HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 12 octombrie 2011 (*actualizată*)privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură(actualizată până la data de 23 decembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 367 din 12 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.072 din 11 decembrie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se acordă statutul de staţiune balneoclimatică pentru localităţile şi arealele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se acordă statutul de staţiune balneară pentru localităţile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli Ladislaup. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 12 octombrie 2011.Nr. 1.016.  +  Anexa 1 Localităţile şi arealele pentru care se acordă statutul de staţiune balneoclimatică1. Arealul Băile Felix din structura comunei Sânmartin, judeţul Bihor2. Arealul corespunzător staţiunii turistice 1 Mai, judeţul Bihor3. Arealul corespunzător staţiunii turistice Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara4. Arealul corespunzător zonei de agreement-tratament Nicolina din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi5. Arealul Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea6. Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, şi arealul corespunzător: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp7. Municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava8. Oraşul Slănic Moldova, judeţul Bacău9. Oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău10. Oraşul Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud11. Oraşul Eforie, judeţul Constanţa12. Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa13. Oraşul Covasna, judeţul Covasna14. Oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa15. Oraşul Băile Tuşnad, judeţul Harghita16. Oraşul Sovata, judeţul Mureş17. Oraşul Slănic, judeţul Prahova18. Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu19. Oraşul Buziaş, judeţul Timiş20. Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea21. Comuna Moneasa, judeţul Arad22. Comuna Bazna, judeţul Sibiu23. Satul Bizuşa-Băi din structura comunei Ileanda, judeţul Sălaj-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.072 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013, conform art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 Localităţile pentru care se acordăstatutul de staţiune balneară1. Oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin2. Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa3. Oraşul Amara, judeţul Ialomiţa4. Oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea-----------