ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe(actualizat până la data de 10 martie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
  • Nr. 163 din 17 martie 2009
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 540 din 19 martie 2009
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 23 din 19 martie 2009
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, ORDINUL nr. 2.596 din 11 octombrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012; ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor----------------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform art. II din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, <<În tot cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009" se va înţelege "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare">>.În temeiul art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:------------Preambulul ordinului a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Cristian Făinişi,secretar de stat  +  AnexăNORMA 17/03/2009