ORDIN nr. 1.390 din 18 noiembrie 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării(actualizat până la data de 31 octombrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Nr. 1.260 din 10 octombrie 2013
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.390 din 18 noiembrie 2013
 • ----------În temeiul prevederilor art. 14 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 28 mai 2003.

  p. Ministrul transporturilor,

  Cristian Mihai Marinescu,

  secretar general adjunct

  p. Ministrul sănătăţii,

  Raed Arafat,

  secretar de stat
   +  AnexăNORMA 18/11/2013-------