HOTĂRÂRE nr. 14 din 25 martie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014    În temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat Căprar Dorel-Gheorghe, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru transporturi şi infrastructură, în calitate de membru;- domnul deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic;- doamna deputat Pană Adriana-Doina, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru transporturi şi infrastructură la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în calitate de membru;- doamna deputat Plumb Rovana, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEABucureşti, 25 martie 2014.Nr. 14.______