HOTĂRÂRE nr. 32 din 22 ianuarie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Alin Vasile Văcaru
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDomnul Alin Vasile Văcaru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Gorj.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 22 ianuarie 2014.Nr. 32.-----