ORDIN nr. 3.060 din 3 februarie 2014 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber**)(actualizat până la data de 14 aprilie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul ordinului a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.637 din 12 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016, care înlocuieşte Condiţiile de organizare cu Regulamentul-cadru.

  ──────────
  În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 1 a fost modificat indirect de art. I din ORDINUL nr. 3.637 din 12 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016, care înlocuieşte Condiţiile de organizare cu Regulamentul-cadru.  +  Articolul 2Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Remus Pricopie
  Bucureşti, 3 februarie 2014.Nr. 3.060.  +  Anexa REGULAMENT 03/02/2014