ORDIN nr. 578 din 6 iunie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu(actualizat până la data de 21 februarie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.607 din 17 decembrie 2008; ORDINUL nr. 1.648 din 2 decembrie 2009; ORDINUL nr. 1.032 din 10 martie 2011; ORDINUL nr. 192 din 20 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar şi documentat pentru contribuţiile şi taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 192 din 20 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 februarie 2014.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică de către contribuabilii la Fondul pentru mediu, persoane fizice şi persoane juridice, pentru contribuţiile şi taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 192 din 20 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 februarie 2014.  +  Articolul 4Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 6 iunie 2006.Nr. 578.  +  AnexăMETODOLOGIE 06/06/2006