HOTĂRÂRE nr. 21 din 18 martie 2014pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se completează cu două noi anexe, anexele nr. XIX şi XX, cu următorul cuprins:"ANEXA XIXPARLAMENTUL ROMÂNIEISENATULCOMPONENŢAComisiei pentru transporturi şi energie
  Nr. crt. Numele şi prenumele Grupul parlamentar
  1. Butnaru Florinel Grupul parlamentar al PSD
  2. Butunoi Ionel-Daniel Grupul parlamentar al PSD
  3. Constantinescu Florin Grupul parlamentar al PSD
  4. Pop Gheorghe Grupul parlamentar al PSD
  5. Suciu Matei Grupul parlamentar al PSD
  6. Ehegartner Petru Grupul parlamentar al PNL
  7. Grigoraş Viorel Grupul parlamentar al PNL
  8. Ariton Ion Grupul parlamentar al PDL
  9. Chiru Gigi-Christian Grupul parlamentar al PDL
  10. Tanczos Barna Grupul parlamentar al UDMR
  11. Nistor Vasile Grupul parlamentar al PC
  ANEXA XXPARLAMENTUL ROMÂNIEISENATULCOMPONENŢAComisiei pentru mediu
  Nr. crt. Numele şi prenumele Grupul parlamentar
  1. Anghel Adrian Grupul parlamentar al PSD
  2. Ioniţă Dan Aurel Grupul parlamentar al PSD
  3. Marin Nicolae Grupul parlamentar al PSD
  4. Pavel Marian Grupul parlamentar al PSD
  5. Silistru Doina Grupul parlamentar al PSD
  6. Motoc Octavian Grupul parlamentar al PNL
  7. Popa Ion Grupul parlamentar al PNL
  8. Zisu Ionuţ-Elie Grupul parlamentar al PNL
  9. Marian Dan Mihai Grupul parlamentar al PDL
  10. Klarik Laszlo-Attila Grupul parlamentar al UDMR
  11. Pelican Dumitru Grupul parlamentar al PC"
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 18 martie 2014.Nr. 21.___________