ORDIN nr. 47 din 13 martie 2014privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014    Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 17.094/2014 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Crişeni, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi comuna Crişeni, localitatea Crişeni, judeţul Sălaj, în calitate de administrator.  +  Articolul 2Se aprobă Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 17.095/2014 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Topliţa - Foraj FGT 1 Bradul, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în calitate de administrator.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Gheorghe DuţuBucureşti, 13 martie 2014.Nr. 47._________