ORDIN nr. 104/IG din 6 martie 2014pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014    Având în vedere prevederile anexei nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Inspecţia de prevenire din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va lua măsuri pentru aplicarea prezentului ordin. (2) Prevederile procedurii prevăzute la art. 1 se aplică documentaţiilor transmise spre avizare începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Împuternicit inspector generalal Inspectoratului Generalpentru Situaţii de Urgenţă,Nicolae CorneaBucureşti, 6 martie 2014.Nr. 104/IG.  +  AnexăPROCEDURA 06/03/2014