ORDIN nr. 53 din 19 martie 2014privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/2014
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014    Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.060/2014 privind explorarea resurselor de minereu polimetalic şi minereu de molibden din perimetrul Nucet Est, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială REMAT GROUP MANAGEMENT - S.R.L., municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.063/2014 privind explorarea resurselor de minereuri metalifere din perimetrul Teiul, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială RESERVOIR MINERALS - S.R.L., municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.  +  Articolul 3Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.096/2014 privind explorarea resurselor de aur aluvionar din perimetrul Valea Nerei, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială FORMIN - S.A., municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, în calitate de concesionar.  +  Articolul 4Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.098/2014 privind explorarea resurselor de sare gemă din perimetrul Nireş, judeţul Cluj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială SALZBERGWERK RESSOURCEN UND INVESTIONEN - S.R.L., municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.  +  Articolul 5Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.111/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Cheile Bicazului, judeţul Neamţ, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială IZVORUL MUNTELUI APĂ MINERALĂ NATURALĂ - S.R.L., comuna Bicaz Chei, judeţul Neamţ, în calitate de concesionar.  +  Articolul 6Lista perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 5 martie 2014, se modifică după cum urmează:- La numărul curent 6, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: "lignit".  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Gheorghe DuţuBucureşti, 19 martie 2014.Nr. 53.________