HOTĂRÂRE nr. 177 din 12 martie 2014privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 14 martie 2014  Având în vedere Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013, ratificat prin Legea nr. 361/2013,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2011, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Dan-Coman ŞovaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 12 martie 2014.Nr. 177.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011)--------------------------------------------------SECŢIILE DE CIRCULAŢIEcare alcătuiesc infrastructuraferoviară interoperabilă (6.521,8 km)
  Nr. crt. Secţii de circulaţie km
  1 Bucureşti Nord-Bucureşti Basarab- Bucureşti Griviţa-Ploieşti Vest-Predeal 144,4
  2 Ploieşti Vest-Ploieşti Sud- Valea Călugărească 14,1
  3 Ploieşti Nord-Ploieşti Sud; Ploieşti Est 11,7
  4 Complex Ploieşti Triaj 24,0
  5 Titu-Aninoasa 37,7
  6 Chitila-Titu-Goleşti 90,8
  7 Bucureşti Nord-Videle 50,9
  8 Giurgiu Nord-Videle 63,0
  9 Bucureşti Progresul-Giurgiu Nord, Giurgiu, Giurgiu Sud 66,1
  10 Bucureşti Nord-Lehliu 68,2
  11 Buftea-Mogoşoaia-Pasărea 30,1
  12 Bucureşti Obor-Pantelimon 6,1
  13 Pajura-Urziceni 65,2
  14 Voluntari-Bucureşti Sud-Berceni-Jilava 26,0
  15 Jilava-Chiajna 21,4
  16 Complex Bucureşti Triaj 16,8
  17 Chiajna-Chitila 4,6
  18 Băbeni-Piatra-Olt 67,0
  19 Podu Olt-Băbeni 97,1
  20 Cărbuneşti-Filiaşi 46,5
  21 Filiaşi-Turceni-Târgu Jiu 76,1
  22 Târgu Jiu-Cărbuneşti 23,8
  23 Târgu Jiu-Livezeni 46,1
  24 Turceni-Drăgoteşti 28,0
  25 Roşiori Nord-Alexandria 33,7
  26 Roşiori Nord-Videle 49,2
  27 Caracal-Roşiori Nord 55,3
  28 Caracal-Craiova 53,6
  29 Craiova-Filiaşi 35,8
  30 Filiaşi-Strehaia 24,1
  31 Strehaia-Orşova 77,8
  32 Piteşti-Piatra Olt 98,0
  33 Piatra Olt-Craiova 44,1
  34 Piteşti-Vâlcele 23,1
  35 Piteşti-Goleşti 7,8
  36 Caracal-Piatra-Olt 32,4
  37 Craiova-Calafat 107,8
  38 Strehaia-Motru 30,7
  39 Caransebeş-Reşiţa Sud 43,2
  40 Şibot-Simeria-Arad-Curtici 203,2
  41 Livezeni-Simeria 85,2
  42 Ilia-Marginea-Lugoj 82,8
  43 Ciumeghiu-Arad 71,2
  44 Orşova-Timişoara-Arad 243,8
  45 Timişoara Nord-Stamora Moraviţa 56,0
  46 Arad-Arad Vest 4,8
  47 Timişoara Sud-Buziaş-Lugoj 58,3
  48 Oradea-Ciumeghiu 49,4
  49 Războieni-Cluj-Oradea-Episcopia Bihor 226,4
  50 Deda-Dej Triaj-Jibou-Baia Mare- Satu Mare 292,6
  51 Beclean pe Someş-Salva-Ilva Mica 47,7
  52 Apahida-Dej Călători 46,5
  53 Episcopia Bihor-Săcuieni Bihor- Satu Mare-Halmeu 155,4
  54 Salva-Vişeu de Jos-Câmpulung la Tisa 130,3
  55 Jibou-Carei 111,8
  56 Bistriţa Nord-Sărăţel 10,7
  57 Braşov-Podu Olt 126,8
  58 Podu Olt-Sibiu 22,1
  59 Sibiu-Vinţu de Jos 82,8
  60 Vinţu de Jos-Şibot 15,0
  61 Sibiu-Copşa Mică 44,9
  62 Teiuş-Vinţu de Jos 28,9
  63 Teiuş-Războieni 33,5
  64 Sighişoara-Teiuş 100,1
  65 Braşov-Sighişoara 127,4
  66 Predeal-Braşov 27,0
  67 Braşov-Siculeni 103,2
  68 Siculeni-Deda 125,0
  69 Siculeni-Ghimeş 40,8
  70 Deda-Războieni 113,6
  71 Adjud-Bacău-Vicşani 243,6
  72 Ilva Mică-Suceava 190,8
  73 Tecuci-Bârlad-Iaşi-Ungheni-Prut 191,3
  74 Paşcani-Iaşi 75,7
  75 Valea Călugărească-Adjud 173,7
  76 Bacău-Piatra-Neamţ 60,3
  77 Vereşti-Botoşani 44,5
  78 Adjud-Ghimeş 109,3
  79 Barboşi-Mărăşeşti 91,7
  80 Galaţi-Făurei 90,3
  81 Ţăndărei-Făurei-Buzău 98,5
  82 Barboşi-Barboşi Port 6,1
  83 Lehliu-Feteşti-Constanţa-Mangalia 198,3
  84 Feteşti-Ţăndărei 30,6
  85 Slobozia Veche-Ciulniţa-Călăraşi Sud 43,8
  86 Urziceni-Slobozia Veche 62,0
  87 Constanţa Ferryboat-Agigea Ecluză 3,0
  88 Complex feroviar Constanţa Port 13,0
  89 Negru Vodă-Negru Vodă frontieră 7,9
  90 Giurgiu Nord-Giurgiu Nord frontieră 5,5
  91 Stamora-Moraviţa-Stamora-Moraviţa frontieră 3,4
  92 Jimbolia-Jimbolia frontieră 4,6
  93 Curtici-Curtici frontieră 8,4
  94 Salonta-Salonta frontieră 12,8
  95 Episcopia Bihor-Episcopia Bihor frontieră 7,1
  96 Valea lui Mihai-Valea lui Mihai frontieră 7,8
  97 A 2 - Neinteroperabile 10,3
  98 Halmeu-Halmeu frontieră 1,4
  99 Câmpulung la Tisa-Câmpulung la Tisa frontieră 2,6
  100 Valea Vişeului-Valea Vişeului frontieră 1,1
  101 Vicşani-Vicşani frontieră 4,0
  102 Ungheni-Prut-Ungheni-Prut frontieră 0,6
  103 Fălciu-Fălciu frontieră 2,6
  104 Galaţi Larga-Galaţi Larga frontieră 5,7
  TOTAL INFRASTRUCTURĂ INTEROPERABILĂ: 6.521,8
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011)--------------------------------------------------SECŢIILE DE CIRCULAŢIEcare alcătuiesc infrastructuraferoviară neinteroperabilă (3.754,1 km)
  Nr. crt. Regionala CFR Secţii de circulaţie km
  1 Bucureşti Ploieşti Crâng-Ploieşti Vest 2,7
  2 Bucureşti Ploieşti Vest-Târgovişte Nord-Fieni-Pietroşiţa 75,2
  3 Bucureşti Diţeşti-Gura Palăngii 8,0
  4 Bucureşti I.L. Caragiale-Diţeşti-Moreni 18,6
  5 Bucureşti Bucureşti Sud Călători-Titan Sud 3,4
  6 Bucureşti Bucureşti Sud Călători-Olteniţa 56,6
  7 Bucureşti Căciulaţi-Snagov Plaje 15,0
  8 Bucureşti Buda-Slănic 34,0
  9 Bucureşti Ploieşti Nord-Măneciu 44,4
  10 Bucureşti Câmpina-Câmpiniţa-Telega 8,0
  11 Bucureşti Ploieşti Sud-Armăşeşti 48,1
  12 Craiova Cărbuneşti-Albeni 9,1
  13 Craiova Amaradia-Bârseşti 8,3
  14 Craiova Băbeni-Berbeşti-Alunu 40,6
  15 Craiova Argeşelu-Câmpulung-Goleşti 68,7
  16 Craiova Vâlcele-Curtea de Argeş 15,3
  17 Craiova Roşiori-Turnu Măgurele Port 50,7
  18 Craiova Golenţi-Poiana Mare 7,0
  19 Craiova Alexandria-Zimnicea 42,1
  20 Craiova Caracal-Corabia 41,5
  21 Craiova Costeşti-Roşiori Nord 63,5
  22 Craiova Bradu de Sus-Bradu Rafinărie-Pârvu 7,8
  23 Timişoara Simeria-Pestiş 9,6
  24 Timişoara Simeria-Hunedoara 15,8
  25 Timişoara Sântana-Ineu-Cermei 53,6
  26 Timişoara Ineu-Gurahonţ-Vaţa-Brad 104,0
  27 Timişoara Mintia-Păuliş Lunca-Păuliş Lunca Gr. Th. 3,4
  28 Timişoara Voiteni-Gătaia-Berzovia-Reşiţa Nord 61,5
  29 Timişoara Caransebeş-Băuţar 36,9
  30 Timişoara Haţeg-Subcetate 4,6
  31 Timişoara Berzovia-Oraviţa 58,9
  32 Timişoara Oraviţa-Anina 33,4
  33 Timişoara Oraviţa-Iam 26,9
  34 Timişoara Jebel-Giera 33,1
  35 Timişoara Jebel-Liebling 9,8
  36 Timişoara Timişoara Vest-Cruceni 43,9
  37 Timişoara Buziaş-Gătaia-Jamu Mare 56,2
  38 Timişoara Timişoara Est-Radna 64,1
  39 Timişoara Livezeni-Lupeni Tehnic-Lupeni 16,9
  40 Timişoara Nădab-Grăniceri 19,7
  41 Timişoara Cărpiniş-Ionel 31,0
  42 Timişoara Ronaţ Triaj Gr. D-Satu Nou- Lovrin-Sânnicolau Mare-Cenad 68,3
  43 Timişoara Sânandrei-Periam 36,2
  44 Timişoara Arad Nou-Periam-Sânnicolau Mare-Vălcani 81,1
  45 Timişoara Jimbolia-Lovrin 27,3
  46 Timişoara Periam-Satu Nou 11,0
  47 Timişoara Lovrin-Nerău 27,3
  48 Timişoara Arad Vest-Nădlac 47,5
  49 Timişoara Timişoara Nord-Jimbolia 39,0
  50 Timişoara Timişoara Nord-Timişoara Vest 5,0
  51 Cluj Bistriţa Nord-Bistriţa Bârgăului 29,6
  52 Cluj Săcuieni Bihor-Abrami-Şărmăşag 86,7
  53 Cluj Abrami-Popeşti 9,4
  54 Cluj Ciumeghiu-Holod-Vaşcău 100,6
  55 Cluj Holod-Cordău-Oradea Est 49,7
  56 Cluj Oradea Vest-Cheresig 17,2
  57 Cluj Câmpia Turzii-Turda 6,2
  58 Cluj Borşa-Vişeu de Jos 22,5
  59 Cluj Ilva Mică-Rodna Veche 20,6
  60 Cluj Botiz-Bixad 46,3
  61 Cluj Baia Mare-Baia Mare Nord 8,8
  62 Braşov Chileni-Voşlobeni 7,3
  63 Braşov Şelimbăr-Cisnădie 7,0
  64 Braşov Ucea-Victoria 9,0
  65 Braşov Şibot-Cugir 12,3
  66 Braşov Barabanţ-Zlatna H. 38,0
  67 Braşov Bartolomeu-Zărneşti 23,9
  68 Braşov Hărman-Întorsura Buzăului 29,3
  69 Braşov Odorhei-Vânători 37,3
  70 Braşov Blaj-Târnăveni Vest-Praid 113,4
  71 Braşov Măgheruş Şieu-Lechinţa-Miheşul de Câmpie-Luduş 93,5
  72 Braşov Sfântu Gheorghe-Covasna-Târgu Secuiesc-Breţcu 66,2
  73 Braşov Şercaia-Şinca 9,0
  74 Braşov Sebeş Alba-Petreştii de Pădure 9,8
  75 Iaşi Dorneşti-Gura Putnei-Putna 39,0
  76 Iaşi Leorda-Dorohoi 21,5
  77 Iaşi Leţcani-Dângeni-Dorohoi 140,0
  78 Iaşi Dornişoara-Floreni 22,4
  79 Iaşi Gura Humorului-Dărmăneşti 34,6
  80 Iaşi Crasna-Huşi 33,1
  81 Iaşi Roman-Buhăieşti 71,3
  82 Iaşi Paşcani-Timişeşti-Târgu Neamţ 30,6
  83 Iaşi Dolhasca-Fălticeni 25,8
  84 Iaşi Podu Iloaiei-Hârlău 40,9
  85 Iaşi Zorleni-Fălciu Nord 62,4
  86 Iaşi Piatra-Neamţ-Bicaz 25,7
  87 Galaţi Făurei-Tecuci 91,6
  88 Galaţi Mărăşeşti-Panciu 17,8
  89 Galaţi Buzău-Berca 22,3
  90 Galaţi Berca-Nehoiaşu 51,0
  91 Galaţi Comăneşti-Moineşti 7,7
  92 Galaţi Galaţi-Târgu Bujor-Bârlad 109,0
  93 Galaţi Făurei-Urziceni 67,6
  94 Constanţa Slobozia Veche-Ţăndărei 28,8
  95 Constanţa Dorobanţu-Năvodari 25,7
  96 Constanţa Năvodari-P1 Capu Midia 6,4
  97 Constanţa P1 Capu Midia-Capu Midia 1,4
  98 Constanţa P1 Capu Midia-Sitorman *) 1,0
  99 Constanţa Palas-Năvodari 21,5
  100 Constanţa Dorobanţu-Romcim (PC 2 Medgidia) 5,3
  101 Constanţa Medgidia-Tulcea Oraş 143,8
  102 Constanţa Medgidia-Negru Vodă 57,7
  TOTAL INFRASTRUCTURĂ NEINTEROPERABILĂ: 3.754,1
  ------- Notă *) Până la semnalul de intrare al staţiei Capu Midia dinspre staţia Sitorman.-------