DECIZIE nr. 92 din 4 martie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA - BIROUL EXECUTIV
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014    Având în vedere proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT, elaborat de Comisia de experţi în materie notarială şi înaintat cu Adresa nr. 614/2014, înregistrată la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu nr. 1.207/2014,luând în considerare prevederile art. 62 alin. (7) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma discuţiilor care au avut loc în cadrul şedinţei Biroului executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România din data de 4 martie 2014,în conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (4), (5) şi alin. (6) lit. o) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se comunică CNARNN-INFONOT.  +  Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Uniunii Naţionalea Notarilor Publici din România,Dumitru Viorel MănescuBucureşti, 4 martie 2014.Nr. 92.  +  AnexăREGULAMENT 04/03/2014