ORDIN nr. M.115 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013  Pentru aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001, și ale Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, și Avizul Ministerului Tineretului și Sportului nr. A 6455 din 1 noiembrie 2013,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.171/2001*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA". Notă
  *) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.171/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
   +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  București, 26 noiembrie 2013.Nr. M.115.  +  AnexaREGULAMENTde organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei "Steaua"