ORDIN nr. 1.271 din 17 octombrie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne(actualizat până la data de 15 august 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 560 din 16 august 2006
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.271 din 17 octombrie 2006
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 339 din 19 decembrie 2006
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 210 din 31 august 2006
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 august 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.348 din 3 august 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002,ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, ale art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,văzând Referatul de aprobare nr. 90.478/2006, întocmit de Direcţia generală implementare politici sectoriale şi de piaţă,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la comercializarea produselor din carne, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii Publice, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 2^1Produsele fabricate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin se comercializează până la epuizarea stocurilor, cu încadrarea în data durabilităţii minimale.------------Art. 2^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.348 din 3 august 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 15 august 2007.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Preşedintele AutorităţiiNaţionale pentru ProtecţiaConsumatorilor,Gheorghe CiubotaruPreşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru SiguranţaAlimentelor,Marian Avram  +  AnexăNORMA 31/08/2006