ORDIN nr. 1.257 din 10 octombrie 2013pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Nr. 1.257 din 10 octombrie 2013
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.391 din 18 noiembrie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013  În temeiul prevederilor art. 14 lit. a) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă baremele de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi modul în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii prevăzute în anexa nr. 1, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La întocmirea prezentului ordin s-a ţinut cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile amendamentelor în vigoare la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), Convenţia Maritimă a Muncii (M.L.C. 2006), Ordinul ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 şi Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 148/2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER, cu modificările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Cristian Mihai Marinescu,secretar general adjunctp. Ministrul sănătăţii,Raed Arafat,secretar de stat  +  Anexa 1 Baremele de sănătate pe specialităţi pentru funcţiiledin siguranţa transporturilor şi modul în carese face dovada îndeplinirii acestor condiţii  +  Articolul 1Definiţiile baremelor pe specialităţi pentru funcţiile din siguranţa transporturilor sunt următoarele:1.1. PsihiatrieBaremele de examinare medicală reprezintă standarde de sănătate fizică şi mentală ce trebuie atinse de persoane cu funcţii şi responsabilităţi în siguranţa transporturilor, în concordanţă cu solicitarea fizică şi neuropsihică a locului de muncă.Din punct de vedere psihiatric, persoana examinată şi la care se aplică baremul I trebuie să fie fără antecedente psihiatrice şi complet sănătoasă după evaluarea psihiatrică.Starea de sănătate mentală este definită de un anumit nivel al funcţiilor psihice care să permită o armonioasă şi continuă integrare sociofamilială şi profesională a individului, precum şi o permanentă tendinţă a acestuia de a se perfecta pe plan informaţional, afectiv şi cognitiv.Evaluarea psihiatrică cuprinde:a)interviul diagnostic:- anamneză;- examenul stării mentale: orientare, vorbire, comportament;b)investigaţii speciale, la aprecierea medicului de specialitate;c)examenul stării somatice (efectuat la celelalte 5 cabinete: ORL, neurologie, oftalmologie, interne, chirurgie - evaluarea psihiatrică fiind ultima în mod obligatoriu);d)evaluare psihologică clinică - unde este cazul. Se efectuează frecvent teste de personalitate şi cogniţie.După parcurgerea acestor etape se apreciază starea de sănătate mentală şi se fixează eventual diagnosticul.Barem IPersoanele examinate sunt, de obicei, tineri cu vârste cuprinse între 16-25 ani şi trebuie să fie sănătoase din punct de vedere mental, respectiv: să nu aibă un istoric de boală din copilărie sau adolescenţă, să aibă un intelect de la mediu la superior (fără probleme deosebite în timpul şcolarizării), să aibă o gândire coerentă cu motivaţia alegerii profesionale, o proiecţie optimistă asupra evenimentelor de viaţă, să aibă o vorbire coerentă (fără baraje, bâlbâieli), să aibă un comportament civilizat cu integrare armonioasă socială, familială şi profesională, să aibă o memorie şi atenţie bună şi o putere de concentrare de la mediu la ridicat (proba oraşelor) şi instinctualitate cu capacitate de autocenzură.Barem IISe aplică acelor persoane cu responsabilităţi în funcţii din siguranţa transporturilor unde solicitarea neuropsihică este mare (de exemplu, mecanic de locomotivă, acar, revizor ace). Starea mentală a acestor persoane trebuie să fie aproape de normalitate. În urma evaluării psihiatrice pot primi avizul de aptitudine şi acele persoane diagnosticate cu tulburări psihice mai uşoare (de exemplu, ciclotimia, distimia, utilizare nocivă de substanţă: alcool, tutun, cafea, tulburări somatomorfe, decompensări reactive).Barem IIISe aplică persoanelor cu responsabilităţi în funcţii din siguranţa transporturilor unde solicitarea neuropsihică este medie, astfel încât după anamneză şi examinare psihiatrică se poate da avizul de aptitudine şi persoanelor diagnosticate cu: episod psihotic unic, nevroze anxioase, tulburări post-traumatice de stres, tulburări de adaptare.Barem IVEste mai permisiv, aplicându-se la persoanele cu responsabilităţi în funcţii din siguranţa transporturilor în care solicitarea neuropsihică este minimă (de exemplu, mecanic instructor, ofiţer electrician fluvial) şi care pot fi diagnosticate, în tratament şi urmărire pentru un număr mai mare de boli. De menţionat că în niciunul din cazurile de aptitudine cu diagnostic de tulburare psihică, fie ea şi minoră, avizul nu este "APT", ci "APT CU REEXAMINARE".Criteriile clare de diagnostic pentru afecţiunile de mai sus fac obiectul specialistului de psihiatrie.1.2. Neurologiea)Barem I: foarte sănătos - necesită funcţii senzoriale şi motorii perfecte şi lipsa riscului de epilepsie;b)Barem II: sănătos sau cu sechele minime după boli neurologice - necesită o sănătate bună din punct de vedere al funcţiilor senzoriale şi motorii şi lipsa riscului de epilepsie în urma traumatismelor;c)Barem III: sechele minime după boli neurologice;d)Barem IV: sechele mici care nu împiedică efortul fizic mare sau responsabilitatea.Baremele III şi IV admit unele sechele uşoare, cum ar fi pareze neevolutive periferice. Bolile vasculare care necesită tratament permanent anticoagulant sau bolile neurologice care necesită tratament permanent sau cu sedative contraindică lucrul în ST.1.3. Oftalmologie şi ORLDacă primul barem necesită din punct de vedere oftalmologic şi ORL o acuitate vizuală şi auditivă perfectă şi nu se acceptă niciun defect de vedere sau de auz, baremele II, III şi IV descresc în această exigenţă, admiţându-se, pe măsura trecerii anilor, la controalele periodice ulterioare şi acuitate vizuală sau auditivă mai mică, precum şi reintegrarea pe funcţie după diverse intervenţii chirurgicale, tratamente sau protezare auditivă.LIMITE NECESARE DE AUZ DETERMINATE CUVOCEA ŞOPTITĂ (VS) ŞI VOCEA DE CONVERSAŢIE (VC)ŞI AUDIOMETRIE PENTRU FIECARE URECHE ÎN PARTE
  *Font 8*
   
  Barem I II III IV
  A. Pentru candidaţi în vederea formării profesionale apt cu: VS = 4 m/4 m sau cu până la 20 db/audiogramă - - -
  B. Nou-angajaţi apt cu: VS = 4 m/4 m sau VS = 5 m/3 m cu până la 20 db/audiogramă apt cu: VS = 3 m/3 m sau VS = 4 m/2 m cu până la 20-35 db/audiogramă - -
  C. Pentru personal muncitor a) până la 5 ani vechime - apt cu: VS = 3 m/3 m sau VS = 4 m/2 m cu până la 20/35 db/audiogramă apt cu: VS = 2 m/2 m sau VS = 3 m/1 m cu până la 35/50 db/audiogramă apt cu: VS = 1 m/1 m sau VS = 2 m/pavilion cu audiogramă 50-70 db
  Examen periodic b) peste 5 ani vechime - apt cu: VS = 2 m/2 m sau VS = 3 m/1 m cu până la 35/50 db/audiogramă apt cu: VS = 1 m/1 m sau VS = 2 m/pavilion cu audiogramă 50-70 db apt cu: VS = 0,5 m/0,5 m sau VS = 1 m/pavilion cu audiogramă 70-80 db; VC = 1 m/1 m.
  1.4. Chirurgie generalăa)Barem I: lipsa afecţiunilor chirurgicale şi integritatea aparatului locomotor;b)Barem II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicală la controlul periodic; descresc în această exigenţă, permiţând reintegrarea pe funcţii după tratamente şi intervenţii chirurgicale.1.5. Medicină internăa)Barem I: stare de sănătate aproape perfectă.b)Barem II, III, IV: pentru controale periodice care permit disfuncţii uşoare sau medii legate de organul sau aparatul afectat.NOTĂ PRIVIND EXIGENŢA BAREMELOR PSIHOLOGICEBarem IExigenţă maximă în stabilirea potenţialului aptitudinal-atitudinal comportamental de bază, implicat în activitatea specifică pe tipuri de funcţie; valorile obţinute trebuie să se încadreze la nivel mediu sau superior mediei baremului funcţiei vizate.Barem IIÎn stabilirea potenţialului aptitudinal-atitudinal comportamental de bază, implicat în activitatea specifică pe tipuri de funcţie, se admit maximum două valori semnificative sub media baremelor funcţiei vizate; în această situaţie componentele aptitudinal-atitudinal comportamentale cu valori sub media baremelor trebuie compensate de alte aspecte investigate psihologic sau cu evoluţie profesională pozitivă.Barem IIISe foloseşte pentru funcţiile cu responsabilităţi limitate în siguranţa transporturilor; potenţialul aptitudinal-atitudinal comportamental de bază, implicat în activitatea specifică pe tipuri de funcţie, trebuie să se încadreze la nivelul de accesibilitate în profesie (nivel satisfăcător).Barem IVSe foloseşte la examenul periodic anual (pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa transporturilor cu vârsta peste 55 ani); în stabilirea avizului psihologic se ţine seama de potenţialul aptitudinal-atitudinal comportamental specific vârstei (bareme specifice vârstei) şi de evoluţia/experienţa profesională.
   +  Articolul 2Dovada îndeplinirii condiţiilor de aptitudine medicală şi/sau psihologică se face prin prezentarea avizului medical şi/sau psihologic, iar în cazul transportului maritim, prin prezentarea certificatului medical conform anexelor din Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii.
   +  Anexa 2 LISTAafecţiunilor medicale şi contraindicaţiilecorespunzătoare baremelor pentru elaborareaavizelor medicale pentru personalul cuatribuţii în siguranţa transporturilor
    Nr. crt.Boli şi deficienţe psiho-fiziceBareme utilizate la avizarea medicală
    Barem IBarem IIBarem IIIBarem IV
    1234
    Admitere formare profesională şi debut în funcţieAngajarePeriodic, reangajare şi schimbare funcţiePeriodicPeriodic
    I. BOLI GENERALE
    1Tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară
      a) activăINAPTRETRAS CU APRECIERE DUPĂ EXTERNARE
      b) sechelară - fără tulburări funcţionaleAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT
      - cu tulburări funcţionaleINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    2Afecţiuni proliferative neoplazice (inclusiv tumoră cu mieloplaxe, leucoze, limfoame), cu excepţia afecţiunilor proliferative vindecate de mai mult de 5 ani, fără handicapINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIE
    3Granulomatoze primare şi secundareINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    4Sindromul imunodeficienţei dobândite
      a) boala SIDAINAPT
      b) purtător infecţie HIVAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    II. BOLI INTERNE      
    5Boli reumatismale
      Inflamatorii cronice: - fără afectare funcţionalăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - cu afectare funcţională   INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      Inflamatorii degenerative: boală artrozică, periatrită scapulo-humerală, cu tulburări neurologiceINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    6Astm bronşic
      a) cu crize rare şi probe ventilatorii normale între crize sau disfuncţie ventilatorie uşoarăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      b) cu disfuncţie ventilatorie medieINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      c) cu crize frecvente sau disfuncţie ventilatorie severă   INAPT  
    7Bronşita cronică
      a) simplă   APT  
      b) supurată, persistentă, recurentăINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    8Bronho-pneumopatia obstructivă cronică (BPOC)  
      - cu tulburări funcţionale uşoareINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - cu tulburări funcţionale moderate sau severeINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    9Pneumoconioze, sechele pleuro-pulmonare (post-TBC, postinflamatorii, postchirurgicale), disfuncţie ventilatorie
      - severă   INAPT  
      - moderatăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI   APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - uşoarăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    10Supuraţii pulmonare**   INAPT TEMPORAR (RETRAS)
    11Sindromul de apnee în somn sever netratatINAPT
    12Endocardite infecţioase (toate formele)***INAPT
    13Valvulopatii - cu complicaţiiINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
      - fără complicaţii: tulburări funcţionale (insuficienţa mitrală uşoară, prolaps valvă mitrală cu regurgitare uşoară şi fără tulburări de ritm, DSA operat)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    14Cardiomiopatii cronice - cu complicaţiiINAPT
      - fără complicaţiiINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    15Cardiopatie ischemică
      a) nedureroasăINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      b) dureroasă  
      - angor de efort stabilINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - angină instabilă (angor de novo, angor agravat, angină spontană/angină variantă)RETRAS TEMPORAR
      - infarct miocardic sechelar necomplicatINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - infarct miocardic sechelar complicatINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
      - infarct miocardic acutINAPTINAPTRETRAS TEMPORAR ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
      - boală coronariană cu stentINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE: PRIMA LA 3 LUNI, URMĂTOARELE LA 6 LUNI
      - boală coronariană cu bypassINAPTINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI*APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    16Aritmii
      a) bradicardie sinusală cu AV sub 45 bătăi/minutINAPT
      b) tahicardie sinusală cu peste 120 bătăi/minut sub tratamentINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      c) fibrilaţia atrială persistentă - fără comorbidităţi şi controlată terapeuticINAPTINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
      - cu comorbidităţiSE APLICĂ ŞI BAREMUL BOLII ASOCIATE
      d) fibrilaţie atrială paroxisticăINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      e) tahicardie paroxistică
      - supraventricularăINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI* APRECIERE INDIVIDUALĂAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - ventricularăINAPT
      f) extrasistole
      - ventriculare nesistematizateINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - ventriculare sistematizate sau cu criterii de gravitateINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    17Tulburări de conducere
      a) blocuri majore de ramură dreaptăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      b) blocuri majore de ramură stângăINAPTINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*
      c) blocuri minore şi arborizaţiiAPT
      d) blocuri atrioventriculare grad II, IIIINAPT
    18Boala de nod sinusalINAPTINAPTINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    19Sindroame de preexcitaţie  
      - fără tulburări de ritmINAPTINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - cu tulburări de ritmINAPT
    20Implantare de pacemakerINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*
    21Pericardita constrictivăINAPT
      Vasculopatii arteriale şi arteriolare  
      a) funcţionaleINAPTINAPTRETRASAPTAPT
      b) organiceINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    22Tratament cronic cu anticoagulantINAPTINAPTAPT ÎN FUNCŢIE DE BAREMUL BOLII DE BAZĂ - APRECIERE INDIVIDUALĂ
    23Hipertensiune arterială
      A. esenţială  
      a) stadiul I OMSINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      b) stadiul II OMSINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      c) stadiul III OMSINAPTINAPTINAPTINAPT
      B. secundarăINAPTINAPTEVALUARE INDIVIDUALĂ ÎN FUNCŢIE DE BOALA DE BAZĂ ŞI VALOAREA T.A.
      C. cu evoluţie acceleratăINAPT
    24Hipotensiune arterială (sub 90 mm Hg sistolică)INAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    25Insuficienţă cardiacă - clasa III-IVINAPT
      - clasa IIINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
      - clasa IINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    26Ulcer gastric şi/sau duodenal
      a) cu localizare unică şi necomplicatăAPT DUPĂ VINDECAREAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI PÂNĂ LA VINDECARE, EDS DE CONTROL
      b) cu localizare multiplă şi/sau complicatăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    27Suferinţe poststomac operat sindrom postprandial precoce, sindrom postprandial tardiv, sindrom de ansă aferentă
      - uşoareAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - moderate/severeINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
      - ulcer peptic postoperatorINAPTINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    28Enterocolopatii cronice
      a) fără malnutriţieAPT
      b) cu malnutriţieINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    29Boala Crohn şi rectocolita ulcero- hemoragicăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    30Hepatita cronică virală
      a) inactivă şi purtători sănătoşiAPT cu reexaminări la 3 luniAPT cu reexaminări la 3 luniAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
      b) activă****APT după tratamentul antiviral dacă a răspuns susţinut REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT după tratament antiviral cu remisiune REEXAMINARE LA 6 LUNI
    31Hepatitele autoimune, steatohepatiteleINAPTAPT după remisiune clinic-biologică cu reexaminare la 6 luniAPT după tratament cu remisiune clinic-biologică cu reexaminare la 6 luni
    32Ciroza hepatică
      - compensatăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - decompensatăINAPT
    33Pancreatită
      a) acută   RETRAS PENTRU INTERNARE ŞI EVALUARE ULTERIOARĂ
      b) cronicăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    34Nefropatii cronice difuze sau focale, uni- sau bilaterale
      A. acute: glomerulonefrite acute, pielonefrite acuteINAPTRETRAS PENTRU INTERNARE ŞI EVALUARE DUPĂ VINDECAREA BOLII
      B. cronice: glomerulonefrite cronice, pielonefrite cronice
      a) fără insuficienţă renalăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      b) cu insuficienţă renală
      - uşoară şi moderatăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - severă (boala cronică de rinichi stadiul IV, V)INAPT
    35Anemii
      a) aplasticeINAPT
      b) hipocrome, hemolitice, macrocitare c) severe simptomaticeINAPTRETRAS ŞI EVALUARE DUPĂ TERMINAREA TRATAMENTULUI
    36Sindroame hemoragice active şi hemoragipareINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    37Diabetul zaharat
      a) de tip 2 - fără complicaţiiINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI ŞI FĂRĂ EPISOADE DE HIPOGLICEMIEAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      - cu complicaţii graveINAPT
      b) de tip 1 şi 2 insulinonecesitant - fără complicaţiiINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
      - cu complicaţii graveINAPT
    38DislipemieAPTAPTAPT LA APRECIEREA MEDICULUI SPECIALIST
    39HiperuricemieAPT
    III. BOLI OFTALMOLOGICE
    40Sechele cicatriciale inclusiv ale polului posterior cu diminuări ale acuităţii vizuale după aprecierea acuităţii vizuale restanteINAPTINAPTAPT cu AV>1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    41Atrofia nervilor optici cu modificarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizualINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AVAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AVAPT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    42Neuropatia optică juxtabulbarăINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AVAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AVAPT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    43Hemeralopia esenţialăINAPTINAPTINAPTINAPT
    44Retinopatia pigmentarăINAPTINAPTINAPTAPT cu AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    45Glaucom
      a) congenital şi juvenilINAPTINAPTINAPTINAPT
      b) cu unghi deschis compensat AV 1 şi 1/2 şi câmp vizual afectat (mărirea petei oarbe)APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      c) cu unghi deschis compensat AV 1/2 şi 1/3 şi câmp vizual afectat mai mult de 10 grade în periferieINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      d) cu unghi închis reversibil operatINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      e) cu unghi închis ireversibilINAPTINAPTINAPTAPT POSTOPERATOR CU AV ≥ 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
    46NistagmusINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AVAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AVAPT CU AV ≥ 1/3
    47Corpi străini intraoculari şi sechelele acestoraINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT POSTOPERATOR CU AV ≥ 1/3
    48Cataractă
      a) congenitalăAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AVAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AVAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AVAPT POSTOPERATOR CU AV ≥ 1/3
      b) presenilă/senilă, complicată şi patologicăAPRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AVAPT POSTOPERATOR CU AV ≥ 1/2 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    49Afachie
      a) cu corecţie aerianăINAPTINAPTAPT CU AV ≥ 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU AV ≥ 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
      b) cu lentile de contactINAPTAPT CU AV > 1/2APT CU AV > 1/4APT CU AV > 1/4
    50Pseudoafachie uni/bilateralăAPT cu AV > 1/2APT CU VAO ≥ 1/2APT CU AV > 1/4APT CU AV > 1/4
    51Lipsa unui glob ocular şi lipsa vederii binoculare (gradele 2-3)INAPTINAPTINAPTAPT CU AV ≥ 1/2
    52Deformări cicatriciale palpebrale necorectabile prin operaţie, dacă afectează mobilitatea globului ocular şi protecţia corneeiINAPTINAPTINAPTAPT FUNCŢII BIROU, FĂRĂ NOXE
    53Ptoza palpabrală dacă acoperă mai mult de 0,5 din corneeINAPTINAPTINAPTAPT FUNCŢII BIROU, FĂRĂ NOXE
    54Obstrucţia căilor lacrimale cu epiforăAPT FUNCŢII BIROU, FĂRĂ NOXE
    55Strabism paraliticINAPTINAPTINAPTAPT CU AV ≥ 1/2
    56Strabism cu AV sub limita admisă, fără vedere binoculară şi deviere >20 gradeINAPTINAPTINAPTINAPT
    57Uveite, corioretinite şi sechelele lorINAPTAPT CU AV ≥ 1/2APT CU AV ≥ 1/2 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    58Limite necesare de acuitate vizuală la distanţă
      a) pentru candidaţi sub 40 de aniVAO = 1 SAU 1 ŞI 1/2 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 2 dsf ŞI +,- 1,5 d cyl.)      
      pentru candidaţi peste 40 de aniVAO = 1 SAU 1 ŞI 1/2 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 4 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)      
      b) pentru personalul angajat - sub vârsta de 40 de ani   VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 3 dsf ŞI +,- 2 d cyl.)VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 3 dsf ŞI +,- 2 d cyl.)VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 3 dsf ŞI +,- 2 d cyl.)
      pentru personalul angajat peste vârsta de 40 de ani   VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 5 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 5 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 5 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)
    59AnizometropieINAPTINAPT CU DIFERENŢA MAI MARE DE +,- 3 dsfINAPT CU DIFERENŢA MAI MARE DE +,- 3 dsfINAPT CU DIFERENŢA MAI MARE DE +,- 3 dsf
    60Discromatopsii determinate pe baza tabelelor pseudoizocromatice, pentru funcţiile la care se prevede condiţia de simţ cromatic normal
      a) acromatopsia; monocromazie, dicromazieINAPTINAPTINAPTINAPT
      b) tricomazie tip AINAPTINAPTINAPTINAPT
      c) tricomazie tip BINAPTINAPTINAPTINAPT
      d) tricomazie tip CAPT CU RĂSPUNS POZITIV LA CROMATOSCOP
    IV. AFECŢIUNI ORL
    61Afecţiuni ORL congenitale cu tulburări funcţionareINAPTINAPTINAPTAPT
    62Sechele după afecţiuni cronice sau traumatice cu tulburări funcţionaleINAPTINAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNIAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
    63Paralizii în sfera ORLINAPTINAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNIAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
    64Stenoze în sfera ORL cu tulburări funcţionaleINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI TIMP DE 2 ANI
    65Otita medie supurată cronică uni sau bilaterală şi otomastoidita cronică supurată uni- sau bilateralăINAPTINAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNIAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
    66Sechele postotoreice cu timpan cicatricial fără tulburări funcţionaleAPT
    67Timpanoscleroza-otita fibroadezivă şi otita cicatricială cu perforaţie de timpan cu tulburări funcţionaleINAPTINAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI AUDIOGRAMAAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI (AUDIOGRAMA)
    68Otoscleroza operată sau protezatăINAPTAPT CU RECUPERAREA AUZULUI ÎN LIMITELE PREMISE DE BAREM ŞI REEXAMINARE LA 3-6 LUNI
    69Surdităţile de percepţie cu auz sub limita admisă de barem pentru fiecare categorieINAPTAPT CU PROTEZARE AUDITIVĂ DACĂ COMPENSAREA AUDITIVĂ REALIZATĂ ADUCE AUZUL ÎNCADRABIL ÎN LIMITELE BAREMULUI EXISTENT
    70Afecţiuni vestibulare periferice necompensateINAPTINAPTINAPTINAPT
    71Sinuzita supurată cronică uni sau bilaterală, hiperplazică şi alergoinfectatăINAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
    72Polipoza nazalăINAPTAPT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ ŞI CONTROL LA 3-6 LUNI
    73Deviaţia septului nazal - cu tulburări funcţionaleINAPTAPT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ ŞI CONTROL LA 3-6 LUNI
    74Alergia nazo-sinuzalăINAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
    75OzenaINAPTAPT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ
    76Boli inflamatorii acute şi cronice (în sfera ORL, sifilis, TBC)INAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    77Tumori benigne cu tulburări funcţionaleINAPTAPT CU CONTROL ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ
    78Tumori maligneINAPTAPT DUPĂ TRATAMENT CU APRECIERE INDIVIDUALĂ
    V. BOLI ENDOCRINE
    79Boli hipofizare
      a) Afecţiuni cu hipersecreţie hormonală (tumori hipofizare cu tulburări neurooftalmice, gigantoacromegalie, acromegalie, sindrom Cushing, macroprolactinoame, macroadenoame nesecretante)INAPT
      b) afecţiuni cu hiposecreţie hormonală (nanism, panhipopituitarism, diabet insipid)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    80Boli tiroidiene
      a) afecţiuni cu exces hormonal (tireotoxicoza)INAPTINAPTAPT DUPĂ ECHILIBRARE TERAPEUTICĂ, CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
      b) afecţiuni cu deficit hormonal (mixedem congenital şi dobândit)INAPTINAPTAPT DUPĂ ECHILIBRARE TERAPEUTICĂ, CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
      c) guşa endemică oligosimptomaticăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      d) guşa mare (grad III-IV OMS)INAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    81Boli paratiroidiene
      a) afecţiuni cu hipersecreţie hormonală (hipertiroidism primar - boala Recklinghauasen)INAPTAPT DUPĂ TERAPIE CHIRURGICALĂ, CU REECHILIBRARE BIOCHIMICĂ ŞI HORMONALĂ
      b) afecţiuni cu hiposecreţie hormonală (tetanie, cu manifestări confirmate prin electromiogramă biochimic şi hormonologic)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    82Boli ale suprarenalei (cu deficit hormonal - insuficienţa corticosuprarenală cronică sau cu hipersecreţie hormonală - sindrom Cushing, feocromocitom)INAPTAPT EVALUARE DUPĂ TRATAMENT CHIRURGICAL
    83Obezitatea (cu IMC > 40 kg/mp)INAPTAPT DUPĂ SCĂDEREA IMC SUB 35 KG/MP
    84Boli ale pancreasului
      a) cu hipersecreţie hormonală a celulelor beta (insulino, hiperplazie insulară)INAPT
    VI. BOLI CHIRURGICALE
    85Stări postoperatorii şi posttraumatice, convalescenţă prelungită, sechele cicatriciale sau organice cu tulburări funcţionale, redori articulare, impotenţă funcţională etc.)INAPTAPRECIERE DUPĂ VINDECARE
    86Boli ale esofagului (stenoze cicatriciale, diverticuli, spasme etc.), însoţite de tulburări funcţionaleINAPTAPRECIERE DUPĂ VINDECARE
    87Hernii şi eventraţii abdominaleINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    88Hidrocel şi varicocel:
      a) voluminos sau recidivantINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
      b) moderatINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    89Boli ano-rectale (prolaps, stenoza, hemoroizi complicaţi, fisuri, fistule, abces, flegmon peri-ano-rectal)INAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    90Boli ale glandelor endocrine cu indicaţii chirurgicaleINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    91Afecţiuni arteriale
      a) arterite stadiul I şi IIINAPTAPT
      b) arterite stadiul III şi IVINAPT
      c) stenoze, anevrisme, fistule arterio-venoaseINAPTINAPTINAPTINAPT
    92Afecţiuni venoase
      a) varice hidrostatice cu refluxINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
      b) varice hidrostatice cu tulburări troficeINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ ŞI TRATAMENT
      c) insuficienţă cronică venoasă, tromboză venoasă şi sechele grave ale flebitelorINAPTINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    93Boli uro-genitale:
      a) malformaţii congenitale sau dobândite (rinichi ectopic, rinichi mobili, ectopie testiculară, deviaţii uterine, prolaps genital etc.)INAPTAPT CU DISPENSARIZARE
      b) inflamatorii cronice (cistită, prostatită metroanexită etc.)INAPTAPT CU REEXAMINARE DUPĂ 3 ŞI 6 LUNI
      c) litiaza renalăINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      d) tumori renale, uroteliale, prostatice şi testiculareINAPTINAPT PÂNĂ LA TRATAMENT REEXAMINARE LA 3-6 LUNI ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIE
    94Boli hepatobiliare:  
      a) litiaza asimptomaticăINAPTAPT
      b) litiaza biliară simptomaticăINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
      c) neoplasmul hepatic sau al căilor biliareINAPT
      d) chist hidatic hepaticINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    95Afecţiuni pancreatice: cu indicaţii chirurgicaleINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    96Tumori ale tubului digestivINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    VII. AFECŢIUNI TRAUMATOLOGICE ŞI ORTOPEDICE
    97Complicaţii postoperatorii şi post- traumatice: întârzieri în consolidare, calus vicios, redori articulare, sindrom algodistrofic posttraumatic etc.)INAPTINAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    98Retracţii ale muşchilor, tendoanelor, aponevrozelor şi capsulelor articulare cu tulburări funcţionaleINAPTINAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    99Osteomielita cronică şi alte afecţiuni inflamatorii cronice osteoarticulare şi musculotendinoaseINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    100Osteodistrofii în stadiul avansatINAPTINAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    101Anchiloze ale articulaţiilor mariINAPTAPT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    102Pseudoartrozele oaselor lungiINAPTAPT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    103Anchiloze articulare cu tulburări funcţionale accentuate ale mersului, ortostatismului şi prehensiuniiINAPT
    104Malformaţii şi boli eredocongenitale ale aparatului locomotorINAPT
    105Afecţiuni congenitale sau dobândite ale coloanei vertebrale cu tulburări funcţionale importanteINAPT
    106Reumatismul inflamatorINAPTAPT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    107Osteoartropatii neurogene endocrine, metabolice din bolile limfohematopoietice ale adultuluiINAPTAPT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
    108Sechele posttraumatice sau ale altor boli osteoarticulareINAPTAPT CU TRATAMENT MEDICAMENTOS SAU CHIRURGICAL ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    109Afecţiuni congenitale sau dobândite ale aparatului locomotor
      a) cu tulburări accentuate în mers, ortostatism şi prehensiuneINAPT
      b) cu tulburări minime în mers, ortostatism şi prehensiuneINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 1 AN
    VIII. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
    110Sarcina normală
      a) de la 25 la 33 săptămâniRETRASRETRASAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      b) de la 33 la 38 săptămâniRETRASRETRASRETRASRETRAS
    111Sarcina cu risc obstetrical crescutRETRASAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    112Infecţii, boli inflamatorii ale aparatului genital feminin (vulvovaginite, metroanexite)APT CU TRATAMENT
    113Tumori benigne necomplicate ale aparatului genital femininAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    114Cazuri particulare: chist de ovar torsionat, sarcină extrauterină, fibrom uterin hemoragicINAPTAPT DUPĂ TRATAMENT CHIRURGICAL
    115Tumori maligne ale aparatului genital femininINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ DUPĂ TRATAMENT
    116Tulburări de statică pelvină - prolaps genital de stadiul I, II şi IIIINAPTAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ DUPĂ TRATAMENT
    IX. BOLI NEUROLOGICE
    117Paroxisme cerebrale neepileptice (crize vertiginoase, crize de origine anoxică, toxică metabolică, crize de origine psihică; migrenă; tetania şi narcolepsia etc.)
      a) criză unicăINAPTRETRAS TEMPORAR REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNIINVESTIGAŢII ŞI APRECIERE INDIVIDUALĂ
      b) crize repetateINAPTINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    118Traumatisme cranio-cerebrale
      a) sechele accentuate senzitivo- motorii + epilepsie posttraumaticăINAPT
      b) sechele moderate senzitivo- motorii, fără epilepsie posttraumaticăINAPTINAPTAPT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      c) microsechele fără tulburări funcţionaleINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 1 AN
      d) reacţie post-comoţională tranzitorieINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 ANAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 AN
    119Traumatisme vertebro-medulare
      a) sechele accentuate persistente, cu tulburarea funcţiilor medulare şi radiculareINAPT
      b) microsechele fără tulburări funcţionaleINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 1 AN
    120Deficienţe neuromotorii permanente de origine centrală şi periferică, de etiologie diversă
      a) plegii uni- sau bilateraleINAPT
      b) pareze uni- sau bilaterale, neevolutive (forme uşoare)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 1 AN
    121Sindroame: piramidal, extrapiramidal, cerebelos, vestibular, senzitiv, precum şi disfazia, dischinezia, boala de acceleraţie şi cheson
      a) cu deficienţe funcţionale mari uni- sau bilaterale cu potenţial evolutivINAPT
      b) cu simptomatologie discretă, stabilizatăINAPTAPT CU APRECIERE INDIVIDUALĂAPT CU REEXAMINARE ŞI DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    122Afecţiuni musculare
      a) distrofii musculare progresiveINAPT
      b) miopatii endocrineINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
      c) distrofia miotonică şi sindroame miotoniceINAPT
      d) polimioziteINAPTINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
      e) miastenia şi sindroame miasteniceINAPTINAPTINAPTINAPT
    123Afecţiuni ale sistemului nervos periferic
      a) cu deficienţe senzitivo-motorii mari cu potenţial evolutivINAPT
      b) cu deficienţe senzitivo-motorii discrete fără potenţial evolutivINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 ANAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 AN
      c) cu sindrom senzitiv iritativ (nevralgia trigeminală, facială, cervicală, sciatică etc.)INAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    124Neuroinfecţii primare şi secundare
      a) cu sechele minime compensateINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
      b) cu sechele mari cu şi fără potenţial evolutivINAPT
    125Determinări nevraxiale ale afecţiunilor vasculare, inclusiv microsimptomatologia respectivă şi atacurile ischemice tranzitorii
      I. Hemoragii cerebrale prin ruptură de malformaţii vasculare cerebrale, rezolvate chirurgical, fără sechele neurologice şi fără semne de epilepsie (EEG - normal)
      a) supratentorialeINAPTINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      b) subtentorialeINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
      II. AIT şi RIND - fără sechele neurologice şi cu identificarea şi tratarea factorilor de risc vascularINAPTINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
      III. AVC - cu sechele neurologiceINAPT
    126Afecţiuni eredodegenerative şi boli demielinizante (de exemplu, leuconevraxita) a) scleroza multiplă şi alte afecţiuni demielinizante cu tulburări funcţionale miciINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
      b) boli eredodegenerative cu tulburări funcţionale miciINAPTINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    127Epilepsiile (şi comemorative de crize comisiale) confirmate clinic, EEG, anamnesticINAPT
    128Tumori intracerebrale şi vertebrale
      a) maligne primitive sau secundareINAPT
      b) benigne - operate, fără sechele neurologice - supratentoriale - subtentorialeINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNIAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    X. TULBURĂRI PSIHICE
    129Tulburări mentale organice, inclusiv simptomatice (demenţa Alzheimer, demenţa vasculară, demenţa în boala Pick, Creutzfeld-Jacob, Huntington, Parkinson, SIDA, tulburări mentale datorate leziunilor disfuncţiei cerebrale şi bolilor somatice)INAPT
    130Tulburări mentale şi comportamentale datorită utilizării de substanţe psihoactive
      a) intoxicaţie acutăINAPTINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI
      b) utilizare nocivăINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      c) sindrom de dependenţă la alcoolINAPT
      d) sindrom de dependenţă la alte droguriINAPT
      e) stare de sevrajINAPTINAPTINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI
    131Schizofrenie
      a) în evoluţieINAPT
      b) remisă cu defectINAPTINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    132Tulburare schizotipalăINAPTINAPT CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNIINAPT CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNIAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    133Tulburări delirante persistente (paranoia, parafrenia, delir senzitiv de relaţie)INAPTINAPTINAPTINAPT
    134Tulburări psihotice acute şi tranzitorii
      a) episod unicINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      b) recidivăINAPTINAPTINAPTINAPT
    135Tulburări schizafectiveINAPTINAPTINAPTINAPT
    136Tulburări ale dispoziţiei (afective)
      a) tulburare afectivă bipolară tip IINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      b) tulburare afectivă bipolară tip IIINAPT
      c) episod maniacalINAPTINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      d) episod depresiv uşor şi moderatINAPTINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNIAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      e) tulburare depresivă recurentăINAPTINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      f) episod depresiv severINAPTINAPTINAPTINAPT
      g) tulburări persistente ale dispoziţiei (distimia, ciclotimia)INAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    137Tulburări nevrotice corelate cu stresul şi tulburări somatoforme
      a) tulburări anxios fobiceINAPTINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNIAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      b) alte tulburări anxioaseINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNIINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNIAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      c) tulburări obsesiv-compulsiveINAPTINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      d) tulburare posttraumatică de stresINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNIINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNIAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      e) tulburare de adaptareINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNIINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNIAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      f) tulburări disociative (fuga psihogenă, amnezia psihogenă, nevroza de depersonalizare)INAPTINAPTINAPTINAPT
      g) tulburări somatoformeINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNIINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNIAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      h) neurastenieINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNIINAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNIAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    138Tulburări de personalitate
      1. cu tulburări uşoare de comportamentINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      2. cu tulburări severe de comportamentINAPTINAPTINAPTINAPT
    139Retardare mentalăINAPTINAPTINAPTINAPT
    XI. DEFICIENŢE PSIHICE
    140Deficienţe de caracter şi personalitateAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    141Deficienţe de dinamică psihică:
      - caracteristicile de hiperreactivitateINAPTINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      - caracteristici de hiporeactivitateINAPTINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    142Deficienţe ale ciclului informare - decizie - reactivitate - autoreglareINAPTINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    143Deficienţe ale capacităţii de adaptare:
      - deficienţe ale capacităţii de învăţare şi compensareINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      - motivarea afectivă absentăINAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      - fenomene de inadaptare sau dezadaptare psihică (tulburări psihice determinate de stări patologice, evenimente şi accidente de transport, stări conflictuale, frustrări, oboseală psihică)INAPTINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
  ----------* Cu excepţia mecanicului de locomotivă şi şoferului pentru care este inapt.** Se va reevalua după vindecare (clinic, radiologic, spirometrie).*** Evaluare completă după 90 de zile; vindecarea completă va permite încadrarea ulterioară ca apt.**** Pentru reacţiile adverse severe pentru tratamentul viral sau imunosupresiv - inapt temporar.------