LEGE nr. 84 din 18 octombrie 1994(*actualizată*)pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993(actualizată până la data de 21 martie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 274 din 21 iunie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993.  +  Articolul 2În temeiul art. 6 pct. 1 din convenţie se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ca autoritate centrală însărcinată să ducă la îndeplinire obligaţiile impuse prin convenţie.---------Art. 2 a fost modificat de art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANUCONVENTIE 29/05/1993