ORDIN nr. 1.512 din 12 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul mostrelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier**)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013    **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 și 2 ale art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.Văzând Referatul de aprobare al Direcției de asistență medicală și politici publice nr. E.N./12.676/2013,având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) și (2) și ale art. 125 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul mostrelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin. (la 08-03-2024, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.252 din 27 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 8 martie 2024 )  +  Articolul 2Normele metodologice prevăzute la art. 1 sunt aplicabile tuturor categoriilor de conducători de vehicule, precum și conducătorilor de tramvaie.  +  Articolul 3Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București, institutele de medicină legală din Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș și Craiova, serviciile județene de medicină legală, structurile Ministerului Administrației și Internelor abilitate potrivit legii, precum și structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 376/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicației etilice și a stării de influență a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule și tramvaie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006, se abrogă.
    Ministrul sănătății,
    Gheorghe-Eugen Nicolăescu
    București, 12 decembrie 2013.Nr. 1.512.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind recoltarea, depozitarea și transportul mostrelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei saua prezenței în organism a substanțelor psihoactive în cazul persoanelorimplicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier