, înregistrarea şi întâmpinarea oaspeţilor şi vizitatorilor, stabilirea de întâlniri, conectarea apelurilor telefonice şi colectarea informaţiilor de la respondenţii la sondaje sau din aplicaţiile pentru servicii.4221 Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiajConsultanţii şi funcţionarii în agenţiile de voiaj furnizează informaţii, stabilesc itinerarii de călătorie, obţin rezervări de locuri pentru transport şi cazare şi organizează excursii de grup.422101 agent de voiaj422102 agent de turism422103 agent de turism tour-operator422104 agent de transport turistic intern422105 agent de transport internaţional422106 agent de asistenţă turistică422107 agent turism de afaceri422108 agent transporturi externe422109 agent transporturi interne422110 funcţionar agenţie voiaj422111 agent de turism pentru circuite tematice-------------Ocupaţia "agent de turism pentru circuite tematice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.4222 Funcţionari în centrele de informareFuncţionarii în centrele de informare oferă consultanţă şi informaţii clienţilor, răspund la întrebări cu privire la bunurile, serviciile sau politicile unei companii ori organizaţii, prelucrează tranzacţiile financiare utilizând telefonul sau mijloace electronice de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de informare sunt situate în spaţii care pot fi la mare distanţă de clienţi sau de alte operaţiuni ale organizaţiilor sau companiilor ale căror informaţii sunt furnizate.4223 Operatori centrale telefoniceOperatorii din centralele telefonice utilizează centralele şi consolele telefonice de comunicaţii pentru a stabili conexiunile telefonice, a primi solicitările de informaţii ale apelantului şi raportările problemelor de serviciu apărute, înregistrează şi retransmit mesajele către membrii personalului sau clienţilor.422301 oficiant telefoane422302 oficiant telegraf422303 radiotelegrafist422304 telefonist422305 telefonist instructor422306 telegrafist (teleimprimatorist)422307 operator registrator de urgenţă-------------Ocupaţia "operator registrator de urgenţă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.4224 Recepţioneri în domeniul hotelierRecepţionerii în domeniul hotelier înregistrează vizitatorii, repartizează camere, furnizează informaţii cu privire la serviciile hoteliere, fac rezervări de camere, ţin evidenţa camerelor disponibile pentru ocupare, eliberează documentele de plată vizitatorilor la plecare şi încasează plăţile.422401 recepţioner de hotel422402 lucrător concierge422403 şef de recepţie hotel422404 tehnician compartiment securitate hotel422405 responsabil cazare4225 Funcţionari în birouri de informaţiiFuncţionarii în birourile de informaţii răspund solicitărilor şi plângerilor personale, scrise, prin poşta electronică şi celor prin telefon, despre bunurile, serviciile şi politicile organizaţiei, furnizează informaţii şi îndrumă persoanele către alte surse. Aceştia sunt angajaţi în locaţii care îi pun în contact direct cu clienţii sau cu producătorii de bunuri ori servicii furnizate.422501 impiegat informaţii422502 funcţionar informaţii clienţi4226 Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier)Recepţionerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc şi întâmpină vizitatorii, clienţii sau oaspeţii şi răspund la întrebările şi solicitările acestora, stabilind inclusiv întâlniri.422601 recepţionist4227 Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţăOperatorii de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă chestionează persoane şi înregistrează răspunsurile acestora la întrebările privind cercetarea şi studierea pieţei pe o gamă largă de subiecte.4229 Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază include agenţii din centrele de informare care nu fost clasificaţi în altă parte din grupa minoră 422 - Agenţi în centre de informare. De exemplu, sunt incluşi lucrătorii care obţin şi procesează informaţii de la clienţi necesare stabilirii eligibilităţii pentru servicii.43 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiarăFuncţionarii în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară obţin, întocmesc şi prelucrează date contabile, statistice, financiare şi alte date numerice şi se ocupă de tranzacţiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.431 Funcţionari în gestiune economică şi administrativăFuncţionarii din gestiunea economică şi administrativă obţin, întocmesc şi prelucrează date contabile, statistice, financiare şi alte date numerice şi se ocupă de tranzacţiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.4311 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilăFuncţionarii în servicii de evidenţă contabilă calculează, clasifică şi înregistrează date numerice pentru a ţine o evidenţă financiară completă. Aceştia efectuează orice combinaţie de sarcini de rutină, cum ar fi afişarea, calcularea şi contabilizarea taxelor, pentru a obţine date financiare primare utilizate în menţinerea înregistrărilor contabile.431101 calculator preţ cost431102 funcţionar economic431103 operator devize431104 şef secţie inventar4312 Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurăriFuncţionarii în domeniul statistic, financiar şi al asigurărilor obţin, prelucrează şi calculează datele statistice sau actuariale ori îndeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzacţiile unităţilor de asigurări, băncilor sau ale altor unităţi financiare.431201 agent bursă431202 contabil financiar bancar431203 administrator financiar (patrimoniu) - studii medii4313 Funcţionari în domeniul salarizăriiFuncţionarii în domeniul salarizării colectează, verifică şi prelucrează informaţiile de salarizare şi calculează drepturile de plată şi beneficiile pentru angajaţii din cadrul unui departament, unei companii sau altei unităţi.431301 pontator432 Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transportFuncţionarii în gestiunea materialelor şi în transporturi ţin evidenţa bunurilor produse, achiziţionate, depozitate, expediate şi a materialelor necesare la datele specificate de producţie sau ţin evidenţa aspectelor operaţionale şi coordonează calendarul (programarea) transportului de pasageri şi de mărfuri.4321 Funcţionari în evidenţa stocurilorFuncţionarii în evidenţa stocurilor menţin înregistrările bunurilor produse şi ale materialelor de producţie primite, cântărite, emise, expediate sau puse în stoc.432101 gestionar depozit432102 magaziner432103 operator siloz (silozar)432104 primitor-distribuitor materiale şi scule432105 recuziter432106 sortator produse432107 trezorier (studii medii)432108 mutată-------------Ocupaţia "gestionar custode sală" a fost mutată din grupa de bază 4321 "Funcţionari în evidenţa stocurilor" în Grupa de bază 3435 "Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural" şi va avea codul 343523, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.432109 pivnicer432110 primitor-distribuitor benzină şi motorină432111 lucrător gestionar432112 şef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţieiFuncţionarii de planificare şi urmărire a producţiei calculează cantităţile de materiale necesare la datele specificate pentru industria prelucrătoare, construcţie şi programe similare de producţie, pregătesc şi verifică graficul de desfăşurare a producţiei.432201 dispecer432202 facturist432203 lansator produse432204 programator producţie432205 dispecer operaţiuni salubrizare4323 Funcţionari în transporturiFuncţionarii în transporturi ţin evidenţa aspectelor operaţionale şi coordonează calendarul trenurilor, transportului rutier şi aerian de pasageri, transportului de marfă şi pregătesc rapoarte pentru conducerea superioară.432301 agent transporturi432302 funcţionar informaţii432303 controlor trafic432304 impiegat auto432305 impiegat informaţii aviaţie432306 impiegat registru mişcare432307 însoţitor vagoane432308 inspector RNR (Registru Naval Român)432309 inspector exploatare trafic432310 instructor depou432311 instructor revizie vagoane432312 instructor staţie432313 operator circulaţie mişcare432314 operator comercial432315 operator dană432316 operator programare432317 picher432318 rediţionar432319 revizor tehnic vagoane432320 scriitor vagoane432321 şef agenţie colectare şi expediţie mărfuri432322 şef autogară432323 avizier căi ferate432324 şef haltă432325 şef staţie taxare432326 şef tură la comanda personalului de tren432327 şef tură pregătirea personalului la vagon-restaurant şi de dormit432328 şef tură revizie vagoane432329 veghetor încărcare-descărcare432330 verificator documente expediţie432331 expeditor internaţional432332 operator recepţie432333 agent curier432334 agent staţie metrou432335 impiegat de mişcare metrou432336 operator mişcare metrou432337 operator portuar stivator432338 operator portuar expeditor432339 operator portuar dispecer/planificator432340 grafician mers de tren432341 referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare)432342 agent feroviar marfă432343 referent protocol aeroportuar-------------Ocupaţia "referent protocol aeroportuar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.44 Alţi lucrători în servicii suport în domeniul administrativAlţi lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare (birou) în ziare, instanţe de judecată, biblioteci şi oficiile poştale, îndosariază documente, pregătesc informaţii pentru prelucrare, ţin evidenţa dosarelor de personal, verifică materialul pentru a stabili conformitatea cu sursa originală a materialului şi scriu în numele persoanelor analfabete.441 Alţi lucrători în servicii suport în domeniul administrativAlţi lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare în ziare, instanţe de judecată, biblioteci şi oficii poştale, îndosariază documente, pregătesc informaţii pentru prelucrare, verifică materialul privind conformitatea cu sursa originală a materialului, ţin evidenţa dosarelor de personal şi scriu în numele persoanelor analfabete.4411 Funcţionari bibliotecăFuncţionarii din bibliotecă eliberează şi primesc materiale de bibliotecă, sortează şi aranjează cărţile pe rafturi, înregistrările sonore şi vizuale, publicaţiile periodice, jurnalele, revistele şi ziarele şi furnizează informaţii generale despre bibliotecă pentru utilizatori.441101 bibliotecar (studii medii)441102 discotecar441103 filmotecar441104 fonotecar441105 fototecar441106 mânuitor carte441107 videotecar4412 Curieri şi sortatori corespondenţăCurierii şi sortatorii de corespondenţă efectuează sarcini privind sortarea, înregistrarea, livrarea corespondenţei şi alte sarcini legate de serviciile de corespondenţă de la oficiile poştale sau organizaţii similare, precum şi de la ori în cadrul unei unităţi.441201 agent poştal441202 cartator poştal441203 cartator presă441204 cartator telegrame441205 diriginte poştă441206 factor poştal441207 inspector telegrame441208 oficiant poştă telegrame441209 oficiant presă441210 prelucrător presă scrisă441211 responsabil tură expediţie441212 şef vagon poştal4413 Codificatori, corectori şi asimilaţiCodificatorii, corectorii şi asimilaţii acestora transformă informaţiile în coduri, verifică şi corectează probele şi desfăşoară şi alte sarcini de birou.441301 codificator441302 corector editură presă441303 corector-revizor poligrafie4414 Copişti şi funcţionari asimilaţiCopiştii şi funcţionarii asimilaţi acestora scriu scrisori şi completează formulare în numele persoanelor analfabete.4415 Funcţionari pentru activităţi de secretariatFuncţionarii pentru activităţile de secretariat ordonează corespondenţa, fişele (cardurile), facturile, chitanţele şi alte înregistrări în ordine alfabetică sau numerică ori în conformitate cu sistemul de evidenţă utilizat. Aceştia localizează şi îndepărtează materiale din dosar la cerere (atunci când se solicită); de asemenea, fotocopiază, scanează sau expediază prin fax documente.441501 arhivar441502 funcţionar documentare441503 mutată-------------Ocupaţia "restaurator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343305, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.441504 mutată-------------Ocupaţia "conservator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343306, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.441505 mutată-------------Ocupaţia "restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343301, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.441506 mutată-------------Ocupaţia "conservator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343302, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.441507 mutată-------------Ocupaţia "restaurator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343303, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.441508 mutată-------------Ocupaţia "conservator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343304, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.4416 Funcţionari în domeniul resurselor umaneFuncţionarii din domeniul resurselor umane menţin şi actualizează dosarele de personal, cum ar fi informaţii cu privire la transferuri sau promovări, evaluări de performanţă, concediile angajaţilor efectuate ori acumulate, salarii, calificări şi instruiri profesionale.441601 referent evidenţa persoanelor4419 Lucrători în servicii suport neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază include lucrătorii din servicii-suport neclasificaţi în altă parte în grupa majoră 4 - Funcţionari administrativi.441901 funcţionar ghişeu servicii publice441902 expert local pe problemele romilor5 Lucrători în domeniul serviciilorLucrătorii în domeniul serviciilor furnizează servicii personale şi de protecţie legate de călătorii, gospodării, furnizarea de alimente, îngrijire personală sau protecţie împotriva incendiilor şi actelor de delincvenţă, prezintă şi vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine sau unităţi similare, precum şi la tarabe şi în pieţe.51 Lucrători în domeniul serviciilor personaleLucrătorii în servicii personale furnizează servicii personale legate de călătorii, gospodărie, furnizarea de alimente, îngrijirea personală şi a copiilor.511 Însoţitori de zbor, conductori şi ghiziÎnsoţitorii de zbor, conductorii şi ghizii prestează diverse servicii personale legate de călătoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul sau alte vehicule, însoţesc persoane şi grupuri în călătorii, vizite şi excursii turistice.5111 Însoţitori de zbor şi stewarziÎnsoţitorii de zbor şi stewarzii asigură confortul şi siguranţa pasagerilor, servesc mâncare şi băuturi şi prestează servicii personale, de obicei la bordul aeronavelor şi navelor. Aceştia pot planifica şi coordona activităţile menajere şi sociale la bordul navelor.511101 însoţitor de bord511102 stewardesă5112 Conductori în transporturiConductorii în transporturi verifică şi emit bilete, asigură siguranţa şi confortul pasagerilor în trenuri, tramvaie, autobuze şi alte vehicule de transport public.511201 conductor tren511202 revizor bilete511203 controlor bilete511204 conductor vagon de dormit şi cuşetă511205 controlor acces metrou511206 şef tură comandă vagon de dormit - cuşetă511207 însoţitor pasageri în transportul rutier-------------Ocupaţia "însoţitor pasageri în transportul rutier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.5113 GhiziGhizii însoţesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, tururi de vizitare şi excursii sau plimbări în locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unităţi industriale şi parcuri tematice. Aceştia descriu punctele de interes turistic şi furnizează informaţii esenţiale cu privire la caracteristicile interesante.511301 ghid de turism511302 ghid de turism intern (local)511303 ghid naţional de turism (tour-operator)511304 ghid de turism montan, drumeţie montană511305 ghid galerii de artă/interpret511306 ghid habitat natural floră, faună511307 ghid turism ornitologic511308 ghid turism speologic511309 ghid turism ecvestru511310 ghid de turism sportiv (alpinism şi căţărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultrauşoare)511311 ghid montan511312 ghid obiectiv cultural511313 însoţitor grup turistic511314 organizator activitate turism (studii medii)511315 ranger511316 custode pentru arii protejate511317 animator de hotel512 BucătariBucătarii planifică, organizează, prepară şi gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante şi alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători şi în gospodăriile private.5120 BucătariBucătarii planifică, organizează, prepară şi gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante şi alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători şi în gospodăriile private.512001 bucătar512002 pizzar512003 bucătar specialist/vegetarian/dietetician512004 maestru în arta culinară513 Chelneri şi barmaniChelnerii şi barmanii servesc produse alimentare şi băuturi în locuri comerciale de luat masa şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi în trenurile de călători.5131 ChelneriChelnerii servesc produse alimentare şi băuturi în locuri de luat masa şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi în trenurile de călători.513101 ajutor ospătar513102 ospătar (chelner)513103 somelier5132 BarmaniBarmanii prepară, amestecă şi servesc băuturi alcoolice şi nonalcoolice direct clienţilor, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.513201 barman513202 barman preparator514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţiCoaforii, cosmeticienii şi asimilaţii acestora taie şi coafează părul, bărbieresc şi aranjează bărbile, fac tratamente de înfrumuseţare, aplică cosmetice şi machiaje şi oferă alte tipuri de tratament persoanelor în scopul îmbunătăţirii înfăţişării acestora.5141 CoaforiCoaforii se ocupă cu tăierea, vopsirea, îndreptarea şi coafarea părului; de asemenea, tot în această grupă sunt incluşi şi cei care execută operaţiuni de bărbierit sau tăierea părului facial şi tratarea scalpului.514101 coafor514102 frizer514103 coafor stilist-------------Ocupaţia "coafor stilist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.5142 Cosmeticieni şi asimilaţiCosmeticienii şi asimilaţii acestora fac tratamente de înfrumuseţare faciale şi corporale, aplică cosmetice şi machiaj şi oferă şi alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de a îmbunătăţi aspectul acestora.514201 cosmetician514202 manichiurist514203 pedichiurist514204 maseur de întreţinere şi relaxare514205 machior514206 tatuator514207 montator bijuterii pe corp514208 stilist protezist de unghii515 Supraveghetori clădiri şi gospodăriiSupraveghetorii de clădiri şi gospodării coordonează, programează şi supraveghează activitatea persoanelor care fac curăţenie şi a altor categorii de personal de serviciu din spaţiile comerciale, industriale şi rezidenţiale. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru activitatea de menaj şi de îngrijire în hoteluri, birouri, apartamente, case şi locuinţe private.5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţiiPersonalul de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii, organizează, supraveghează şi execută activităţi de menaj în scopul de a menţine curate şi ordonate interioarele, mobilierul şi alte facilităţi din aceste unităţi.515101 cabanier515102 guvernantă de hotel/etaj515103 lenjereasă de hotel515104 administrator515105 administrator pieţe şi târguri515106 intendent515107 şef cantină515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel)5152 Administratori în gospodării individualeAdministratorii din gospodăriile individuale organizează, supraveghează şi execută activităţi de menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din subordine.515201 gospodar515202 îngrijitor vilă515203 administrator pensiune turistică515204 lucrător în gospodăria agroturistică5153 Administratori de clădiriAdministratorii de clădiri au grijă de imobilele de locuit, hoteluri, birouri, biserici şi alte clădiri şi menţin ordinea şi curăţenia acestora şi a suprafeţelor auxiliare. Aceştia pot supraveghea alţi lucrători şi contractori, în funcţie de mărimea şi natura imobilului în cauză.515301 îngrijitor clădiri515302 agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport515303 administrator imobile516 Alţi lucrători în domeniul serviciilor personaleAlţi lucrători în domeniul serviciilor personale descriu trecutul şi prevăd (prezic) evenimente viitoare din viaţa persoanelor, oferă companie şi alte servicii personale, îngrijesc şi dresează animalele, furnizează servicii de îmbălsămare şi funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.5161 Astrologi, prezicători şi asimilaţiAstrologii, prezicătorii şi asimilaţii acestora descriu (dezvăluie) trecutul şi prezic evenimente viitoare din viaţa persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor caracteristici din palmele clienţilor, prin folosirea cărţilor de joc sau alte tehnici.516101 astrolog5162 Însoţitori şi valeţiÎnsoţitorii şi valeţii oferă companie şi se ocupă de diferitele nevoi ale angajatorului.516201 cameristă hotel516202 însoţitor516203 valet5163 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămătoriAgenţii de pompe funebre şi îmbălsămătorii organizează, conduc şi rezolvă sarcini specifice legate de funeralii, îmbălsămare, înhumare sau incinerare.516301 antreprenor servicii funerare516302 decorator servicii funerare516303 îmbălsămător5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companieÎngrijitorii de animale şi animale de companie hrănesc, dresează şi îngrijesc animalele şi asistă medicii veterinari, tehnicienii în sănătatea animală şi tehnicienii din cadrul unităţilor veterinare, adăposturilor de animale, adăposturilor ce se ocupă cu înmulţirea animalelor, grădinilor zoologice, laboratoarelor, magazinelor de vânzare cu amănuntul a animalelor de companie, şcolilor de echitaţie, şcolilor de dresare a câinilor şi altor unităţi de îngrijire similare.516401 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare516402 coafor canin5165 Instructori conducere autoInstructorii de conducere auto învaţă oamenii cum să conducă autovehicule.516501 instructor şcolar auto516502 instructor auto5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde lucrătorii din domeniul serviciilor personale neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 51 - Lucrători în domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizează servicii şi companie ca parteneri de dans, escorte şi animatoarele din cluburi de noapte sunt incluşi aici.516901 agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie516902 gazdă club516903 organizator prestări servicii516904 agent ecolog516905 raportor ecolog516906 întreţinător textile-piele516907 animator socioeducativ516908 animator centre de vacanţă516909 lucrător pensiune turistică516910 operator pârtie de schi516911 prestidigitator-------------Ocupaţia "prestidigitator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.516912 iluzionist de circ-------------Ocupaţia "iluzionist de circ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.52 Lucrători în domeniul vânzărilorLucrătorii din domeniul vânzărilor se ocupă cu vânzarea şi prezentarea bunurilor în magazine cu amănuntul sau cu ridicata, la tarabe şi în pieţe, la domiciliul clienţilor, prin telefon sau centrele de comandă. Aceştia înregistrează şi acceptă plată pentru bunurile şi serviciile achiziţionate şi pot conduce mici magazine de vânzare cu amănuntul.521 Vânzători stradali şi în pieţeVânzătorii stradali şi în pieţe vând mărfuri la tarabe în pieţe sau în stradă, pregătesc şi vând alimente calde sau reci şi băuturi pentru consumul imediat pe străzi şi în locuri publice.5211 Vânzători la standuri şi în pieţeVânzătorii la standuri şi în pieţe vând diverse produse la standuri în pieţe acoperite sau în aer liber ori la tarabe în stradă sau în alte spaţii deschise.5212 Vânzători stradali de produse alimentareVânzătorii stradali de produse alimentare pregătesc şi vând sau vând produse alimentare deja preparate, calde ori reci, şi băuturi pentru consumul imediat pe stradă şi în locuri publice, cum ar fi gări, cinematografe sau teatre.521201 vânzător ambulant de produse alimentare522 Vânzători în magazineVânzătorii în magazine vând o gamă largă de bunuri şi servicii direct către public sau în numele unităţilor de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata. Aceştia explică funcţiile şi calităţile acestor bunuri şi servicii şi pot conduce mici magazine sau pot supraveghea activitatea asistenţilor de vânzare şi a casierilor.5221 Vânzători în magazineVânzătorii în magazine conduc magazine mici de vânzare cu amănuntul, fie în mod independent, fie cu sprijinul unui număr mic de angajaţi.522101 vânzător5222 Supraveghetori în magazineSupraveghetorii în magazine se ocupă cu supravegherea şi coordonarea activităţii asistenţilor de vânzări, casierilor şi a altor lucrători în magazinele de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, cum ar fi supermarketuri şi magazine universale.522201 anticar5223 Asistenţi vânzări în magazineAsistenţii de vânzări în magazine vând o gamă de bunuri şi servicii direct către public sau în numele unităţilor de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata şi explică funcţiile şi calităţile acestor bunuri şi servicii.522301 librar522302 lucrător controlor final522303 lucrător comercial522304 lucrător produse naturiste522305 vânzător de produse naturiste523 Casieri şi vânzători de bileteCasierii şi vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de preţuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra şi accepta plata pentru achiziţionarea de bunuri, servicii şi bilete de intrare în locaţii cum ar fi magazine, restaurante şi case de bilete.5230 Casieri şi vânzători de bileteCasierii şi vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de preţuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra şi accepta plata pentru achiziţionarea de bunuri, servicii şi bilete de intrare în locaţii cum ar fi magazine, restaurante şi case de bilete.523001 taxator523002 vânzător de bilete523003 casier523004 casier metrou524 Alţi lucrători în domeniul vânzărilorAlţi lucrători din domeniul vânzărilor se ocupă cu prezentarea demonstrativă şi vânzarea de bunuri, produse alimentare şi servicii, de obicei publicului larg, în alt context decât vânzarea în pieţe, pe stradă sau în magazine. Această grupă de bază include vânzătorii neclasificaţi în grupele minore 521 - Vânzători stradali şi în pieţe, 522 - Vânzători în magazine şi 523 - Casieri şi vânzători de bilete.5241 Manechine şi asimilaţiManechinele şi alte modele îmbracă şi prezintă articole vestimentare şi accesorii, pozează pentru fotografii, film şi înregistrare video, publicitate sau pentru creaţii artistice.524101 manechin524102 model - atelier artistic şi publicitate524103 prezentator modă5242 Prezentatori produsePrezentatorii de produse recomandă prin demonstraţii produse (mărfurile) în spaţii comerciale, expoziţii şi locuinţe private.5243 Vânzători la domiciliuVânzătorii la domiciliul clientului vând bunuri şi servicii şi propun tranzacţii pentru o unitate (firmă) prin abordarea sau vizitarea potenţialilor clienţi, de obicei rezidenţi în locuinţe private, mergând la domiciliul acestora.524301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă5244 Vânzători în case de comenziVânzătorii în case de comenzi contactează clienţii existenţi şi pe cei potenţiali, utilizând telefonul sau alte mijloace de comunicaţii electronice, pentru a promova bunuri şi servicii, obţinerea de vânzări şi stabilirea de vizite de vânzări. Aceştia pot contacta un client dintr-un centru de comandă prin telefon sau din spaţii necentralizate.5245 Lucrători în benzinăriiLucrătorii în benzinării vând combustibil, lubrifianţi şi alte produse pentru automobile şi furnizează servicii cum ar fi alimentarea, curăţarea, lubrifierea şi efectuarea de reparaţii minore la autovehicule.5246 Lucrători în unităţi de alimentaţie publicăLucrătorii în unităţi de alimentaţie publică servesc clienţii la ghişeele alimentare, definitivează prepararea produselor alimentare simple în restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale şi alte locaţii.524601 bufetier5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde lucrătorii în vânzări care nu sunt clasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 52 - Lucrători în domeniul vânzărilor.53 Personal de îngrijirePersonalul de îngrijire asigură îngrijire, supraveghere şi asistenţă pentru copii, pacienţi şi persoane în vârstă, convalescenţi sau persoane cu handicap, în unităţi instituţionale şi rezidenţiale.531 Personal de îngrijire copii inclusiv în servicii suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazialPersonalul de îngrijire a copiilor, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, asigură îngrijire şi supraveghere pentru copii în şcoli, locuinţe rezidenţiale şi în unităţi de îngrijire a copiilor.5311 Personal de îngrijire copiiPersonalul de îngrijire a copiilor asigură îngrijire şi supraveghere pentru copii în locuinţe rezidenţiale şi în centre de îngrijire de zi înainte de şcoală, după şcoală şi în timpul vacanţelor.531101 îngrijitor de copii531102 guvernantă531103 babysitter5312 Personal în domeniul serviciilor suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazialPersonalul în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial îndeplineşte atribuţii nedidactice prin asistarea personalului didactic şi oferă îngrijire şi supraveghere pentru copii în şcoli şi grădiniţe.531201 asistent maternal531202 părinte social531203 educator specializat532 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţiiPersonalul de îngrijire în serviciile de ocrotire a sănătăţii asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă pentru mobilitatea şi activităţile zilnice de viaţă ale pacienţilor, persoanelor în vârstă, persoanelor convalescente şi cu handicap în unităţi de îngrijire a sănătăţii şi în centre rezidenţiale.5321 Îngrijitori în domeniul sănătăţiiÎngrijitorii din domeniul sănătăţii asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa pacienţilor şi rezidenţilor în diferite centre de îngrijire a sănătăţii, cum ar fi spitale, clinici şi facilităţi de îngrijire medicală rezidenţiale. Aceştia, de obicei, se ocupă cu punerea în aplicare a planurilor şi practicilor de îngrijire stabilite, sub supravegherea directă a cadrelor medicale şi a altor specialişti din domeniul sănătăţii sau specialişti asimilaţi acestora.532101 băieş532102 gipsar532103 infirmier/infirmieră532104 îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară532105 lăcar532106 nămolar5322 Îngrijitori la domiciliuÎngrijitorii la domiciliu asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa persoanelor care au nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor stări fizice ori psihice, la domiciliu sau în alte unităţi rezidenţiale independente.532201 îngrijitor bătrâni la domiciliu532202 îngrijitor bolnavi la domiciliu532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav532204 îngrijitor la domiciliu5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde personalul de îngrijire din domeniul sănătăţii neclasificat în altă parte în grupa minoră 532 - Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii.532901 mediator sanitar532902 mediator social532903 lucrător prin arte combinate532904 asistent personal profesionist532905 asistent personal de îngrijire532906 operator prestaţii sociale532907 supraveghetor de noapte servicii sociale532908 lucrător social54 Lucrători în servicii de protecţieLucrătorii în serviciile de protecţie se ocupă cu protecţia persoanelor fizice şi a bunurilor împotriva incendiilor şi a altor pericole, menţin ordinea şi asigură respectarea legilor şi regulamentelor.541 Lucrători în servicii de protecţieLucrătorii în serviciile de protecţie se ocupă cu protecţia persoanelor fizice şi a bunurilor împotriva incendiilor şi a altor pericole, menţin ordinea şi asigură respectarea legilor şi regulamentelor.5411 PompieriPompierii previn, combat şi sting incendiile şi acordă asistenţă în alte situaţii de urgenţă, protejează viaţa persoanelor, bunurile şi conduc acţiunile de salvare.541101 şef compartiment pentru prevenire541102 şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor541103 specialişti pentru prevenire541104 servant pompier541105 şef grupă intervenţie541106 şef echipă specializată5412 PoliţiştiPoliţiştii asigură menţinerea ordinii şi respectarea legii, efectuează acţiuni de patrulare în zonele publice, aplică dispoziţiile legilor şi regulamentelor şi arestează persoanele suspecte.541201 agent poliţie comunitară5413 Agenţi de penitenciareAgenţii de penitenciare supraveghează şi menţin ordinea în rândul deţinuţilor din penitenciare sau centre de reeducare.541301 agent de penitenciare-------------Denumirea ocupaţiei "gardian de închisoare" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.541302 educator în penitenciare5414 PazniciPaznicii patrulează sau monitorizează împrejurimile pentru a păzi proprietatea împotriva furturilor şi actelor de vandalism. Aceştia controlează accesul în instituţii, menţin ordinea şi asigură respectarea regulamentelor la evenimente publice şi în cadrul instituţiilor.541401 agent de securitate541402 agent control acces541403 agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.)541404 agent gardă de corp541405 şef formaţie pază şi ordine541406 agent de intervenţie pază şi ordine541407 agent transport valori541408 dispecer centru de alarmă541409 şef tură servicii securitate541410 inspector de securitate541411 evaluator de risc de efracţie541412 mutată-------------Ocupaţia "consultant de securitate" a fost mutată din grupa de bază 5414 "Paznici" în Grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare" şi va avea codul 242113, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.541413 agent cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenelor sportive5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază include lucrători din serviciile de protecţie neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 541 - Lucrători în servicii de protecţie.541901 şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă541902 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor541903 salvator la ştrand541904 salvator montan541905 salvamar541906 gardian feroviar541907 agent conducător câini de serviciu6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuitLucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit se ocupă cu creşterea şi recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori şi arbuşti, culegerea de fructe de pădure şi plante sălbatice, creşterea (reproducţia), îngrijirea ori vânarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin creşterea animalelor, cultivarea, întreţinerea (conservarea) şi exploatarea pădurilor, creşterea sau capturarea peştilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viaţă) acvatice în scopul de a asigura hrană, adăpost şi venituri pentru ei şi familiile lor.61 Muncitori calificaţi în agriculturăMuncitorii calificaţi în agricultură, orientaţi către piaţă, planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor şi arbuştilor, creşterea diferitelor specii de animale şi producerea de produse de origine animală pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.611 Grădinari şi cultivatoriGrădinarii şi cultivatorii planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi şi a altor arbori şi arbuşti, cultivarea legumelor de grădină şi a plantelor medicinale în scopul producerii de produse horticole pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumiculturăAgricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea diferitelor tipuri de culturi de câmp, cum ar fi grâu şi alte cereale, orez, sfeclă, trestie de zahăr, arahide, tutun sau alte culturi de câmp, cartofi, varză ori alte legume pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.611101 agricultor611102 grădinar611103 legumicultor611104 lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice6112 Arboricultori şi pomicultoriArboricultorii şi pomicultorii planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole pentru creşterea arborilor şi arbuştilor şi recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi şi nucii, arborii de ceai şi cafea, viţa-de-vie, arbuştii de afine, arborii de cacao şi de cauciuc, şi pentru a colecta seva acestora, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.611201 arboricultor611202 ciupercar611203 florar-decorator611204 floricultor611205 peisagist-floricultor611206 lucrător calificat în floricultură şi arboricultură611207 pomicultor611208 viticultor6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniereAgricultorii şi lucrătorii calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea şi întreţinerea arborilor, arbuştilor, florilor şi altor plante în parcuri şi grădini private, precum şi pentru producerea de răsaduri, bulbi şi seminţe sau se ocupă de cultivarea legumelor şi florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensivă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.611301 fermier în horticultură611302 lucrător calificat în irigaţii-------------Ocupaţia "lucrător calificat în irigaţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.6114 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixteAgricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale mixte planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea unor combinaţii specifice de culturi de câmp, legume de câmp, culturi de pomi şi arbuşti, precum şi produse pentru grădină, horticole şi de pepinieră, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.612 Crescători de animaleCrescătorii de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor domestice, păsărilor, albinelor, viermilor de mătase şi altor animale nedomestice, pentru producţia de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile şi alte produse sau pentru utilizarea ca animale de tracţiune şi în activităţi sportive ori recreative, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carneCrescătorii de animale pentru producţia de lapte şi carne planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor domestice (exclusiv păsările de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai şi cămile, pentru producţia de carne, lapte şi alte produse lactate, piei şi lână sau pentru utilizarea ca animale de tracţiune şi în activităţi sportive sau recreative, pentru vânzare ori livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.612101 cioban (oier)612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne612103 tocător de furaje612104 lucrător calificat în creşterea animalelor612105 crescător bovine612106 crescător porcine612107 mamoş porcine612108 baci montan612109 cioban montan612110 crescător de oi montan612111 oier montan6122 Crescători de păsăriCrescătorii de păsări planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi îngrijirea găinilor, curcanilor, gâştelor, raţelor şi a altor păsări de curte, pentru a produce carne, ouă şi material de reproducere a efectivelor de păsări, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.612201 crescător de păsări612202 fazanier612203 crescător de păsări pentru reproducţie-------------Ocupaţia "crescător de păsări pentru reproducţie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.612204 crescător de păsări pentru ouă de consum-------------Ocupaţia "crescător de păsări pentru ouă de consum" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.612205 crescător de pui pentru carne-------------Ocupaţia "crescător de pui pentru carne" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.612206 crescător de păsări de rasă şi pentru decor-------------Ocupaţia "crescător de păsări de rasă şi pentru decor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.612207 arbitru pentru păsări de rasă-------------Ocupaţia "arbitru pentru păsări de rasă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.6123 Apicultori şi sericicultoriApicultorii şi sericicultorii planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru înmulţirea, creşterea şi îngrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de mătase şi alte specii, pentru a produce miere, ceară de albine, mătase şi alte produse, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.612301 apicultor612302 sericicultor6129 Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde crescătorii de animale neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 612 - Crescători de animale. De exemplu, grupa de bază îi include pe aceia care lucrează în reproducerea, creşterea şi îngrijirea mamiferelor nedomestice, vânatului şi altor păsări (exclusiv păsări de curte), melcilor, şerpilor şi altor reptile, precum şi diferitelor insecte şi animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vânzare sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate, grădini zoologice şi circuri ori în pieţe.612901 crescător de animale mici612902 crescător-îngrijitor animale sălbatice captive612903 crescător-îngrijitor de animale de laborator612904 crescător de melci612905 antrenor cabaline612906 crescător-îngrijitor de cabaline612907 herghelegiu613 Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animaleMuncitorii calificaţi în culturi vegetale mixte şi crescători de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, copacilor şi a altor culturi, precum şi pentru reproducerea, creşterea şi îngrijirea animalelor şi pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animaleMuncitorii calificaţi în culturi vegetale mixte şi crescătorii de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, copacilor şi a altor culturi, precum şi pentru reproducerea, creşterea şi îngrijirea animalelor şi pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.613001 fermier în producţia vegetală613002 fermier în producţia animală613003 agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale62 Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoareLucrătorii calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare, orientaţi către piaţă, planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a celor plantate, creşterea, reproducerea şi prinderea peştilor, vânarea şi capturarea animalelor în capcane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.621 Lucrători forestieri şi asimilaţiLucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere.6210 Lucrători forestieri şi asimilaţiLucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere.621001 cioplitor în lemn621002 carbonitor621003 fasonator mecanic (cherestea)621004 muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde621005 pepinierist621006 presator stuf621007 protecţionist silvic621008 recoltator stuf621009 rezinator621010 şef coloană exploatare stuf621011 stivuitor şi recepţioner silvic621012 tăietor silvic621013 preparator mangal621014 mangalizator622 Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătoriiLucrătorii în domeniul pescuitului şi vânătorii se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi prinderea peştilor, vânarea şi capturarea animalelor, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.6221 Lucrători în culturi acvaticeLucrătorii în culturi acvatice se ocupă cu înmulţirea şi creşterea de peşte, midii, stridii şi alte forme de viaţă acvatică, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.622101 lucrător în culturi acvatice622102 piscicultor6222 Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costierePescarii pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit, se ocupă cu capturarea peştelui ori a altor forme de viaţă acvatică în apele interioare sau de coastă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.622201 pescar în ape interioare şi de coastă6223 Pescari în mări şi oceanePescarii în mări şi oceane, precum şi căpitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupă cu capturarea peştelui de adâncime din mări şi oceane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.622301 pescar în mări şi oceane6224 Lucrători în domeniul vânătoriiLucrătorii din domeniul vânătorii se ocupă cu capturarea şi uciderea mamiferelor, păsărilor sau reptilelor, în principal pentru carne, piele, pene şi alte produse, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.622401 paznic de vânătoare63 Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)Fermierii, pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, a plantelor medicinale şi de altă natură, îngrijirea şi vânarea animalelor, prinderea de peşte şi capturarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.631 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriuFermierii a căror producţie este destinată consumului propriu cresc şi recoltează culturi de câmp, fructe şi legume, plantează arbori şi arbuşti, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.6310 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriuFermierii a căror producţie este destinată consumului propriu cresc şi recoltează culturi de câmp, fructe şi legume, plantează arbori şi arbuşti, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.632 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriuCrescătorii de animale a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriuCrescătorii de animale a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.633 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriuLucrătorii în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu creşterea efectivelor de animale şi a culturilor de câmp, recoltarea fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea animalelor şi/sau capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriuLucrătorii în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu creşterea efectivelor de animale şi a culturilor de câmp, recoltarea fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea animalelor şi/sau capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.634 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)Pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea şi capturarea animalelor, capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.6340 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)Pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea şi capturarea animalelor, capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.7 Muncitori calificaţi şi asimilaţiMuncitorii calificaţi şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţe şi competenţe specifice în domenii privind construirea şi întreţinerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea maşinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrărilor specifice de imprimare şi producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu acţionare manuală şi al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi a naturii şi scopului produsului final.71 Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieniMuncitorii constructori şi asimilaţii acestora, exclusiv electricienii, se ocupă cu construirea, întreţinerea şi repararea clădirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea şi repararea fundaţiilor, pereţilor şi structurilor din cărămidă, piatră şi materiale similare, modelarea şi finisarea pietrei pentru construcţii şi în alte scopuri, precum şi cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafaţă. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală sau de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi a naturii şi scopului produsului final.711 Muncitori constructori şi asimilaţiMuncitorii constructori şi asimilaţii acestora se ocupă cu construirea, întreţinerea şi repararea clădirilor, ridicarea şi repararea fundaţiilor, pereţilor şi structurilor din cărămidă, piatră şi materiale similare, modelarea şi finisarea pietrei pentru construcţii şi în alte scopuri, precum şi cu efectuarea diferitelor construcţii şi sarcini de întreţinere a clădirilor.7111 Constructori de caseConstructorii de case ridică, întreţin şi repară case şi clădiri mici similare, utilizând atât tehnicile şi materialele tradiţionale, cât şi pe cele moderne.711101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră711102 confecţioner plăci din diverse materiale711103 confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf711104 laborant pentru construcţii de drumuri şi construcţii civile-------------Ocupaţia "laborant pentru construcţii de drumuri şi construcţii civile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.7112 Zidari şi asimilaţiZidarii şi asimilaţii acestora se ocupă cu îmbinarea cărămizilor, pietrelor tăiate (anterior) şi a altor tipuri de blocuri (de piatră) în mortar (folosind un liant), pentru a construi şi repara pereţi, paravane (pereţi despărţitori), arcade şi alte structuri.711201 sobar711202 zidar coşuri fabrică711203 zidar pietrar711204 zidar şamotor711205 zidar roşar-tencuitor711206 zidar restaurator7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatrăSpărgătorii, tăietorii şi cioplitorii în piatră taie şi modelează blocurile de piatră tare sau moale şi plăcile (dalele) pentru construirea şi întreţinerea structurilor de piatră şi a zidăriei monumentelor şi gravează (sculptează) în piatră.711301 cioplitor în piatră şi marmură711302 cioplitor-montator piatră, marmură711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură711304 tăietor, şlefuitor, lustruitor piatră, marmură711305 restaurator piatră7114 Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţiMuncitorii constructori în lucrări de beton şi asimilaţii acestora ridică cadrele şi structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolidează suprafeţe de beton, cimentează deschideri din pereţi sau cofraje pentru puţuri, finisează şi repară suprafeţe de ciment şi efectuează lucrări de pardoseală cu mozaic.711401 betonist711402 fierar betonist711403 montator elemente prefabricate din beton armat711404 constructor structuri monolite711405 operator injectorist711406 injectorist în construcţii711407 operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată-------------Ocupaţia "operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.7115 Dulgheri şi tâmplariDulgherii şi tâmplarii taie, ajustează, asamblează, ridică, întreţin şi repară diferite tipuri de structuri şi accesorii realizate din lemn şi alte materiale.711501 dulgher (exclusiv restaurator)711502 dulgher restaurator7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde muncitorii constructori şi asimilaţii acestora care nu sunt clasificaţi în altă parte în grupa minoră 711 - Muncitori constructori şi asimilaţi. De exemplu, grupa de bază include lucrători în demolare, lucrători în întreţinerea clopotniţelor, şemineurilor şi coşurilor industriale, muncitori în ridicarea schelelor.711901 muncitor hidrometru711902 pavator711903 săpător fântâni711904 asfaltator711905 cantonier711906 chesonier711907 constructor căi ferate711908 constructor linii tramvai711909 drenor canalist711910 fascinar711911 finisor terasamente711912 muncitor hidrogeolog711913 muncitor constructor şenal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare711914 şef echipă întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri711915 agent hidrotehnic711916 revizor cale sau puncte periculoase711917 meseriaş întreţinere cale711918 şef echipă întreţinere cale711919 meseriaş întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri711920 alpinist utilitar711921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri711922 şef echipă întreţinere cale metrou711923 şef echipă lucrări artă metrou711924 lucrător pentru drumuri şi căi ferate711925 muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate712 Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţiMuncitorii constructori la lucrări de finisare şi asimilaţii acestora se ocupă cu aplicarea sau instalarea, întreţinerea şi repararea acoperişurilor, podelelor, pereţilor, sistemelor de izolaţie, instalarea geamurilor în ferestre sau alte cadre, precum şi a instalaţiilor sanitare, tubulaturii şi a sistemelor electrice din clădiri şi alte structuri.7121 Constructori de acoperişuriConstructorii de acoperişuri se ocupă cu construirea şi repararea acoperişurilor pe toate tipurile de clădiri, folosind unul sau mai multe tipuri de materiale.712101 acoperitor-învelitor ţiglă, azbociment, tablă712102 constructor de acoperişuri7122 Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţiParchetarii, linoliştii, mozaicarii şi faianţarii instalează, întreţin şi repară podele, acoperă pardoseli, pereţi şi alte suprafeţe cu plăci sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de altă natură.712201 faianţar712202 montator placaje interioare şi exterioare712203 mozaicar (exclusiv restaurator)712204 parchetar712205 mozaicar restaurator712206 linolist712207 montator placaje uscate7123 IpsosariIpsosarii instalează, întreţin şi repară panourile din gips cartonat (rigips) în clădiri, aplică straturi decorative şi de protecţie din ipsos, ciment şi materiale similare pe structurile interioare şi exterioare.712301 ipsosar (exclusiv restaurator)712302 turnător ornamentalist712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos7124 Montatori izolaţiiMontatorii de izolaţii termice şi acustice aplică şi repară materialele izolante pentru clădiri, cazane, conducte sau echipamente de refrigerare şi de aer condiţionat.712401 izolator fonic712402 izolator frigorific712403 izolator hidrofug712404 izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie)712405 izolator termic712406 montator pereţi şi plafoane din ghips-carton712407 asamblator-montator profile aluminiu şi geam termopan712408 confecţioner vitraje izolante-------------Denumirea ocupaţiei "confecţioner geam termoizolator" a fost modificată în "confecţioner vitraje izolante" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.712409 confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice712410 montator sisteme tâmplărie termoizolantă-------------Denumirea ocupaţiei "montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice" a fost modificată în "montator sisteme tâmplărie termoizolantă" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.712411 confecţioner-montator tâmplărie cu vitraj izolant-------------Denumirea ocupaţiei "confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator" a fost modificată în "confecţioner-montator tâmplărie cu vitraj izolant" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.Se modifică denumirea ocupaţiei cod 712411 din "confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator" în "confecţioner-montator tâmplărie cu vitraj izolant".712412 montator materiale geosintetice712413 sudor geomembrană712414 montator geogrile712415 montator materiale geotextile şi geocompozite712416 montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri-------------Ocupaţia "montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.7125 GeamgiiGeamgiii măsoară, taie, finisează, montează şi instalează sticlă plată şi oglinzi.712501 geamgiu7126 Instalatori şi montatori de ţeviInstalatorii şi montatorii de ţevi asamblează, instalează, repară şi întreţin sistemele de ţevi, fitingurile şi dispozitivele pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de canalizare şi echipamente hidraulice şi pneumatice.712601 detector pierderi apă şi gaze712602 instalator apă, canal712603 instalator frigotehnist712604 instalator încălzire centrală şi gaze712605 instalator reţele de distribuţie/transport fluide712606 instalator ventilare şi condiţionare apă712607 verificator canale subterane712608 instalator centrale termice712609 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze712610 instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport şi înmagazinare-stocare712611 instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuţie712612 instalator reţele termice şi sanitare712613 operator instalaţii apă şi canalizare712614 instalator pentru pompe de căldură-------------Ocupaţia "instalator pentru pompe de căldură" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.712615 instalator pentru sisteme geotermale-------------Ocupaţia "instalator pentru sisteme geotermale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.7127 Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerareMecanicii pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare asamblează, instalează, întreţin şi repară sistemele şi echipamentele de climatizare şi refrigerare.712701 frigoriferist (frigotehnist)713 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţiZugravii, vopsitorii, curăţitorii de faţade şi asimilaţii acestora pregătesc suprafeţele şi aplică vopsea şi materiale similare pe clădiri şi alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate. Aceştia acoperă pereţii interiori şi plafoanele cu tapet, curăţă suprafeţele exterioare ale clădirilor şi coşurile (industriale), precum şi alte structuri similare.7131 Zugravi şi asimilaţiZugravii şi asimilaţii acestora pregătesc suprafeţele clădirilor şi ale altor structuri pentru vopsire (zugrăvire), aplică straturi de protecţie şi decorative de vopsea sau materiale similare ori acoperă pereţii interiori şi plafoanele clădirilor cu tapet sau alte materiale de finisare.713101 tapetar713102 zugrav713103 stucaturist713104 ignifugator713105 operator termoprotecţie7132 Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţiVopsitorii, lăcuitorii şi asimilaţii acestora vopsesc prin pulverizare utilizând echipamente de lăcuire pentru a aplica straturi de protecţie pe articolele fabricate sau alte structuri.713201 lăcuitor lemn713202 vopsitor industrial713203 finisor-lăcuitor lemn713204 vopsitor713205 vopsitor auto7133 Curăţitori de faţadeCurăţitorii de faţade curăţă suprafeţele exterioare ale clădirilor şi ale altor structuri şi elimină funinginea din hornuri sau coşuri industriale.713301 coşar713302 curăţitor de faţade72 Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţiMuncitorii calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţii acestora se ocupă cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor sau prin alte metode (procedee), montează, întreţin şi repară structuri metalice grele, reglează, asamblează, întreţin şi repară maşini şi instalaţii inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale nepreţioase.Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a organizării activităţii, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi natura şi scopul produsului final.721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţiTurnătorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii şi asimilaţii acestora confecţionează matriţe pentru turnarea metalelor, sudează şi taie piese metalice, confecţionează şi repară articole din tablă, instalează, ridică, întreţin şi repară structuri de metale grele, funiculare şi alte echipamente similare.7211 Formatori şi miezuitoriFormatorii şi miezuitorii confecţionează matriţele şi miezurile pentru turnarea metalelor.721101 modelier lemn721102 modelier metal721103 modelator-miezuitor721104 modelier naval721105 operator la maşini de brichetat şpan721106 pregătitor metale vechi pentru retopire721107 recuperator metale vechi721108 topitor aliaje tipografie721109 topitor fontă şi neferoase721110 topitor, turnător metale şi aliaje neferoase721111 turnător fontă pe bandă721112 turnător formator721113 turnător pregătitor oţelărie721114 turnător modelier721115 turnător metale şi neferoase721116 modelor prototipuri auto7212 Sudori şi debitatori autogenSudorii şi debitatorii autogeni sudează sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de căldură: gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee de topire şi tăiere, asamblează piese metalice prin fuziune.721201 brazor721202 sudor manual cu flacără de gaze721203 sudor manual cu arc electric721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux721205 operator tăiere721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector721208 sudor7213 Tinichigii-cazangiiTinichigiii-cazangii confecţionează, instalează şi repară articolele şi părţi ale articolelor făcute din foi de tablă, cum ar fi foi de oţel, cupru, cositor, alamă, aluminiu, zinc sau fier galvanizat.721301 cazangiu recipiente721302 probator hidraulic cazane, ţevi, recipiente721303 tinichigiu carosier721304 tinichigiu industrial721305 tinichigiu de şantier721306 tinichigiu structurist de aviaţie721307 cazangiu ţevar721308 cazangiu formator721309 tinichigiu restaurator721310 tinichigiu sisteme de acoperişuri şi învelitori721311 tinichigiu sisteme de ventilaţie721312 tinichigiu în construcţii7214 Constructori şi montatori de structuri metaliceConstructorii şi montatorii de structuri metalice asamblează, ridică şi demontează cadrele metalice (structurale) ale clădirilor şi alte structuri.721401 finisor cocleţi721402 finisor ace şi accesorii721403 confecţioner capace de carde721404 confecţioner cocleţi721405 confecţioner plase din sârmă721406 formator ţevi prin sudare721407 lăcătuş construcţii metalice şi navale721408 lăcătuş de mină721409 lăcătuş revizie vagoane721410 lăcătuş mecanic721411 lăcătuş-montator721412 presator metale la rece721413 recondiţioner scule şi utilaje petroliere721414 şanfrenator721415 pregătitor, montator, reparator iţe, cocleţi, lamele, spete721416 repasator garnituri carde721417 tubulator naval721418 maşinist la litografiat şi vernisat tablă721419 maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice721420 maşinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu721421 constructor-montator de structuri metalice721422 maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor721423 nituitor721424 lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale721425 maşinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor721426 montator-ajustor spete721427 lipitor şi protejator spete721428 tăietor garnituri de carde721429 maşinist mecanic la confecţionare garnituri carde721430 lăcătuş-depanator utilaje calcul721431 operator la montarea şi conservarea produselor după probe721432 schelar721433 confecţioner-montator structuri metalice pentru construcţii721434 montator faţade şi pereţi cortină7215 Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicatMacaragiii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat montează instalaţii de ridicat pentru mutarea şi poziţionarea echipamentului şi a componentelor de construcţie, se ocupă cu instalarea şi întreţinerea cablurilor pe şantierele de construcţie, clădiri sau alte structuri.721501 mecanic-montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere722 Forjori, matriţeri şi asimilaţiForjorii, matriţerii şi asimilaţii acestora forjează şi bat cu ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, oţel şi alte metale pentru a confecţiona şi a repara diverse tipuri de unelte, echipamente şi alte articole, reglează maşinile-unelte pentru operatori ori montează şi acţionează diverse maşini-unelte; de asemenea, se ocupă cu şlefuirea şi ascuţirea suprafeţelor.7221 Forjori, fierari şi matriţeriForjorii, fierarii şi matriţerii se ocupă cu forjarea şi executarea barelor, tijelor sau lingourilor din fier, oţel sau alte metale, trefilarea de sârmă pentru fabricarea şi repararea diverselor tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte agricole şi similare.722101 forjor-matriţer722102 prelucrător mecanic metale preţioase722103 presator piese din pulberi metalice722104 ştanţator722105 presator, ambutisor la cald722106 forjor manual722107 forjor-arcurar722108 forjor mecanic722109 confecţioner ferodouri722110 preparator pulberi722111 cuptorar-termist pentru ferite722112 fierar/potcovar722113 formator-presator ferite722114 finisor ferite722115 controlor de calitate la forjare722116 controlor de calitate la turnare722117 debitator-eboşator722118 dusisator-polizator7222 Lăcătuşi şi asimilaţiLăcătuşii şi asimilaţii acestora confecţionează şi repară unelte făcute la comandă şi pe cele specializate, arme sportive, încuietori, matriţe, şabloane pentru componente de maşini şi alte articole din metal, folosind unelte de mână şi maşini-unelte pentru prelucrarea metalului la toleranţe precise.722201 lăcătuş SDV722202 sculer-matriţer722203 lăcătuş AMC722204 lăcătuş mecanică fină722205 prelucrător prin electroeroziune722206 lăcătuş la prelucrarea şi îndreptarea ţevilor ghintuite722207 lăcătuş construcţii structuri aeronave-------------Ocupaţia "lăcătuş construcţii structuri aeronave" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.7223 Reglori şi operatori de maşini unelteReglorii şi operatorii de maşini unelte reglează şi/sau operează diferite maşini unelte care sunt utilizate pentru realizarea de toleranţe precise.722301 reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici şi materialelor electrice722302 reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice722303 reglor benzi montaj722304 maşinist la linii automate aşchietoare722305 reglor maşini de bobinat şi platinat722306 reglor la maşini de prelucrare mase plastice722307 reglor maşini-unelte722308 reglor-montator722309 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice722310 reglor şi reglor-conductor la maşini-unelte722311 conductor de instalaţii722312 operator la maşini-unelte semiautomate şi automate722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudură722314 maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare722315 degresator-imersioner722316 uscător electrozi de sudură722317 maşinist la maşini speciale fără aşchiere722318 preparator amestec de înveliş722319 pregătitor sârmă722320 finisator electrozi de sudură722321 maşinist la maşini speciale de aşchiere722322 maşinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de ramificaţie722323 operator la maşini-unelte cu comandă numerică722324 operator la maşini de electroeroziune automate7224 Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţitOperatorii pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit se ocupă cu polizarea şi rectificarea suprafeţelor metalice şi cu ascuţirea uneltelor.722401 ascuţitor laminate la cald722402 ascuţitor laminate la rece722403 ascuţitor-călitor garnituri de carde722404 ascuţitor scule, instrumente medicale şi obiecte de uz casnic722405 debitator-şlefuitor perii de maşini electrice722406 polizator722407 şlefuitor metale722408 frezor universal722409 găuritor-filetator722410 honuitor, rodator-lepuitor722411 rabotor-mortezor universal722412 rectificator universal722413 strungar universal722414 broşator722415 frezor la maşini roţi dinţate722416 gravor mecanic722417 rabotor, mortezor roţi dinţate722418 rectificator dantură caneluri722419 strungar la strung paralel şi de detalonat722420 strungar la strung revolver722421 strungar la strung carusel722422 strungar la maşini orizontale722423 strungar la maşini de alezat722424 strungar la maşini de prelucrat în coordonate722425 strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate722426 rectificator piese producătoare de ochiuri722427 şlefuitor metale cu plumb industria de armament722428 debitator semifabricate722429 curăţitor-sablator723 Mecanici de maşini şi utilajeMecanicii de maşini şi utilaje montează, instalează, întreţin şi repară motoare, vehicule, maşini agricole sau industriale şi echipamente mecanice similare.7231 Mecanici de autovehiculeMecanicii de autovehicule montează, instalează, întreţin şi repară motoare, echipamente mecanice şi legate de autoturisme, camioane de livrare, motociclete şi alte autovehicule.723101 electrician auto723102 electromecanic auto723103 mecanic auto723104 operator standuri încercări723105 operator pregătire încercări vehicule7232 Mecanici de motoare de avioaneMecanicii de motoare de avioane se ocupă cu montarea, întreţinerea, repararea şi revizia motoarelor de avioane şi a ansamblurilor, cum ar fi corpuri de aeronave, sistemele hidraulice şi pneumatice.723201 mecanic aviaţie7233 Mecanici de maşini agricole şi industrialeMecanicii de maşini agricole şi industriale se ocupă cu montarea, instalarea, examinarea, întreţinerea şi repararea motoarelor, maşinilor agricole şi industriale şi echipamentelor mecanice, cu excepţia vehiculelor cu motor, avioanelor şi motoarelor electrice.723301 lăcătuş-montator agregate energetice şi de transport723302 mecanic utilaj723303 mecanic agricol723304 motorist723305 ungător-gresor723306 operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu723307 mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale723308 operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor723309 mecanic maşini agricole723310 mecanic trolist723311 mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă, confecţii şi încălţăminte-------------Ocupaţia "mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă, confecţii şi încălţăminte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.7234 Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţiLucrătorii specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţii acestora montează, întreţin şi repară echipamentele mecanice şi similare ale bicicletelor, ricşelor, cărucioarelor pentru copii, scaunelor cu rotile şi echipamentele similare de transport nemotorizate.73 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografiMuncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitorii tipografi se ocupă cu fabricarea şi repararea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, articolelor diverse, cum ar fi bijuterii sau alte articole din metale preţioase, obiecte de ceramică, vase din porţelan şi sticlă, precum şi obiecte de artizanat făcute din lemn sau materiale textile, piele ori materiale similare, lucrări de tipografie şi legătorie. Lucrările sunt realizate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor.731 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiereMuncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere îmbină aptitudinile artistice şi manuale pentru proiectarea, confecţionarea, repararea, ajustarea, reglarea, întreţinerea şi ornamentarea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, bijuteriilor şi a altor articole din metale preţioase, precum şi a obiectelor din ceramică şi porţelan. Aceştia aplică tehnici tradiţionale şi/sau tehnici recent dezvoltate pentru sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea şi ornamentarea diverselor articole din sticlă, ceramică, materiale textile, paie, piatră, lemn şi articolelor din piele.7311 Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizieMuncitorii calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie confecţionează, calibrează, repară, întreţin, reglează şi montează ceasuri de mână mecanice, pendule, instrumente şi echipamente de precizie nautice, meteorologice, optice, ortopedice şi, de asemenea, se ocupă cu reglarea acestora pentru o funcţionare corectă.731101 AMC-ist731102 armurier731103 blocator, chituitor, deblocator731104 ceasornicar731105 centrator, debordator piese optice731106 centrator, finisor aparate optice731107 degresator, curăţător piese şi aparate optice731108 lipitor lentile şi prisme731109 montator aparatură optică731110 optician731111 optician armament731112 confecţioner seringi731113 presator piese optice731114 reparator aparate foto731115 reparator stilouri, brichete731116 reparator umbrele731117 gravor piese optice731118 tratamentist piese optice731119 metrolog şi depanator mecanică fină, tehnică digitală şi analogică (MFTDA)731120 metrolog verificator7312 Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicaleMuncitorii calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale confecţionează, asamblează, repară, reglează, restaurează instrumentele muzicale şi realizează acordarea acestora la înălţimea sunetului necesar, cu unelte manuale sau electrice. Aceştia, de obicei, se specializează pentru un singur tip de instrument, cum ar fi instrumente cu coarde, instrumente de suflat din trestie, instrumente de percuţie, instrumente de suflat din alamă.731201 acordor acordeoane, armonici731202 acordor piane, pianine, orgă, ţambal731203 caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane731205 constructor claviatură731206 constructor-reparator de acordeoane şi armonici731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuţie)731208 filator corzi pentru piane731209 montator corp sonor la piane731210 montator-reglor piane731211 montator-ajustor de acordeoane731212 lutier731213 constructor restaurator de orgi7313 Giuvaergii şi lucrători în metale preţioaseGiuvaergiii şi lucrătorii în metale preţioase se ocupă cu proiectarea, fabricarea, ajustarea, repararea sau evaluarea bijuteriilor, articolelor de ceremonie ori religioase, obiectelor din aur, argint sau alte metale preţioase ori pietre preţioase. Aceştia se ocupă cu tăierea, şlefuirea şi fixarea pietrelor preţioase şi semipreţioase, inclusiv diamante, şi gravarea de modele pe bijuterii şi articole din metale preţioase. De asemenea, aceştia se ocupă şi cu tăierea şi şlefuirea diamantelor pentru scopuri industriale.731301 argintar731302 bijutier metale preţioase731303 cizelator731304 cizelator clişee galvanice731305 confecţioner ştampile de cauciuc, metal, facsimile731306 gravor manual731307 ţintuitor731308 bijutier metale comune731309 giuvaergiu731310 şlefuitor diamante naturale731311 maistru bijutier-------------Ocupaţia "maistru bijutier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.7314 Olari şi lucrători asimilaţiOlarii şi lucrătorii asimilaţi acestora confecţionează obiecte din ceramică, vase de porţelan, obiecte sanitare, cărămizi, ţigle şi discuri abrazive, realizate manual sau cu ajutorul maşinilor.731401 aplicator de detalii la produse din ceramică731402 debavurator-retuşor la produse din ceramică fină731403 turnător produse ceramice731404 fasonator produse ceramice731405 glazurator produse din ceramică fină731406 modelator ceramică731407 olar ceramică (artizanat)731408 preparator mase ceramice731409 presator produse ceramice731410 râşnitor smalţ731411 şlefuitor produse din ceramică fină7315 Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă)Sticlarii (suflătorii, şlefuitorii, tăietorii de sticlă) se ocupă cu suflarea, turnarea, tăierea, polizarea sticlei, modelarea sticlei topite conform modelelor.731501 brigadier la fabricarea sticlei731502 modelator tuburi spectrale731503 trăgător, şlefuitor, gradator nivele731504 prelucrător topitură sticlă la presă731505 prelucrător topitură sticlă la ţeavă731506 formator tuburi spectrale7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramicăPictorii decoratori, gravorii pe sticlă şi ceramică decorează articole din lemn, metal, materiale textile, sticlă, ceramică şi alte materiale. Aceştia schiţează, trasează şi pictează litere, cifre, monograme şi desene şi gravează modele ornamentale florale pe sticlă şi alte articole.731601 pictor decor731602 gradator vase şi aparate de laborator731603 gravor produse de sticlă731604 inscripţioner pe produse de sticlă şi ceramică731605 pictor pe sticlă şi ceramică731606 oglindar7317 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materialeMuncitorii calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale aplică tehnici tradiţionale, cum ar fi uscarea, impregnarea pentru a pregăti lemnul, paiele, trestia, stuful, piatra, argila (lutul), scoicile şi alte materiale, precum şi sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea, pictarea sau ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori gospodăresc sau pentru scopuri decorative. Ţesătorii, fabricanţii de pensule şi lucrătorii asimilaţi acestora selectează şi pregătesc materiale, cum ar fi fibre uscate (păr), nailon, ţesături, lemn, sârmă, pentru a face mobilier de răchită, pensule, mături şi o împletitură variată a diferitelor tipuri de coşuri.731701 confecţioner piese, linguri, spiţe, albii, doniţe, cozi de unelte, şindrilă, ciubere731702 confecţioner jucării731703 confecţioner obiecte artizanale din lemn731704 confecţioner plute731705 confecţioner garnituri pentru etanşare731706 pirogravor731707 rămar poleitor731708 sculptor în lemn731709 confecţioner cretă şcolară731710 traforator manual lemn731711 dogar manual731712 rotar caretaş731713 lumânărar731714 confecţioner cuţite, brice, brăţări, andrele, agrafe, inele731715 confecţioner nasturi, piepteni731716 confecţioner obiecte casnice din deşeuri de aluminiu şi alte metale731717 confecţioner obiecte din ipsos731718 confecţioner obiecte din os, scoică, mică etc.731719 confecţioner corzi din intestine731720 încadrator tablouri731721 confecţioner materiale didactice pentru ştiinţele naturii731722 confecţioner bidinele, pensule, perii731723 confecţioner mături731724 împletitor de nuiele731725 împletitor obiecte din foi de porumb731726 împletitor papură731727 legător de păr731728 sortator, spălător păr731729 prelucrător de păr la maşină731730 prelucrător manual de păr731731 împletitor din panglică împletită731732 pieptănător de păr la maşină731733 fierbător-uscător de păr7318 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similareMuncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare aplică tehnici şi modele tradiţionale pentru a produce ţesături, produse tricotate, brodate, ţesute şi alte articole de îmbrăcăminte şi articole de uz casnic, precum şi încălţăminte tradiţională, genţi de mână, curele şi alte accesorii.731801 confecţioner plase pescăreşti731802 confecţioner articole hârtie731803 confecţioner bibelouri din Jenille731804 decorator în piele731805 velator-matisor731806 confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii731807 ghemuitor731808 polierator frânghii731809 cablator frânghii731810 saluzitor frânghii731811 confecţioner unelte pescuit din plase731812 confecţioner îmbrăcare volane în piele731813 prelucrător de fulgi şi pene731814 filator731815 ajutor maistru filator731816 ţesător731817 tricoter manual731818 ajutor maistru ţesător, tricoter731819 croşetor731820 împletitor textile731821 confecţioner preşuri731822 ţesător restaurator manual covoare731823 pregătitor şi confecţioner cataloage mostre731824 confecţioner tricotaje după comandă731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur)731826 repasator731827 aburitor textile731828 reparator covoare731829 ţesător manual731830 cusător mănuşi piele731831 croitor mănuşi piele731832 finisor mănuşi piele731833 croitor-ştanţator articole marochinărie731834 cusător articole marochinărie731835 pregătitor articole marochinărie731836 asamblator-montator articole marochinărie7319 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde muncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere care efectuează/execută articole de artizanat tradiţional neclasificaţi în altă parte. De exemplu, grupa de bază include muncitorii calificaţi în executarea de produse artizanale în metale nepreţioase şi piatră.731901 confecţioner manual în metaloplastie731902 confecţioner proteze dentare731903 confecţioner proteze ortopedice731904 confecţioner jaluzele731905 împletitor fibre plastice731906 confecţioner flori artificiale732 Lucrători poligrafiLucrătorii poligrafi culeg şi aranjează caracterele înainte de imprimare, montează şi acţionează presele de tipărit, leagă şi finisează produsele tipărite, pregătesc şabloanele şi acţionează echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie).7321 Zeţari şi linotipiştiZeţarii şi linotipiştii corectează, configurează, aranjează şi compun texte şi elemente grafice într-o formă adecvată pentru utilizarea în diverse procese de imprimare şi de reprezentare în alte medii vizuale.732101 culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipist)732102 culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text (monotastor)732103 culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)732104 culegător manual (zeţar)732105 frezor-montator clişee732106 stereotipar732107 galvanotipist732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco)732109 zincograf732110 copist formare tipar plan732111 desenator cromolitograf732112 şlefuitor-granulator732113 gravor plăci metalice732114 gravor plăci litografice732115 fotogravor732116 turnător valuri732117 manipulant cutter-plotter7322 TipografiTipografii montează şi acţionează presele digitale, presele de tipar înalt, presele litografice, maşinile de tipar flexografice, maşinile de tipar adânc (gravură), presele de ziare şi alte prese de imprimare (tipărit).732201 tipograf turnător la maşinile de turnat text732202 imprimeur textil732203 imprimator serigraf732204 tăietor matriţe serigrafie732205 serigraf732206 operator presă de transfer termic732207 tipograf-tipăritor732208 dactilo-rotaprint732209 operator la maşina electronică de gravat732210 operator la maşinile de fotoculegere (monofoto)732211 operator tipărituri Braille732212 heliografist732213 operator xerox732214 operator maşini multiplicat732215 tipograf print digital şi offset732216 operator la maşina de gravat şi decupat cu laser732217 operator la maşina de tampografiat732218 tipograf flexograf7323 Legători şi lucrători finisareLegătorii şi lucrătorii finisare se ocupă cu legarea cărţilor şi a altor publicaţii şi finisarea produselor tipărite manual sau mecanic.732301 legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)732302 colator publicitar732303 maşinist în legătorie mecanică732304 strungar şlefuitor tipografie74 Tehnicieni la echipamente electrice şi electroniceTehnicienii la echipamente electrice şi electronice instalează, montează şi întreţin sistemele de instalaţii electrice, echipamentele şi alte dispozitive de transmisie electrică, cabluri şi linii de alimentare, precum şi echipamente şi sisteme electronice şi de telecomunicaţii. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor.741 Montatori de echipamente electriceMontatorii de echipamente electrice instalează, montează şi întreţin sistemele electrice de cabluri şi echipamentele similare, maşinile electrice şi alte dispozitive electrice şi de transmisie electrică, liniile şi cablurile de alimentare.7411 Electricieni construcţii şi asimilaţiElectricienii din construcţii şi asimilaţii acestora se ocupă cu instalarea, întreţinerea şi repararea sistemelor electrice de cabluri şi a echipamentelor şi dispozitivelor similare.741101 electrician în construcţii741102 electrician de întreţinere în construcţii741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare741104 instalator pentru sisteme termice solare741105 montator instalaţii solare741106 electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune741107 electrician constructor montator aparataj şi cabluri de medie şi înaltă tensiune741108 electrician constructor instalator aparatură de măsură şi control741109 electrician constructor pentru probe şi încercări funcţionale741110 electrician în construcţii civile şi industriale7412 Mecanici şi instalatori de echipamente electriceMecanicii şi instalatorii de echipamente electrice se ocupă cu montarea, reglarea, instalarea şi repararea maşinilor electrice şi altor echipamente şi dispozitive electrice în clădiri, fabrici, ateliere de lucru sau alte locuri.741201 electrician echipamente electrice şi energetice741202 bobinator aparataj electric741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic741204 bobinator maşini electrice rotative741205 electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearoelectrice741206 electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare741207 bobinator condensatori pentru instalaţii electrice741208 electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice741209 bobinator transformatoare741210 montator/reglor/depanator de aparataj electric741211 montator, reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee741212 montator, reglor şi depanator de ascensoare741213 electrician nave741214 confecţioner cablaje auto741215 electromecanic maşini şi echipamente electrice741216 electromecanic staţie pompare apă-canal7413 Montatori de linii electriceMontatorii de linii electrice se ocupă cu instalarea, repararea şi asigurarea transmisiei electrice prin cabluri de alimentare şi echipamente similare.741301 electrician exploatare centrale şi staţii electrice741302 electrician exploatare reţele electrice741303 electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane741304 electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene741305 electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, staţii şi posturi de transformare electrice741306 electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice741307 electrician de întreţinere şi reparaţii741308 electrician montator de instalaţii automatizate741309 electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport741310 electrician pentru protecţia catodică741311 electrician rural741312 electrician de mină741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice742 Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţiiMontatorii de echipamente electronice şi de telecomunicaţii se ocupă cu montarea, întreţinerea, reglarea şi repararea echipamentelor electronice, cum ar fi aparatele comerciale şi de birou, instrumentele electronice, sistemele de control, precum şi cu instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie a datelor, cablurilor, antenelor, repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor.7421 Mecanici de echipamente electroniceMecanicii de echipamente electronice se ocupă cu montarea, întreţinerea, reglarea şi repararea echipamentelor electronice cum ar fi aparatele comerciale şi de birou, instrumentele electronice şi sistemele de control.742101 electrician depanator utilaje calcul742102 electronist depanator utilaje calcul742103 plantator elemente electronice742104 operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor742105 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu742106 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilorMuncitorii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se ocupă cu instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor şi conductorilor, precum şi cu repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor.742201 automatist742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)742203 electromecanic radio-radioficare742204 electromecanic reţele cabluri742205 electromecanic reţele linii742206 electromecanic telegrafie, telefonie742207 electronist telecomunicaţii742208 jonctor742209 linior742210 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare742211 electromecanic electroalimentare742212 muncitor radioelectronist742213 electromecanic automatizări şi telecomunicaţii742214 electromecanic75 Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţiMuncitorii calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţi acestora se ocupă cu prelucrarea şi procesarea materiilor prime din agricultură şi pescuit în produse alimentare şi în alte produse, precum şi cu producerea şi repararea bunurilor realizate din lemn, textile, blană, piele sau alte materiale. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor.751 Muncitori calificaţi în industria alimentarăMuncitorii calificaţi din industria alimentară se ocupă cu sacrificarea animalelor, prelucrarea şi pregătirea acestora şi a produselor alimentare conexe pentru consumul uman şi animalier, prepararea de diferite tipuri de pâine, prăjituri şi alte produse făinoase, procesarea şi conservarea fructelor, legumelor şi produselor alimentare similare, degustarea şi clasificarea diferitelor produse alimentare şi băuturi sau pregătirea tutunului şi fabricarea de produse din tutun.7511 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peşteluiMăcelarii şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui se ocupă cu sacrificarea animalelor, curăţarea, tăierea şi pregătirea cărnii şi a peştelui, dezosarea şi pregătirea produselor alimentare sau conservarea cărnii, peştelui şi altor produse alimentare prin uscare, sărare ori afumare.751101 carmangier751102 ciontolitor tranşator carne751103 măcelar751104 sterilizator751105 operator abatorizare păsări-------------Denumirea ocupaţiei "tăietor păsări" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.751106 lucrător la prelucrarea peştelui751107 afumător carne751108 operator prelucrare iniţială a păsărilor-------------Ocupaţia "operator prelucrare iniţială a păsărilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.751109 operator prelucrarea carcaselor de pasăre-------------Ocupaţia "operator prelucrarea carcaselor de pasăre" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.751110 operator sortare carcase de pasăre-------------Ocupaţia "operator sortare carcase de pasăre" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.751111 operator tranşare carcase de pasăre-------------Ocupaţia "operator tranşare carcase de pasăre" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.7512 Brutari, patiseri şi cofetariBrutarii, patiserii şi cofetarii prepară diferite tipuri de pâine, prăjituri şi alte produse din făină, precum şi ciocolată şi produse de cofetărie.751201 brutar751202 cofetar751203 patiser751204 preparator de semifabricate şi preparate culinare751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie7513 Lucrători în fabricarea produselor lactateLucrătorii în fabricarea produselor lactate se ocupă cu prelucrarea diferitelor tipuri de brânză, unt şi smântână sau a altor produse lactate.751301 pasteurizator produse lactate751302 preparator produse lactate751303 smântânitor7514 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelorLucrătorii în conservarea fructelor şi legumelor se ocupă cu prelucrarea şi conservarea fructelor, nucilor (alunelor) şi produselor alimentare similare, în diferite moduri, inclusiv gătire, uscare, sărare sau extracţie de sucuri ori uleiuri.751401 preparator conserve, legume şi fructe751402 uscător-deshidrator legume, fructe751403 preparator castane, dovleac, porumb751404 lucrător în procesarea de fructe de pădure şi ciuperci de pădure7515 Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturiControlorii de calitate şi degustătorii de mâncăruri şi băuturi verifică, gustă şi clasifică diferitele tipuri de produse agricole, alimentare şi băuturi.751501 degustător7516 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutunLucrătorii în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun pregătesc frunzele de tutun şi fabrică diferite produse din tutun.751601 condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor752 Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţiMuncitorii calificaţi în tratarea lemnului şi alţi lucrători asimilaţi acestora se ocupă cu tratarea şi prelucrarea lemnului, producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire şi produse similare din lemn, executarea, decorarea şi repararea mobilierului din lemn, a vehiculelor şi a altor produse din lemn. Aceştia folosesc unelte manuale specializate şi montează, operează şi supraveghează echipamentele, instalaţiile şi maşinile-unelte de prelucrare a lemnului.7521 Lucrători în tratarea lemnuluiLucrătorii în tratarea lemnului se ocupă cu acţionarea şi supravegherea echipamentelor şi maşinilor de prelucrare şi tratare a lemnului utilizate pentru îndepărtarea scoarţei de pe buşteni, la producerea de aşchii de lemn, la uscarea şi tratarea lemnului şi la producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire şi produse similare din lemn.752101 vopsitor lemn752102 pregătitor paste chimice752103 pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme752104 uscător, aburitor material lemnos7522 Ebenişti şi asimilaţiEbeniştii şi lucrătorii asimilaţi acestora produc, decorează şi repară mobilier din lemn, căruţe şi alte vehicule, roţi, piese de schimb, accesorii, modele şi alte produse din lemn utilizând maşini de prelucrare a lemnului, maşini-unelte şi alte unelte de mână specializate.752201 tâmplar universal752202 tâmplar carosier752203 tâmplar manual/artizanal752204 marangoz-călăfătuitor752205 asamblator lăzi752206 confecţioner-montator produse din lemn752207 curbător-montator butoaie din lemn752208 tâmplar manual la presare şi încleiere752209 corhănitor752210 tâmplar manual ajustor montator752211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor752212 marangoz cală-tachelagiu752213 şlefuitor, lustruitor752214 pregătitor suprafeţe pentru lăcuit752215 gardinator752216 confecţioner-montator cercuri la butoaie752217 decupator lamele din lemn pentru lăzi752218 preparator-dozator adezive, răşini, lacuri şi emailuri în industria lemnului752219 tâmplar restaurator752220 restaurator şarpante şi structuri din lemn752221 tâmplar binale7523 Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemnReglorii şi operatorii la maşini de prelucrat lemn montează şi monitorizează maşinile automate sau semiautomate de prelucrat lemnul, cum ar fi maşini de tăiere de precizie, maşini de rindeluit, maşini de alezat, strunguri şi maşini de sculptat în lemn pentru fabricarea sau repararea pieselor din lemn pentru mobilier, accesorii şi alte produse din lemn.752301 strungar în lemn752302 reglor maşini de prelucrat lemn752303 tăietor de precizie în lemn752304 confecţioner articole speciale din lemn752305 confecţioner parchete752306 confecţioner cutii chibrituri din furnir752307 impregnator-uscător chibrituri752308 confecţioner gămălii chibrituri752309 maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri752310 pastator cutii de chibrituri752311 fasonator calapoade752312 montator accesorii pentru calapoade752313 finisor calapoade752314 circularist la tăiat lemne de foc752315 curbător lemn752316 gradator rechizite şi articole tehnice din lemn752317 tâmplar mecanic la croit şi dimensionat752318 tâmplar mecanic la rindeluit752319 tâmplar mecanic la frezat şi găurit752320 tâmplar mecanic la strunjit752321 tâmplar mecanic la şlefuit752322 confecţioner mine pentru creioane752323 înnobilator scândurele pentru creioane752324 fasonator creioane şi tocuri752325 finisor creioane şi tocuri752326 preparator paste chimice pentru chibrituri752327 confecţioner cutii chibrituri din carton752328 operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului753 Lucrători în industria textilă şi confecţiiLucrătorii din industria textilă şi confecţii se ocupă cu ajustarea, modificarea şi repararea articolelor de îmbrăcăminte croite, proiectarea şi fabricarea de confecţii textile, produse din piele sau blană, repară, reînnoiesc şi decorează articolele de îmbrăcăminte, mănuşi şi alte produse textile, concep modele de îmbrăcăminte, instalează, repară şi înlocuiesc tapiţeria mobilierului, aparatelor ortopedice şi accesoriilor de automobile, taie, răzuiesc, tăbăcesc, lustruiesc şi vopsesc pieile de animale, modifică şi repară încălţăminte şi articole din piele.7531 Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieriCroitorii, confecţionerii (de îmbrăcăminte), blănarii şi pălărierii se ocupă cu fabricarea, ajustarea, modificarea şi repararea articolelor de îmbrăcăminte croite sau confecţionate manual.Aceştia execută îmbrăcăminte la comandă, cum ar fi costume, paltoane şi rochii din materiale textile, piele fină, blană şi alte materiale, sau confecţionează pălării şi peruci conform specificaţiilor clienţilor şi ale producătorilor de îmbrăcăminte.753101 croitor753102 lenjer, confecţioner lenjerie după comandă753103 confecţioner pălării753104 ajutor maistru croitor753105 plior confecţii753106 modistă753107 ceaprazar-şepcar753108 curăţitor-reparator pălării753109 retuşier confecţii753110 blănar-confecţioner îmbrăcăminte din blană, după comandă753111 confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, după comandă753112 cojocar753113 confecţioner, prelucrător în industria textilă7532 Confecţioneri de şabloane şi tipareConfecţionerii de şabloane şi tipare se ocupă cu crearea modelelor-etalon de precizie pentru fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din textile şi produse din piele sau blană. Aceştia trasează, taie, modelează materiale textile, piele fină şi alte materiale conform planurilor sau specificaţiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte, pălării şi şepci, mănuşi şi produse diverse.753201 croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă753202 multiplicator şabloane croitorie753203 confecţioner corsete753204 confecţioner reparator cravate753205 planimetror şabloane753206 croitor confecţioner costume teatru7533 Lucrători în broderie şi asimilaţiLucrătorii în broderie şi asimilaţii acestora se ocupă cu coaserea, repararea şi decorarea articolelor de îmbrăcăminte, mănuşilor şi altor produse din materiale textile, blană, piele fină şi alte materiale, precum şi cu fabricarea de corturi, vele, copertine şi prelate. Aceştia lucrează în principal manual, utilizând ac şi aţă, dar pot efectua unele sarcini folosind maşini de cusut.753301 broder manual753302 stopeur753303 remaieur ciorapi753304 broder manual-mecanic753305 broder la gherghef7534 Tapiţeri şi asimilaţiTapiţerii şi asimilaţii acestora instalează, repară şi înlocuiesc tapiţeriile aferente mobilei, aparatelor ortopedice, scaunelor, panourilor şi accesoriilor automobilelor, vagoanelor de cale ferată, avioanelor, navelor şi altor articole similare cu material textil, piele sau alte materiale de tapiţerie. De asemenea aceştia confecţionează şi repară perne, pături şi saltele.753401 tapiţer753402 saltelar753403 plăpumar7535 Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pieliiTăbăcarii şi alţi muncitori în prelucrarea pieii taie, răzuiesc, curăţă, tăbăcesc, şlefuiesc şi vopsesc pieile de animale pentru producerea stocurilor de piele şi blănuri finisate pentru confecţionarea de articole de îmbrăcăminte şi alte produse.753501 meşteşugar argăsitor753502 meşteşugar cenuşeritor753503 meşteşugar finisor mineral753504 meşteşugar finisor vegetal753505 meşteşugar sortator în industria pielăriei7536 Cizmari şi asimilaţiCizmarii şi asimilaţii acestora fabrică, modifică şi repară încălţăminte standard realizată la comandă sau ortopedică şi articole din piele naturală ori sintetică, cum ar fi bagaje, genţi de mână şi curele (cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte din piele, pălăriilor şi mănuşilor), sau participă la fabricarea pantofilor şi articolelor similare. Aceştia decorează şi finisează pantofii, bagajele, genţile de mână şi curelele.753601 cizmar-confecţioner încălţăminte, după comandă753602 confecţioner articole din piele şi înlocuitori753603 confecţioner încălţăminte ortopedică753604 curelar, confecţioner harnaşamente753605 marochiner-confecţioner marochinărie, după comandă753606 opincar753607 tălpuitor (confecţioner-reparaţii încălţăminte)754 Alţi muncitori calificaţiAlţi muncitori calificaţi desfăşoară activităţi sub suprafaţa apei, utilizând aparate subacvatice de respirat, poziţionează, montează şi detonează explozibile, inspectează şi testează materii prime, produse şi componente fabricate, elimină organismele nedorite pentru prevenirea deteriorării culturilor agricole, clădirilor şi altor structuri. Această grupă de bază include ocupaţii din domeniul comercial şi meşteşugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 - Muncitori calificaţi şi asimilaţi.7541 ScafandriScafandrii desfăşoară activităţi sub suprafaţa apei utilizând aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala, repara şi înlătura echipamente şi structuri, efectuează, supraveghează teste şi experimente, armează explozibile, fotografiază structuri sau viaţa marină ori găsesc şi recuperează obiecte şi persoane dispărute.754101 scafandru754102 scafandru lucrător subacvatic754103 scafandru şef grup754104 scafandru şef utilaj754105 scafandru greu754106 operator barocameră754107 scafandru salvator754108 şef de scufundare754109 tehnician de scufundare7542 ArtificieriArtificierii se ocupă cu poziţionarea, montarea şi detonarea de explozibile la exploatările miniere, cariere şi şantiere de demolare.754201 artificier de mină754202 artificier la lucrări de suprafaţă754203 pirotehnician cinematografie şi teatru754204 pirotehnician-------------Ocupaţia "pirotehnician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.7543 Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi)Sortatorii şi controlorii de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi) verifică, testează, sortează, iau eşantioane şi cântăresc materiile prime, componentele fabricate şi bunurile necomestibile produse sau vândute pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate şi pentru a identifica defectele, uzura şi abaterile de la specificaţii, precum şi pentru clasificarea şi sortarea acestora în funcţie de calitatea lor.754301 controlor calitate7544 Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare şi dezinsecţieLucrătorii specializaţi în servicii de erbicidare şi de dezinsecţie utilizează produse chimice pentru a elimina insectele dăunătoare, animalele mici, plantele sălbatice şi alte organisme nedorite pentru a preveni deteriorarea culturilor, clădirilor şi a altor structuri şi împrejurimile acestora, precum şi pentru a preveni riscurile asupra sănătăţii.7549 Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde ocupaţiile din domeniul comercial şi meşteşugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 - Muncitori calificaţi şi asimilaţi. De exemplu, această grupă de bază include lucrătorii care se ocupă cu modelarea, tăierea, şlefuirea şi lustruirea lentilelor optice.8 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamenteOperatorii la instalaţii şi maşini, asamblorii de maşini şi echipamente acţionează şi supraveghează maşini şi echipamente industriale şi agricole la faţa locului sau dirijează de la distanţă prin telecomandă, conduc trenuri, autovehicule, utilaje şi echipamente mobile sau asamblează produse din părţi componente, conform specificaţiilor şi procedurilor precizate.Activitatea desfăşurată în principal necesită experienţă şi cunoaşterea maşinilor şi echipamentelor industriale şi agricole, precum şi abilitatea de a face faţă vitezei de funcţionare a maşinilor şi de a se adapta la inovaţiile tehnologice.81 Operatori la maşini şi instalaţiiOperatorii la maşini şi instalaţii acţionează şi supraveghează, la faţa locului sau prin ghidare de la distanţă prin telecomandă, instalaţii industriale, maşini şi echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integrantă a funcţionării. Activitatea desfăşurată în principal necesită experienţă şi înţelegerea maşinilor şi echipamentelor industriale care sunt acţionate şi supravegheate. Abilitatea de a face faţă vitezei de funcţionare a maşinilor şi de a se adapta inovaţiilor tehnologice este adesea necesară.811 Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilorOperatorii la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor acţionează şi supraveghează instalaţiile şi maşinile (utilajele) care extrag roci şi minereuri din pământ, prelucrează minereurile şi piatra, forează puţuri, fabrică şi finisează produse din ciment şi piatră.8111 Mineri şi lucrători în carierăMinerii şi lucrătorii în carieră acţionează instalaţiile, maşinile şi instrumentele manual pentru a extrage piatră, minereuri şi depozite nemetalice din minele şi carierele subterane şi de suprafaţă.811101 miner în subteran811102 miner la suprafaţă811103 miner în subteran pentru construcţii811104 maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor811105 semnalist-cuplător811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate811107 trolist8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilorOperatorii la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor acţionează şi monitorizează maşinile şi echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor şi pietrei pentru a recupera produsele rafinate (de calitate superioară), pentru utilizare imediată sau pentru o prelucrare ulterioară.811201 brichetator cărbune811202 distilator la prepararea cărbunelui811203 operator la prepararea minereurilor811204 operator la sfărâmarea minereurilor811205 prăjitor minereu811206 prelucrător mică811207 spălător la prepararea cărbunilor811208 flotator la prepararea cărbunilor811209 separator la prepararea cărbunilor811210 morar la maşini de mărunţit roci811211 tocător la maşini de mărunţit roci811212 concasorist811213 operator mineralurg8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiuluiOperatorii la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului se ocupă cu reglarea, asamblarea şi acţionarea utilajelor (instalaţiilor) de foraj şi a echipamentelor similare pentru săparea puţurilor, extragerea minereurilor, lichidelor şi gazelor sau pentru diverse alte scopuri.811301 operator extracţie ţiţei811302 sondor la foraj manual811303 operator-prospector lucrări geologice şi geofizice811304 operator transport pe conducte singulare gaze811305 operator extracţie gaze811306 operator extracţie ţiţei în subteran811307 operator extracţie sare în salină811308 operator măsurători speciale sonde811309 operator lucrări speciale sonde811310 sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde811311 sondor la intervenţii de sonde811312 sondor la punerea în producţie811313 primitor-preparator produse fluide811314 operator flotare produse fluide8114 Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse mineraleOperatorii la maşinile de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale acţionează şi supraveghează maşinile (instalaţiile) pentru fabricarea şi finisarea prefabricatelor din beton, bitum şi produse din piatră şi pregătirea pietrei pentru construcţii.811401 cuptorar lianţi811402 fasonator produse din azbociment811403 finisor produse din azbociment811404 morar lianţi811405 preparator pastă de azbociment811406 tratamentist produse din azbociment811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare811408 maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat811409 operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală811410 confecţioner garnituri din azbest811411 operator cameră comandă pentru fabrica de ciment-------------Ocupaţia "operator cameră comandă pentru fabrica de ciment" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.811412 operator flux pentru fabrica de ciment-------------Ocupaţia "operator flux pentru fabrica de ciment" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.812 Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelorOperatorii la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor operează, acţionează şi supraveghează maşinile (instalaţiile) şi echipamentele de comandă cu o unică funcţie, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea şi finisarea minereurilor şi metalelor.8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelorOperatorii la instalaţiile de prelucrare a metalelor acţionează, monitorizează, reglează şi întreţin maşinile (instalaţiile) şi echipamentele cu funcţia unică de prelucrare şi transformare a minereurilor, precum şi pentru a îmbunătăţi, căli, lamina şi extruda metalele.812101 cocsar812102 furnalist812103 oţelar812104 pregătitor materiale de şarje812105 melanjorist812106 operator oxizi de plumb812107 dezbătător lingouri812108 metalurgist pulberi din oxid de fier812109 curăţitor lingouri812110 preparator la concentratele miniere812111 topitor la concentrate miniere812112 rafinator metale neferoase812113 electrometalurgist812114 condiţioner-finisor812115 turnător fontă812116 granulator zgură812117 epurator gaze812118 maşinist suflante812119 pregătitor de şarje812120 dozator la producerea aglomeratului812121 aglomeratorist812122 maşinist exhaustor812123 operator separare magnetică812124 laminator semifabricate, profiluri tablă şi platbandă812125 laminator, presator ţevi plumb812126 topitor, turnător metale preţioase812127 laminator sârmă812128 laminator tablă subţire812129 laminator de bandaje şi discuri812130 laminator de ţevi812131 laminator pe laminoare continue812132 laminator de benzi la rece812133 presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune812134 alimentator-încălzitor de materiale812135 operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor812136 laminator812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate812138 termist tratamentist de piese semifabricate, finite812139 călitor prin inducţie sau cu flacără812140 călitor scule812141 termist-tratamentist812142 operator la instalaţii de tratament termic cu procesare812143 operator la pregătirea şarjelor pentru tratament termic812144 finisor laminate şi trefilate812145 decapator812146 regulator ţevi812147 trefilator, trăgător8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metaliceOperatorii la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice acţionează şi supraveghează echipamentele care finisează şi acoperă cu metal articole sau părţi (componente), pentru a le asigura o rezistenţă îmbunătăţită la coroziune şi uzură (abraziune), în scopuri decorative ori pentru a le transmite proprietăţile electrice sau magnetice.812201 galvanizator812202 metalizator prin pulverizare812203 metalizator prin cufundare în metal topit812204 confecţioner protecţii şi obiecte anticorozive812205 emailator812206 operator la confecţionarea materialelor electroizolante812207 matisor cabluri812208 metalizator-termist812209 arzător email812210 emailator insigne şi decoraţii812211 emailator firme şi decoruri812212 emailator prin pudrare812213 emailator prin pulverizare812214 preparator email812215 emailator prin imersiune812216 acoperitor metale812217 poleitor filiere812218 protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forţă812219 confecţioner izolaţii la conductori electrici812220 confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri812221 confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici812222 pregătitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii812223 preparator electrolit şi amestec depolarizator812224 confecţioner şi legător depolarizator812225 asamblator elemente şi baterii galvanice812226 confecţioner de elemente galvanice812227 confecţioner celule de electroliză813 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotograficeOperatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor chimice şi fotografice acţionează şi supraveghează maşinile care procesează o varietate de produse chimice şi alte ingrediente pentru fabricarea produselor farmaceutice, produselor pentru toaletă, explozivilor, produselor fotografice sau altor produse chimice.8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimiceOperatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor chimice acţionează şi supraveghează utilajele care amestecă, prelucrează şi ambalează o gamă largă de produse chimice.813101 operator la maşini de măcinare fină (produse chimice)813102 operator la maşini de fragmentare (produse chimice)813103 operator la maşini de amestecare (produse chimice)813104 operator la instalaţii de ardere813105 uscător în industria chimică813106 preparator în industria chimică813107 sinterizator813108 operator la fabricarea sticlei813109 împâslitor pânză sticlă813110 filator fibre sticlă813111 preparator amestec şi topitor sticlă813112 operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă813113 extractorist în chimie813114 fermentator în chimie813115 concentrator-purificator în chimie813116 extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterină813117 operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice813118 distilator în industria chimică813119 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor813121 operator chimist la fabricarea coloranţilor813122 operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex813123 operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase813124 operator lacuri electroizolante813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie813127 operator cracare, deformare şi fabricare bitum813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs813130 producător de fire şi fibre sintetice813131 operator la fabricarea pieii sintetice813132 preparator ferodouri813133 finisor universal ferodouri813134 operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi813135 operator la fabricarea săpunurilor813136 operator la produse odorante sintetice813137 operator la fabricarea detergenţilor813138 operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure813139 preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre813140 preparator prafuri de spălat şi curăţat813141 preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie813142 preparator ser vaccin813143 condiţioner finisor produse explozive813144 confecţioner fitile813145 confecţioner produse pirotehnice813146 nitrator813147 pregătitor la produse explozive813148 preparator la produse explozive813149 confecţioner cartuşe de vânătoare813150 operator la tragere şi muniţie813151 operator la pregătirea, conservarea şi ambalarea armamentului şi muniţiei813152 pregătitor, completator de echipamente tehnice şi SDV-uri813153 delaborator muniţie813154 operator la producerea sodei şi produselor clorosodice813155 operator la fabricarea altor produse chimice8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotograficeOperatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor fotografice acţionează şi supraveghează echipamentele care produc filme şi hârtie fotografică şi care procesează prin expunere filmele fotografice şi realizează fotografii.813201 fotoceramist813202 fotocopist813203 fotopoligraf813204 fotoreproducător813205 montator filme813206 retuşor clişee813207 pregătitor hârtie fotosensibilă813208 operator la fabricarea filmelor fotografice814 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtieOperatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie acţionează şi supraveghează maşinile (utilajele) de malaxat şi amestecare a cauciucului şi a compuşilor din cauciuc, care produc diferite componente şi produse din cauciuc natural şi sintetic şi din materiale plastice sau produc produse diferite din hârtie, carton şi materiale similare.8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciucOperatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc acţionează şi monitorizează maşinile (utilajele) de malaxat şi amestecare a cauciucului şi a compuşilor din cauciuc şi produc diferite componente şi produse din cauciuc natural şi sintetic, cum ar fi încălţăminte turnată în tipar, articole casnice, materiale izolante, accesorii industriale sau anvelope.814101 preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc814102 pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare814103 confecţioner de produse industriale din cauciuc814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc814106 operator la prelucrarea cauciucului814107 confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc814108 finisor încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc814109 calandror la finisarea cauciucului814110 pregătitor regenerare cauciuc814111 devulcanizator regenerare cauciuc814112 rafinator regenerare cauciuc814113 dozator prelucrare cauciuc814114 impregnator produse din cauciuc814115 profilator produse din cauciuc814116 ştanţator piese pentru încălţăminte din piele şi cauciuc814117 cusător piese la încălţăminte din cauciuc814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese814119 vulcanizator la autoclavă814120 preparator cauciuc electroizolant814121 vălţar cauciuc electroizolant814122 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate814123 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mică)814124 maşinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare814126 condiţioner-finisor produse din cauciuc814127 croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc814128 pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc814129 preparator plăci de etanşare comprimate814130 operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor8142 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plasticOperatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din plastic acţionează şi supraveghează maşinile şi utilajele de malaxat şi amestecare a compuşilor pentru a obţine materiale plastice şi care fabrică diferite componente şi articole din plastic.814201 preparator mase plastice814202 vălţar calandru mase plastice814203 operator la prelucrarea maselor plastice814204 presator mase plastice814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice814206 creator, modelier mase plastice814207 operator la confecţionarea discurilor fonografice814208 operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD814209 operator mase plastice814210 operator maşini de termoformatare8143 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtieOperatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din hârtie acţionează şi supraveghează maşinile (utilajele) care produc cutii, plicuri, pungi şi alte obiecte din hârtie, carton şi materiale similare.814301 cartonagist814302 operator la maşina de laminat815 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi pieleOperatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele acţionează şi supraveghează diverse tipuri de utilaje care pregătesc, prelucrează şi tratează fibrele, firele, pielea, blana; produc, modifică şi repară încălţămintea, articolele de îmbrăcăminte şi fabrică sau curăţă materialele textile ori blana şi articolele din piele.8151 Operatori la maşini şi utilaje de filaturăOperatorii la maşinile şi utilajele de filatură acţionează şi supraveghează maşinile care pregătesc fibrele şi filează, răsucesc şi înfăşoară firele din fibre textile naturale. Acestea răsucesc două sau mai multe fire pentru obţinerea unor fire mai rezistente şi tratează materialele textile pentru a le face compacte şi rezistente la apă.815101 decapsulator815102 decuscutor815103 topitor in şi cânepă815104 meliţator in şi cânepă815105 înnobilator in şi cânepă815106 scuturător in şi cânepă815107 lucrător în bataje (bătător)815108 destrămător815109 carbonizator textile815110 scuturător815111 pregătitor amestecuri în filaturi815112 cardator815113 laminator benzi din fibre815114 pieptănător815115 zdrobitor şi uleiator textile815116 operator maşini puitoare815117 formator mănuşi fibre liberiene815118 montator la lipit ace815119 curăţitor-şlefuitor garnituri carde815120 cilindror în filaturi815121 disponent în filaturi815122 pregătitor gogoşi de mătase (fierbător)815123 prelucrător fire de mătase din gogoşi (filator)815124 înnodător fire de mătase naturală815125 finisor fire de mătase naturală815126 prelucrător deşeuri gogoşi de mătase naturală8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotatOperatorii la maşinile de ţesut şi tricotat acţionează şi supraveghează maşinile de ţesut şi tricotat care prelucrează firele în produse ţesute, neţesute şi tricotate, cum ar fi stofe, dantele, covoare, frânghii, ţesături pentru uz industrial, pasmanterie şi articole de îmbrăcăminte tricotate, sau care cos şi brodează ţesături.815201 operator la maşini de tricotat rectiliniu815202 operator la deservirea războaielor de ţesut815203 şnuruitor Jaqard815204 operator la maşini de tricotat circular815205 operator sculuitor815206 operator canelator815207 operator la maşini de urzit815208 operator încheietor fire815209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire815210 operator bobinator-dublator815211 operator batirator fire815212 operator răsucitor fire815213 pâslitor815214 confecţioner polizoare din pâslă8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilorOperatorii la maşinile şi utilajele pentru industria confecţiilor acţionează şi supraveghează maşinile de cusut care fabrică, repară, ţes şi restaurează materiale textile, articole de îmbrăcăminte din blană, piele şi materiale sintetice sau brodează desene decorative (ornamentale) pe confecţii ori alte materiale. Aceştia acţionează maşinile care fac găuri pentru nasturi şi maşinile de găurire pentru capse şi coasere în jurul găurilor şi a nasturilor pe articolele de îmbrăcăminte.815301 operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice815302 operator confecţii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori815303 operator la confecţionarea industrială a îmbrăcămintei din blană815304 operator la confecţionarea industrială a mănuşilor din piele815305 încadrator confecţii815306 rihtuitor confecţii815307 pregătitor-lansator confecţii815308 şpănuitor confecţii815309 tăietor confecţii8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textileOperatorii la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile acţionează şi supraveghează maşinile care albesc, vopsesc sau efectuează alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor.815401 operator gazator textile815402 operator descleietor textile815403 operator degamator textile815404 operator spălător textile815405 operator albitor textile815406 operator fierbător textile815407 operator mercerizator textile815408 operator pregătitor chimicale în industria textilă815409 operator vopsitor textile815410 operator imprimeur textile815411 confecţioner şabloane şi cilindri de imprimat815412 operator apretor textile815413 operator calandor-govrator textile815414 operator impregnator textile815415 operator decator815416 operator presator ţesături textile (storcător textile)815417 operator fixator textile815418 operator piuar815419 operator scămoşetor815420 operator tunsător textile815421 operator curăţitor chimic815422 operator metrar-volator-dublator textile815423 operator tăietor textile815424 operator uscător textile815425 operator îngreunător mătase naturală815426 naphtolator la imprimerie815427 vaporizator la imprimerie815428 confecţioner şabloane la imprimerie815429 presator axe la cilindrul de imprimat815430 operator universal - spălător textile şi curăţitor chimic8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilorOperatorii la maşinile pentru tratarea blănurilor şi pieilor acţionează şi supraveghează diferite maşini care pregătesc pielea sau tratează pielea cu blană ori lână. Aceştia răzuiesc, curăţă, tăbăcesc, lustruiesc şi vopsesc pieile brute pentru a produce materii prime din piele şi blănuri finisate.815501 operator cenuşeritor815502 operator tăbăcitor mineral argăsitor815503 operator tăbăcitor vegetal815504 operator finisor mineral815505 operator finisor vegetal815506 operator argăsitor815507 operator sortator în industria pielăriei815508 vopsitor îmbrăcăminte din blană8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţăminteiOperatorii la maşinile şi utilajele din industria încălţămintei acţionează şi supraveghează maşinile care produc şi repară încălţămintea standard sau specială, genţile de mână şi alte accesorii, confecţionate, în principal, din piele.815601 operator la prepararea tălpii de încălţăminte din fibre815602 operator la confecţionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate815603 croitor-ştanţator piese încălţăminte815604 pregătitor piese încălţăminte815605 cusător piese din piele şi înlocuitori815606 trăgător feţe pe calapod815607 tălpuitor industrial815608 finisor încălţăminte8157 Operatori la maşini de spălatOperatorii la maşinile de spălat acţionează maşinile de spălat, de curăţare chimică, de călcat şi maşinile de tratare a ţesăturilor din spălătoriile şi unităţile de curăţare chimică.8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 815 - Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele. De exemplu, grupa de bază include pe cei care lucrează în acţionarea şi supravegherea maşinilor care fabrică pălării, corturi, saltele sau diverse articole, cum ar fi împletituri ori alte ornamente.815901 operator la confecţionarea industrială a pălăriilor815902 croitor confecţii industriale din blană815903 operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport şi protecţie, din piele şi înlocuitori815904 cusător confecţii industriale din blană815905 pregătitor confecţii industriale din blană815906 finisor confecţii industriale din blană815907 operator textile neţesute816 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similareOperatorii la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare acţionează şi supraveghează maşinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranşarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea şi alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor şi frunzelor de tutun.8160 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similareOperatorii la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare acţionează şi supraveghează maşinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranşarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea şi alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor şi frunzelor de tutun.816001 operator la prepararea conservelor din carne, peşte şi în amestec legume şi peşte816002 operator la valorificarea subproduselor de abator816003 tripier816004 preparator peşte, raci, broaşte în cherhanale şi oficii816005 preparator făină din peşte816006 topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial816007 operator la fabricarea mezelurilor816008 colector şi sortator păr816009 preparator ulei de copite816010 colector şi preparator făină, sânge, carne, oase816011 curăţitor piei816012 valorificator glande816013 preparator pepsină, cheag816014 măţar816015 operator la prepararea brânzeturilor816016 operator la prepararea produselor lactate816017 operator centru de răcire lapte816018 operator la fabricarea untului816019 preparator conserve lapte şi lactoză816020 morar816021 operator la fabricarea nutreţurilor combinate816022 preparator boia de ardei816023 preparator muştar816024 preparator extracte, arome şi esenţe816025 decorticator crupe816026 operator la prepararea produselor zaharoase816027 operator la fabricarea produselor făinoase816028 preparator îngheţată816029 operator la fabricarea biscuiţilor816030 preparator napolitane816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe816033 operator la fabricarea zahărului816034 condiţioner miere816035 preparator de produse apicole816036 preparator surogate cafea816037 operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale816038 operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun816039 preparator halva816040 operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare816041 operator la fabricarea berii816042 operator la fabricarea malţului816043 operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie816044 vinificator-pivnicer816045 fermentator oţet816046 operator la fabricarea glucozei816047 preparator băuturi răcoritoare816048 preparator rachiuri industriale şi lichioruri816049 distilator rachiuri naturale816050 operator la fabricarea amidonului şi dextrinei816051 preparator coniac816052 preparator vermut816053 preparator şampanie817 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtieiOperatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei supraveghează, acţionează şi controlează echipamentele automate utilizate la tăierea lemnului şi prelucrarea cherestelei, furnirului, fabricarea placajelor, precum şi la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară. Operatorii la maşinile de fabricat celuloză acţionează şi supraveghează diferite tipuri de maşini şi echipamente de prelucrare pentru producerea de celuloză.8171 Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtieiOperatorii la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei acţionează şi supraveghează maşinile multifuncţionale de control al proceselor industriale şi echipamentele de prelucrare ce controlează procesarea lemnului, celulozei şi a altor materiale din celuloză.817101 pregătitor lemn, stuf, paie817102 preparator pastă817103 fierbător-spălător celuloză, hârtie817104 albitor pastă hârtie817105 confecţioner tambur filigranare817106 maşinist la deshidratare pastă hârtie817107 finisor hârtie, carton, mucava817108 confecţioner produse igienico-sanitare8172 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnuluiOperatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului acţionează şi controlează echipamentele automatizate utilizate la tăierea lemnului pentru prelucrarea cherestelei, furnirului şi fabricarea placajelor, precum şi la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară.817201 confecţioner rondele din plută817202 confecţioner bastoane din plută817203 confecţioner colaci şi centuri de salvare817204 maşinist la maşina de tăiat ştraifuri şi dopuri din plută817205 maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută817206 confecţioner plăci izolatoare817207 aburitor plută817208 pregătitor lemn aşchietor817209 pregătitor aşchii817210 încleietor plăci aglomerate817211 formator presator plăci brute817212 formator finisor plăci817213 tocatorist-defibratorist817214 filtrator-deshidratorist817215 presator PFL817216 tratamentist PFL817217 formator PFL817218 impregnator la înnobilare PFL817219 fasonator-sortator filme817220 presator la înnobilare PFL817221 formator la înnobilare PFL817222 finisor la înnobilare PFL817223 pregătitor PFL şi hârtie pentru filme817224 gaterist la tăiat buşteni817225 tăietor la ferăstrău panglică817226 fasonator cherestea817227 desenator-însemnator cherestea817228 decupator furnire817229 derulatorist817230 fasonator-uscător furnire817231 frezor-îmbinător furnire tehnice817232 presator produse stratificate817233 formator şlefuitor produse stratificate817234 preparator PPF817235 miezuitor panele şi plăci celulare817236 operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri818 Alţi operatori la maşini şi utilajeAceastă grupă de bază include operatorii la maşinile şi utilajele fixe neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 81 - Operatori la maşini şi instalaţii. De exemplu, grupa de bază include operatorii maşinilor care fabrică cabluri şi frânghii înnădite.8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramicăOperatorii la utilajele pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică acţionează şi supraveghează cuptoarele, furnalele şi alte maşini şi echipamente utilizate la fabricarea sticlei, ceramicii, porţelanului, ţiglei sau cărămizilor. Aceştia acţionează maşinile pentru reglarea temperaturii, călirea şi decorarea obiectelor din sticlă şi ceramică.818101 topitor sticlă818102 prelucrător de topituri la semiautomate818103 prelucrător de topituri la instalaţii de tras ţevi818104 prelucrător de tuburi şi baghete818105 cuptorar recoacere sticlă818106 confecţioner termosuri818107 tăietor produse din sticlă818108 şlefuitor produse din sticlă818109 arzător produse din sticlă818110 sablator produse din sticlă818111 argintar produse din sticlă818112 operator la instalaţii automate pentru prepararea amestecului818113 operator la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă818115 operator la maşini de inscripţionat818116 prelucrător fire şi ţesături din fire de sticlă818117 operator la instalaţii de tras şi laminat geam818118 turnător geam818119 preparator vată de sticlă818120 tăietor geam818121 şlefuitor/sablator geam818122 securizator geam818123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei818124 strungar produse ceramice818125 cuptorar ceramică fină şi decor818126 arzător produse ceramice818127 operator la fabricarea produselor refractare818128 operator la fabricarea produselor abrazive818129 operator la fabricarea produselor din cărbune818130 operator abrazive pe suporţi818131 finisor produse abrazive818132 granulator/sortator abrazive818133 cuptorar produse abrazive818134 preparator-presator abrazive818135 cuptorar produse refractare818136 formator produse refractare818137 preparator-presator produse din cărbune818138 cuptorar produse din cărbune818139 finisor produse din cărbune818140 prelucrător produse ceramice prin extrudare818141 discuitor de produse ceramice la maşini818142 prelucrător produse ceramice prin injectare818143 armator de izolatori electrici (prelucrător produse electrotehnice)8182 Fochişti la maşini cu abur şi cazaneFochiştii la maşinile cu abur şi cazane întreţin şi acţionează diferitele tipuri de maşini cu abur, cazane, turbine şi echipamente auxiliare care furnizează energie şi alte servicii utilitare pentru clădirile comerciale, industriale şi instituţionale, pe şantiere şi la bordul navelor sau vaselor autopropulsate.818201 fochist locomotivă cu abur818202 fochist la maşini cu abur818203 maşinist la instalaţii pentru încălzit tren818204 fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte818205 ajutor fochist818206 fochist pentru cazane mici de abur818207 fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune818208 fochist pentru cazane conduse de calculator8183 Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetatOperatorii la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat acţionează şi supraveghează maşinile care cântăresc, ambalează şi etichetează diverse produse sau umplu diferite recipiente cu produse.818301 maşinist la maşini de ambalat818302 operator la maşina de etichetat818303 operator maşini însăcuire pentru fabrica de ciment-------------Ocupaţia "operator maşini însăcuire pentru fabrica de ciment" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.818304 operator maşini paletizate şi înfoliere pentru fabrica de ciment-------------Ocupaţia "operator maşini paletizate şi înfoliere pentru fabrica de ciment" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.8189 Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază include operatorii la utilajele şi maşinile fixe neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 81 - Operatori la maşini şi instalaţii. De exemplu, grupa de bază include operatorii maşinilor care fabrică cabluri şi funii înnădite.818901 operator la roboţi industriali818902 operator la tratarea şi epurarea apelor uzate818903 operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile818904 operator generatoare terestre sonice şi cu agent activ de însămânţare818905 operator punct de lansare818906 pompagiu818907 compresorist818908 operator montaj linii automate82 AsambloriAsamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse şi echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite.Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.821 AsambloriAsamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse şi echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.8211 Asamblori de maşini şi echipamente mecaniceAsamblorii de maşini şi echipamente mecanice asamblează, în conformitate cu procedurile strict stabilite, părţi componente ale echipamentelor mecanice, cum ar fi ale motoarelor, autovehiculelor, turbinelor şi aeronavelor.821101 lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole821102 pregătitor şi montator utilaje tehnologice821103 montator subansamble821104 montator aparate aer condiţionat821105 operator calitate flux821106 operator fabricaţie flux-------------Ocupaţia "operator fabricaţie flux" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.8212 Asamblori de echipamente electrice şi electroniceAsamblorii de echipamente electrice şi electronice se ocupă cu asamblarea sau modificarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a componentelor echipamentelor electrice, electromecanice şi electronice.821201 lăcătuş-montator maşini electrice rotative, transformatoare şi aparataj electric821202 confecţioner protecţie dielectrică pentru acumulatori821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori821204 confecţioner grătare şi accesorii pentru acumulatori821205 confecţioner plăci pentru acumulatori821206 preparator leşie pentru acumulatori821207 montator acumulatori821208 confecţioner cabluri şi arbori de cabluri821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicaţii, radio821210 confecţioner tuburi cinescop821211 montator-reglor, depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători821212 montator-reglor, depanator de aparate radio şi TV, redresoare şi amplificatoare821213 confecţioner piese radio şi semiconductori821214 confecţioner circuite integrate821215 confecţioner scală radio821216 confecţioner circuite imprimate821217 montator, reglor, testor tehnică de calcul821218 confecţioner lămpi fluorescente821219 confecţioner lămpi cu vapori de mercur821220 confecţioner lămpi cu vapori de sodiu821221 confecţioner becuri821222 montator electromecanic821223 montator, reglor şi depanator de aparate şi echipamente electronice-------------Ocupaţia "montator, reglor şi depanator de aparate şi echipamente electronice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.8219 Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioareAsamblorii neclasificaţi în grupele de bază anterioare se ocupă cu asamblarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a diferitelor produse care nu includ componente electronice, electrice sau mecanice.821901 asamblor biciclete821902 asamblor jucării821903 asamblor articole de sport821904 operator la fabricarea fermoarelor821905 confecţioner de beţe, lansete, mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit821906 confecţioner-asamblor articole din lemn821907 confecţioner-asamblor articole din carton821908 confecţioner-asamblor articole din textile821909 montor articole din piele83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobileConducătorii de vehicule şi operatorii la instalaţiile şi utilajele mobile conduc trenurile şi autovehiculele sau acţionează şi supraveghează maşinile şi echipamentele industriale şi agricole ori execută sarcini specifice la bordul navelor şi al altor ambarcaţiuni de apă.831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţiMecanicii de locomotivă şi asimilaţii acestora conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri şi de marfă, îşi asumă răspunderea şi iau măsuri de protecţie a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulaţia traficului feroviar prin acţionarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant şi a trenurilor în staţiile de triaj, pregătesc trenurile de tracţiune (pentru remorcare) în mine şi dirijează/controlează circulaţia acestora.8311 Mecanici de locomotivăMecanicii de locomotivă conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri şi de mărfuri.831101 mecanic locomotivă şi automotor831102 mecanic ajutor locomotivă şi automotor831103 conducător autodrezină831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene831105 mecanic locomotivă şi ramă electrică metrou831106 mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou8312 Frânari, acari şi agenţi de manevrăFrânarii, acarii şi agenţii de manevră îşi asumă răspunderea şi iau măsuri de protecţie a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulaţia traficului feroviar prin acţionarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant şi a trenurilor în staţiile de triaj, pregătesc trenurile pentru tracţiune (remorcare) în mine şi dirijează/controlează circulaţia acestora.831201 frânar831202 manevrant vagoane831203 şef manevră831204 acar831205 şef tren831206 paznic barieră831207 revizor ace832 Conducători autovehiculeConducătorii de autovehicule conduc motociclete, triciclete cu motor, autoturisme sau microbuze/camionete pentru transportul pasagerilor, materialelor sau mărfurilor.8321 Conducători de motocicleteConducătorii de motociclete conduc motociclete sau triciclete cu motor echipate pentru a transporta materiale, mărfuri sau pasageri.832101 conducător de motocicletă832102 conducător de motoscuter8322 Şoferi de autoturisme şi camioneteŞoferii de autoturisme şi camionete conduc autoturisme şi camionete pentru a transporta pasageri, corespondenţă sau mărfuri.832201 şofer de autoturisme şi camionete832202 şofer autosanitară832203 şofer autoambulanţă832204 pilot încercare auto833 Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuzeConducătorii de maşini de mare tonaj şi autobuze conduc maşini de mare tonaj, autocamioane, autobuze sau tramvaie pentru a transporta mărfuri, soluţii lichide, materiale grele, corespondenţă ori pasageri.8331 Şoferi de autobuze şi tramvaieŞoferii de autobuze şi tramvaie conduc autobuze sau tramvaie pentru a transporta pasageri, corespondenţă ori mărfuri.833101 şofer autobuz833102 conducător troleibuz833103 conducător tramvai (vatman)8332 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonajŞoferii de autocamioane şi maşini de mare tonaj conduc autovehicule grele pentru a transporta mărfuri, soluţii lichide şi materiale grele pe distanţe scurte sau lungi.833201 şofer autocamion/maşină de mare tonaj833202 şofer transport valori bancare833203 lucrător operativ pentru autocontainere833204 conducător autospecială833205 camionagiu834 Operatori la instalaţii şi utilaje mobileOperatorii la instalaţiile şi utilajele mobile conduc, acţionează şi supraveghează instalaţiile şi echipamentele motorizate cu destinaţie specială utilizate pentru curăţarea sau pregătirea terenului, excavarea, transportarea şi împrăştierea de pământ, piatră şi materiale similare, ridicarea şi mutarea de obiecte grele.8341 Operatori de maşini agricole şi forestiereOperatorii de maşini agricole şi forestiere conduc, acţionează şi supraveghează unul sau mai multe tipuri de maşini şi echipamente mobile motorizate cu destinaţie specială utilizate în activităţile agricole, horticole şi forestiere.834101 tractorist834102 combiner agricol834103 motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură834104 mecanic de exploatare în cultură mare834105 mecanic de exploatare în zootehnie834106 operator la colectatul şi manipulatul lemnului8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiereConducătorii de maşini şi utilaje terasiere conduc maşini şi utilaje folosite la excavarea, nivelarea şi consolidarea pământului sau a materialelor similare.834201 maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)834202 maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice834203 maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea834204 operator la utilaje de forjat dirijat834205 operator la utilaje de reabilitări conducte subterane834206 operator la utilaje pentru subtraversări8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţiConducătorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţii acestora acţionează şi supraveghează macaralele fixe şi mobile şi alte echipamente de ridicat.834301 macaragiu834302 maşinist pod rulant834303 funicularist834304 macaragiu macarale plutitoare834305 şofer automacaragiu834306 supraveghetor staţie şenal navigabil834307 funicularist, funiculare pasagere834308 mecanizator (muncitor portuar)834309 liftier834310 docher834311 şef echipă docheri834312 docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu834313 docher-amarator834314 docher-mecanizator834315 macaragiu portuar834316 operator la platforme pentru lucru la înălţime-------------Ocupaţia "operator la platforme pentru lucru la înălţime" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.8344 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizateOperatorii la instalaţiile de transport mărfuri paletizate acţionează şi supraveghează motostivuitoarele sau vehiculele similare pentru transportul, ridicarea şi stivuirea paleţilor cu marfă.834401 maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare834402 maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală834403 stivuitorist834404 tractorist portuar834405 conducător autotrailer834406 conducător autoîncărcător portuar834407 stivuitorist portuar835 Marinari, navigatori şi asimilaţiMarinarii, navigatorii şi asimilaţii acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor şi sarcini similare la bordul altor ambarcaţiuni de apă.8350 Marinari, navigatori şi asimilaţiMarinarii, navigatorii şi asimilaţii acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor şi sarcini similare la bordul altor ambarcaţiuni de apă.835001 marinar, pilot naval, barjist835002 observator far maritim şi staţie semnal de ceaţă835003 marinar legător835004 conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare835005 pontonier feribot835006 servator far maritim şi staţie semnal de ceaţă835007 conducător de şalupă maritimă/fluvială835008 timonier maritim/fluvial835009 motopompist9 Muncitori necalificaţiMuncitorii necalificaţi execută sarcini simple şi de rutină care necesită folosirea uneltelor manuale şi depunerea unui efort fizic considerabil.91 Personal casnic şi de serviciuPersonalul casnic şi de serviciu execută diferite sarcini în gospodării private, hoteluri, birouri, spitale şi alte unităţi, precum şi în aeronave, vagoane de trenuri, tramvaie şi vehicule similare, cu scopul de a păstra interioarele, mobilierul şi accesoriile curate, spală şi calcă manual articolele de îmbrăcăminte şi materialele textile.911 Personal casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouriPersonalul casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri mătură, aspiră praful, curăţă, lustruieşte, îngrijeşte şi spală lenjeria de uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, efectuează diferite sarcini cu scopul de a menţine curăţenia şi ordinea interioarelor şi mobilierului hotelurilor, birourilor şi a altor unităţi, precum şi în aeronave, trenuri, autobuze şi vehicule similare.9111 Personal casnic pentru curăţenie şi alte servicii (menajere)Personalul casnic pentru curăţenie şi alte servicii mătură, aspiră praful, curăţă, lustruieşte, spală şi îngrijeşte lenjeria de uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, prepară alimente, serveşte masa şi efectuează diferite alte sarcini domestice.911101 menajeră9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţiiPersonalul de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii execută diferite sarcini de curăţenie cu scopul de a menţine curate şi ordonate interioarele şi mobilierul din hoteluri, birouri şi alte unităţi, precum şi în aeronave, trenuri, autobuze şi vehicule similare.911201 femeie de serviciu911202 îngrijitor spaţii hoteliere911203 lucrător room-service hotel912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine şi geamuri etc.Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor, vitrinelor şi geamurilor curăţă ferestrele, vitrinele sau alte suprafeţe ale clădirilor ori vehiculelor, calcă şi spală manual sau curăţă chimic lenjeria şi alte textile.9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcatPersonalul pentru servicii de spălat şi călcat se ocupă cu spălarea şi călcarea manuală, curăţarea chimică a îmbrăcămintei, lenjeriei de pat şi a altor textile.912101 călcătoreasă lenjerie912102 curăţătoreasă lenjerie912103 spălătoreasă lenjerie912104 spălător covoare înnodate9122 Personal pentru servicii de spălare vehiculePersonalul pentru servicii de spălare a vehiculelor se ocupă cu spălarea, curăţarea şi lustruirea vehiculelor.912201 spălător vehicule9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuriPersonalul pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri se ocupă cu spălarea şi lustruirea geamurilor şi a altor articole din sticlă.912301 spălător vitrine şi geamuri9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenieAlţi muncitori în servicii pentru curăţenie se ocupă cu curăţarea suprafeţelor, materialelor şi obiectelor, cum ar fi: covoare, pereţi, piscine, utilizând echipamente şi produse chimice de curăţare specializate.92 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuitMuncitorii necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi şi întreţinerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor, exploatarea şi îngrijirea (conservarea) pădurilor şi desfăşoară activităţi în domeniul acvaculturii şi pescuitului.921 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuitMuncitorii necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi şi întreţinerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor, exploatarea şi întreţinerea pădurilor şi desfăşoară activităţi în domeniul acvaculturii şi pescuitului.9211 Muncitori necalificaţi în culturi vegetaleMuncitorii necalificaţi în culturi vegetale execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi, cum ar fi de fructe, nuci, cereale şi legume, în cadrul fermelor.9212 Muncitori necalificaţi în creşterea animalelorMuncitorii necalificaţi în creşterea animalelor execută sarcini simple şi de rutină în producţia de animale din ferme, inclusiv păsări de curte şi insecte.921201 îngrijitor animale9213 Muncitori necalificaţi în ferme mixteMuncitorii necalificaţi în ferme mixte execută sarcini simple şi de rutină în producţia agricolă de culturi vegetale şi în creşterea animalelor din ferme.921301 muncitor manipulare şi pregătire furaje921302 muncitor necalificat în agricultură921303 văcar9214 Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticulturăMuncitorii necalificaţi în grădinărit şi horticultură execută sarcini simple şi de rutină în activităţi de cultivare şi întreţinere a arborilor (pomilor), arbuştilor, florilor şi altor plante în parcuri şi grădini private, producerea de răsaduri, bulbi şi seminţe sau creşterea legumelor şi florilor utilizând tehnici de cultivare intensive.9215 Muncitori forestieri necalificaţiMuncitorii forestieri necalificaţi execută sarcini simple şi de rutină privind cultivarea şi menţinerea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere, precum şi transportul buştenilor, tăierea şi doborârea copacilor.921501 îngrijitor pomi921502 muncitor necalificat în silvicultură921503 tăietor manual lemn de foc9216 Muncitori necalificaţi în pescuit şi culturi acvaticeMuncitorii necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice execută sarcini simple şi de rutină privind cultivarea, capturarea şi recoltarea peştelui şi a fructelor de mare în acvacultură şi în apele interioare, execută activităţi de pescuit în ape interioare, de coastă şi de mare adâncime.921601 muncitor necalificat în pescuit şi vânătoare921602 muncitor piscicol93 Muncitori necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturiMuncitorii necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi efectuează manual sarcini simple şi de rutină în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare, transport şi operaţiuni de depozitare şi acţionare a vehiculelor şi maşinilor cu tracţiune animală şi cu acţionare umană.931 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi construcţiiMuncitorii necalificaţi în industria extractivă şi construcţii efectuează manual sarcini simple şi de rutină în industria extractivă şi exploatările în carieră, construcţii şi operaţiuni în construcţii.9311 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carierăMuncitorii necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră execută sarcini de rutină în cadrul activităţilor din mine şi cariere.931101 muncitor necalificat în mine şi cariere931102 împingător vagoneţi9312 Muncitori necalificaţi în lucrări publiceMuncitorii necalificaţi în lucrările publice execută sarcini de rutină legate de construcţia şi întreţinerea drumurilor, căilor ferate, barajelor şi a altor proiecte de lucrări publice.931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)931202 îngrijitor spaţii verzi931203 muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje931204 săpător manual9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiriMuncitorii necalificaţi în construcţia de clădiri execută sarcini de rutină legate de construcţia clădirilor şi lucrările de demolare.931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet931302 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii932 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoareMuncitorii necalificaţi în industria prelucrătoare efectuează manual diverse sarcini în industria prelucrătoare, asistă la activitatea operatorilor de maşini şi a asamblorilor şi desfăşoară activităţi de sortare a produselor şi de asamblare manuală a componentelor.9321 AmbalatoriAmbalatorii se ocupă cu cântărirea, ambalarea şi etichetarea manuală a materialelor şi produselor.932101 ambalator manual9329 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioareMuncitorii necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în altă parte asistă la activitatea operatorilor de maşini şi a asamblorilor şi efectuează o varietate de sarcini manuale în industria prelucrătoare, exclusiv ambalarea şi etichetarea produselor finite.932901 îmbuteliator fluide sub presiune932902 marcator piese932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide932905 muncitor necalificat în industria confecţiilor932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor932907 lucrător sortator deşeuri reciclabile932908 îmbuteliator gaz petrol lichefiat932909 muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului932910 umplutor sifoane932911 muncitor necalificat în metalurgie932912 operator umplere recipiente GPL-------------Ocupaţia "operator umplere recipiente GPL" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilorMuncitorii necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor conduc biciclete şi vehicule similare, conduc vehicule cu tracţiune animală pentru a transporta pasageri sau bunuri, conduc utilaje cu tracţiune animală, transportă manual mărfuri şi bagaje şi depozitează marfa pe rafturi.9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedaleConducătorii de vehicule acţionate manual sau de pedale conduc biciclete şi vehicule similare pentru transportul de pasageri sau de mărfuri.933101 cărăuş9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animalăConducătorii de maşini şi vehicule cu tracţiune animală conduc utilaje sau vehicule cu tracţiune animală pentru a transporta pasageri sau mărfuri, precum şi utilaje cu tracţiune animală, de obicei, utilizate în agricultură.9333 Manipulanţi de marfăManipulanţii de marfă îndeplinesc sarcini, cum ar fi: de ambalare, transport, încărcare şi descărcare a mobilierului şi a altor articole de uz casnic sau încărcare şi descărcare a navelor şi aeronavelor ori transportă şi stivuiesc manual mărfuri în diverse depozite.933301 încărcător-descărcător933302 legător de sarcină933303 manipulant mărfuri933304 operator transport şi distribuire butelii de GPL933305 muncitor spălare şi curăţare cisterne933306 muncitor în serviciile de trafic aerian9334 Manipulanţi de mărfuri la raftManipulanţii de mărfuri la raft stochează mărfurile pe rafturi şi în zonele de prezentare şi menţin stocul în ordine în supermarketuri şi alte magazine de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata.94 Ajutori de bucătariAjutorii de bucătari prepară şi gătesc la comandă alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele şi fac curăţenie în bucătărie.941 Ajutori de bucătariAjutorii de bucătari prepară şi gătesc la comandă un număr restrâns de alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele şi fac curăţenie în bucătărie.9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip "fast-food"Ajutorii la prepararea produselor alimentare de tip fast-food prepară şi gătesc la comandă o gamă limitată de produse alimentare sau băuturi care implică procese simple de pregătire şi un număr mic de ingrediente. Aceştia pot lua comenzi de la clienţi şi servesc la tejghea sau la mese.9412 DebarasatoriAjutorii în bucătărie debarasează mesele, fac curăţenie în bucătărie, spală vasele, pregătesc ingredientele şi execută alte sarcini pentru a ajuta lucrătorii care pregătesc sau servesc alimente şi băuturi.941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari)95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de servicii "la minut" pentru populaţieVânzătorii ambulanţi şi alţi prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie vând bunuri, exclusiv produse alimentare pentru consumul imediat, şi oferă servicii variate pe străzi şi în alte locuri publice, cum ar fi staţiile.951 Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţiPrestatorii de mici servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţii acestora asigură o varietate de servicii pe stradă şi în alte locuri publice, inclusiv curăţarea încălţămintei, spălarea geamurilor maşinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăţi, precum şi furnizarea de alte servicii la faţa locului.9510 Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţiPrestatorii de mici servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţii acestora asigură o varietate de servicii pe stradă şi în alte locuri publice, inclusiv curăţarea încălţămintei, spălarea geamurilor maşinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăţi, precum şi furnizarea de alte servicii la faţa locului.951001 lustragiu951002 spălător geamuri şi parbrize952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)Vânzătorii ambulanţi (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi şi în locuri publice, cum ar fi staţii, cinematografe sau teatre.9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)Vânzătorii ambulanţi (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi şi în locuri publice, cum ar fi staţii, cinematografe sau teatre.952001 vânzător ambulant de produse nealimentare952002 vânzător de ziare96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători necalificaţiMuncitorii din salubritate şi alţi lucrători necalificaţi colectează gunoiul din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri publice, păstrează curate străzile şi alte locuri publice sau execută munci ocazionale pentru gospodării private ori alte unităţi.961 Muncitori în salubritateMuncitorii din salubritate colectează, prelucrează şi reciclează gunoiul din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri publice sau păstrează curate străzile şi alte locuri publice.9611 Muncitori necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabileMuncitorii necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile colectează şi transportă gunoiul şi alte articole pentru reciclare din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri.961101 lucrător operativ pentru autocompactoare9612 Sortatori de deşeuriSortatorii de deşeuri identifică, colectează şi sortează obiectele aruncate care pot fi reciclate, de la gropile de gunoi şi din cadrul întreprinderilor sau din clădiri, de pe străzi şi alte locuri publice.9613 Măturători şi asimilaţiMăturătorii şi asimilaţii acestora mătură şi curăţă străzile, parcurile, aeroporturile, gările şi alte locuri publice.961301 lucrător pentru salubrizare căi publice961302 lucrător pentru salubrizare spaţii verzi961303 lucrător pentru salubrizare961304 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare962 Alţi muncitori necalificaţiAlţi muncitori necalificaţi livrează mesaje şi transportă pachete, colectează bani şi aprovizionează automatele, citesc contoarele, colectează apă şi lemne de foc, colectează şi emit bilete pentru parcare sau alte evenimente.9621 Curieri, comisionari şi hamaliCurierii, comisionarii şi hamalii livrează mesaje şi transportă pachete şi alte obiecte în cadrul unei unităţi sau între unităţi, către gospodării private ori în altă parte, sau transportă bagaje, în special la hoteluri, gări şi aeroporturi.962101 curier962102 hamal962103 comisioner962104 distribuitor presă9622 Muncitori necalificaţi pentru diverse servicii ocazionaleMuncitorii necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale curăţă, vopsesc şi întreţin clădirile, terenurile şi împrejurimile şi efectuează reparaţii simple.962201 îngrijitor câini în adăposturi962202 gropar962203 incinerator962204 prinzător câini9623 Cititori de contoare şi încasatoriCititorii de contoare şi încasatorii aprovizionează aparatele automate şi colectează bani din acestea sau din aparatele de taxat parcarea şi alte dispozitive de încasare ori citesc contoarele de curent electric, gaze şi apă, efectuează activităţi de cântărire a mărfurilor, materiilor prime, materialelor la intrarea şi ieşirea din magazie, secţie, depozit, unitate.-------------Descrierea grupei de bază 9623 "Cititori de contoare şi încasatori" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.962301 cantaragiu962302 casier încasator962303 încasator şi cititor contoare de energie electrică, gaze, apă9624 Muncitori necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de focMuncitorii necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc se ocupă cu colectarea apei şi a lemnelor de foc şi cu transportarea acestora pe jos sau folosind utilaje trase manual ori de animale.962401 vidanjor-curăţitor canale962402 operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie9629 Muncitori necalificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde muncitorii necalificaţi care nu sunt clasificaţi în altă parte în grupa majoră 9 - Muncitori necalificaţi. De exemplu, grupa de bază include persoanele care emit şi colectează tichete de parcare sau de intrare, păstrează obiectele personale predate la garderobă şi asigură asistenţă în cadrul evenimentelor de divertisment.962901 model (învăţământ)962902 gonaci962903 garderobier962904 ucenic962905 aprod962906 controlor poartă962907 paznic962908 plasator962909 portar962910 supraveghetor muzeu962911 supraveghetor noapte (învăţământ)962912 supraveghetor săli spectacole962913 supraveghetor hotel--------------