ORDIN nr. 1.290 din 16 decembrie 2013privind desemnarea preşedintelui Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 17 pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 şi art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul 1Domnul Enache Jiru, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, va îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE. În absenţa acestuia, atribuţiile vor fi preluate de reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene în Comitetul de investiţii.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 16 decembrie 2013.Nr. 1.290.-------