ORDIN nr. 52 din 7 mai 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice(actualizat până la data de 3 decembrie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 7 mai 2013.Nr. 52.  +  AnexăREGULAMENT 07/05/2013