HOTĂRÂRE nr. 23 din 24 martie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La anexa nr. XVI - Componenţa Comisiei pentru regulament, doamna senator Miron Vasilica-Steliana - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - iese din componenţa comisiei.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 24 martie 2014.Nr. 23._______