ORDIN nr. 3.596 din 19 decembrie 2011 (*actualizat*)privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA(actualizat până la data de 24 decembrie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • --------------În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.  +  Articolul 2În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, se aprobă modelul şi conţinutul formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, iar condiţiile ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru depunerea electronică a declaraţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Perioada de raportare pentru formularul menţionat la art. 2 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 156^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Declaraţia menţionată la art. 2 se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.  +  Articolul 9Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 10Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna ianuarie 2012.  +  Articolul 11Pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional până la data de 31 decembrie 2011 inclusiv rămân aplicabile prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 702/2007 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2012.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 702/2007 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Sorin BlejnarBucureşti, 19 decembrie 2011.Nr. 3.596.  +  Anexa 1┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Agenţia │ DECLARAŢIE INFORMATIVĂ │ ││ Naţională de │ PRIVIND LIVRĂRILE/PRESTĂRILE ŞI │ 394 ││ Administrare │ ACHIZIŢIILE EFECTUATE PE TERITORIUL │ ││ Fiscală │ NAŢIONAL │ │├───────────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┤│ ┌────────────────────────────────────────────┐ ││ ┌───────────┐ │ ┌──┬──┬──┬──┐ ┌─────┐ │ ││Tip plătitor: │L-lunar │ │ Perioada: ANUL│ │ │ │ │ Luna │ │ │ ││ └───────────┘ │ └──┴──┴──┴──┘ └─────┘ │ ││ └────────────────────────────────────────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA RO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││DOMICILIUL FISCAL (judeţ/sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, ││ apartament, cod poştal) ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││ ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐││TELEFON │ │ Fax │ │││ └───────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐││E-MAIL │ │││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ B. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT FISCAL/LEGAL/ÎMPUTERNICIT ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ/CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││DOMICILIUL FISCAL (judeţ/sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, ││ apartament, cod poştal) ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││ ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐││TELEFON │ │ Fax │ │││ └───────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐││E-MAIL │ │││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌──────────────┐││ C. REZUMAT DECLARAŢIE (suma de control) │ │││ └──────────────┘││ ┌────────────────────────┐││NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI │ │││DE TVA INSCLUSE ÎN DECLARAŢIE └────────────────────────┘││ NUMĂR VALOARE TOTALĂ VALOARE ││ FACTURI A BAZEI TOTALĂ ││ IMPOZABILE A TVA ││ ┌────────────┐┌───────────────┐┌────────────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI │ ││ ││ │││DE SERVICII (L) └────────────┘└───────────────┘└────────────┘││ ┌────────────┐┌───────────────┐┌────────────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI/PRESTĂRI │ ││ ││ │││DE SERVICII EFECTUATE └────────────┘└───────────────┘└────────────┘││ ┌────────────┐┌───────────────┐┌────────────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI │ ││ ││ │││DE SERVICII EFECTUATE PENTRU └────────────┘└───────────────┘└────────────┘││CARE SE APLICĂ TAXAREA ││INVERSĂ (V), din care: ┌───────────────┐┌────────────┐││- cereale şi plante tehnice (din V) │ ││ │││ └───────────────┘└────────────┘││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ┌────────────┐┌───────────────┐┌────────────┐││SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE │ ││ ││ │││SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C), └────────────┘└───────────────┘└────────────┘││din care: ┌───────────────┐┌────────────┐││- cereale şi plante tehnice (din C) │ ││ │││ └───────────────┘└────────────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌──────────────────────────────────┐││ Persoana care face declaraţia │ │││ ----------------------------- │ │││ ┌──────────────────────────┐ │ │││ Numele │ │ │ │││ └──────────────────────────┘ │ │││ ┌──────────────────────────┐ │ │││ Prenumele │ │ └──────────────────────────────────┘││ └──────────────────────────┘ Semnătura ││ ┌──────────────────────────┐ ││ Funcţia │ │ ││ └──────────────────────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal ││ ││Organ fiscal _________________________________________________________ ││ ││Număr înregistrare _______________ Data înregistrării ________________ ││ ││Numele persoanei care a verificat ____________________________________ ││ ││Cod MEF: 14.13.01.02/f Număr operator de date cu caracter personal │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod MEF: 14.13.01.02/f┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌─────────────────┐ ┌──────┐ ┌─────┐ ┌───┐ ││ COD │ │ ANUL │ │ LUNA │ │ PAG │ 1 │ ││ └─────────────────┘ └──────┘ └─────┘ └───┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL ││ (cu detaliere pe operaţiuni cu taxare inversă pentru cereale ││ şi plante tehnice) (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip Cod de Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor││Nr. L/A V/C înregistrare ││crt. în scopuri Nr. facturi Baza impozabilă TVA ││ de TVA │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────┐┌───────────┐┌──────────┐ ││ │ ││ ││ │ ││ └───────────┘└───────────┘└──────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ (pt. Tip V/C) ││ Nr.crt. Cod şi denumire NC produs Baza impozabilă TVA │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ┌────┐ ┌─────────────────────────────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ │ 1 │ │ │ │ │ │ │││ └────┘ └─────────────────────────────────┘ └───────────┘ └──────────┘│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ *) Tip operaţiune: L - livrări, A - achiziţii, V -livrări cu taxare inversă,││ C - achiziţii cu taxare inversă ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 3.806 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013, conform art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2INSTRUCŢIUNIde depunere şi completare a formularului(394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şiachiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", cod MFP 14.13.01.02/f1. Declaraţia se completează şi se depune de către: a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare".În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014; b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare".În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.2. Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.4. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are ataşat fişierul XML descris în anexa nr. 3 la ordin. a) Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001privind semnătura electronică. b) Declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.5. Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.roCompletarea declaraţiei  +  Secţiunea 1 Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu: a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual; b) anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2012); c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA1. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/ împuternicitului1. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străînă.2. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.C. Rezumat declaraţieAcest cartuş conţine:1. numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru care există obligaţia de declarare conform pct. 1 din prezentele instrucţiuni;3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate şi valoarea totală a TVA aferente acestora;4. numărul total al facturilor primite pentru care există obligaţia de declarare conform pct. 1 din prezentele instrucţiuni;5. valoarea totală a bazei impozabile aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii cu TVA efectuate şi valoarea totală a TVA aferente acestora;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă;7. valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:7.1. Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente livrărilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 7);8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri/prestările de servicii taxabile pentru care se aplică taxarea inversă;9. valoarea totală a bazei impozabile/valoarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:9.1. Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente achiziţiilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 9).  +  Secţiunea a 2-a Se completează cu valoarea cumulată înscrisă în facturile emise/primite, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzacţii.Excepţie fac valorile totale înscrise în facturile aferente tranzacţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, care se completează pe acelaşi formular, separat faţă de celelalte operaţiuni, pentru fiecare partener.Lista operaţiunilor efectuate pe teritoriul naţional (detaliere la operaţiuni cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice):1. Coloana "Nr. curent" - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.2. Coloana "Tip L/A/V/C" - se înscrie tipul operaţiuni efectuate, şi anume:- L - pentru livrările pentru care au fost emise facturi şi pentru care există obligaţia de declarare;- A - pentru achiziţiile pentru care au fost primite facturi şi pentru care există obligaţia de declarare;- V - pentru livrările de cereale şi plante tehnice;- C - pentru achiziţiile de cereale şi plante tehnice.3. Coloana "Codul de înregistrare în scopuri de TVA "- se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.4. Coloana "Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor" - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis/primit factura/facturile sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.5. Coloana "Număr facturi" - se înscrie numărul total al facturilor emise/primite pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.6. Coloana "Baza impozabilă" - se înscriu baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).7. Coloana "TVA" - se înscriu suma TVA aferentă livrărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).8. Coloana "Cod şi denumire NC produs" - se înscriu livrările/achiziţiile de cereale şi plante tehnice, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.9. Coloana "Baza impozabilă" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achiziţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).10. Coloana "TVA" - se înscrie suma TVA aferentă livrărilor/achiziţiilor pentru care se aplică taxarea inversă, pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 3.806 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013, conform art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3CONDIŢIIce trebuie respectate de către fişierul XML pentrudepunerea electronică a formularului(394) "Declaraţie informativă privind livrările, prestările şiachiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, cod MFP 14.13.01.02/f" ┌────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┐ │Nr. │Elemente/atribute │ Denumire câmp │ Tip şi │ │crt.│ │ │ lungime │ │ │ │ │ câmp │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 1.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 2.│luna │Perioada de raportare - Luna │N(2) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 3.│an │Perioada de raportare - An │N(4) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 4.│tip_D394 │Tip D394 │ │ │ │ │(lunar/trimestrial/semestrial/anual) │C(1) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 5.│nume_declar │Nume declarant │C(75) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 6.│prenume_declar │Prenume declarant │C(75) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 7.│functie_declar │Funcţie declarant │C(50) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 8.│ │1 apariţie │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 9.│cui │Cod de înregistrare în scopuri de tva │N(10) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 10.│den │Denumire sau Nume şi Prenume │C(200) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 11.│adresa │Adresă domiciliu fiscal │C(1000) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 12.│telefon │Telefon domiciliu fiscal │C(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 13.│fax │Fax domiciliu fiscal │C(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 14.│mail │E-mail domiciliu fiscal │C(200) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 15.│totalPlata_A │Suma de control │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 16.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 17.│ │0-1 apariţii │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 18.│cifR │Cod de identificare fiscală reprezentant │N(13) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 19.│denR │Denumire sau Nume şi Prenume reprezentant│C(200) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 20.│adresaR │Adresă reprezentant │C(1000) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 21.│telefonR │Telefon reprezentant │C(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 22.│faxR │Fax reprezentant │C(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 23.│mailR │E-mail reprezentant │C(200) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 24.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 25.│ │1 apariţie │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 26.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 27.│nrCui │NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE │ │ │ │ │ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE │N(10) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 28.│bazaL │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE │ │ │ │ │AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE │ │ │ │ │BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 29.│tvaL │VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR │ │ │ │ │DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII │ │ │ │ │EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 30.│bazaA │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE │ │ │ │ │AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI │ │ │ │ │SERVICII EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 31.│tvaA │VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ │ │ │ │ │ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 32.│bazaV │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE │ │ │ │ │AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE │ │ │ │ │BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII │ │ │ │ │EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA │ │ │ │ │INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 33.│tvaV │VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR │ │ │ │ │DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII │ │ │ │ │EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA │ │ │ │ │INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 34.│bazaVc │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (V) │ │ │ │ │pentru cereale şi plante tehnice │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 35.│tvaVc │VALOARE TOTALĂ A TVA (V) pentru cereale │ │ │ │ │şi plante tehnice │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 36.│bazaC │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE │ │ │ │ │AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI │ │ │ │ │SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ │ │ │ │ │TAXAREA INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 37.│tvaC │VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ │ │ │ │ │ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA │ │ │ │ │INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 38.│bazaCc │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (C) │ │ │ │ │pentru cereale şi plante tehnice │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 39.│tvaCc │VALOARE TOTALĂ A TVA (C) pentru cereale │ │ │ │ │şi plante tehnice │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 40.│nrFactL │Număr facturi AFERENTE LIVRĂRILOR DE │ │ │ │ │BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 41.│nrFactA │Număr facturi AFERENTE ACHIZIŢIILOR DE │ │ │ │ │BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 42.│nrFactV │Număr facturi AFERENTE LIVRĂRILOR DE │ │ │ │ │BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE │ │ │ │ │PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 43.│nrFactC │Număr facturi AFERENTE ACHIZIŢIILOR DE │ │ │ │ │BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE │ │ │ │ │SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 44.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 45.│ │1-n apariţii │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 46.│tip │Tip operaţiune │C(1) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 47.│cuiP │Cod de înregistrare în scopuri de TVA │ │ │ │ │beneficiar/furnizor/prestator │N(10) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 48.│denP │Denumire beneficiar/furnizor/prestator │C(200) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 49.│nrFact │Număr facturi │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 50.│baza │Bază impozabilă │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 51.│tva │TVA │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 52.│ │0-n apariţii │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 53.│codPR │Cod produs │C(8) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 54.│bazaPR │Bază impozabilă │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 55.│tvaPR │TVA │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 56.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 57.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 58.│ │ │ │ └────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────┘Nomenclatura combinată pentru cereale şi plante tehnice ┌───┬────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │ Cod vechi │ Cod nou din │ Cereale │ │ │ │1 septembrie 2013│ │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 1 │10011000 │10011100 │ │ │ │ │10011900 │Grâu dur │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 2 │10019010 │10019110 │Alac (Triticum spelta), destinat │ │ │ │ │însămânţării │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 3 │10019091 │10019120 │Grâu comun destinat însămânţării │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 4 │10019099 │10019900 │Alt alac (Triticum spelta) şi grâu │ │ │ │ │comun, nedestinate însămânţării │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 5 │10020000 │1002 │Secară │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 6 │100300 │1003 │Orz │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 7 │1005 │1005 │Porumb │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 8 │120100 │1201 │Boabe de soia, chiar sfărâmate │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 9 │1205 │1205 │Seminţe de rapiţă sau de rapiţă │ │ │ │ │sălbatică, chiar sfărâmate │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │10 │120600 │120600 │Seminţe de floarea-soarelui, chiar │ │ │ │ │sfărâmate │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │11 │121291 │121291 │Sfeclă de zahăr │ └───┴────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────┘------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 3.806 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013, conform art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4PROCEDURAde gestiune a formularului (394) "Declaraţieinformativă privind livrările/prestările şi achiziţiileefectuate pe teritoriul naţional", cod MFP 14.13.01.02/f1. Declaraţia se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.2. Prelucrarea declaraţiei informative2.1. Prelucrarea declaraţiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, până la data de 15 a lunii următoare termenului de depunere a declaraţiei.2.2. După prelucrare, declaraţia informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.2.3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie, corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.2.4. Declaraţia prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.3. Verificarea declaraţiei informative3.1. După primirea declaraţiei, organul fiscal va verifica îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei, prin corelarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA şi au declarat în decontul de TVA numai operaţiuni efectuate pe teritoriul naţional, cu informaţiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaraţii informative.3.2. Pentru persoanele impozabile care nu au depus declaraţiile informative conform pct. 3.1 se emit de către organul fiscal notificări.3.3. Notificările prevăzute la pct. 3.2 se emit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.3.4. Verificarea faptului că este o declaraţie corectă reprezintă un proces ulterior depunerii, care se desfăşoară pe serverele centrale. După depunerea prin internet sau la ghişeu a formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", cod MEF 14.13.01.02/f, denumită în continuare declaraţia (394), starea acesteia se poate verifica accesând portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.3.5. În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei se afişează un mesaj cu erorile pe care le conţine documentul depus, contribuabilul trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să corecteze toate erorile comunicate şi să reia procesul de depunere a declaraţiei (394).4. Gestionarea declaraţiei informative4.1. Informaţiile din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse conform pct. 2.3 se introduc într-o bază de date.4.2. Direcţia generală de tehnologia informaţiei va încrucişa informaţiile declarate în "Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional" cu cele declarate în "Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional" de către toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în vederea corelării informaţiilor declarate pe codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale furnizorului (emitent al facturii) şi beneficiarului (cel către care a fost emisă factura). Această corelare a informaţiilor se va efectua:- iniţial, la primirea informaţiilor din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere;- lunar, în vederea includerii informaţiilor din declaraţiile depuse conform pct. 2.3.4.3. În cazul identificării de neconcordanţe, acestea pot fi de 3 tipuri:- baza impozabilă şi TVA aferentă, declarate de un contribuabil în lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate, diferă de baza impozabilă şi TVA aferentă, declarate de contribuabilul beneficiar al livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi invers;- un contribuabil declarat în una dintre cele două liste ca fiind furnizor/beneficiar al livrării de bunuri/prestării de servicii nu declară nicio livrare/prestare/achiziţie de bunuri/servicii de la un alt contribuabil;- un cod de înregistrare în scopuri de TVA înscris în una dintre cele două liste ca aparţinând furnizorului/beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii este invalid sau nealocat.4.4. Neconcordanţele identificate vor fi evidenţiate într-un raport care va cuprinde:- codurile de înregistrare în scopuri de TVA şi datele de identificare ale persoanelor impozabile în cazul cărora s-au constatat neconcordanţe;- neconcordanţele identificate, pe fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA separat sau pe grupuri de coduri de înregistrare în scopuri de TVA (furnizor/prestator-beneficiar).4.5. Informaţiile din baza de date vor fi puse la dispoziţia Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală, respectiv direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţiei generale de informaţii fiscale, precum şi la dispoziţia Comisariatului General al Gărzii Financiare, respectiv structurilor sale teritoriale.4.6. Informaţiile din declaraţiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali din anul depunerii declaraţiei. După trecerea perioadei de 5 ani, informaţiile vor fi arhivate şi, la cerere, vor fi puse la dispoziţia structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală menţionate la pct. 4.5.  +  Anexa 5CARACTERISTICIde tipărire, modul de difuzare,de utilizare şi păstrare ale formularuluiDenumirea formularului: "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional"Cod: 14.13.01.02/fFormat: A4/t1Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului de asistenţă asigurat, gratuit, de către unităţile fiscale teritoriale sau descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.roSe difuzează: gratuit.Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi a achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care este obligatorie emiterea unei facturi, efectuate pe teritoriul naţional de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.Se întocmeşte de: persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către reprezentantul său fiscal în două exemplare.Circulă:- în format electronic la organul fiscal competent;- formularul în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate conform legii: un exemplar la contribuabil şi un exemplar la organul fiscal competent.Se arhivează:- la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar formularul "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional" însoţitor, listat, semnat şi ştampilat conform legii, la dosarul fiscal al contribuabilului.-----